Putzand ^wordt trapee geleverd /M Fa. A. M. VERTREGT 6 toni ömericaim DE GOESE BANKE zijn 1 t lUtO Mil .ZMIlOf II ril a.s. dag 5 Mei a.s FIB F1B II •i "nt IttOlTEÖBS Mae nlrewe garage einingen. 4IIELE Woensdag 30 (Koelnelnnedea) de GEHEL terwijl op M UIEI’I M. EEN JONÖEN veer besa die dat in SSTasu Gebruikte Automobiel Miner PeraenenwagesL Minor Stationcar. GebruikteTractoren Fer desa Major Tra ut oren Ford Drpdrborn Tra eieren MH.MI Hl Markt, b/d Kade Telefoon 27N. 1iM Lid Bpootktofjo i DAG gesloten, uur ts ^y i t ram .uto- n o*gw TlIOOf 1 l< n z kGER IUIS W AN DE SAN DE Hoofdleeg SI RtUond TB KOOP EEN BI WOOj fe Rtll CM 2 M. TRAMPER gravenpolder- Tol. 351, Café met woonhuis eh GEVRAAGD Bekwaaa VERPEG^NV Leeftijd lot Bd hrt oeqtiMie»erk HU1SH. De pagina's 2 en 3 zijn voor Goes en omstreken opgenomen in de Goesenaar, voor de andere gemeenten als bijlage in .De Bevelander* t kassen na 12 uur gesloten Hen zQn u scHRurr <d Fa. K H. Straat JJr' Ier. 1 4 «Mand -I i Brieeèn Ié en i vrije töd wfl G 00 t »7. fl.45 G extern I .1 i fleta- Kln- vanaf nieuw. 3 Mel. S I WaataM, 1 i I /3,48. Allee L. VoratMr GOR8 ssrr sim j b V. KLAVEREN Goes. TE KOOP: Di in prima staat, en nieuwe^tob 0e en grote TE KOOP: Een ei ten Buik- enJBert voor Zomerl Ook U kunt gekleed I b t <1 E •aar asoete etofN* Muil, /Vee I •ahsto/feu ka Da- irectoirs h weef- in zalm en elite Z1.40. - ’tln.- luia, St. Jacobstraat Wij bezoeken in Zeeland onze cliën huis, zondej>-jjH Werk week I o I n z k a L i I i 1 I 1 t S t. Hoofdig 56 Te beert si KrM andere doelt t f.H. een der Borgt neeg 2. Schort hap te Goea ren OORDIGER ii 5JAARINTERLI en dus deze 'wi lage prijzen! Wji er op af’ staande i jztfct "Zaterdag 3 Mei. iockhuia, Goes.//-jP dof, M breed. roodrokken la Sn wordt franje 1 /zdeor ,4 :ens, i /8,95. 'lakens, 180 x >40, r - *t Interlock- !t. Jacobstraat/pdfs grtslinnen, I. Graslin- terfakens, rjjk ge- ISO en 180 breed *t Interlockhi^g^ V, 85ct hand< siekle wol, AUTOPEDS met lueh den en rem 34^0^ peda zonder vanaf ƒ10,95 Da nieuwe atoff n 4dizg uk Ivoor - 5 JAAR INTERLOG en daarom de all Graslinnen Trefférslopen, .traaf 135. De j>rffea D.D.p. g?- Theedoel - - -- Theedrai Uit de hond te koog i Valled ge tergt (f groot 25 Ai UI Gelegen I Schare. Ookeo Te B. bg Oh* kantoor te Spiegelstraat 5, Telefoon len 3521 Eajm Diesel Tractor, fdrd Perkin P8 Diesel Tractor. DREU CO'S N.V. IL DISTRICTS FORD DRALRR MIDDELBURG TUSSDfOBN TeL 3072 TM. 2288 TE KOOP: Berini H tor, compleet in prima Raadhi vei uorpeaw.y T 8 Er l* gloote roor i CIIIVCTIIC^ RXX*U et 5JAARINTERLC en daarom prima blauwe Handdoek maat, gelust enz_ Extra m6oie Bad- doekep^/ZlO- Fanta- tedjéh 90 X M, zuiver /ÏS9. - 'tlnterlock- //Z extra ken u it onder- n alleen gel- 145. Pracht !en, frisse ruit ,85 - ’t Interlockhu GEVRAAGD, wegens braiding: HCR-1 ZaalkeUner en alg. dienst (I LEVENS on VOLKSVBftZBKERINGSMIJ. eroogt roor de teaarneming enjdti Mn een betraand ogenti ie Inegecfedfehe p oonoeug. Botgetortmg eót^tr epet^eiteoerlge inlichtingen onder no. ll-l *mo dit kind. 5 JAAR INTERLOi en daarom de a graslinnen Treffer 180 X >40, slecW Graslinnen Twfi rjjk geboi slechts/'1 5JAARINTERLO en daarom de a Treffer lakens, 1-persoons f,~ nen T borduj oh. everteeht var- InttekUncea Hf Pilaar, KlaeMngae- wng 48. Geea. jwiel, drfi-ijs 200. it 7, *s-Gra- /dL 5JAARINTERLC en daarom zeer n set te wit, sh terlojHÉ Ta haar gevraagd: Pakhi of Opslagplaata. Bookelaar anJEarTte Go In Engels gesin, 1 ki mUes van Lenden, tegen JnM gevgOa a Q EEN I HULP Heet lei Thans ook Nylons in dp^- kleur swart, voor alecJfts - -■«e!iü»tr\Rial-’. rSftM, Goea/^y TE KOOP: Wandelwagéff^ ‘idaMtrter w Van dje jpieg^atraat 7. Goea/^/ 4,50. - TE KOOP: Zg.aJi. Kinder* Stoel, Kinde rwagnnr^Drïe wieler Bakfwt<T Dorpastr 70JCetrlÉldinge. Rokt Iets voor uw Witte SUaokjea, im 50 ct 3-4 85 GEVRAAGD: Eerp ster voor één dag^ei Van denBegch, KI o weg^bTGoes. .Zeer voordelig te Plm. 80 m. mooi jp Hekwerk, hoog 8Tcm. Plm 13 m. idenuxffoog 1.50 m Ook in gpereelten. - J. Els- TE KOOP: Eiken Dreasoir^x eiken Ligstoel met JfrlT sens, eiken Theekadten *n Luidspreker^-^Couwervm it>8rtJoes. f/-9,' Dupont Nylon, 54 gauge< 30 deniers, zearpieStisch, Vojgfartfaat 85, Goes./y «let lamp ----len. Prijs ƒ40. - JMadhuisstraat 7 te V^Mvenpolder. LANGE VORSTSTRAAT M, GORS. SPOTGOSDHOPB AANMKDINO flf Oestrespt PyeoMi/leael IMgeeie katoen M broed KJUM Ummu. Jtgd brood yT. T6 breed ta FtneoteJdra Meuren f MO Jepou e/ Done, dubbelbreed f RN au t 040 r -Hat S-neraoone. Janson Carries. 5 Ford Prefect. Ford Sedan. GEVRAAGD: Een in ÉM/t staat zijndo modep>rKln derwagen. - Brféven met - opgave utijden kleur No IJ^bfeV d. blad, ft/ Komt U ééns kgken 7 C Uil lefoniote (DModag van 11 tot 10 uurf Vital, echrif- telükexbll met voU. in- bchtjrfgen een: Hotel J>o ;.j KprfenbeurF*. GoaU.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 8