J. vo< J' s s I 3 3 6 FLXSCIirPEI APPEN aan pripon dot U niet kunt laten IEUWE KAP aan te schaffen 1 f 3 tri OS, GOES A. PA AU WE j/r 'a-Haar HcaOrifccOiadcuadRlt 10* >7^. 6011 - Telefoon 2921 7 GF 7 inus Zoutewelle Radio van /GOES Consumptie-w LAMP in Qoes bruin water te Verwachten zijn 1 1 1 - a >-50 1 en D" ÜA Grafkransen fet y ROOT DE4 VERA ■1 ■fl i Onze uitverkoop Bruidsbouqj JWinviUi Dat is werkelijk goedkoop! „EL-ZA” ELITEZADE? Jzf MENNEN ZAAZlTEELT-ZAADH ANDEL fJJF ONDENS DE DIRECTIE G! EEN - hi N.V. Waterleiding-Mij. ,,ZUID-BEVEL> TZET te/r/c, hebt ES met M.4Ó» In de nacht van op Zondag 27 A mot werkzaam bad I zal in verband aan de leidingen, ea ca Planten GOEDKOPE AANBIJ Gebjedwd Katoen veac eateriM f lOp*., Vloten M cm. Faataeteacho0 Witte Schort) a is weer off Thans ontv de allertM PERKAMEN Aanleg en OXaerhond van Tnineh C. E. vanVéuea, Goes HoomUod'wog S, Tolo/.SSlt A in Hasson van 230 gr. 'in Hessen van 530 gr .3 •i il van Uw kapje koffie »rdi fijner et Nltuwi- an Advertentieblad voor Goes en omgeving Wordt verspreid in de gemeenten Goes, Kloetlngo, Wilhelmlnadorp, Kattendijke, Misse, 'sHeer-Abtskerke, *s Gravenpolder, 's Heer-Hendrikskinderen en't Heer-Arendikerke Uitgever Drukkerij „De Phoenix”, Goes, Tel. 2487, Na 6 uur 3532 Ucu wMfwiftfSA! Kaaiper foe lie straat 59, TM. 2US I Uil Goea DAHLIA-KNOLLEN GLADIOLEN ANEMONEN c. tlokjae J Pj it 9, Tel 3366 ’AD n •X. M cent .it r rti vae eland) 59.7 IEIl\ I 1 TJEI UoUm .22.75 15-2S par aaMa daU*l«tnt« A 30 ci. leetoM- blHRka priNea GEN of PARTIJTJES P E C I A I E KORTING I^^ald C n w*u ril «A, lNdao "I GOM Teiafaen 0000 •nmtfe bf *4a adrac.- Ie Jurpaf N4. 8 M April IMS Oplaag «SM exampiaraa 40«>er*ei»Mapr*a-' 4 oeat p. a»»- VKBMCHUNT DONDKBDAG8 iOlGZKJY MMMa M cal br. I I 1,96 p malar kmeEf f 2,55 ca f 2,79 p.m. te f 235 ea f 3,25 a f3,50 ea f 3,90 Kloetinge, Telef. 3438 SU2SBL h vj'tr :ht sortering BLÖEMKN OTPLANTEN rtapiMiA»». KMm Mt 23. Gem Voor VERJAAI Wat koopt U ALLEMAAL in do achter hot Postkantoor Prima Raamde R|ao Patates •o den Broek tterdag 26 April '4 Afdelingtuinarchitecteren Ook voor LAND- SN s- tVlNBOVWZADSfty ee» good on goot Ikocipspkde V«M^ JH mslkkaadol I NODIG. Dan n BLOSMS pRiMy Ook pi s n/ \l1” Ml LKPROüuCTtN AMSTERDAM •ring Zware dubbele bogagatapsto met rioman voer stochia n t 7,96 Prtaa Buitanband voor' t 3,96 Verdec voor al Uw rapteada's en ondardalan rZDZOOPtTE ADRESI ZAAGMOLENSTRAAT 88 DE GOESENAAR SSKSND SBLBCTIBBBDL in eele ntemee eooeten '!/J) tent GLADIOLEN de grootste maat vele eooet. p'l */j cent kictoe maat 15 voor JJ cent gemengde kleuren'' 20 voor MONTBRETIA’S gemengde Jneuren 20 voor25 cent CHRYSANTEJISTEK het tevte (het laatste memve) 10 cent

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 7