48,- i NËNNAAM j L. VAN E g M’burgsestr. 16 SmaakvolleBloamwerkan ^GARAGEBEDRUF „HET IARBEIHUIS" GOES TELEFOON 28*4 svlee Doet Sport Locomo<|iefje model G IV en dan voor NU Uw voordeel! CHR. KOLE, KLOETINGE J. REIJNHOUT Prima jon$ PaardevJ, Alles voor dezelfde lage prijzen al vorige treken. J ALS RECLAME 500 gram prima Gehakt 500 gram dik Bladreuzel 250 gram Boterh.-. Lunch- 250 gram Ontbijtspek Ook hebben wij Bloed- e] Leverkaas, Cornedbief, braden Gehakt, Rookwol 9.fëAuë£/ó )3£aeMenPuii4 DEZE eei Hei is gewoon een droom/. zo'n pracht W WIJ HEBBEN U AAN TE BIED1 In afdeling No. 1 Rund- en Varke uw ding. - ,,Zebe" Huis, Wijn- gaardstraat 49, Goes. Reeds vanaf f7.50 kunt U bij ons terecht I Eta na ZMliilt immiiiinmi BliamMRulz» Artistiek» BI<Mnblfld«HJ Si. JaeOatraat 44 PRACHT SCHUUR I nieuwbouw, voor veler doeleinden/geschikt, met| ruim opsl; tueel ook [geschikt voor 8mm T*«fr«a 2888 imer- Ilamworst ,oes. O West üw Dat kunt U n»rgens4copen dan bij Te koop gevraagd: Grote maat Kinaerledikant. - Br No. 18-2, bur. v. d. blad. 2, Goes, Tel. 2816 iwe Kreid- \te ruilen itor, 125 dsseweg U'V leveren diverse soorten Brandstoffen aan ZOMBRPRIJZRN Zorg NL' reoda voor Uw Wintervoorraad ■n/ges „«terrein, even c fgesc' .‘.1. nkgbouw. onder No. 18-1 vdta dit blad. EEN AUTO MET VIERKANTE WIELEN schokt nog iets hasder, maar een slecht gesmeerde eh slecht onderhouden wagen rijdt ook niet zo lekker (en- kost veel geld). Groot landelijk dagblad vraagt colporteur. Brieven No. 1.8-7, bur. v. d. blad. OOP: Een Sportfiets igel 142, Goes. TÉ KOOP: "Eg.a n. grijze Kinderwagen met Bedje -> Zuidvlietstraat 50. Goés. Extra koopjes Grootste ,M.A. de Rnyterlaan 35 smeert Amerikaans, inspecteert onderwijl wagen Jratis, levert benzine, olie, banden, repareert alle merken. Vraagt ons extra voordelig onderhoudsa bonne ment. BRAN DHTOFFENHAN DEL Leweotraat M Telefoon 2174 GEVRAAGD: Een jonge kracht voor kantoor- en magazijnwerk A Over- beeke Voorstad 33, Goes, Tel: 2047, Wij maken en vermaken alle soorten kleding Wij maken een extra zware „Sanfor” Overall (krimp- vrij) voor 13,50 Een ijzersterke Drilloverall voor 110,90. Ook naar maat maken wij uw werkkle- KOOPT NU EEN TSRDi JAS Jekker of Vest aan sterk verminderde prijzen. Voor de bromfietsen hebben wij wind- en waterdichte Kle- 'ding. Verder alle soorten waterdichte Kleding voor de landbouw, brandweer, scheepvaart, jacht en via- serjj. Alle soorten Rubber laarzen van de beste merken. bekend. Wil U hiervan profiteren, vraagt dan even bij de „KOLENMIJN”. Beleefd aanbevelend. VOORSTAD 81 GOES Telefoon 2072, b.g.g. 3278. Franco bezorging door Zuid- en Noord-Beveland. In afdeling No. 2c - worst, Gekookte 'Probeert U eens onze Allen, die iets verschuldigd zijn aan, te vorderen hebben van, óf stukken of beschei den onder hun berusting hebben betreffende de onder het voorrecht van boedel beschrijving aanvaarde na latenschap van wjjlen de heer JOZIAS SCHIPPER, in leven adjudant Konink- lijke Marine, gewoond heb bende te Amsterdam en overleden aldaar pp 6 Dec. 1950, worden verzocht daar van betaling, opgave of aan gifte te doen teri kantore van Notaris J. C. KRAM te Kapelle bij Goes, voor - of üiterljjk 15 Mei 1952. DAMES, Dekens overtrek ken. nu geen confectie maar maatwerk tegen con fectieprijs. Japonnen, Man teltjes en Kinderkleding Stof voorradig. - Coupeuse T. G. de Visser, Korte Vorststraat 10, Goes. sortering Bedden, Matras sen, Stalen Slaapkamer- meubelen en Tuinmeubelen aan laagste prijzen! - F. de Lighy, Kloetingseweg 6 te Goes. TE KOOP: In goede staat zijnde Solex. - Capelléweg 1, Kruiningen. GEVRAAGD: In goede st zijnde Kinderbox m. vloer - Oude Rijksweg F 108, te GEVRAAGD: Een paar ge bruikte Voetbalschoenen, maat 38-39. - Kees Jerenrii- asse, Oostwal 21, Goes zuiveringsinstallatie, Zilid- vlietstraat, Goes. GEVRAAGD: Meisje, voor de huishouding en kan toor - A. Overbeeke,. Voor- stad 33, Goes. TE KOOP Een prachtige, witte 'Bruidsjapon met Onderjurk, maat 42. - ’S-H Hkinderendijk 68, Goes. Modevakschool, Kloetingse weg 10, Goes Opgaxe van nieuwe leerlingen dage lijks. - Wed S A van Ardenrie-Verplanke. TE KOOP: Zeer mooie Kin derwagen en een nieuwe Box met vloer. - 's-H H.kin- defendjjk 20, Goes. PRACHTIGE Nylonkousen, extra lang, slechts 3,59. Prima Werkkousen met Nylon 1,20. Prima Werk- sokken met Nylon 1,35. .- 't Interlockhuis, Goes. Voor Dames- en Heren- Intcrlock in de allerbeste kwaliteiten, en ook extra grote maten, slechts 1,95, 1.69, 1,49, U slaagt in: *t In-, terlockhuis, Goes. ./wel: 180 br., 240 lang, voor slechts 6,95; rijk gebor duurd, 180 x 240, slechts 7,95. - 't Interlockhuis te Goes. TE KOOP: 4 in zeer goede staat z. Kampeertenten, compleet Te bevragen na 6 uur ’s avonds: Stoofstr. 2, Goes. TE KOOP: Een auto, merk Brad Ford, bouwjaar 1949, .500 kg. draagvermogen, in goede Conditie, pas gerevi seerd, deskundig onderzoek toegestaan. Te bevragen: Plein 13, Borssele. Enorme sortering van de mooiste Baddoeken ƒ2.19, extra 2,49.Zware grote Theedoeken 85 ct, ƒ1.25. Blauwe en Rode Handdoe ken 85 ct. - 't Interlockhuis te:Goes. En de allerbeste Graslin nen. Treffer-Lakens. 1-pers. slechts ƒ5.50. Treffer Slo- pen, grote maat 1,85. - Extra geborduurde Slopen, 18 verschillend^ dessins, met 'n levensduur van 15 jaar, slechts 2,59 - *t In- têrlóckhuis, Goes. zian at. Illlllir II11 leveren wij ae anrrinwc coupe pasklaar op Uw figuur, met bijpassends garnering Wij hebben een reuze sortering U slaagt het best in 135 ct 91 ct. 75 ct 98 ct I Tongworst, Pekelvlees, Gebraden Rosbief, Ge it Preskop, fijne Plock- llam. iets prima. ^Metworst iets prima. Haagse Lev^worst. Onze fijne vleeswaren zijn niet te evenaTéss^Hét is alles eigen fabrikaat en gemaakt met de lutM modernste machines. Dat biedt U de Model-Volksslagerij U alweer aan. JAN DE KOK EN ZONEN HUUR bjj óns een wagen en doe als was hij vanu zelf 4 en 6 personen, all risk verzekerd. - Gebr. de Baar. Tel 2304, Goes VOORDELIGE aanbieding: Links geweven Dameskou sen in de modetinten -1.95. Alleen bjj „Rial”, L. Vorst- straat 85, Goes. Zig-zag af werken van ja ponnen en het maken van knoopsgaten in één dag gereed. - Wed; H. de Kok, Wijngaardstraat 7-9, Goes. TJ>KÖOP:^hk| zier, ook genegei voor zwaardere tot 150 c c. - Heei 75, Goes. TE KOOP^ Z.g a n - mantel, maat 42-44,fs-Gra- venpolderseweg 6, 6 GEVRAAGD: In kleiV net gezin, een Nette Kostgan germooie kamer met sbco- mend water. Ook geschiet, voor 2 vrienden. - Brieven No. 18-9, bur. v. d. blad. TE KÓÓP Op mooie stand in del Gemeente Goes won' Brieven oi bureau TE KOOP: Partij Brand- ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID IN NOORD BEVELAND Bjjage 1 Mel 19F.2 4e jaargang N». 9 TE KOOP: Prima Jonge Konijnen, Ras: Angora, af- stammingslijst ter inzage. H. Barends, M. Smalleg - buurt 38, Goes. Vanaf 1 Mei zijn er nieuwe prijzen voor van klein tot groot, ooor elke gelegenheid Wij zijn guldens goedkoper met onze Lakens en. Slo pen Komt dus even naar de St. Jacobstraat lopen. - 't Interlockhuis, Goes. WANT de allerbeste Gras-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1