De Model - Volkssl Rokken voor de JAN MCRISOHf DE KOK 6 ZONEN WILKING - GOES ':S wit ik, ocdL PEOUVIERS A,.. ■‘‘ÉL schaap LeiddK 2^iï&riöiïss S,/ S&iSLmt KS- raagt A winkgPrVismarkt B, Goes, verse soorten/On prijzen, - PENNINGS, e....,».. I Blouses e Regenklèdling E FOCUS, GOES BRIU Diëet- s Zomerscho hier weer aena ee die vlotte Zomersd tjes met klein hxi wit en divers mode-klei^ei tenen jenj VxJndeA Buikbande ook ep DikMro isiilUted Corsettéi >4 K ook naar maat I El..tie 10% korting op n en v< K M.deDXeu&Co'sN.V. Oproepi E DE GRAAG Rimboes/ LStrandsc hebben wg soek nog af (in ’t b^. maten) wacht n NU! VENDUm op Woenodas 25 Juni in de zgal bij de heer Krijger, Goes. Opgaven goederen bjj de Jacobs 70 of Kade X a°7ie Ab Een BEEKE Rijksweg B 25, Hendrikak Inderen Zomerprijzen Dekens PQ Gebloemde Zomerdekena, reae et blauw, 158/28C LXÖ5. Halfwollen gebloemde Dekena, 158/288, f IS.S^XHplf^ wollen gebloemde Dekens, 178/228, f 16.1 wollen Dekens, diverse kleuren, 158/1 2-perseons prima wollen Dekena, 17$/ Gestikte Dekens, grote 2-perooom f 27.58. Molton Dekens, 125/188, dekens, aardig motief, f 5.7J Damasten E, J. S^N J. /d. WEELE IRSTAD 12 GOES 't self do adres gevraagd EEN BEDIENDE j^oor winkel en uitbrengwfjk Ford-Autorijschooi flinke Jortj I ZOI ANTI uitn DE z. Gekookte Ham 12.95 MET INGANG en w 4 de s zien grote zending Wij ontvingen weer ee PRIJZEN IN AL de veeantrt ook aan Uw .25 EEN TELEFOON 2687 Voor Lend- Tuinbo en jitten - enz. Fa f. FA 4ERYDF. JONGE VER OPTl Amut antiek» BKERING K GEBIED vanaf f 500 gram Gehakt 500 gram Dikke BI Breuk 1,50 I jdreuzel f 0, Vleeswaren waarme wiliejr^veTreaacn 1 Wij hebben - --(1™ ide te Kapelle ■dante verrichten. antiek, •T. bar. V, btodïSk DAT IS GOED!» PEKELVLEES Per 10« Per 258 HAAGSE LEV1 A sa I Per CA I Per 25? t4nH1nwdrj IAAL IN OPTIEK ondeiever ander n d t n een elaetiek VADi3tDkG~! ISZl f 7.95 G0E5 •ud erf**00 -^j^ATTKNTIK I ATmn^CTinMn. teilen, waakM5&«. TnrrjT KOOP: 5 k ULweGwe Vabal ks. ZMasdsCfTwartelLe Coq en/«^Wljngaard- Borg-IW.L Hennejj. - M Sinke, Kersep tn de boomgaard!sti »*t Goes, TeL aj. 7^0. EEN WINKH fr gratta. L^g« Kerkstraat 9, Taief. 2039 TE KOOP: En nteusr-Ne-in KOOP: Een DupMAelS Sk J PüP Apsfstrkcr Tabakzak Luxe doos ■ftF KOCH*: Een z.g.a^ Mosquito met fiets. Een beste muts, in goedpd SCHOENHANDEL U ^xltubberhandichoanen 6.25 /(dubbeldik) 9.75 Gaplaatiflceapd* handschoenen lenoké 30-50 cnn- t.h. 8.00 TBOUW 'ih jaar. ’s avonds. DEZE WEEK 2M gr. Goudrondte/ 47 et 258 gr. BisculU 85 et Een rolletje Zui grote partg 1*8 gram goewitó^erT De alle -Graslinnen TrefteF-t 150 br. f 5,50, Zware Tregéf-Slopen yoorjCafé Vi j xt«w. ^z^Cxnterlockhi prijzen. G^jZ-ét. Jacobstraat. ij es en Dames-werfckjjMsrfYe?ter ee^XW^KSter me^nxlonv^t^^^ van DINSDAG 17^J>^ks. zijn ons Kantoor anAd mini str alia ovargaplaatst vapAarallalwag 46 naar Nieuwsteaat 47, Goes DRUJfK^RIJ „DE PHOENIX" 'OI mDo Bovolondor” oo „Do Geosoooor" É^Üaweek OvaraBallt SPI MAAR VOOR w ioor i* je In U zelf gaat gewoon door met de Prijzen GEVRAAGD 80 HO NBAHDBL TH N. X. Vi Ul ■4 id- Dankt U f< Ie MSVR iL vraagt voor slechts Kram m; wij, vo, in Wj M MM J 'pelle. an '-hemden, in maat di kantore 11, van •oud •p No. No. 'r teren ir een l Reji den, popeline, vj gratie. - Voor een betere naar „De Markt 13 De uitroep van vele dames. als blouses met „trubenised" boord/» (Lange Kerkstraat S) Goes, Telefoon S393 urHoven, P< ;r station), K^-Vfsmarkt 8. 'oor een beter La Verder alk fiir<e ^GEVRAAGD: Een Wj r ster voor 1 of 2 week, of I. De apes- ison 'Vergelijk pasvorm en en '■•Jkan enz. afi Broe- mes- en Tjs, voor piet suiker 41 et. makte Zeep 42 et VERZORGDE GSZAAK VAN ook Nfi met «eer e GOES TM. tip Ook mi Ubtjoi len ot>‘ en rsb< zindelijke ingewachl «•tere A. mnt La Coq koopje. Rtjwi horlogezak, i slechts f 11,, Kj rtwr,- we ting: Een Duiv< 2 X 1.30 X LTOr goedkei or bieding !F> meehemdjes labeol 0/1 'T INTERLOCKHUIS goedkoper 1 1 ding in prach' Lakens, 160 180 br. lang avten >lad. Xiar-<C. J. •rtstraat 1 KOOP: Pol i en complet i„ Piccardtstraat studietoekÉnT - 1 - tfÏJ zijn nog gesorteerd in len Dameshoj en stro. - Evé jr„ Ook ge it- en «artikelen Deworde» eepere veleerDeorloorpd ydfRCtA. Dtsraicrs ford dealer M DOE B JRG VLISS’NGEN TOW. Mn T«MC MM halve dagtetv - C. B Lpltertraat 74, Goes. TE KOOP: Een Keu) chel, koopje, kleed, 11“ 12, GeeT Lange Vorststraat - Goes C A. Visser, raat 2, Gpes, veler ver - Een kajoriga collectie, in divarsa uitvoeringen in voorreed bij I 34 nreua Geter C alle 's- Heerenhoek, ‘eclame Oostsingel ieuwe Steno» lt- Pool” KOOP: DriewieligeJ»^ eomnledtrnet ertfchting. Te dein 61, 2-jarige. eti Allen, die iets te/ hebben van- of ym zijn aan de nal^tens wijlen de BAAS Ga Woond het en overlsc worden>4e Zee* hi «oor do W verse proeato voor hot Arlis DIKKE/fe Al onze Overalls borstzakken, 2 r derzakken, doort en achterzak, va fnlrtiiri? Prima 1 apvanj Overalls THOMAS rware /in leven ge- (kiynpvr m/noor een eodiplomoerd cjrtut ook voor Domei jXf 28.58. S, f 25.75. t, 188/215, Wollen Kinder- i Sprei f 12.75. stroken, f 21.58. SELMAGAZUN 'tf.ta. VADERDAG, sn voerder /2,95, 2,. elonder- pof-1- prüsen. Ga ■ennjwiel voer oen Aileuwe Hon»"*— éUn vanaf f 88-58. fÜWVOORDEEL lBzubdenhuiA‘ idt lage hak vindt ns aardige model- ienhiel-schoentjes ids in de prQa van met nylon en u ons j Aingekocht, dus let langer, koopt ai 49 ct. Porceleini en Schotels 99 ct. Houtskool-strjjkjjde tieren en ali Klokken, Pel ï^wiwrdige, gerSi Raapt er^t.e^’ bfl emaille bü; 3/ - iraat 2, Goes, Telef.' k^"?en TE KOOP: 10 Kersenlad-. den, 2 Toonbanken z.^aaC, Eikenhouten Electr. Kool goederg/^rl kade-8/Goes of f8.45 e t Lie FORST m f 8.25 f 0.58 L VOB5T5TR J7 TEL 2555 Door kot grote t>oo onse feed drach- Uge^pugTrv - Gebr. BEZOEKT de uitvoerig 1 ‘^hrij&V»ltóiÜ/1.96.KOOP: 2 Tuïnbük^ mTt ^eJérkm^ B^d' loeden-Jterl0**11111* A- Theemeubela v.a. >6150, nen te Wemehïlnge, op 21 npjjraJTE KOOP: Een mogje^fia-.Dreesofr, eiken, OiC Twee Juni axnravonds 7uur_ <LJ ]honiehouten^ter<P. A- Linnenkastjee/4a.5O p. st. Topgtóg vrij. ftf aeXiIJde Witt5>eJacobste «.Nachtkastje^ Waskastje e/Lf lende Tuinbank^*?©01 of B Lange KefteStrTst 2, Goes, k..ItJklein. moetu «Ij C. van dm^E KOOP: Goudgele Box»Tel >MDo zaak starts Kreek e zijrt,s-HHendrik»- Pumps. - HowMSTraat 15 M IfatT du Zomer itOr, heerlijk i en hult zo ml lumaate^laaaa. Ketels, •l-qpyA, Tb——eters /Trochkera ons. Niet beneden Aanm. na 7 1 BAKKERMFELTUS. Biedt sich aan Bevd'gd makelaar 1 JOnze nieuwste ereal nylons Amerik. Overalls, hj voor de zomer, sli l- 7,90. Extra Z' for” dril khal sportprijs, Zien is extra k Krpertkamp, Textiel- ‘e bevr. Tdmonadeglazen vanaf cent, K°P en Schotels yen- Wrij blij vend vakkundige u. l‘7F ^énbevelenf, I ga lat, Goen. Sigaren of Sigaretten e kinderen n.e. Zondag Vader [arantie. ijngaardjtr. M., ƒ5,55, in tandwieli its ƒ7,50. Zo-Ook [je^voorraad irlockhuis, G verkoop en Poot- Xegen het a.a r. provisiebasis. :en bekwaamheid vaste aanstelling fn. - Br. No. 24-2 dit blad. BIEDT ZICH AAN: Erva; ren Chauffeur, met wijs B.C.DE. F Jnar). Is ook g IfottSwinkal” te larkt 6. j/l Leuke Tafelkleedjes^friaee ruitjes, was- ep-Jrfeurecht sjSan Prima interlock maat 43, 44, 46, 1,25. - J>-Vl nge. In- vier in trtlure. Inleg 50 *e prijzen be- - Vereni^ng Aller Belang”/yÏ7 wegenv-Mv TE KOOPj- wegens opbef- 'enhokfafm. 1.7IK Prijs 20. - p /G.ijft, Tèl 2020-2712. IFIMAAK ketels, 4552. Mi, H, 1, 1H liter, J. a meters, KIen t te Bingen bug m en een jnrtite, dotjes-ti KOOP: Diverse J kentafels, Keuki Aft?” bek! Stoelen. ^^"H.gxt-z. K9ilri Overalls 488 gram f8.31 258 gram f 8.81 ^ADREUZEL /oerradlg, f 2J0 p. kgjp B.A-Laken: w; v. t vee: Wdatalngel 2, Gees, TeL 21 ipper, Pe- leïst, Sport- e Kerkstraat I. 2904. /ƒ7. ipotkoopje Khaky Bm‘ jj prachtige horlogtezak/f 7JÓ. Kleer m. opslagêh aZl! frljjk voor wdre „san- kleurecht. Sléchts 11,50! ipen. Met 5% irting. - Alleen -huis, Wijngaar^jl^p AAGDÏ Een Wgzir'' -dgmor- derne j H.H. LANDBOUWERS Weet U dat wjj Uw >1 guedk< kunt. en wij komen U bezoeken. Ooi/ vi .behandeling Ai ik voor Zeeland ten en teup4rer Law* Kerkstraat 42. Gaas 0ud< TaUtooR 2468 >Oleei KLO^RTRAAT 7 GOE8 TELEFOON 2527 GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO HUIS _H SpuHmaskerg 10.10 ^ACANTIEWONINGR LEIDEN-GOES of om Onderwijzersgezin mj grotere dochters, ning te ruilen vj weken tussen X' 25 Apéu Bpéven Dalsen. it 48, I enZKop Verder ;rs, ko- jifiium Was- ileumvergas- iorren, B.K.- Keuken uitzetten Visser, Langey/. 1. Gees. De zaak sinds 188B. 1 Waarde en Kruinlngem Contact gezocht met enjr^ giek en verkool 1 persoon, voor de van Tuin- en zaden, Zaaig aardappelen seizoen, Na bewi ter kieiMeHaselnootboalrtno 1 Des Bessensap 500 tr. vei IN DZ VOEDtb Gevraagd op korte termijn enige jonge kracKteiT op Handalskan|pOr to Goes yeretat Mnja^f H.B.8.- diploma ^-^Aangeboden: nxeai men aanPrettige^^rkkrtng met goede vooruitzichten Tj (^Viomg^gpenonlof boekhouden strekt tot aanbeveling) OCD net Ql£lS)e JrjjmJea onder no. H-l aan het bureau van dit blad voor dag eryAarht -- Omgeving Gons ZWARTE geplatteerdpktfus M. W&/T8TRATB o 1,89, zwarte kristernylons rJlAT NU ÜW HIJWIEL OPKNAPPEN QÜ 'goedkoop, Als nieuw, dubbele - T 1 bles, nieuwe kegel inbegrepen voer f Prima Buitenbands fj.85. Alle Rttwl* delen aan neer Jhge Op al onse nog vier wo- ir 3 of 4 ’OOP 8 in prima «tast lijnde GAZON MAA op te ruimen wegens plaetsgebreJ^-A't 15.— perstuk 1 WATERTANK 1000 liter, al^rt^uv. 100 Gulden beneden nieatvpriji anzepoortstr. 21, Goes Job«^Guwst/Nieuwstraat 57-59, Goes O göediroper Praj geriekatoen i bleu, 98 linnerux cnKxBr., 1,59 per mei It'fnterlockhuis, Goes.. VB VB BRANKBN Prima blok -keukend^fcesTfracht KMderwagensyd^- oor^morgmw per week ^Kerkstraat 2. G^s, VERLOREN, tussen^es en Wolphaartsdijjt/n bruin geruit Rokje hèznrwn*><! >ril z- slechte |Z /Vergelijk onze y mm kwahtei/ pasvorm en prijs AwC koopt uitsluitend bij i spaart veel geld. - dLx „Zebe’'-huis, Wlin- JF ytardstraat 49, Goeè/J/. y/ TE KOOP: Driewielfietsje *E r 2 Kinderledikaphietrentjes, valldewagen, zeer gqgde-tteat wnft-^denen^ p TE KOOP: r, 8-jarige Staml i. Merries en xai m B>| do Fo*d A«to<lj.< hool/ti* rt U good, DLu «J«8 *n goedkoopydutori)do». Primo V X Sorrico. M >ole oo cpmfort.b.1» lo«wogen winkel”, £loes7 vismarkt 6. Ook-i<adres V /GrosslerderiJ In middelen vraagt (16 8 17 jaar), om op de vrachtwagen mee te rQden^n te helpen. Moet In CFoes woonachtig Z(jn Br dtader no. 24-4 bur.v d.bl. nog ipkfig Lin- zalm en in weljjk dar tég< 1—1 Z"J are kwaliteit, 90 A. J. yi et« -UaeKf \J94s Vi iKïóg nenten vraagt inlicht goedkoper! Profiteer van L" T’ onze prachtigpr-halflinnen Dames- Tafellakens^ln een schat Schoonh van klorffen, ƒ3,95. -,JtIn- tejJoCkhuia, Goes. 9 •TlNTERLOCKHUIS (grt5g goedkoper! Door «mstan- jligheden kochten wjj^ een^met riemlussen, bijzondere pani. j DameskojMen met minde- kerswerk, ring ad met perlon ver- 8,40. Zware Si steritL slechts f 1,98. Jlh- ken, met lussei eérlockhuis, Goes. 9 j. ^ÏNTERLOCKHUIS iaAoi /3. M. DE KOK, Kantoor KL Ka Goes, TE KOOP: Ken Schuiu^ï 1 ingebouard Yarftens- (3 x 8 nj>/Etoaem. baar. 4 «haOen Noorder- J. Tilroe, AamtenAMU brand- en Mottengate" Mevroaw LAGA<T voor elk model /5,75<^Extra Z*€”’ Stjbrffiaanstraat 5a. •T INTERLOCKHUIS tejrtg WU HEBBEN door injufTTegen bel tXWde Buck, goedkoper 1 Extraadhbie-Ung een prima 125c.<r MeliskwkiS; TeL K118»/ ding in prachti«^flanellen Sparta; nleuwe banden 20A^ Y -l_1*4 Art Jr rnUK ---g_---- te ruili briefjes, Goes, ^J^.^******oprelet! nogJZaterdag ax mee trta.öriëntatierit voor :ens fietsers te Wem, ir. 6,95.|schrijven om Ji 28 Mei 1952, P dit zo spoedig"' doch uiterlijk 17 J 'as., opgave te doen met zakenkennis, zoekt betrekking, negen voor xnsu of chef. Aten goede schrifterv^oorzien. No. 24z6 bur. van <j Werkkousen, zvn .fzuigen, ke ^ferksq| f 1,39, sokkei boor- spreker, 60 mooie platen en r-. --*« K OW Mj n thuis perma-M bij: D. Rietveld en H< EVRAAGD, m. Zijden- Dagmeisje j goedkoop^ïn^rTj VADERDAG, een >int goedkoper 1 Prima bs€xl” ninrklrAIlOOn 7X2/Al* vv !len’ teit, met nyl ikachel ƒ10. B96, Waar- kentafela, 1L4Ö. ExtraL infór” Overalls u ƒ13.50. Alles A 'extra korting en lijke >4”-huis, Goes. J MAKEN uw Notaris j7c. KRAM tejte*»^ M waaketi Ijjvend roertwtfl Zn-.Wljtfgaardi nrêtBall" ster of Meisje vogs AANGEBODEN: Modi boor. Gramofoonkast met ii Poirrt bouwde versterker ep-I platenrekje. Twee nieuwe Reiken 'J^BRAND- kwaïP 1,49. Ster ren Sajet Werk mei nylon 2^9. - -lockhuis, OoesZ3j INTERLOCKHUIS is peg srSpeciaje^aan-J In praphtfge Da- rtf Directoire, vrtgSi- keus, slechts TE KOOP: Niet <’t Interlockhuis,/e.luchtbanden /±b |derbadXA-=r h fNTERLOCKHUIS i» «ócMiddelhu rg»e«u •goedkoper Spepafe aan-:TE KOOP: Enkéle bieding in «irt kwaliteit gers vanaf Heren interlock Sportbroe-rantie. m in vflt|»«n lljk-Schrtj; Iyer, sp^er^al dameshoeden f Vorststraat r^>, GEVRAAGD: Een Leerl of Aankomende Kpi Bakkerij M^*T§5

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4