e FOTO VLOT e re n n KLEölNöMAüAZUN •s sdienkenhuis Vaderde t Chocol PP VLIJT De juiste lij gaven de'. BACK STREET IV® Prober 1 Vila Biemen Jko^kjes /39 cent E. A. Rutgers KOUSEN/ d DEKLE ANSEN LILLY MAR Modern 1 E BAZAR Uty oak U J wn kteb te A. W. VERSCHOORE N E RAZY zr VLOTTE FOTO! Fixatiefs nl h tine frrijp van Brill I Brillaotiae Haarcrê Zeeuwse/ Bedrijfskleding naar/maat II! Vaderdag dan wiitfer urm kousen, aan turee k rwnR kousen^bepel Fa.)¥ed. J.G.Heykam-Massee Gprfte Markt 5 Goea Telefoon 2326 De Ori op Zaterdag 1 door de M.AX ■I s 17.88 Bruidsfoto's H.H. Motorrijders en Automobiljs eringsrit Grand Theate Zaterdag 14 Jufii Twilfit- en Maxis-corse '<J. DOMINICUS, GOES FRENKS Gee/ Vader IS wat hem toekemt! Moden QMt niet door Eindbal Danslessen M. deDreuBt Specialist In E R A 6/9 VANAF F 13,50 C 250 5,95 TE KOOP Overhemde ast boord v.n- 6.50 10.95 mden Fabio; e - ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID ÉN NOORD B E VEL AN D KW frote cöne venei 1.50 ajJa koop ,,m> riSBN ijlt begeren! Een stuk l dat tegen en maar I war aan A in eenvlm Kiiderrijwielen hemen eV een r/uIMB SORTERING door vrifwel al ka leeftijd JES Goes 1 roep Chocolade cd ea uI Eclrtoe/nlet op Bomee-Fartemeeleortlkelen Profiteer hiervan M koopt in De Kleine Bazar ZONDAG 15 JUNI Exceptionele „SCHUTTERSHOF” GOE£ Zaterdagavond a.s., vanaf B'hwr t^Al/ra VOOR ZOMERST 'F^I Orgaodi, Broderie, Kant «nz. voor Blouse's Cloqoe of Everglaze/ voor Strand- en Boni behoeft niet te f OM en f ifio Gebloemde ZoqEerstoffen in Dupion, Fo vanaf f O&A Viatra N ndagboeoeo Nylons - Shawls Garneringen D: Manchetknopen Dasspelden^/ - Sokken Anklets Parfumeri OOSTWAL 21 GOBSl a/S B0 an 85 et. p/280 gr. ait eigen b/anderij kleding Tot 15 Juni ICA-BRIL mat Zalss-glazan I De modern/ saak met de ruime service'! I .Óf^^Q^ldJhinpmin INTiUOUE VAN DG LVÜDSTSTD. Z 57an66 GOES ifiX ATELIER dr Q Bezoekt de Voetbalwedstrijd ]Jb Doktoren - Predikanten op Woensdag lifnai a.a-, déa avonds 7 aar, op Sportterrein te Goes oor Bruidsfoto's 11 brui MMMI ZHM Gebrie M A 4s JM1TMW No. M I' reeds tri amera’s de bette sortering voorradig Gees nr. swart ■fanotut. wens en het bette in ramw mm St JaoMtraat 44 CMS M gsen KILLER «rilde sRn z j GOES MIDDELBURG J vj a nrjo en VLISSINGEN Tel. 2266 Feestdag voor die hard Verras» hem. met iets b/#ve U M M M M lanfl. P- kg. p. kg. itrn (e dragen ne naad Kas 4a Boi ee Lovable meter Aparte dsaeias Kea Aansteker, DUsenbae<ery Asbak. Perl Pertemeai Regende Vader iris mat htf niet Uw adres voor een gestreken mater. M breed 4zJuni a.i., uitgetchreven „Intar-Scaidaa* nieewe tnsdag- i.s. - van' ^St dar do4oge/ 'gen Uw yiantjaa bare ‘jes en flesaen Muslek Da nedomon, trdlla A/ is hal nog zo klain, wij kunnen l Goes oor 60 cent Me Nep en Schotel, 3 eeretal, ZaktoUet, raallle. Btfbewtfe-etat, Zjpz ate/fllrarea of 84 garatten ke*^'^ N Sog eest meer sart dia echte NNBNCADBAUX” 0 Ir U te kust an te kaar in hat M Blf elke pelden content Lange Kerkstraat Goev - Telefoon 2153 /A 38 THEEROZEN ^ring yr(t U bij ons terecht dr allernieuwste coupe het Am model en het uiterst moderne 1 betere genre, voor elke gelegenheid „The Orp i /D0% beter dan da lopende Ir reel langer mee. PerveonHjhe garantie I I procent extra korting ijtenllïl E B E'* Werkkleding near maat reel geld en draagt betere kleding fór onaa griften, tie de kleine advertenties I E"-HUIS, Wjjngaardstr. 49, Goes - G»0U MQjjiq '5 CCH Vaste en v] ia tuben. Slechte prestaties van Uw kinderen op school sjjn soms aan onvoldoende gesichts- scherpts te 'wgten en oen dergeljfke fout kan met ZEISS-punktallglazan gemakkeltfk wordend hersteld fdo'dag 19 Juni In onze ALE VOORSTELLING U slaagt tiaar ma peelgOed Een primages je Brillantine i stootje kan maCVW Een uitgebreidc 4e jaairaas Ne. M DBUUKZU „DB PHOKNEK” U Ml 1MB p. J. 8. VAN DKB FTOL GOES - Nleawstraat 47 - Telet. (K HM) ME7 - Voer adverteatlss aft aar U3S Oplaac 1UM exemplaren. A «vertentieprüs U et per mm BjM S^i 6^0 i40 /a.M per meter i en glaaend fn. beginprjfs f 3.95 rn met Nglon eersterkt >KKBN fES- BN KINDERSOKKEN in vreRUto kleuren, wasecht »JU ais SA* f trio per mater, M breed R KZBKBTBAAT U TELEFOON ZEM ..-j J M L- GOBS kaai «an het *<ad a« 'het •loehH MANNEN doch I Aanvoeg V< ifdag 8 uw Z Zondag 3. 7 en 9 mu< Maandag 16 t/m PEGGY CUMMINS GUN/( Da men d< Do méedege«loi/|«cht op een moneonpaer. dal de gemeer'ichap bedreigde 18 |ear (do vrouw In de tchadww) meyCHARLES BOYER en MaRGaRET SULLAVAN naor bet beroemde boek van Fennie Hunt oen gelukkige ve< houding beter don den poNkkig A**a0A Aanvoeg 8 uw 18 Jeer Draagt aan Ol Grote Markt 7, Talai. 2718/Goas Vrijdag 13 tot an mat Zondag ISHurtl Het melifv onder de loeteern LISA DAhHELY e» HUGH Mc DERhiOTT in hot vér- mólAo. weervoer niet ■terdog 7 an 9 uur AUe leelti|doa tntdag 18 Juni i JOHN DALL IN I (J Klokntraat 4 Goer Pracht kwaliteit M Alleen deze week Jongblc. j/nr imrai vervtiRi OTX KADB GOB8 20^0 goedkoper en bend confectie, gadi ParsoonlRk w op onze Koopt U V< x a> acaa - S. t IA VOOR EEN SPECIALITEIT: Alwarkaa vopr Ametawr, NNEN 24 UUR GtlElD GROTE SORTERING CAMERA’S ROLHLMS VANAF 1.80 Depfibrengst is ten bate vaa bet ^fiRLANDSCHE BOODE KRUIS Age en lose met aaearte en gei wwu RyteK met- zwarte na/d UMN HUMS W" /vy HBRBjj D< maken géén kunt kostbare jry te stelen/ Dieerae mat^ TTJrote Kade 36 Goes dipe garpotle Co’sN.V. n ene Schitfarande pasvorm, prima kwalitait on afwerking en borandian kkér voordelig MODEL: zljslulting/mot 18.60 16.60 1«/95 13.50 12.26 ƒ.86 MODEL: voorsluiting rn. 18.76 16.50 16.26 14.90 14.26/ 13.96 MODEL: blnZpnband-coraptte voor twnre/lourcn, dlv. soorten 22.96 19:96 18.26 18.10 MODEL ponltls-corspt uw hwt idedlp Twilfit model lf«^V AMe/TwIlllt.cersettee sRe voerstee vee TyiLGRIP.JARRtTELLESI veter 14.60 a ae 8.26 D.Zd Zaterdag 21 J ml aulp4aMla vpedwt SchuHerihol ta Gom^^ K' voor loerllngon. oud-luvrjk^un en Introducdo's J ORPHEANS" Bi) ilecht waar ïn da saai DANSSCHOOL JANVIER een Oechldrtn. Anjers. Rosen. Lsrhgrus. witte Clematis en Lelietjes der Dalen ij BRUIDSDAUBSBOUQÜ1 M zacht rose en licht geti A'le'a met bijpassende gpTn 'Needs vanaf f 7M k) brengen U^tn, verrassende slotte Bloemwerken tnjd slechts personenwagens, beatehs vrachtwagens en tractor: Lage prRsee. Veltedfg OFFICIAL FORD DEALER GOES /'MIDDELBURG Têl. 2267en 3101 Tel. 2972 r/ arkesitemk roos en deee in 2-klaurendruk ni keurig te verzorgen, it sed worden basis ad WU sün hier sullen ons bellve uit te voeren loot waarbij allo qdn aan de advgdenö Hot Bestuur van de Vereniging ^Handeln- bolrmgen" gaf ons do vererende Opdracht do officiële FoostkranL bij gelegenheid van baar Gouden Juhilswm. te vonos^ou.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1