elfbedi bosterma If A 24- DE/GROOT 8<«f Adrtaanetraat S3 gobs Telefoon 3609 M AN SON - GOES SEN c. TELLER EETNU K <GI Kalk- of Cementz^KIceii? ft Bruidsboufl versor^ef^4oo KIEST voor l SCHOENHE Bij L K LOUWS metalén xiet 19 S 2 Bezoekt Goes A wcllestelle Moes Goes wacht U 2, ij A. Joosse TANJE 1 gratis 4rpakt IJs Bloemenmagazijn E ATTENTIE! 11 ft Ed en w\ Jol .driana, i J. H. I Bas Hollestelle Lange Varotetraat 31, Geea, Teteroen 2SM. Werkster gevraagd voer 2 morgens pë/week PAAUWÈ^- GOES oor Fietstochten J Heerlijke CAKXC en probeert/ónze/ SPORXAKE/ Attentie I Vogelzad teren aeer ooncun prijzen. Vooral poé We bobben pr E. v. Velzen 13 tot 4.0 September a. Voor Uw buüonlands misfe j. Ttf, d! ED MET >UW tuw - Goes iseweg 97 Tevt Loensen.» en cL,ioLtweeL /goes Telefoon 2306 *0 pysLUis. eleeid sanbevelend, in de periode van /\l betaalt de1m prijzen v/or lompen/en 7 3'J B JT. AANJfDMMD Holt Y 4» iste •AN Oi WW hebben I ..V I nweek willen TKLIFOON 3324 |zen, 20 Jr. en N. 0/ h, 21 jr. rd: J. D. van dér 8 Jr. en E. J. V/r- 1« kg. it Zaad Zaad. ite merfc- tbaar van lUBGERLdKE STAND VAN GOES Mvak: 2 Lm. 9 Jani 1953 m. 21.84 »2.35 23.41 X 12.14 1.15 kwam zi< ontbrekei -Goes Bloemenstad de ..Hajuto” Goes Lichtst Dm kijk eerst bfj niet laten verdruk UEET ZONDAG .4 MEVROUW! Het ie nu te hooft Vw 1 ■choeu Intend Don, Vrjj< Zate ft kwaliteit I 32 - Tehf. 2333 (C Ooetelegcl JO t« Go« '4dag ieder* dag Vera* kerien te icurresend* gr*aaa. nieuw worden »nC Hee/t paptereu opkon» bet ftabbute »de 4», Telefoon SSTt U 7 eent per bp. Dy wantwww bouton toy so ponder bf U baton on content betaton 10- de en West rde ge\ k/ indruk by /van Goes is z eze week een a lurende meerdere ber grit ti ’t >rte; peer Loot Uw Breng ee by ;.4.«.i.Oop on tof proti zullen U reeds een U gaat bieden en i naar de feeërieke 1 en de sprookjee- t. Daarnaast zullen eelten van de stad y achtergaten, zoals immer actief, aan/enaam verblijf te ver- AA. Zaterdagmiddag aal op het hoekje Markt btj de Kerkstraat een pref goedkope groenten >n fruit woeden verkocht aan biw «x Bloemkool, Worteltjes, Onze bekende sappige 8üu Aardbeien en Kersen as ’g-H.tf.Kinderendijk 107 ■WATEB8TAND1 GOE8E SAS tel mét ïl Ji 9.05 ter/ lage prijzen, ipmkommerz, enz. appelen. Bananen, veilingsprtyaen. ikelen. KEKS SNOEP, daar wfl ons kén door vreemde collega’*. L8. VOOR HALVE PRIJZEN f ZATERDAG. prima oude BEVELANDER DAPWÈLEN, enkel bloem, sender vervul, 15 cent per kilo. BELEEFD AANBEVELEND, OEP, St. Jacobstr., Goes l Val- ecfrt- 'aard; Jr. te loot/van A. - Jbzina M. jr/te Goes, i Ph. A. van Kajjser, 69 tftgenote van Kolk, donk, 23 Jr.; J. den Tc/>ri der, 27\ Jr. en M. J de Jr. len: Marini k. te Goes ta A. de J 4 Quist,/ elis, x v. L A. Ver- -nelia Lu- van Out- i van den ^ard, x v. te Bij aankoop van/ 2 stuks Lux Joilet Prima AANGEBODEN wegens bijzondere on digheden, een geh< 1-PERS. OPKLA^ EIKEN QMBC Belangstellenden verzocht zich te pielden aan het bureau' van dit blad onde/No. 14-1, waarna oen Aanbieding zal volgen. uri&tgd! Mg aM repamtaTdM doe>tet>NU Maar dan naar WM repareren ook alle merken kachels, eek buiten Goea. Dreu, 21 Overlc kier, 81 ^enóoi^t Niaee, echteenc Niauwenhuise; de Looff, 56 1 echtgenote vhn Veen; Neeltjè Jr. te Hoek, e<» P. de KrakerA Geboren: Qbl D. Hage en venne; M da, d. v. heusden Buijs; Rol A Dot, Hoedekm d. v. J./de Smit 1 15 tot te; Zondag Maandag „^Ï9d Dinsdag n JdJ Woensdag j£—.- 0.45 141 l M 2.30 H 14.51 Slabl 'San, 7 Veen Het/ i- en7° h/nna Maria, d. v. J. M. Hegt én L. Si Hamelink.i Vanaf heden verkrt Alle soorten ptj en Gomez Ook alle vu artikelen veA eerniaeeweg 5, Goes. Telefoon 3215. Een Bloemen- >en Lichtfestijty/van ongekende grootte wacht lA Een festijn/ dat zjjn weerga niet kent en meey dan ooiy zal aantonen, dat Goes is en ook iiX detoekomst zal zjjn „het kloppend kart van 2teela De toegangswegen tot de indruk geven van wat) zullen U als wegwijzend verlichting van de bihn, achtige vesten in de met bloemen een onvergetei De Middenstai om U speciaal in de stad gi zekeren. Ieder, die /orig Jaar de Licht- en I kwam zien, zal dit Jaar niet op het ;erke; Arend»/; Aart, x\v. W. ekoorn en E. iSc" el te Kapelle; tr< zoon van H. va en W. Zwartepqi an, x v. J. T. Jd S. Dinkelaar te 1 enskerke; Adriana

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 6