VLOT FOTO azar s r Putze d ANSEN n s ÜEV1J.1T Zonnebran ®s oliën w jALKompmon VAN DC L.VODSTSTD. Dansé SEN De Kleine SOUVïHIfl KÓrr u* mDe om Me Wlfrn Krijgt U Logé* KLf DINOMAOAZUN «m Biemeo AAP 73/. 14 ---T A. W. VERSCHOO YCI Oorknopted TERESA mei Pier Aneolt oa John Erlceea I ’S3Ji I V et i mtm VtrvtMN KADE OOE8 OPMMW91 De Klokken Het txuir n^ Mt! Brilmon^u ait onae rifke coll Kimstgejrifj ltë,HlffllKUIdE dook Uw dndo fiets V en gebisod ratMnwerk I f HM grip van moe- two kogels ses dalen werden Ir a berekend I rkatyk Uw karretje (terug, sowol in- X” isattV f#25. Parfumerie M.deDreu&Co’sN.V. 5 ■Ml t<Jch V Pinksterdag nkel Specialist SPEELGOED-ADRES H i r Crème of Olie C. Hart Gazonmaaiers origineel Bngela ataal jpr, goedkoop. minde markfpoed. docket waar U jlg^bvet riet Uw GEBJ üRefr Grand Theater Modern pfiter Ie Missouri 25 pCt. Korti op al onae leren KW ala Jassen, Jekkera/y< en Rijbroeken ytai jp, rondleer, lp DOET ÜW, J. DOMINICUS, GOES de bred f l Personeel gevreaocF VLOKMATRAS VLOKMATRAS 2-pors., 3 dellg. n damasten mot laved JAVA.KAP0KI<1ATRAi- A.S.F.-Konstme&/7 I ""rood c.2 - Goes r In M E R A 6/9 VANAF F 13,50 C Tho-Rt Voor de Pink Kijkt dus „SCHUTTERSHOF” - DE PRINS VAN ORANJE. naf 7 uur tie A D VE RTENTEBL AD VOOR ZUID EN NOORD B E VEL AN D got. on Fable-» Tevens 5% DE KL< E i breegee wf- U I, n.m. 2 uur, SVenóó GOES OOK VOO* ÜW ZONNEBRIL! odbbnb zaak kbtdb ruim» saRvicKi Grote Markt 7, Telei. 2718/< r Mimi10.95, f 13.95 >n alle modelri. pracht collectie Bieders 'met de grootste sortering „THE LUCKY STARS** het ADRES voor Badtassen - I z. Oorringen De G/tiOTE mode: Itrvchten-Broches Witte Celhers I Wij verzorgen Uw ba goed en voord •D CRÊPE-P dor Poijl gr r /D B.Jf TRAMPET ide voor Zomerjaponncn, fnut deutnr ÊITTE KLIPPEN VAN DOVER mot Irene Deaae on Alee Marshall I 2 e Pinksterdag lokstraat 4 Goes £«Ma iMie/U aan a.4. oor Bruidsfoto’s 11 er ie teel onderhal fcd Bóekhandel der P»iiy J betera veer U(v geaon. Uw GEBÜfDB jongh Zomer'Handschoenen Zomer-Sha wis in effen en gebl., aperte'detaint 3.15 1.90 5A0 7 535 630 Enkalon, de Nylon, extra lang en ej/eadach f Nylons in Krutoi, 335 Gebl. IWINKEL 5 - TeL 211B 1' tes. het GeacbatUceehais Balaagsteilandea TUefcon 88H mera's da bette sortering 79 stek. *- IKS week A mb re Itmoeder At kant nemen. 6 De IBa Wij hebben de echte Bab 9cl wordt fi 2a Pinksterdag vanaf 7 OO1 I TELEFOON MM tn 9 uw 1.95 par paar f 7.15 f 690 pee paar I D. Mil <Jdf MIDDELBURG A T» ■on Meslek Th. Ori l telera vanaf 92 aan* irsn. anaf Voor eaira/ol afwijkends meien, reparatie of bgvuiHng j/on al Uw bedden, maken we gaarne een Dom kier Br wordt nitgi van Zomeren I vcr iT ;..t1 H «r ep^én goedkoper EUsden. Goes 44, hoek Karn vat, Telef. M95. PltHe* meel fc emdH. 70 oen* ipdnbeld, oen seer t^eerdasfcuadipea op mooie Zomerse 41 Verlangt „Landl dit bericht gelukki voor i van eken, tirjjf- met 48. oe- het dit ol- tot len MiS rat Uk sla De KBND KONTUUR IL* - CELLULOID fabrieken ontvangen )riginde Ri in alle klei maat 22 tegen sp pecialiat «oor Uw Rijwiel Bromfleta an Motor 11 TOCH VINDT U BIJ FR E N K S de grootste sortering PIJPpN" FREN&S 6 ZN. ScTb^**'** Gooi '- Telefoon 2153 Uw adres vogr een >mer- <^90 S5&A. Zaterdag 31 Mei ZaaB/THALI /Haaaweert yAanvaog 7.30 aar sent in tie «aak 'LeBNkMNfM ■iteraf I 22.75 suit eld höne, ichta tra<» ol- ir- let ►en la ad M in en I). ad en tal jl- f In- Prima eralla, 13.50. a ga- mat Pinkateron een modem POOK IRDBR SLA» BBN PA, OHBOOM - DOXl ven da Zeeland’f grootate collectie van de nienwate >aaen in Leer en Bonino, in allo mode- en van f kA» tot f 4*. sdienkenhuis jrmd o i n Irone wMaet 41 ataka i 3/98 HmrlMk 4s Henen» Wb. SS DKVKKKKU -DC PHOKNIX” M MM r. J. VAN.DKK PKYL, - OOE8 - Parallelweg 44 - Telef. (K 1199) 34S7 - Voor advertentlM ai aar ISO Oplaag 18399 aaerapiaren. Ad verten tteprtia 1» et per rara. Ro«a<>wiog|ea vonU f 38.75 Ploetio brookjoo 75 le klaa PSIJ8 SLECH met üjé tago,Ai< Nieuwe 00& ag 4 Juni 'de rtrtfd met men REPARATIES Sneller, be Kapper M Telpetedat Emnlllo bedjes f 14.75 Bad <nac Aanvang: Maai Dlntdag en Woen,d«g 8 1.1824 17.01 17J8 18.14 18.M I en Jfs-X geleverd G/€venpolder Tel. 361 ven w Nioea i Jma koos. 'apokkuaamn Vf 42 L. Kerkstraat 42 Goea, Telefoon 2468 m Wanda/kweHteiten 5.50 5.90 f6.90 per peer Zx 2.50 3.10 1.15 5J2O 5JU Ó.15 /6 70 f 7.10 per Meter HB KERKSTRAAT 18 TELEFOON S8S4 jsmy'erop, dat kana beetaat ■kdUterdagen iw” regen, velen aullen met •ün en bet aal een parade s#» Ung BH Zomeroe/kloding behoort ook ’n niemee vlotte tao Comleedes ee^d i 49.98 I .uAs 8h.a. BnbySraHjea 1.10 .Aanvaag: Vrijdag 8 Zondag 3. 7 an 9 uur Maandag 2 t/m Woem Blanke pelajagert in eetbitti Zwartroet-ln Clark Gg^ A f0 epoa ut het welde Wetten lag 2e Pinksterdag 2, 4. 7 en 9 u. uur 14 jaar leedai 5 Jani In ease speciale vaerit.lllng rapnat tan de grote film romantiach tethaal, tegen een achtergrond oen drametweha wereidgtbWiniaitn 14 jam; Onae vérkoop begint mnar Zodordogmorgèn f enx.’ Momenteel bloeit de „WITTE CLEMA een bloem die met sQn aparte scl verwerkt in een bruidsbouquet, jujs< fQn geheel maakt Toch leveren wt) een dei aan seer lage prijs Bestel het tijdig St liipdfrut 44 Tiiraia HSS San UwXdres voor smaakvolle en seer a p hr te JBfoemwerken nieuwe stak brengen wij U allernieuwste f0 het gebied van Goud - ZMvf^ - Uurwerken Garo ZHmeta Garo Zllvlum t woediÜaer «éradtew Met mie U aUoo 9 trgzen X 4e| (ge Kerkstraat 24, Goes rfoon 2193 lt en 2e Monteert voor one PorabrdrtjJ^téGoei Uitehdtend prima Tbachten komen pr^aanmerking SchrifteHjke aoUicitatieitr^eenden aan 4 Öffkful Dwtrictt Pord-Dealee A GOBS 1 -pdr».. dlr, daisln, on ld damast met Java-kapokkus 1 of2-per»., 44n, twee of drlo-dellg In gestraoptd' tijk of gebloemde damast naaf keuze en In diverse kwalMeHod' en kleuren 162.65 4f|E 7| 155.85 /50.70 120.25 108.25 ]|M. Vrijdag 30 tot en met Zondag 1 Juni Ver van haar geboorteland, atreed tij het harde leven uu<Zaterdag Parfum ra Crtme W/Mdb Tubea ia meerdera/geurra ad f lV /gebruik 1^ lijk bij z/ groenten ad Uw bloetnen 14 GRGfB KAOB 36 GOBS 1A a in vele kleuren en wit en zwerty 2J5 3.35 1.35 1.60 A bruidabouquet wov4t haste d or F Beatris uiteet MavEMFteteet 87 staka Met een. aaefheid ven leuke arti- keltjeadie U pnAig kern doet >7u geadviteerd fuundtge verkoop- wet U nodig hebt. I Wy etaleren de: I 2^de noor Hoogtijd^ Voor de voor de zwart Vergeel U niet de eta- laget fe bekijken SCHRIJVERS Stofiénhois, Goes pe Stoffeaspoclollel Opril Markt, bij de Kade Telefoon 275! rumardig n machine ‘lang ple- vanjlM). yZjj maken gu^on ivn een Juweef! RSxÓEJON •E KADB 36

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1