AANBIEDINGEN Een lust vlh R J.C.K. - GOES Maison Van Westen ,v J. C. KRIJ Rugsproeie I I I I SPECIALE mil). 3 M.d Japonschorte Putza BilHHc VADERDAG t He Idngenscostumes /toet korte broek en met plus-four 5k De goedkoopste Nylons vindt U bi] G.J.J! GANZEPOOBT8TBAA' Ho Holleste A.S.F.Kunstnje kre maar •oor Uur Randloze Bri zwaar doublé, ml Banketbakkerij van Mclle Telefoon 2021 Goes Wrigley /Truck prima i/ orde Hollandse fat Nieuw» I fT^RS “es-’|da KLAVERRUi LUNCHWOR5 100 gram 36 ct. -^250 gram 85 ct. ■ycofli’iEn^ SEN yk The Blue Btara'' ■ée f 1A6 bol. inbagr. jtbr. de Baar Tetsfcee |3S« dhmaakgla ia ALLE mi voorradig AN ZEE ddemnatraat ba, Gore /Telefoon btl» nalnaak Sportcolberts le pantalons Citr égenkleding orten E. IOE GOBS CL/HARINCK Verpleegsters-s G< /materiaal e prijzen H A M E ‘Bril ^tramper K DE DREÜ - Nieuw WEEKRR.OFIJT j..' nn, A- KARELSE LevenomiddelenbaBrbf HCINKBNSZANtt. - RIJWIELEN! Telef. 2447 Vaderdag etalages zijn gereed Onze D tl ZkteA met i 'W S Wij El •n Goes fen zedr moderne artikelen ■e tel duur ómt U hm kijken -wat wij Karpetten Wf °P kje van: deJongh itlLHESIIEI LKnMNMU. IMS. TM. 2111 re w e i ri sxópril Grote Markt 12 f2123 Café „De Harm Krnnim Zaterdag U kunt xe ah Japonnetje f dragen, onre Mooie frisse M keurige modellen en nieuwe dessins i ▼duo's, ds simpen', Sloten en*. .eamawiawaa—w» la keus Nytoen, met Centraal Kledingmagazijn J^nge Vorststraaft 100-102 Goes, Telefoon 1671 Hamea Crèjme^*t»èzonde huid KwWf'trtlei - Gave handen .C* pi in lak en bekleding arfelkledei*/ un tuUteAuink in de. mand, dan Hen in de. tueht EEN HEERLIJK KOEKJE A 2fceat per 100 gram jr B- .LKAMPMAN A HAiHJt(SNlbLMieéMORto T.u20Q^7óOe3 Alle Marty to roede IS ER MAAR EEN ADR Telefoon 2177 - Het oudste én bekend Bussen van 20, 30, >33, 37, 38 43 personen flink D; üatth^J. Gebruikte Automobielen f Singer Sport 1951, als nfot^ Rat, kleine wegen Morris, goed en Minor stationc^/T950 Janson CarrMr, spotkoopje Genegen in te odlen s- eüreu Co's N. V. ^FROAL FORD DEALER ZustarWraat 32. MldÉsttsre. TeleL 2972 ZOALS HET KLOKJE THUIS Süjy Nytoea JOMOse, SI gaans. Verst uifkoke eoor handeeri DJ3.T. of H. De te kunpii gevuld een yd Geh/i Huurwagens sender Chee; Familie! IfttlMS HtS Stofenapeciahat nm urm nwm 27ii Dubbele Taaaen, Kin Kinderfietsjes, Versnellinganaven, I L. van Eenemiaam - Goes füt 1G. M. Broekstra 1ryrflesieraif, I Telefoon 2772 15 Juni VADERDA0! RUIME SORTERING 3-delige en Zielige Herencostumes ópersoods wagens 14.50 van 32.50 43.75. 32.50 39.75 37.50 M. S.9B i i. 'm NV,, BTINGB Bol reen Uit het i I K VERyCRU y CHEMISCjX T AP IJ 6O6SZI KOOPT ZB <8,95 ma vtratuMng /Grote Kade 36 - Goea leve rd etalage zal U overtaken VOORDELIG ZIJN! Br. «Mgr Ama üt hei BSTERt GKNtZ j/ Grote Kade 36 Gore f - - wordt franco^» Magdaleoaatraat 7 m* Uw reit beapreken, ona materiaal (en en WIJ RIJDBK HST U! at. a< t 0PGBRICBT/Ï89» km kleuren le kees Nylons, met swarte naad, me- defoe kleuren UB Ie keus Nylons, laddervrtJe boerSgm vau*4.l* .y/1 Nu U5 FANT. i ven polder - Tel. 351 Wij brengen deze week in onze weej/eod- rec^ame ft* „Luistervinken^ inatena 10 jaar mooi e-Grk GarageZlDe Koepoort" Qbes, Telefoon 2484 beéte (greens), m aangeveerd ke daggrfeen.1 I stuks 85 et. kt 15 eL .J ifUeeéd M eeat per stuk. VISHANDEL I Tilroe Zn MS TRUKrOW ms| NU VOOK IEDERE Wö kyueu r< beste vaa 4e wette s aan Be voer kinderen, eoUde en ifeereterk Verder iL/,6 BRILLIN die U maar wenat FOCUS Lange Kerkstraat 9, Goot T.l.toon 2039 Prima&énnenrattera ZvdelietM.aat 7 Telefoon 2675 Komt met beaichti Br U we l geen betp geaon. Uw bd y^nser Neerlancf/b r'iASydrvetapperatiiren en l^Bettrydipgtmiddelen aan I Wff brachten in de I I hoop ten grote pari COUPONS U kent na réit «oor- drkg In 't betit komen wb ec n gcwve gr Kersse M et Dene week erhemwomX SB* gr. 7Set. f onoe vleeawaren opt van Anton Hunink SheUyKederland N. V. bfs. de Jongh Grote Kade 36 - Goea GEVRAAGD GOEÖBLOED. Kreukeimarkt. H f MTONOR, O»rll Grete Markt S. ER8K, Statotrmt. LUVER, Vecelsaasswec. Dit bpnekwoord jddt JRs. mét zo n leuk koekoe/a ^6ie” IS Bsnisr AU ClsmiuSiitis Keusra smets kwallteHes LU Dupae Nylenkeumn Otsmsur Gtrto. Dese keus to seer stark eu mseL Geminderd LN Standaard I.M ASMÉ NYLONS, sast swarts hiel, bruine kiel, hiel, zwarte naad rand hiel, f AH. Orete keus SPORTKOUSEN en SOKKEN. >KKEN veer kinderen, la wit, yekL en rectreept. - Ï&ÏÏRIJ G' I6IN6 t t pertonon. ingericht eoof alupun en eten HUDSON 6 peraonen VAUXHAL 4 portonen V W 4 peraonea SKODA 4 personen AUSTIN 4 oeraonen levert nZ Z* rmia U et Ibesea 18 et katoen aoor SNA n iiciun In roodj groen en geel. 143 breed. Voor het kopen van een fieta aifn wfj ruim geporteerd Ook In acceaaoirea zijn udf raim voorzien, c a t Ben kijkje ijp'ónze Tot eea4«ipd^^B^^_ MiddeUmrgaeatreat 16-22 Telefoon 2816 Bnorme aorte DABBRN ZAKDOS KB k BPORTRIBMRN en X BRRTRL.LR8 AUea im leute uirpakking Grief HBM ejn cadeau uit RBRBN-ttaDSMAGABIJN in het betere genre! TB KOOP van particulier^ geen ojttverbruik SPjHKOOPJEI Br. oh der no. 24-3 aan hfty bureau van dit blad ▼oer Uw sakenrit RX en Uw vacantie Zr betrouwbars nardoriogm «ónder Chauffeur X de Ruyterkaaa 88| rekbaar boord, den ts - Telefoon 8N8 geen gehoor HM RIJWIELBANDEN fL», f AM, 1J.N, fLN BINNENBANDEN fZJW BAGAGEDRAGERS1/ I- fLSS 5 BELLEN vanaf S| JASBE8CHERM1 Vanaf f LM ZWARTE LAK /anaf 45 et£*| KETTINGEN/vanaf. f 'S.75 PBDALEN vanaf f4.75 per paar DOOSJES REPARATIE KÏTTINGRANDEN vanaf f 1.45 KOPSLEUTKL8 KlokstraX 21

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3