„GUM” LINOLEUMWAS'^^ WONING „BERCO” gebrs.de baar T IGO .I1TI1L. - J.C.K A:: ZATERDAGMORGEN I re tai ro O BrfceeJ» GER. GOES tfLEFOON 2177 munsbergen KRUIDENIERS wenden! Louisse, Goes a Rats «Maks si re ln«irueteer« „De Land Autorijsci Autobedrijf J.C.K. Japon - In keurige mojh GOES I - Zeeuws Zaterdagmiddag^ MEUBELEN hebben w( ook ruime keius In Vloerbedekking, Karpetten, Lepors, GordipmoHen enz. H. Df Meulenberg Si A n Uw man moet er hard voor werken! een bui hord Thames (Xj CHR. UXO. SCHOOL - GO: wesTWAL n Cs\ UW OPRUIMING 11 MEI MOEDERDAG QanttAmanieU, ^tuag^Md. aat 21 ki< Het ©zu* Pieced. RactyióA. Zcmdzd. ïlakju, - 4 Falcon Martini West-Minster r iUijke pttyprivi -. 1 Hef op aanvraag I 9 uur/. ifr 1ST ONTÏ GEN In Ó//71OH - zkbuwschk I voor een 32.50 Mfr belangrijk, dames. Zoals wQ «ter berichten, naiapteitri, bUy aaa Goes, £u<£/e4 L ïïlcudeJU /I ZATERDAG 3 MEI ZONDAG 4 ME door blooiand Zuid-B dr 11per peesooi Izeh Is er toch maar a/adres: 4ge adres dat In Zeeland op izell staat on met anderen niets uitstaande hoeft I 30.00 28.50 10.50 24.50 10 uur Zou in woning, winkel of haateer! Hangt er iets van Hopmans voor> UW ADRBS voor, nrttm ZMMs^eM MM- tl CtMMSI ZtBWtrtöU-ilrtüw ModOrne z G. J. VAN DER KUIJL 12 uur nu vlug naar van Westej modern sportcolbert van. bijpassende Pantalon, k In modern! Voonadig OM Donateurs van Goes P. K. DE KRAMER Geef, Lange Vorstetrnal 6 A Goes - Telefoon 2177 Verwon MOEDER oom mot oen van onze mp< I Fantasie - Schorten i voor I 2,98 reeds oen mooje schort speciale maten I ^98 TE KO0P KOMT TOCH NAAR U kunt er goed slag EN VOORDEL TCK-CCSTUUFfS Correctdr costuums zijn de beste costuums uit het beste land INM m/ii «itei mm Ml I ma M Ml m mm m mm MAISON VAN WESTEN LANGE VORSTSTRAAT 100-102. GOES - TELEF. 2671 ZM «MHM4 MM» MMMM* M MM (MN I Anaatasuidc Zaterdagmiddag 3 u., terrein G.V. A.V. GOES L. Priester H. Marijs. Ainvoerde Nieuwdocp Ameaa»0z< Led! 11 uur SteaUtul Tomatenplanten GEBRSfDE JONGH Betere kwaliteit - voerz^ Woninginrichting SUzJacobstraat 48, Gees, Tel. 2491 Bekijft onze Collecties en koopt GOEDE KLEDING voordelig bij Goes Lange Vorststraat 80/82 Telefoon 2087 - Na 4 uur MM f’ ngaren kleuren f 29.90 Ksmgaren costuum WO wol f 85.00 Tropical costuums ir/zeer moderne kleuren voHé 100*/s wol f 120.00 Birdseye costuunfs in zeer moderne /olie 100wol f 120.00 ins costuums vanaf f tjacks voor heren f voor jongens f Jip-Shirts voor heren f ZE EIST WAARDOOR HAAR GELD,1 met/ en zonder ceintuur A ind Voer Uw ea. ‘4 A •f* Rl Vi ea IM8 zoor modorno modaklou&n rich toe de fa—ri sf hebben •ogdar4 Wsstwal J Tel K 1Z O* >tet «te reden, ■wo» «teed* meer bevat tx i'lteui Beven kleuren Moderne Jono Moderne Spór I ea goed [»4S Nedak SOI ea ^4^ x en. dubbele zender drzad a tala- ea bloemzaden I nor voorradig eea kleine I Orig. groenkraag vilfcr tg turn koden ook fijne Likeuren noojo senort y 7* orten^” oddflon en vele soorten speciale meten Onoerrfrofen kueÜ/eif te prijsopgave M HOPMALS’ MARKIEZENBEDRIJF IJto* MiWtoiMirMstrM 17 Mts - immi» 14-17, Goes. to. Geref. Kerk. fOS—22S8. Elke dag verse Kool- ea Bloemen- pianten. Vaste Planten. Gladiolen bollen. DahHaknellrn. ten’s saden zijn VERTROUWDE zaden I I^IET IN ORDE? WU JEPARIREN dot «te VfiUH-Krekfenier. «te adert eet e kwelHeitaai levart en daarnaast Ifsrtlns aeeM. Ben korting dtp reelal ree/ koper Ü0* «ten 10*/s> Bent U nog peen VBG8 Haat? Bon proef nemen te het toch altfd waard, al ftl ftatrtft, MIH ft Hie UMEMB MN* Ml M 8Nfe* H KaftftM ftH ftlll IT 1S46 il^f2447 tt GOBS Modern Lesmateriaal Net leaeovea aangepast aan da nieuwe Verkoerswetgovlng Nu te» kat vervolg zeker naar GROTE MARKT At Srrel en «i« I ^gadrringon en /oestpartgen condities Aanbevelend. •sr- Lady bezoek dames een Import Nylon kou!i demonstreren, dia het bepa'nos mooter aal maken. Weatwal 25 Taloioon Zo Juist vernemen wj] Lady Harrtpstilia trek heeft Sehrljver’s Opril Maritt/I Z« nodigj^le rij dte/Mtijd i met/N y lonkousen, terfoek uit. aar in- 4n in lenhuia, de Kade, e dames, ook pech hebben aen, tot een lalandee rode klaver Engelse rode klsver -Italiaanse rede klavd Engelse hopperups/ Prov. Ineerne Lueeme Chartabtvilli Witte klaver Alle soorten gassen. Hybride n Wisconsin Stamslabo; Alle booc£ Wb hehfr WBBB rtaan toot t oUtm door kt. is bet loon onteenpen Opleiding Mulo diploma A en B, Z.TX, Zeevaartoehool, Kv Onderwijs in Steno en Talen. Wfai (Volpens 'Aangifte van der lagere Goes CLobl itnmisse P. v. Tatenhove J. Cólijn Nieuwdotp Hoek M'burg fRdlendtaJ. /eap «te RMcr (ArncmaUm). M. Ver^ ran PtU (V.C.K.). J. do Lorum (Klootingr) Jongens f 0,25 vrije toegaagl! Xottk. 8malledangebu.nrt no/ii ƒ3 naden S banters; •,dn en serre t rlaapkamorr 4 te aonvaardon Te bevragen: ■fooUootraat 14, Qoo» grbniktr mtomooielcn HUDSON IS4S/ VAUXHALL ete n BORGWARD 750 OHBVRO' reiding-4ET.8„ sol enz. 1, de moderne Handelsvakken. [eg en bestemming.) --die per 1 Sept. aa. de 8 klassen johéol doorlopen hebben, bij het Hoofd der A. C. VAN DONK, Oostsingel 84, Goes, Telefoon K 1100—Tm. 1 niet onze pracht sortering Opstelling: N. Bolleman - .Sp®* C. Walraven C. Lobbejoó M Lobbezoo Rilteadte RiUpedte Krabbendfre A. Dees H. Schouwenaar Tera.Boya Wemcldiage HuerveiP. B. ran nmrvir (WimMin^f) 1 ton mort trog Proof At rn ktn'ring gaarne 7 toegertaan. 0OE8 TELEFOON S884 nat potklait. extrn-'telectie kamgarond G«Q7B KADB 36 - GOBS waar mot prima B< te ka4p Zaten boor Boor billek Naaat enz* uHgabraldn «ortarlnp ^Sfeed» hogrr wordt de productie in allerlei bedrijven opgevoerd en, - dot betreft, al een ttvk boven da productie in 1939. Gelakk^wa hord werken, kam Nederland ajjn plaat* behouden op dpdntreldnu Hard wordt er gewerkt in Nederland en alt wordt, dan U dut dobbel en dwar* verdiend^^' Daarom k^kt dn Zeeuws* Iwlsvrenw eek debbel eH. hee ze dutpdwuwr

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 5