/h> z W •f i a. /FZ tee te ie i rn-T/bwL’ u vvsd|jk- Vorststr. I Demes- /T3 >1- r z ooi no. nog jeb. jens wi v. d. komt u VI of I, die VI koi dage- bevr.: van De waarde van de .er, een van al 'an 2211 Igen, dan TE KOOP, maat 50, iet M, men let ng n'ngen zodat Mandol praphl hl zi televtata, jammer echter dit axasaplaar niet de me on de enigste eras. ig. an iota ontvangen Tel 3020 NET PENSION den, met hi Brieven TE KOOP: Simplex Vil tel it 10a, C t in onae i kan men dan een TE KOOP: 1-g.st.x. Kinderwa en een W Te bevrj. standigheden het gezin: of dorp woont ol h en men in ei n stad er ig niet nemen it weg Kroon, Haard depöt: Zee”, de i, Goes. on Pedicure, raat 40, Goea. Hjka in ten vo irachrif- smidde- n geld hoeveel, l Voor ikin- n; De Speriaahaak voor banden, tieken 1 den, GEVRAAGD: Hoover of, andere prima electr^JWef: machine.' No. ITi TE KOOP: Visnet! 214 meter,spotjjr nieuw. - St. Japote ordtveel rïuët niet keiharde Fa. K. H. BOUVj straat JT^AweT i ia van üt- en (ja, dat 'an dez> i voed! ii bAiiken. V bevelen or i ook voor .aanvulling pral [bc- jeld- izin, van in houten Salon- houten TE KOOP: Een Lg-st. crème s& L H de Kok, raat 7—9, Goes Woningrull Goes. Aan ning Amen vrije tueel No. n onder ler of anf^r, zonder "de rand van ■ffechtpaarr-Bi bur. v. d. bjifiZ voor waar Tich eden rveel fruit houdt, k de hjlshou- 'uitgebi eid ol ig keu :enma- likt, ent. te ge ren hoeve ;1 bela igrijke leien ei voedini moe tenten on DAMES, mooie sorb den eens slaagt bjj onal Schrijver, Larf® 72, Gom^Spidi reer an te houdt Ing, niet nenstel- en het 1 maar en ge lere om buten in een de -. No. M Guitaren, 1 Banjo's in ring. Gold; ziekhapdel Lange 4 v Goes. deze gezond mlgelljk Deze stoffen, die in uk- niopende hoeveelheden de verschillende leven* ten voorkomen, noe[ we voedingsstoffen. Vlotte witte Kak met nylon versterl i- 1-/1, met kleipe per maat. WH ontvingen een_geheel it nieuwe kort hoeden, o.a. den, sporthoi ten. Shawlg, nen. - JWÉd Wiipgtardstr zijn dffomstan- digheden immer dera. Als huisvr men daarbij reki alleen met de lirig van het go. 'beschikbare gk ook met de szns FOBD baret- arbeidsverrri te geven eri temperatuur Daartoe Ju voeding aai aardappelen, vitten, grut- l' e.d. 1 f we Lgeen hon- n en cto ons nor- Icht blijven, is dat we vol- energie- gsmidde- 'el is het rilislsumsrgwsn „De- mon" f 15,10—f 10,TJ, ook voorradig: P« chela „Demon”, •tellen, 1;, 2-5 verder nes, Wi BX em ten. „S kelen ej de Sjn woi A.. ipa* en ijitvoe- ings Mu- stijging en bjj: 'orststraat M, /y» Radio defect? Of uw t is van 1927 of van voor elk apparaat wjj de juiste ond lampen en,/éai 30 jaar ervai toestel wepr 'feadio Zuidvi (KUÜ zoveel leven imiddelen nog enige Fmende wi arde heb- >or ons li rhaam omdat he; soms zo roldoende met be- net hoge w aarde te bben leien, nnis! maken uw als nieuw bij: >man, te Goes, &tr 13, Tel. 2320 /y; Speeltafel met .klep ƒ23, een eikei Boekenmolen^ri5, spiegel 1 RondeJfH Voor boltsn Goes ook aap huis permanenten. D. BMt- vdd van EUaden, JBkmes en Harenkappasr Schoon- aan laagste prijzen! - I Ligny, Kloetingseweg Goes. Suiker, zoi gingen zoal, aller lei snoOp^ Wat fa een goede vèiedfng Een goede (voeding moet jte plaats de ie levensmid- ---r-p in de daar bij vermelde Hoeveelheden. Verder moet ize ons vol doende stofklederen om ons in, energie, lichaam op '<e houden, l we onze Inet brood. -BRAND- en Mottenga' worden onzichtbaar gas€ door K Zee”, S Goes, T iepdbr^ te raw are Wanne ger voeli male ge» een beu doendé i leveren c| ien gel aan te die mogeli, te kie: beschei ben v voornU moellyk zal zijn, igsmiddeier tiende en irmende Wij hebben degelijk^ aan tali stoffen nodig:) om het lichaam in it i houden en het (bij |1 srenA te doen groeid om alle levensveri ngdn in het lichaam j i Uten verlopen; om het lichaam op t •natuur te houden en Veidsvennogen te k troleum- k-plts, flelaZ Wasmachi- gesf. Stofzuigers. üZKeuken ultzet- r vlekvrjje arti- Spaarzegels van ■kas Middelburg én aangenomen. - J. 'isser. Lange Kerkstr. jes, Tel. 3038. TE HUUR: Ruime g< bileerde zit-slaap^mf zit- en slaap! Gevraagd: Een phn. 18 jaarna lodige uitgaven, rat de voeding betre aiet alleen •por het ns verspillii kan geld, net buitenland gegocht had kun- len\ voor de op- l land <o.m. 'oningbouw) tie vah nut- welké aan iad kannen ter 'ni huis- d waarover d£n be te zowel ar gezin u dé ge- amteCelas- rTlechthou- GEVONDEN: Een Hepw< polshorloge, op 2e op de Rijk Lewedorp. men: Nod! van 40 wo- 7* was*°40 werd bat z van bat KcatakUjk Paar/aan dsaerika beMn- dig<L/— aagM de Amarika- zondei beschermende waar de”, Ir—-- of niets voorkotn Devi hoge bl de zjjn:l groentes Tot d met besi rekenen en n-, woonten en :en. - Kok. Wiin- it 7-9, Goeyyj Extra keepjesGrootste sortering Bedden, Matras sen, Stalen Slaapkamer- meubelen en Tuinmeubelen F. de J 6 te w Df DB AFGELOPEN W heeft men zich kunnen lustigen in de pr bioatande knnenb werd Westerling i Turk” in Nederl arresteerd en wee laten.... viel/ )s plus een pra 1.000 van de JRa TE KOOP Leuke gestreepte t met nylon, in dive: ren, maat 1-2 0.* 5-8 1,20, 7-V^ Alleen btf: „R Vor0straat rpijé wo- vpor een - y de ^orytetraat 83, Goesyjj cZ--- ZJ ra KOOP: Igst.z.Kindek - »P. A. DE WITTE, Sfe-jS- wagen. - P. C..Qoïntstraat ifodevakschoel, Kloejja<; cobstraat No. 3j£köopt alle 22, Gqbs^"^ bj vnog 10, Goea>Obgave Winkel-aw'Zolderamui- --zl an^faenne-Verpiaqj^ KOOp. Mahoniehout dan naar: Evmwfljk-Schrlj- c->»-<_> j..uC.i. ver Lana^ - Goes. Sjteciaal Dameshqe- arem verdiehen bijv, i- en roggebrood de keur boven het witte- i; aardappelen boven 1: stroea" boven havermout boven skeder teel suiker en snoeperij- .- maken de voeding niét •en duur, maar* nemen licht de eet], >r de voedingsmiddelen. wel een beschermende arde hebben. O>k een ■eel aan vet kan ^vooral >r kinderen en neen die geen j Èchameljjk werk va 'jan,' om dezelfde schadelijk zijn. Een aan suiker en vet is- ook nadelig voor de gezondheid wanneer het lichaamsge wicht daardoor te bipog wordt aarin maar weinig s van deze stoffen bit. lédingsmiddelen met ^schermende waar- :lMelk. kaas, eieren, sg cn. fruit. levensmiddelen lermende waarde we: Vlees, vis. garnalen, mosselen en peul vruchten. Voedingsmiddelen zonder beschermende «vaarde zijn: 'te broodbeleg- |s Strooisels en Périjen. wa» is een goede vgeding Een goede!voedii dus in de eqrste p bovengenoer delen bevati EEN GOEDE EN ZUINIGE VOEDING Een groot deel van h komen gaat in het gezj >or de handen van J lisvrouw. Hoe nuttig i dit geld besteedt U beier het gezin er bjj z varlpn. En niet alleen tyi gehele bevol •oftjt van heb de inkomens eeds worden oor gekochte ren zo doelmatlg moge^Ük worden\gebruikt, want|on- n< wat tekenen verlies 1 doch teve deviezen. Te keep gevraagd: wagentje. Bper No. ITJOHifc v. - WR bobben alle Demeekeueen, Jongt Meiajeakousen I Meisjes- en Wad. fJK T25 CC, A. Ver- M. GEVRAAGD: NaapreKt, kinder- en dgmedkleding TE KOOP: Een gen op gummi! prijs. - P^d St JacpWtraal TE KOOP, w, „Gazelle’-tar schikt voor iu 100. - jarte byt^-rTd. blad. kwi hulp heeft ding, over slechts wei teriaal beet Wel aan daarentegen een aanh ib»nden. spot- <1M1) Verkeert te péede staat pitegen 3 tan. E8DUK. KapeUe, rféer ge- otor. Prjjs No. 17-X /w v -n nakm>tr\,Van ladnstraat 5a, 119, Stoppa^e- [Er zijn levensmiddelen die Izeer veel voedingsstoffen [bevatten, nodig voor de groei en het in stand hop pen van het lichaam voor het goede verloop v oe levensprocessen. 5 rtoemen deze: „voedinj middelen met hoge 1 schermende waarde”, i Er z(jn ook levensmidde len. die een kleiner aar of [een kleineree hoevi heid van deze voedir stoffen bevatten. Is /die hoeVeelheid ons toch /nog belangrijk, dan behóren dezd levensmiddelen tdt de „voedingsmiddelen mat be- schefanende waarde”./ En [tot slot zjjn „voedingsmiddelen ’orststraat 73, voor in -• DameAy- materiaal b O Den won --bouw van ohs ^agmettje, de zo nodige w TL-l uur voor de produc iSn-sai ■verschaffen. Bastsedt ech' vrouw het geli zij beschikt goi vprdert zjj daa ■Kat welzijn van h als de welvaart k meenschap. Nauwkeurige vi ten, welke voedi; len men voor I moet kiezen en zijn niet te gevi ieder HET ADRES voOT_CertW- ten en Bustebwatfera. - Fa. K^iL-Bcfljvain P ■pe'xïeu- 3-4 1,05, fe. 9-18 1,50 lial”, Lange ModeTtkscliMl, seweg van gen vi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 9