4 F l i N. W.B. - Avondvierdaa eien week Voetbal Junioren-Tourn r. l >p tosete Goes DIES FOKKE, g£ Aar mar ziierdao en Dinsdag np sirt/ m Popeline Jongens - Pyiuha’s v AHe maten >2wr goedkoop X nisclub Goese TafeJ Slagroomge! *Dé Handzaag Bij Henk Does* NIBUWSTMAAT 13 TELEFOON 3295 z#n weer kooa/ii en Aadlvie 25 ct. per kg Udoie TamaaQr, 45 et. per kg Grotwbardappelea gcachrebd 7 25 ct. per kg C. Lockefeer Kloostermendorp no. 10 KLOBTltiGB 1 fen e FAALEUGEl firm. 0E1 e t Eigenaars en haarders van woningen M. A. Watered in Uw woning U on a eena a U wordt dan .E )E8 art Wandelaars, r II4ELEN 'lamaakglaaen ag en „Anker platte ring i aeertea loeoe dekaelo/ea een mime eor- teringAoeoe weckrlagon 7 vindt V Ml C/van de Kreeke ’avtl. HeodrikaklnderenatrS Uoea Telefoon 81M^ ïr ijk >or in- Handzaag Ledge Vorstatrnai 85, Oeea ^telefoon 8878 Van Werve: Kinderw staat aan de spil rfjdt liehtverMM prima v luxe uil en bovei Jac. van Gorp, Goes nir LM, uwe Uftttmt 7, 8hs COSTUUM aanmeten vanaf 1125.— Zeer Aanbeveknd Zondag 15 Juni 16 Deelnemende elftallei Vanaf 9.30 uur tot ISjt^ Zwembroek, J. Z 2 r met “"tors O t ir G.V. pt m BUI ME S02TERJNG W Bff voldoende deelname wordt een apai DAMES-AFDELING van de opgericht/^ en z eg'volwassenen 25 cent leren 15 cent V5 X X- *- en Advertentieblad voor Goes en omgeving Wordt verspreid in de gemeenten Goes, Kloetinge, Wilhelminadorp, Kattendijlte, Nissa, s Heer-Abtskerke, 's Gravenpolder, 's Heer-Hendrikskinderen en 's Heer-Arnndskerke UitgeverDrukkerij „De Phoenix”, Goes, Tel. 2487, Na 6 uur 3532 NI e u%r Limonades Limonade in diverse smaken s. De laatste Overhemden voi^dJO,95 Nu I 5,9 5 s en Zwempakjes In alle maten, zeer voordelig RTEPOORTE Schelde,treet 80 Goes Leden en Douceurs aeén vrije toegang de Ruyterl I' iu de en voor de t- I I Aanbevelend. r-HOIMKNLSnUl-mMM x vmm/ M cent per boa ovde aardappelen 10 kg, veer M cent k. d leggen T Vraagt réviea enprQsopgaaf vakkundig bediend jd sn Hebt U besloten een Aanmelding en lichtingen i nazfe na- tigmiddag /2- let B et N soahi„Veg met dikke giauem nM Verachlllé» d. 1-^ n Reserveer 18. 19, 20 en 21 Juni a.s. voor deel dur, Ut fU.25. •d ht, 0 I d- en we laacffiprtjs Magasfju DE BILT VOORSPELT WARME DAOïy Koopt daarom yén LIGST Prtfaen «tin A f 8/ Lange/vorstatraat 85, Goes Tal sis in 337f Oj4 weer RAAMHOEKEN Entr< EEN Alleen Wepena ons SJ. vertrok nit Goes vereoeken trt' vrienden en bokepden a/ach«M von men op Zotei en. y DE GOESENAAR L. DOOJWÏ8 Mafkt M Goes VOOR DE ZOMERSE DiQSNl j. H. Slabbekoorn.Wijngaardgtr. 54, Goes Willem Zelleweg 11 - Telefoon 8118 Hermeen) Zeterdeg unit aar 7 et. »et le Jaargang No. 1^ 13 Juni1861 Oplaag 6t00 exemplaren Advertentieprüs4 cent p. mm. VEEHCHÏJNT donderdags n y, K P Vanaf Aodon^Wdorv dag geechrabde fU nienXe aardappelen tegertaagpriieen. Tevens geschrabde KlHae eardappelen geschrobd 7 29 ct. per kg ken U een Afstanden (als gewoonlijklvóor de Jeugd 4 x10 km. de groten 3 x 15 en 1^70 km. Inschrijfgeld vopr'de Jeugd (10 t/m 13 Jaar) f I?—voor ouderen (t^rden 13 Jaar) f 2.— Vejirtk van da Orote Markt 8 80 uur njn voor do jongaron 7 uur voor da oodaran. Dm lot iMm op 18 Juni P.S Zij die op Zaterdagmiddag geen vrij hebben worden ia de gelegenheid gesteld de 20 km reeds op DINSDAG 17 JUNI te lopen. Zij dienen hiervan echter tijdig kennis te geven Iruchiljvingen' kunnen geschlederf bij A. C. VEENIS^ Leiiestrapr^l ^s''GOES J>t(efoon 3035

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 5