1 EEN ADVERTE DE BEVELANDER Loopjongen grote verkoopkracht wélke Z omerprijzen i Ir Ge vra agd Fa.K. Pik Zonen, Goes .•WONINGRUIL Aangeboden vrUe nriiira- standswoning te Eindkoren ▼oor dito te Gees et Kloe- tfnge, met garage. Briesen onder no. 18>8 bnr. d. bl. Vacan tiebonnen Haagscharen H.H. Landbouwers! F. J. MEIJAARD EN ZN. Melkontromer merk Melotte een net Meisje in gezin met 2 kinderen voor 2 of 3 dagen p.w. Tl 1 r wr. MUriL Mn. mn Gebouw Turfkade 1 Hitiris owruiNi I Bovenwoning beschikbaar Inlicht, bij de-Sccr. dhr. Viseer LELIESTRAAT 90 - GOES Een flinke Banketbakkerij Van Helle GEBRS. DEJONGH f TE IOOP Een Kippenhok, als nieuw en een Lamoen. A. G. LODIERS, '3, Burgem. Timanswes 's-Hee renhoek. Goes' Telefoon K 1192—328. 15, N V. S en V geplaatst in k< not met doet ook U profiteren van da WED. W Ellewouti H Tetra Luien f 0,98, Oogjes- luters ƒ0,98. - „De Voiks- winket", Vismarkt 6. Goes, daarvan uitgaat PROFITEERT VAN ONZE - voor Eierkolen en Eaekool In Mei en Juni 70 cent per mud lager LANGE VORSTSTRAAT 11 diUeenverkoop van Domaniale producten BBN KL A SBB OP ZICHZBLF! TE KOOP, wégens aan schaffing zware motor: Prachtige Motorbromfiets, TE KOOP: l.gxt.z Kinder wagen, 1 jaar gebruikt. - Schoondijksedijk 1N. Drie wegen Wij zijn momenteel zeer ruim gesorteerd in kleine Kapjes in alle'kleuren. Ook voor oudere dames zijn wjj goed gesorteerd. Eversdjjk- Schrjjver, L. Vorststr. 73, Goes. zy,n ZATERDAG 8 MEI M. Laatste inlevering ▼nar de I andbasw. F. C. Quantstraat 18, Goes. prime afgehard staal. Het U NU de tijd om U dit gereedschap te verschaffen GROTE KADE 36 GOES Effen Lakens, 150 breed, slechts L95. - „De Volks winkel", Vismarkt 6, Goes Geborduurde Lakens, 180 breed, slechts 7,95. - „De Volkswinkel”, Vismarkt 6, Goes. Bewoner van nieuwe woning in Goes (M D. de Grootstraat) wenst ruil tegen grotere woning te Goes. - Brieven No 18-1, bur. v. d. blad Leuke gestreepte Skiookjes met nylon, in diverse kleu ren, maat 1-2 0,95, 3-4 1,05, 5-6 1,20, 7-8 1 35, 9-10 1,50 Alleen bij„Rial”, Lange Vorststraat 85, Goes. VERVERIJ CHEMISCHE WASSERIJ TA P U T R E I N I G n G idings- GOES: Opril Grote Markt 12 Talef. 2128 NET MEISJE (P.G 20 jf., zoekt leuke vriendin. Om geving Goes. - Brieven aan dé Bevelander te Goes, on der Nó. 18-3. Da pont Nylon, 54 gauges, 30 deniers, met zwarte naad, in de modetinten, 4.95 Alleen bij: „Rial”, L. Vorststraat 85. Goes. TE KOOP: Klnderledi- kantje (gr m.) met bedje, tegen elk aannemelijk bod Kamperfoeliestraat no. 54. Goes Wij hebben aangeschaft de nieuwe RAMSONE8 VERNEVELMACHINE. welke is gemonteerd op de Tractor, dus geen sproeimachine meer door Uw vruchten, sproeibreedte 10 m. Wjj bevelen ons beleefd aan voor bet vernevelen van Uw vlas, aardappelen, enz. enz. voor Wemeldinge en omgeving. LOON8PROEIERS - Oranjeboomstr. 24 - Wemeldinge ook voor dame. - Brieven no. 18-4, bur», d. blad. -o----s---- VOOR WRINGERS. Gas comforen enz.: „De Vul kaan”, Firma Nonnekes. te Goes. Beestenmarkt 20. ZON IN WONING, winkel Of kantoor? Hang er iets van Hopmans voor! - Uw adres voor: Markiezen en Zonneschermen, 'Cellulose Zonweringsgordijnen Bal- tex Zonweringsgordijnen. 's-H.H kinderenstraat 87 te Goes TE KOOP: Een zelfbestuur- bare Invalidewagen, zelf beweegbaar, eventueel met aangesloten fiets er achter Zo goed als nieuw. Te be vragen: A 23, Oude Rijks weg, 's-H.HJcinderen. TE KOOPzg.a.n. Geheel roestvrij. Capaciteit 225 L. per u. Te bevragen G Niwwaabagae, aa 97. Num loopt 30 a 35 km Geschikt GEVRAAGD rwilr vmrzi' damn Rvisav/sar» MEVROUW ROVERS Lange Vorststraat 85. Goes Hierbij deelt ondergeteken de mede, dat zij haar Mo lenaarsbedrijf op 1 Mei '52 heeft overgedaan aan de Gebr. E. C. en N. Priester. Met dank voor het meer dan 40 jaar genoten ver trouwen, beveelt zij de Gebr Priester in uw gunst aan. A Hoogachtend RIESTER, Wij ontvingen een geheel nieuwe sortering Dames hoeden, o.a. geklede hoe den, sporthoeden en baret ten. Shawls en Handschoe nen - Wed H de Kok, Wijngaardstraat 7-9, Goes WONINGRUIL. Uw roestig zinkwerk wordt weer als niéuw,'zowel van „binnen als van buiten. Ook vöor vertinnen van melk gerei Zorgen wjj' gaarne. Tevens speciaal adres voor spaden, harken, schoffels, hakken, waterslang, tuin gieters. grasmaaimachi'nes, heggenscharen, etc. De Jonge, Oude Singel no. 50, Goes, Tel. 3375 HmKFLUITEN. Mondor- gelaB, Mandolines, Banjo's. Onderricht gratis. *- Mu ziekhui P B. van Sprang. 's-HWKinderenstraat' 41 té Goes^i. salamander-model, 1 pracht Slaapkamerlamp, ketiken- kachel. Spiegel. Tafel, een Weegtoestel, 2 Tafeltjes Liefst 's morgens kijken.- Joh van Eijsden, Ganze- poortstraat 3. Goes. GEVRAAGD: Een In g st z. Windmolen. - Noordstr 37, Bietellnge Tel. 238. Wilt u een Hoed van klasse en lijn?, dan moet u bij 't Eversdijk-Schrijver Lange Vorststraat 73, Goes Speciaalzaak in Dameshoe- deri. Aeeordeonmuziek, van Or- souw serie, 50 cent per ex. Muziekhuis P. B. v Sptang, 's-H.H’kihderenstr. np. 41, Goes-Noord ""ij hebben alle soorten -teskousen, Jongens- en Meisjeskousen - Dames-, Meisjes- en Herensokken. Wed H de Kok. Wijn gaardstraat 7-9, Goes. GEVRAAGD, wegens hu welijk der tegenwoordige, flinke huishoudelijke hulp voor de dag Zelfstandig kunnende werken, vgg.v. Mevr. Elzerman, Tulpstraat 22, Goes GEVRAAGD: Net Meisje, van 812 uur. - H. H v. d. Linden, M D de Groot- straat 20, Goes P. B. Af. lingerie Dames- nachthemden slechts 5,55, ƒ4,98. - „De Volkswinkel”, Vismarkt 6,Goes. P. B. A. lingerie Dames- pyama's, slechts 9,60, ƒ7,90. - „De Volkswinkel”, Vismarkt 6, Goes De grootste sortering. Bad doeken aan de laagste prijs vindt u in: „De Volkswin kel", Vismarkt 8, Goes. De betere P.B.A. Lakens, rijk geborduurd, 150, 160, 180 breed, slechts ƒ6,95. ƒ7,95, ƒ8,95. - „De Volks winkel”, Vismarkt 6, Goes. Prima Lingertekatoén, 80 breed, in rose, bleu, grijs, beige en reaeda, slechts ƒ1.25 per meter. - „De Volkswinkel”, Vismarkt 6. Goes. UW ADRES voor Raam- horren,Horregaas, ook in aluminium. Kippengaas fuikenghas. Bestrijdin middelen voor muMS0". vliegen, motten, enz. - De Jonge, Oude Singel 50 te Goes, Tel. 3375. Guitaren hebben wij enige, vanaf 30,—,.- garantie. Gratis onderricht Muziekhuis P. B. v. Sprang, 's-H.H.kinderenstraat 41 te Goes-N. Het maken van Knopen, Gespen, Ceintuurs en Kou senreparaties^ in één dag gereed - Wed H de Kok, TE KOOP Rijwiel met Hulpmotor. in prima staat. Kerkring E92, '*-H Arends- kerke •- w ea n. av imja, wh Wijngaardstraat 7-9, Goes. TE KOOP: In prima staat zijnde Puch Motor. 800 cx. Tevens Motor gevraagd, 250 cx. of zwaarder. - J. v. d. Ende, Westsiagel 39. Borssele. Thans ook zwarte Nylon kousen voor een speciale prijs van 3,48. Alleen bij „Rial”, U Vorststraat 85, Goes Hierbij delen den Gebr. Priester mede, dat zij op 1 Mei 1952 het molenaars bedrijf van hun moeder hebben overgenomen. Zij hopen door een vlugge en nette bediening uw ver trouwen waardig te zijn Beleefd aanbevelend: GEBR. TE KOOP, wegens kleiner ;aan wónen: Een Haard, zwart gelakte Kachel. »i ec si

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2