E VLOT L E VLIJT „M aen programma roer mermen sa an Biemeo okatraat 4 Goes Limonade /ftea f 1.45 eh f 1.64 net gratia rietje* FO KLEINE BAZAF\ Moderne FOTO ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND Markiezen doek 7A C. L. van de Vreede, Goes A. W. VERSCHOORE Grand Theate TUINPARASOLS irn Ploeg Gordijnstoffen TOEGANG'vRU ANDALUSIE Ski-sokken te kust en te ^aur I rlijk b^: Hollandse Nieuwe Mi S. GOES Autorijsch y NYLON -KOtiS Allee eerete heat ós speciaal voort zijde Voor bruidsjaponnen ia wit eu kleuren vje. f 02 f BRUIDSSLUIERS Uli/ helpen ooh U om leteA» te» fa J» DOMINICUS, GOES Koan DBMomuuw u nurooa a*w URSUS b voor de Toilettas Make Up iakjes •Hen Spoi ID Specialist Parfumerie BN ILROE J. Jerewtiasse t, Ocotwal 21 TOL 2277 Voor Land- en Tuinbouw /X SpuHmasker* >10.10 Rubberhand»choep4n 6.25 (dpróe/dik) 9,75 jZnandschoenen i-50 cm. v.a. 8.00 - GOES Telefoon 2974 en M94 Uw edret voor een Koosei In Ade UNB aomtf M4« Draagt een OP' r a.ao yi i 5 MINI 1952. 3 .4 4e JAARGANG No. 23 DBUUSBU .M PHOENIX'* f wordt Uw figuur door bet dragen van een tro LAi Camera's de botte sortering ERA 6/9 VANAF F 13.50 J. A Von der Geetknde 11 - Telo|Z2328 Ruim (bt| geen jatiaar 3164) Grote Marlrt 7, ToW. 2718. Goe« TER KENNISMAKING met onze buitengewone mc kwaliteiten 1 mooie [point geheel gratis! U bij on» terecht I de allernieeatte coupe het model en het atteret moderne I re genre, voor elke gelegenheid ïilMmMfiM RECLAMEBLAD VOOR DB MIDDENSTANDER ZEISS-punktalIglwten -BRIL hm* Zeiss-glazen I de ruime servtoe/1 Pracht kwaliteit Pindas 80 en 88 ct p. 2SQ gr. uit eigen breatUrij geeorteer4/ in de bekend Knorsoepen Vijf •oorten^PrinceMC', Champ.', Tomaten-, Ei- en Kippensoep' meter, 140 cm. breedu x>or Bruidsfoto's 11 Zd fijn tA usaaa! de......// Geplastificeerd La*£e Kerkstraat 9. Telef. 2039 fe Vra^t ml'sbmtfenhfj WERKKLEDINGzNAAR MAAT .L1HIM K «MfltrtlK-UM CMRCTE. 0 I en eon I Mederne weuhslsa r tot en asof /2 Jani op PlAASVAN DTT1 v/rsterkt paar Twilgnp- 9" T’ mi p.BL*Obr TaMkaa MM Verstat real Gaaa 1» (ear iill irate vereiste! monteurs ngs spw M I Inrat 6<dstA la elroiiderltit leuêtbssr. Warree» Uw bomer aaar eigen smsA aa bskssks «O* an. Hen kaal AAJUMGM COZXJft *e.brlj*bssr1 ondol on Wltsenberg Gaaa A een. proef met onu Want ook van eer Alles van model voorradig In KHCIN, XWCMS NK BIUKSN. KKRSCM- KN Goes - Telefoon 2153 12 o«. per mes. BR eantrwBt apeoiala tarieven OPLAAG 12299 BK AtMiaalsr adverteeUea tot elterigh Woensdngavood uur r de versorging ■impel rijwiel la 1 Gr. Markt 13. Gaaa WEDERVERKOPERS KORTING rijft wtralWiaocai en aaar sperW eonsadte mat M, HaBatav, W*nn Helden aa Bra da Hak Crawkerd Geren wg dete meeh elk paar geminderde Nj Ganeepoortatraat 23 Gom Wordt ante nan bete raairkl ever geheel Doftde>dag 12 Juni In onze SPEgWkLE VOORSTELLING B Tet 20 Joel a.s. hoeden gedeelte van ons bndrgf bkposiïie van 0a walbabsnda [psad. - Lnd aa u* kapje f 1020, 1 ORGANDI Vrijdag 6 tot en hef schokkend» verhaal tan de atad eer bitterde ondermereld de jacht oper kindermoordenaar David Wogan aa Howard Aanvaat: V.ljdog vw 1 Zoadat 3. 7 aa 1 uw HEBROZEN ‘9 M buistrmt S4 aan Orchidrén. Anjer», Roten. Lathgnu. entte Ciemati» en Lelietje» der Dalen BRUIDSDAMBSBOUQUETTi In aacht rose en bcht getint Alle» met btjpaaeeade Reeds vanaf f 7.50 ki Wij brengen U rerrassendr eiotte Bloemmerhen in ^i fi. VA^®K< PCTL GOM PwbIWwm M - T«M. (K UW) M27 - Teer advwtanMM ad uur 2*22 da tMÉA oompleet aaet 11.80, 1<— aam Aatdwwd^aa. Bowse'a b p.» I IM, 4W, M GEBLOEMDE ZIJÖE regelaMtiR/mioawa daaaiaa BlacKta praatotiaa vod Uw Mndarea op school afngpaM aan onvoldoends gaaMUe- seherpte te wjjtaa mm» dergelfjke fout ken wet horataU (nare counl, k< mft xiplwttugj veto, vanaf f 3 t vootpsna, - per W areas f 121 Ortaade Zuassi wol ia FaaMHaMa per W gram t l.W NOMOTTA-WOL beek geweldig ak Mi daerdaor eake rem de Mg ia het gehouM TB OOBS .eterdee 7 en 9 eer Maandag 9 t/m^Woensdag 11 Juni Lnto MnHane la d/ |r.«Mlfs «HwsoeeeeMe J «net Carnseh Seville en ArleMe Peirlee Aaaeaag: m./ AU. li.HW" met Zondag 8 A een vua f k—»o« f 2 pj*. NOMOTTA-WOLSOORTEN ■W »Jg aiet ia prijs verhoogd MnuA- eokkoarroi met Nykm per 100 gram Vraagt ..ZBi fhertoonlijk jpdt Vergei U md Zeeamae bedrijfthieding naar maat! rk met pereoonlijke garentie en 20% goedkoper 1 'pataoem. hamlitett en prij» en U bent onae teoreden hiaat aa •aal geld. etwgkeode moten .KLAAR T2RWIJL U WACHT** tra reclame i Tet 1 5 Jont 5 eetre keetlng oe al eere speteeBeea tYEBE-HUIS” - WIJNGAARDSTRAAT 49 - GOES »Als do pasvorm alet *eed Ie on armsgaten alt" Juist daarom mAen w| als Zaaiend 201/g Goedkoner l>dn 100 Betert daa de (jewone lopende-^w® conlecUe. VAmeascheg^Aen jeren ervaring oe eea stal van hataNerheste personeel staan tet Uw d/mmkyr OpdO kwaliteiten, pasvorm aa afwerking staan tm het alle hoogste on»t. Wustwei 25 Toloioon 3141

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1