Pl A. WILKING GOES AP £en brl van BAA Is kanbaar perfecte IJDEL PRIJZEN e Steeds MM Hls unit,- lllll nis sii/isl WAi Weggelo MEUBELEN nRECLAME i/s da vorige weken Otiviers Schoenhandel Centraal in g magazijn HOLLBSTELLE perges gS eerkr^gbaat IAANSE en FraUkaadel H. D; Meulenberg s Jteiovita De Volksslagern^ gaal gewoon I Y .SCHOEN Robson Pyat SCKCEN ZIJDE Oostwal 21. Telef. 2677 oes SLUIERS 1 voo. A.S.F.-K D H. F I J-ARfP.IJ DL JONGF erevniasse - DEMONSTRATIE raat T AKKER, rtrer StaeTafoferf Het Nederlandse Rode AFDELING ZUID-1 unstrót M AR1 Holtop Karpetten Wollen pluche Karpi Cocoslóper Traploper Spreekuur Tweede K< LE EDELMAN rijwiel Geniet van Geniet tten Tuinnette maken dat de kant kr^ge) Jonge Diaeri GE G/ze Snelbuffet Korte Vorst [pwrlid 'eede Kamer tjoutf] spreekuur te Gom igs van twee tot vier war Oranje, Nieuwstraat 16/ voor een ieder te spréken, obMacht zjjn politieke richting. J. Q. Vos, Goes Vssrstad 78 NT" Betere kwaliteiten illijke prijzen I Laro-°Motorbestelwagen met of zonder cabine /mat open of gealoten bok. Draagvermogen per uur. Verbruik 1 liter op M km. Luge <ge loeten geen bemoaor, de bostuuntor boeobermd vervoermiddel voor de zakenman. Bnel, goedkoop en betrouwbaar Gazonmaaierf ^ftjgineel Engela StaaTlgei mindeawaerdi „DE PRINS STUQf i maar doe dat iiyko’n heerlijke tuinstoel van MERISON1 «esben een enorme sortering m en taleltjes ven f 8,65 toll 32,— eons kgken. U sleagt roker f g I II V4 I I Moderne wagen OUWER rijver’s loffenhuis b lam ■am aa laM TU. 27» .H. DE KOK - GOES JAPO RE EN. Dames an ODE- RTIKELEN f 2065,- f 2180,— HlS. DB JONGH Dames- en Meisjes- MANTELS NEN nu Uw bedden en matrassen nazien, illen W veranderen, bij w 2 in flesiM J. SCHIPPER /Kleine Kade 23. G o o i Heren en Jongens- COSTUMES w «MNBsa M MriL «Wz W M Maastta IM door de Goeae Operette-Vereniging in het Schatteraho/^te Goea nzepoortstraat 21 - Goes HET MAATCÜRSET COfS TW^oaX 1UM).2W KOFFIECONDI wordt fijne met nh sWvxv\Xa iHHiBnafci in grote aorteri\B rnnaf f X WIIIELWHEli het niemvate mocn met rgk boiadecce WIEIJEI ihmleeitjei lANGt OJUCMAA7 30 óOfS - US- aanvaarden. en d. it Gekookte N.Mt V2TRAI Wijvnrnevnlen P.Tj ■aar' ebt do* det li IM LU GEI Gpt Heeft rode er aan. Ti SINGER NAAIMACHINES en APTAI 28 April no. te 18 aw in enae shpWi Wliaiihknl 7—6 to Obes. Telefoon SMS n gehoor SIM v. d. Vliet 4.65 5.15 t 16.78 848 r voor het UW awe maar peen U* pason, Uu> en Uw Noemen I TB KADE 36 - GOBS Wjj Laat kef gunetig i maal een dat vindt D in collectiva Uw/eveniang plé- /ebt). Zg maken >n tot een /smeet/ DB JONGH B KADE 3d - GOBS LANDBOUW** Markt 38, Tel. 2354 Iedere ••rit» RUD AGMIDDAG maand. •■47 6.29 K4» BERGEN OP dageigka Vi Zorg maf kwulHoittartikolen Prima kwaliteiten, 2 x 3 Prima kwaliteiten, 2.25 X 3 1/ Aparte dessins, 2 X 3 yZ. Aparte daseins, 2.25 xyS.lS, alleen het beste, vanaf 50 cm. breed 70 cm. breed 100 cm. breed 120 cm. breed/. 140 cm. bre<yf 50 en», treed 70 cm/breed r, af- prtjs. 1 rol Beschuit koek, samen De Heer H. J, HOF8TRA. lid van voor de hrtfj van de Arbeid. op Zaterdag 3 Mei «J, 'sjjHrftf in de Prins De Heer HotetrCïs DIRECT VOORD 304 gram Koekjes 1M gram Knmbonep 3 Chocoladerepen A <1 OMBM an 76 et. Verhnisd van /facob CaUatra^t 10 WAAROM KOCHTEN REED 8 VELEN EEN «ün sierlijke I werking en geedki Bekijkt ook j L-J.C. R U met aMebadka staar, geheel niet boe* kef? Van t mejd-'bp Woensdag 28 April »J, kdetelfde datum, dus MAANDAG M., des avonds 8 uur. wier' vergadering zal de film «Het Leven van worden vertoond (1ste vertoning in Zeeland). per meter f7.16, f 5.85, f 245. t per meter f 15.21, f 11.78. f t VM* een pracht eeileette TAFCLZEILTJK8, COCOSMATJEB. DEURMATTEN, /OVERGORDIJNEN, BALATUM EN LINOLEUM. GoacMkt voor elk bedrf/, levert pluemfoue |00 kg., zoelheid 40, wegenbetaeftag. Vrf uitzicht, tegen kou ad regen. Het id^S BU INSCHRIJVING TE KOOP Bet woonhuis met ooKi tuin en erf a.d. lionifeci straat B 32 te KAuad damme, bewoond/geweest door wijlen Me/ Joz. de Punder. Op gebruik behoudens de Burgen Te bezicht 2 Mei a*./ Inlicht! kantoi HAM] Wijl Urn koatbare \antjea te atelen. maten eoorradig Mfs. DB JONGH TB KADB 36 - GOBS Prijs conpl Prijs Prijs V» vanaf fU4-7t mt- WAT KAN V BU BET (achtersUdr Cafetaria Letjnae) BEKi Heerlijke Patates-Frites vanaf 15 Salaadjes, Ballen Gehakt, KnpK Eieren. Limonades ens. Prima Us met 1 Probeert U ook Heerlijke Ui Ook Us per Beleefd aanbed Geeeaagd aoor direct nette Loo t'de Melk - Gort De JAARLIJKSE ALGEMENE in Betel ,J>c Zwaan** te abusievelijk werd v toch plaats vinden 28- Na afloop voot/35 et ,DE yFkZOZGDZ VOED>NG82LAAK Vl yfd. W </ster. /y L gen 29 AfMl^p ’an 2-4 uurnMn. tn te bekomen ten van de notaris W. RlYNCK te Goes, faardstraat 53, alwaar -ijvingsbiljetten wor- ingewacht voor of op een zwarte PoecLél(Ren) Dopdtodres per meter f 4.75, f 345, f 248 per meter f 442, f 4.75, f per meter f 8.18, f 7.22, f per meter per meter f HJL LANDBOUWERS EN VLASSERS I Ondergetekenden bieden zich beleefd aj VERNEVELEN EN SPUITEN LANDBOUWGEW, net de veraevelmachine, wéritl ludaband met bealag gen hoge beloning te bezorgen bg 1 naar Middelburg ■eet 55 Tel M33 dubb. rem- hroom ett elijk iets aparts. nsXitrl Raleigh. Komt sien/en U slaagt nit dese grote sortering Tour-, Sport- /n KleurrUwielen. kpnfiache operette eenvetfs Usgebak vanaf 25 ct rian op bestelling leverbaar/ en Uter. JNSE-'in VAN DE VISSE. Losga Kerkstraat 12, p<Toleioon 2074. onze uHgobroldo sortering bobban wij ook ruimt kaéke In Vloarbedakklng, JCarjxttan, Lopers, Gordijnstoffen enz. Wonlnglnrlcb*fne Sv4acob>traat 48, Goes, Tel. 2491 IEN dte 14 m. Onze n van «padlé banden van*l 1 cm. breed, egefvConcurrerende prijzen 'Öeleefd aanbevelend, A. BOUDENS, B 168. Kwadendamme. I. DE JONGE. 48, BaartemL \lu MELKPRODUCTEN AMSTERDAM mof xijn 1 i^cét, doch zonder bak én cabine f 1945,— leet, met bak zonder cabine ipleet, met bak en cabine idfBIJGBd.d.R VOOR NOORD- RN tOID-BRVBLAND BIJ GECONDENSEERDE MELK in flesson jan pgr. J/ v” 66 Wegens contracten elders alechta 3 opvoeringen van de Haalt Uu> kaarten apóedig voor het te laat ia bgV f r: t^arenmrrgazgn C. Smke. Grote Markt. Stgarpdmagazgn J. Cardon. Magdalenaatraat, Goea ep agentachappen A.M.Z. en Stoomtram Walcheren «aar Marl Hamel vmeaa aura laat aa iRan xndleel over U den ook K en neem een aolgtidt «•n D/achoen die zo heerlgk zit. Ben /hoen u>aar U overal mee kant ^verèchgnen. ia aitalaitend verkrijgbaar bg*^'^ condor Cpduffoi O jen het maaien van Uw gazon op ■aamaeiora doen dit vlug en licht voor U I Op alia Zookookklokk Etokbsu mof Mm-bem Nglon J sd te gnmatie b« bekende pdree: tra Muvrouw fandachoenen BU UlTNf./f N/h[i SBaetrtonke Kleine klok; met Wei AOéénp met het o< Mi Lautffe Karkatnat M Zlfa mannen gdel? Neen. Maar toch atollen zg p/jt op een mooie schoen. Op een/ smteiUi ven IS-IS ea van 1348-M mm. c 18 laiMITZET 1 met alle drtikeltfea die U no./io hebt. LEIIIIIT1IEI crème gelak\ met leek decor f\jL2J5 papier macht kn in emaille vanaf 75 f 69 J: BII8EBWBBE8I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 6