A14EI2IKA VAN UNE FOTO pz Maison Van Westen Meisjes-Jurken leeftijd 8 tot 12 jear, waarptC^or van 112,95 na uitzoeken aan r^n <X95 WykZJTKLEDINC ..TCTCO.. - li m niewKh sottiWim 12LN Hl Autobedrijf J.C.K. beter II j/c. KRIJGER - GOES Hungaren J Hf v TEI ^S(mun ’t JU Ka „H et Kou senhuis” 1 V TH III SCWlHfl Ifillihus Markt, b/d Kad. wee - Tele/oou STS1 pialon Harthoorn Grote Markt M - GOBS - Tilde» SSST ivd y Rofyed, ONS GROTE ARTI1U 19.76 15,90 <n 0) I '•8 M.deDreu&Co’sN.V. Ford-AutorijschooP repareert IIIFElE -- STIFCEII 27 G.A. en H.V. <0^ 61 AUWE - GOES Telefoon 2974 H SM SINKEJ3E-CTAAG - GOES jG<ÖTZ MAKKT t TKLKFOON 3581 BLOESEM-STERRIT DANSAV I MIJNSBERGEN i I 1.00 p. p. Tokd. 2447 Kl< f 6.00 p. p. n. H - Colburtjusjus <37, f pc 19.n ■and Gom Telefoon 2177 pK DE JONGH TB KADE 36 - GOES 'omatenplante mt poMM^fCa Voor U 7 TELEFOON 2177 enige adres dat In Zeeland op zichzelf staat en met anderen niets uitstaande heeft I OM GOEDE KLEDING TE KOPEN yi vóor>Moteur. prijs f 85.— ituums prijs f 120.— vanaf f 30 Sportcolberfs/vanaf f 32,50 HEEFT ZE STEEDS V v ïïtooie. ^LamtAmanUtó 95.50 89,75 69,50 r tostuumi In /du allernieuwste mode klturan Kïvngar*n cóstuum Tropicaf en Birdseye cos Jongenscostuumd ^yOORSTAD 7a, GOES Tevens ophalea aan ladders Lange Vorststraat 100-102 Gees - Telef. 2671 Zeer rijk gesorteerd kleding- en modemagasijn in het BETERE GENREI ner-ïïlonUtA, BtouLtA. in wrr .JJetfas - Goes G 26 A>RIL Zondag 27 April £Ue ZaU\d^ M Cosfuums haar maat vanaf f 125.— - YÏLeUjèAjuAh^ LEUKE BLOEMDESSINS ffAaagt to^ Sotde. ktedinq Goes Lange Vorstotraat 80/82 Telefoon 2087 - Na 0 aar 2036 t IS ZATERDAG vdH rpor Zbndap heerlijk Ko^l (wn ktw-coi wtr fijn kraw dan en tte «aat, dan is ZLX«,_ VrQdag 2 Mal Woensdag 28 Mal a.s. reizen Is er toch maar één adres: SCHOENHERSTÉLBEDRIJF U l door 1 teUNSBERGEN’S Zaden sRn vertrouwde zaden. -• 4* MU' prijs van aat 21 59.50 >9,7* 44.50 39,7» 19.75 69,75 59.50 3.50 13.95 10.50 7.9» Voor het eerst hadden ook onbeperkte uitzoek van 3X50 49,7» 2267 on 3101 OM Ml OROT ’•n.f I 29,79 JE IHMi i doet 'f 8 j I yt georganiseerd naar Noord- te houden concours voor i Amerika fa in de etala- GEH/i 49.75/ £aZcon tyjstü vonte f 1-35 f 3.15 ptiwa vanaff 1.46 ILROE Vllasinpaa Tal. 2266 I I. L I f' "’I im IfMrtas MMdtebwrp Uw Filprpje binnen ><24 uur gereedl K A ALH O OFDIGEN mi ia bat niet meer nodig oen mat te dun behaarde ecbedel te lopmL Alle dagen, behalve Maandag GBATII OMDIIIOJK BR de aerate b mislukken, het wordt terufbetp Aanbevaiand. -V ate U I Mat Crème HAMEA gezonde i Mot HAMEA Gelei goodJerSÓ^ In dosen en. Suften 47-9: het huis van vertrouwen ontvangt U aan n, bti evwttmte betaalde MUf 7930 63.75 57.50 sfyagan lang zijn wij allen ma gedachten in Amerika geweest. Doch vanaf heden rijn wij weer met onze gedachten bij de zaak van Vpn W est en want de nieuwste artikelen die morgen koop zijn, liggen vandaag al geótaleen ges bij VAN WESTEN. Zojuist ontvangen- 1 I tekapew. koenen neet nylon f 1. Pylon koenen <336,^7* t «75, f 350. ik», f met en sender rwe Bróhliéia i»a boy/ Pracht EL DUBBEL - 13.50 39,75 OS - II5.- 98.50 I0.50 8.75 GEKLEURD 150 3.95 Jengeas-PItMfottri JONGKNS- mjSBL Restant part| k N NIET DUUR! 14,75 13,90 Wij openen ons seizoen mei de onderstaande reclamd^-ritten door bloeiend Zuid-Beveiand Vertrek 2.— uur Beestenmarkt WAS EEN GRÓÓT SUCCES De collectie* zi)n weer aanpe vuld. dus WEER EEN PRIMA SORT1 39.75 37,50 36.50 29.75 imè aan deze tocht wordt ge- infes en wel leren, 10 dames R.K. en 10 dames eveland en 10 dames uit Tholen, alle en cwmlertabete ienmeen l/qi Dn Ineen* werdenwdpeven deer y/eea pedlplemeepdirS-leairweteasr ^Deerlepende enten» eek veer Demes OFFICIAL DISTRICTS FORD DEALER Tel. 2972 Volle garantie (ooe die in de prijs van 1125.—) van 100 »*o/ Alle stoffen worden door óns vakkundig oódereocht of het Ï00°l0 wol Is. nl9t r* ^•n® tracht om te bestellen kunt U hei nog vóór Pinksteren geleverd krijgen. In MO Dff-A R Tl KELÊN brengen wij een teer grote sortering ó*n prijsen die opvallend legér sijn dan laag Zi" etalage s /RIJK GEBORDUURD - APARTE MODELLEN 7. W 65 70 75 - 80 ca. - 5,20 5.60 6Z MÖ 6.80 I KOOPT ZE VOORDELIG BIJ n vntdisn Q BANKBTBAKKBRIJ Deo/Herder 8 Zoon /Gvea Tdefoen 1767 naar de beurs voor Landbouw, i en Techniek te Utrecht Vertrek 7.— uur Beestenmarkt wordt door ons een wijk aan Zee t.g.v. touringcars aldaar. Gelegenheid tot dpf geven aan 40 - 10 dames uit Wal, Protestant uit Zuid/ in originele klederdracht. Zij die de streekdracht nog dagelijks dragen hebben yoorrang. Deze riy is geheel gratis; slechts f2.— voor verplichte deelname aan Oer concours. - r Bij aankomst \u Noordwijk ontvangt iadora daalneamster/aan geschenk I IN GEBLOEMD EN UNt 37,50 33,75 31.- 2B.7» Het i* d»* ri.rnisimelis die het m BR d. FORD-A«ter5sclw.l Imt< U mW. vlvp te> p..dfc.cp awterRd.n. Prima SysMca. M..I. he* reaultMt ziet U 1^ de collecties JAPONNEN APART E 17,50 15.90 YPCritSTAD 33. - GORS rir''- - - 'T Veer te* madte Voor olfc /ipuur/^p mteteu tof pZATBRBAls 26 APRIL o.s. I. het AXb.tt.rh.f”, Goea AA>viNG 8 ULUt - ENTREE RJ.. 'Ctden «n Donafeart HALP geld. MUZIEK; ..THE ORPHEAN*** Vaederbietensatel Originele Groenkraag Originele Barre. Pteduettvn InlnndM rode klaver AA Engelse rode klaver Rade klaver, ultataltend Vee N.AAG. gekt Nog enkele n vroege en tadk R Uns burge Uienzaad, oagst 1551 Witte klaver Luoeme Orig. Prov. luoense Gladiolen - Mafatbrette's Rgnonketo ens. ens. Flakk. WtJnpeen, «tomppnntige. /prima soort OHE ZAADHANDEL Wetewdl 18-11, Goes, La. Geref. Kerk bU het Parkeérierrein. Tel. K 1159—8255. Elke dag vene Kaal planten en .1 Bloemenplanten.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 5