w A P. TILROE i SLA-VINKEN ^7' fya. goot go-exl met de Ué> I I Cloquè >LEr|»n— STOFFENPALEIS" Juni koopjes i 3.95 P/A. DE KRAMER Lange Vorststraat 6, Goes, Tel. 2861 Hoofdv»rt«g«nwoordigwr voor Z. on N.-Bevelend NU lit tt sirmiriiiiiiiii mr linn mziil Ook UW gezin is welkom bij da VóGé-Kruidaniar VAN SABBEN ischar^n ia afgeh^rd ataal NLrde tijd om Gorna^v^d. Reepe SOEA FaiMtemn 2.55 per meter otnee.stail<l/en W Speciale aanbi een grote cofl< In prachtige k modern voor „Het KousenhuiSy het hui» van vertrouwen 't Naai ma ag ..OUPHaR” -btistriidinusrr.iddeleri gen i! ’o Tilroe isepoortstraat 23 GOBS J\ - Gel Groot Bedrijfspand met sbedrreom, kantoren, wtekplaatz, iteAorrote ^root 10 A. 59 CJL. •hikt en eventueel MIHKWKRKMRinMMnKBMKMHHIIKM .Speciale Zomer-aanbiedi nieuiu-i, Sla-Vinken -A Gehakte Biefstuk, panklaar, slechts dejongh H, D. Meulenberg /Rouw 2 cadeau In Zomerschoenen breneen we eau reuze wrtertae. i en modeHee aea zeer loge te „Het Stoffenpa VOO* Al.uw f 12,75 f 13,75 f 4,75 f 15,7 en Kt v< Z< laddert DE PUNDER - K wadendamme VÉGÉ 1W inehuis Dames Nachthemden van fijne lingeriekatoen u kêi 7 1 00 ,tam« Nttml «llrrn/te. C. HARINCK GOES Laae« Verztztraat 39, Tal. 2118 VOORSTAD 7a, GOBS temde KuvdAh^uhkut vanaf f 5,59 Directoire •n Das 2.95 en 2/15 SLAVINKENI iGazonmaaier Damespyama’s 6.55 Engelse fantasie Teven» ophalen van Rijwielen^ Moffelen Neem óók De Klokkerwirfkel Is 4Jw adres WEEKRECLANIE: 100 gram BERLINER- en i y-am SN IJ WORST voor slechts 98 cent F^ottóien I t z 1 J h.... Vaderdag /de grote mode, hc gestreken te worden, aparte dessins, 80 cm. breed Kooi GRATIS LES Vraagt vrijblijra/< /van 5.90 en 6.90, per meter ■■•4 M. AL IN. ct. per stuk 15 nunatrn kil 1 diverse prijzen Ing van circa 11 ten MUtfke prfe te ran de Kreeke eedrJNaderetMtraef S - Telefoon All* M 0W MTN goed merk Horloge oud, Doublé. Edel staal tegen c. ia rood, blauw en groen Elgeadem van Bot bedrljfa en de bf Overh vast Met C./1 Met GRATIS Ballpoit Effen Pipeline jamden met foord 5.95 RAT1S Ballpoint Bén Starink beataat uit nut eieren aan- gemaakt Gehakt, gerold in gerookt. Ontbijtspek en Acht- gebonden ..Heerlik by Sla. die combinatie van geurige rook- en pittige braademaak". Braadt Slavinken heel langzaam in ruim vet dat niet te heet ia. mooi brein. In plm. 'jen, met tngeaet I. friaae kleuren I origineel Engel» I goedkoop, minderludkfy I marktgoed. doch X frame, waar U Uw 7 7 I eter van Uw 7 In- an Verknop GOUD, ZILVER. 8LOEDJ UURWERKEN eas^ Greta keuze Goeden werkaar'veer de Boerenstand SdDEGRAAG Middetburgieatr.et 50, GOES. Telefoon 2158 GEHEEL Zeeland aan hols te ONTBIEDEN Bij Inschrffving te koop: Tp I De laatste tijd konden steeds laagd, terwijl Uw extraJtO gehandhaafd bleef moet hot - prima kwaliteiten - lagere prijzen en tóch 11 pCt. extra kortingl\ xw de spanning tussen lonen en prijzen wel verdwijnen, dankzij medewerking van duizenden Zeeuwse gesinnen die de VéGÓ steunen. Immers zij weten bet: pern Jeng ple t) Zy maten iioStot een juweel .1 rs.de Jonghl Kade M GoJ 4 B gebloemd en“geatreept, In tpde}viatra en kat mg aangeknipte}mouto, vlotte modellen:#. Geruite popelime REGENMANTEL I 58,79 Lange Vorststraat 54 Telefoon 2717/ 2868 Ook verkrijgbaar in ons llliaal: Dljkstraat, Hansweert Ze *ijn toch xo lekker I Slavinken. dat ia het aacceaartike l van Van Sabben. Hoe kan het ook ander» die heerlijke combinatie van RÖOK- en BRAADSMAAK b^ verve jonge groenten en nieuwe aardappelen. Slavinken zo eenvoudig klaar te maken Lee» het recept hiernaéat ZO VOORDELIG OOK. slechts 35 cent per stuk Al even heerlijk by de nieuwe aardappel»’7 bovoowenlae oa acht Nieuwstraat 50-5» t» Goea, Ji Voor alle doeleinden 'gi apiudbi d/Orov 8 Ca'. N.V. ta Goes i op gebruik 1 Auguetue ae. twoning. 1 November aa. lnachiijy(ngabiljetten to te.leveren uiterl^k tl/funi aa. ten kantore van Not aria JB. C, van Weritum te Heinkenaaand Voor een fijne boterham brengt Van Sabben ala rt fijnate, U betaalt er niet meer voor bij :raat 15 - Telefoon 2471 Nytookooaan t SSS. 848, 3 W Nyloakousan met ssrarte nada f 8TS 8S0 AM 78 T» Dorste Dsy-kous IS Danter I 4.M FMrtation. rvchta gvdraota gewone naad, Maks m. swast^naad t B 19 Black OwMao 00 Rechte en linkpr gesrevee kooe.n rut BpostkoeMd en oen grote sortering SUSOUEN Bportieve modulen I 3,95 op I 5,25 Onze voorraad Is STEEDS G.^OOT In alle soorten MEUBELEN! Z .-ti zowe/ Com/f/ete kamara ala. APAfrTÉ maubalan. Ook in kor petten, lopers, cocos, gordijn- - stoffen enz. stoop grote sortorinp. maakt bij ons gemekkelijk ne,Onze kwaliteiten zijn prime ion voordelige prijzen. Woninginrichting Sc Jacobstraat 48, Goes, Tel. 2491 .tad 23 - Good 1 «ooi* Zij. SOLEX VERHUL! Da laatite tiid konden steeds weofdlverM i M1 7 Pgpdgaalstraat 8 Goes D^TAAK waar U els blad reed, kwem dat duur »EN Prtj» U alaagt ALTIJD BETER in doat wondaran en is tMea voor een kfoolitaUa- iVKen uitzet

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2