Voor C IRE ZOON A. A dres ee Pendule' van ft e c. EX t 882A0 ^"60 E 5 LCOS één adres oor CLE HILLMAN Fa. C. Opanje Lzn. Duphar het juiste Wala-model w. tnt Op Vrijdag 2 en Woensdag 7 Mei “en VISSER»-JAARBEURS te 1 ^/Kreidler de snelste bromfiets uur f 750.- EDDEN een ad Voor D c KWALITEIT eeland - T J tegen billijke pri E.J. en Bui Brillen, Maatcorsd DealertGARAGE A. WILLEBOER Boterham wprét7~, - een smake^ke broo^eirggteg /f '100 gram 36 ct. -JLSÜ gram 85 ct. urs nar REIEtlV jy jiiifiuiEoiit rebrs. Adriaarise rd er bereid! n Een koekje van kwaliteit wordt bij De 'WEEKPROFIJT Bloemkoolplanteq£f met potklWt, extra aMMe prima gerond getpsS GBBRS. GROTBj»(è rÏNii Bureau voor en 1 Telefoon m/ IRBICBT/BU BIJBOODBB OOKTROLBBBB van admintstraMM. X7! lu van een goed figuur Voor vlijtigé>«anpen HËT GOE<SE LYCE AANGIFTE VAM NIEUWE dagelijks van 912 uur aan bet Albert Joachimkade 5, LAN ORSTSTRAAT 31-33 I GOES vm't A I f Van TUINSTOELEN UT ■-.fL_ De wafer* voor de verwende rgder. [S' - Gemaakt In eigen Lange Kerkstraat 9, Goes 4; Beschuit A s DE FUNDER - Kwadendamme 4* UUWKPHUTk.W-TCL ttTT <4 v PEEE/V/CWOCIV ----- - fiOFPE FOBNUAT voopfv eo: mooie kleuren 11 fMO f 3,65 °i H U Vlokken 200 gram Gesorteerde Bitcul kg iedere 250 gram ep Belogen Boerei habng. Kjk nodigen wij U uit tot ‘n aan ons TUINBOUWHUIS ijk heeft U iets vergaten waar- Ie wij U nog gaarne vgn dienst voor Uw Groenten- of Siertuin C. 2. v. ASPEBEN VEBVENNE. Gr. Kade. Firma THIKRY, Maa dal ■na strest en dof is CABRIOLET ii ^EjOHGH rr en Kade 1 - GOES - TeWwo 2SM Wij handhaven ona deviea: P. GOEDBLOED, Kreuketanwk*. <D. DB JONGE, Opril Grote Markt 8. Cocostapljt en -Lopers Beklodingsstoffen Wollen Bouclé, 1 Dubbele Vel^ <^AMONDT •wstraat 9-7 - Goes Vrlent bezoel Mog^ mi zü Maandagmorgen tot Zaterdagavond /sttan wij voor U klaart EBRs. DEJONGH MHAMMt GOES Het adres voor 9^ Bekleding Uw Markiezen Voorstad 5 /Goes Telef. 2370 ►~4 Wtfa Double face Ml/l De sekerhoi «w« VAKKUNDIGE BEOIENINGI UU.CKTHI 134.50/115.-. 89.-. 85.50 k ClEltITCILLCISTIH i 85. 78.—. 69.-. M.- I rillFIII CUTIII 7 lobftlld 8 jsor kleine staging ■ter mast 35.50 /irilT-CILIEIT mót bijpassonde PANTALON SPIIT-CILlEiTt ,,DUPHAR’ -bestrijdin^sTniddekn C. Jooj^xr^Goeo TELEFOON 2401 EN 2Q33 Hot vkkkbcLbbL van deze week Huishoudzeep van 32 d. voo^x5 ct. Heerlijke Zuurtjes 150 ^9 ct Chocolade Hagelslag en Chocolade i 49jet. ity250gram 7Ü0 gram 36 ct rollen van 58 voor 45 ct Vmngt groafrtt «n damonstvotia f I 1 e<d Do nteuwi mot bimbssm- »\v fabrtelucarroMerie I Oi Sc GA I ■I I i* y VOEDING VI rt Z O H G D E MWpshire oak bezoek sal ve cm. br. 15,50 p.m. voor overgordijnen en f 10.50 per meter Ai de Nader jLady. Gevraagd voor direct een jongen voor donkere kan optlok-workpIgoK^ Bij voorkowkaitUtidmoi toto A. L. KamgmwC'Lassgo Vorste treat 57, j ta O. L' SXERVOGEL,-St. Jaeebetmat. 4. v. d. WEBLE. Veerutsd. Goes. HM het btj nmgt, StaMraaL Koperexyehleride *8% Antl-Fruitsehurft Spuitewavel CaUtonM^e *ap M* Paratten M to olie DJXT M ta oUe ACJL M« ta eüe Ltodnan pon. BLCJL OORBBTS BBS A'S QAIBBB ATRAPLBS8 BBBA'B BTAP-ItiS oPAATIBS i* old vast het juiste model garanderen door ones uit gebreide aortering en vekJmedige domos P^PfQfiOlSTg 6 GOtS TEi 25 50 J Eiken Uneenkast neet sptapeie t ISAI Ledikant, oid-flnfeh peepeten. IU-. Zet leer fSS^-. BadiekasUe ttlM. UpatoeL compleet met kaeeens, t faateoil f2S.5S. Zitje: 4 tit*.—s Schairtafel f*7.M. BBren Dressoir f Sfc stoen. Twee-Ai verende sittinsen en pli 5-psreeene Ledikanten f, Dtvaabed en meubetatak. til dat (A.M.Z., „Stoomtram Wi en Gekre. Blanker) Voer iedere beurt Vaar iedere eneUu Rijwiel SOL cle AGBABISCHB ht. i 8.50 per pers. HEILIO-BLOED PBO- 3ruggp< f4.per persoon. es^eh voor Uw omgeving S, Goes, Telefoon 2200 en 3321. -agentschappen te Borseele, Hana- d. Rilland, Wemeldinge en Yerseke. ABDENNEN-LUXEMBUBO f IS*. iï DAGEN PABU8 f83.— tot f 18é_s VRAAGT ONS INLICHTINGEN! Wordt U gegeven door In «cboonmasligotgHAMEA-G^ttl de arete mode, heeft gestrelton te wordoiy aparte denies. 80/b« 2,55 per meter s.eer chlo/e veer de» pieces 7.50. 9.75 dessins In kreokt niet 9.95 SrtW, eoeeisao i.rs. k aspsiSis st |tssi ssSUATS mo. wM. swert A. B sa C ese De school omvat Gj schoei A en B en Inlichtingen oml laf der school, 2H7. en B, Hogere Burger- Schoei veer UadaimUQ vrij gebruik van boeken en toe- hogere klassen bij de Rector. Dr C. VAN DEN POL. - De aekorl f UW MVkMO X Op Maandag 5 Mei naar pe CE8SIE te Verkoopad AM.Z„ Spiegelstri A.M.Z.-kantoren jli weert. Kar S DAGJ 8-pere. 'ihuuee Haard- fa<«u kloostertafel ''Thoemeubel f met prima eptagie. en vier Stoelen, len d, tlik-. Gelakte 1- en en f *5^-. Combinatie en Bed f 18S~—1-pereoone t Si.Bnnksnhsst Benen, pracht A. Eiken Beekenkaat f47.54. Old h Heekenkart f*8— MEUBBLMAGAZUN e/y .XlNKE-DE GRAAG grote SORTERING ITBAAT 7 GOM TELEFOON 8527 GBUBL ZBBLAND ALUB8 FRANCO HUIS 1 Het Nedrrlandte rj/miel in rijn pr< tonder concern afwerking en eit betreft. Ott/t tuigt UI 125 e.e f 117*. Kiert btj one geld plus ej metuen in c <smu te eej Nifiuwstd dassi na 62 -. 53.50. 46.50. 38.- MITILlIt 36-. 32.50. 26k—, 16.75 lEiEiJimi Twood, PopMsse, Gahordln 95.- 85.50. 65.-. 82.50 reeds vanaf f 52£9 SUAdrManstraat U, Tel. 2728 300 e.e. f UN.— 2M e.e. f 1565.- 'iw tweeudeler U krijgt de bette waar voor prima terrice daarna. We Mean met 20 1 bedrgf eoor klaar en stressen ernaar iedere <reep Oocolad^^pl olvette Kaas

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4