I AI5JJ H Viyell 3? Wist U dat voor zo weinig/geld, thans zulke leuke/ Handsch u’*_> 1 verkrijgbaar frijn? li i PEN „POLErlgffi M0E4 Janse van Noor^vijk Onze bekende Egyptisch in piAcar Tvet slechts >85 et. per 500 gram LiSnnen Regenmantels ODBLLBNI! Korte Kinder manteltjes in verschillende modellen en kleuren vahaf 123,75 ONS ENORM SUCCES VAN Dl RENNINGS GOOISCl M 50? 50? umes 50? ÉGÉ-KRUIDENIER DOET MEER! D JU E. J, jKSTRAAT 7 GOES TELEFOON 2527 R GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO HOTS! EBRS. DE JONGH lOTf KADI 36 GOES> Mantelcos; ■m zin enen s s S.MEEÜVSEJI Brillen, MaatcorseWm en Buikbanden Fa- ikkerijVANMELLE 2ueeland - To. f 1 BAYtkrj jigarettenpfoflpi Brwoodte/m handp f98.00 '7 Hoofdkaas en Zure Zult 100 gram 20 ct. - 250 gram 45 est- apThetbUi IK Opril Grote Markt 9. Stalatraat. Vogoteangssvuc. *7 P. GOEDBLOED, Kreukebnarkt. Bij DE OPGRAVINGEN IN POMPEI ontdekte mess aan de meren «en ndnheU. ei uithangborden en tekena. 7 f HOOFDP WEEKPROFIJT B PER ,,DE BEVE 1 ■■I 7 wn gAota oMeciie. in GÉ<KRUIDENIER PRIJKT. VAN DE VÉ 68 et per 200/gram betalt /VAN SABBÊN INKE-DE GRAAG VAN SABBEN Bloemkoolplan 1 Kent U onze/Blouse merk „Lucy" al? vlot model én moderne kleuren f 17,90 Vogelverschf Bijv. Chinees han/gehaakte - zomerhandschoenen wit 1.95 /T- Ajour handschoenen in kleuren 1.55 Nylonhandschoenen, zeer fijn 4,70 Glacé Handsthoenqn Onze ccJlectie Nylonkousen Gooi de schrabber maar weg\^ Li’ Zuiver wol .1 GOES Talaf- K 1100-2717 Ook verkrijgbaar filiaal Hansweert, Dijkstraat Gemaakt in aiggn ah I Longa Karktiraai 9, Goa* J Id t// fv Van Uitzltntend a 4k. K s Heer Hoadrlkskinderenstraat GOES Telefoon 2990 '.I i Regenjassen in Egypt isch-Linnen Gabardine enQe WlmibraWfo a Vorststraat 44 Een/leer/§k koekje ceat per 100 gram Vrijdag en Zaterdag Telefoon 2021 Vriend» besoel Mot SEIZOEN! •mes-Mantels Swaggers Japonnen Blouses Rokken TEL-23T9 6ANZEPOORT3TR. 9-11-13 jlt nodigen wij U ulf tot 'n aan ons Tuinhouwhuls lijk haalt U lots vergoten waar- meJa wij U nog gaarne van dienst zMn voor Uw Groenten- of Siertuin Maandagmorgen tot Zaterdagavond staan wjf voor U klaarl r' T Tap gemat zoveel MOPPEN ala U wil^T Aan onee verkoop i» than* een leuke attractie verbonden, iedere 5 Da koopster ontvangt een paar Nylon* óf tomerhand*choenen grati*. Hoaden(|pattan,sokkan Overhemden, riemen, Zelibinderg, Alpino's, K.L.M.-werkkleding i ROTF.ftHAMW Costuums in Sport, Cheviots en Kapagbren S^orf^olbarts Jongenscostuums GEMS? DE JONXH WEDEROM AANGEKOMEN: 7 Merk NWol/ Chique modellen, zuiver wollen tncot, in diverse kleuren, vanaf 'U tna/l dit fiut! GENkLDE JONGH (üch. f i\'j{ w popr (.naisrit üGots T£l 2530 -T1 Wif brengen deze en de volgende in onze Weekend^Serle Zomerschoenen a«ir met garXntie-bewijs^h de nieuwste mode- tinten,yrood, groen, banaan, champagne, zwsrt/enz. eb bevat het mooiste en fijnste wat gebracht wordt o.a. met zwarte en bruine hiel, k zwarte en fantasie naad f Ragfiïne Nylon met mindering 3.95 i Net/Nylon, kan niet ladderen, geminderd 5,95 IA) F/jne zijden kous met mindering 0.95 OMSCfDSBBStfirMNÖ te AjttlA Dames-, BacIrfish- en Kinder - Zomermantels Mentelcostumes Korte jasjes aa/zte I Daos 47 oat J 'f J., K hate •ImssW i -. I r 1 do Uwh •tei voor I FIRMA am;. tarn, oud rone, groen. f 22.56. Pean de i reed en bruin. f f 746 par m. Dni tlagda geld. Tuin, Alle j Zeil? Bnttex Raam- f op Zaterdag 26 IENCOR8O in de Lpril. Prys f 8. pracht •qnette taf 18.56 en f 29.56 L56. Zennesche Automatte (A.M.Ï., „Stoomtram Walcheren” on Gebra. Blanker) KLOB3 'f L D. DB a Zonneschermen i Etalaf cdodion te 4» en\Ogen ten en Rolstokken en Koeedhouders leien voor Reparatie St Overbeeke oorstad >3, Goes, Tel. 2647 i terra, 'f 16.56. BOpaaeend Naar de bloeiende BOLLENVELDEN April (met bezoek aan het BLOEM bollenstreek) en op Zondag 27 X per persoon. GROTE TOERWAGENRALL1 Austerlitz, Zandvoort, bolle Dinsdag 29 April. Prijs passagiers in Zeeuws Naar de HEILIG BLO1 Maandag 5 Mei. PrJ Verkoopadressen i A.M.Z., Spiegel A.M.Z., Juliapi A.M.Z., A.M.Z., tasnsers nakan iedere Zeeawse Jtetesroaw naar hef VÉGÉ-emMtem uitzien dat op de minkelpei mat elt honderd andere Collooa's samen Inkoopt ea ,o^motbodoe teepnst. Geen wonder, dat bf een dergelgke Massale VBGB-Kraideaier. U aoordaligtr ‘btditnaa kan. RSDuIken Marktenen Ook Uw kinderen zwAen zich gelukkig voeten In '"■MT" -. '"I Ze ever dan, hier is een Kr eldenler^dte moderne verkej sememseritin^da l Voegt Udf^da Handeleenden haiaaoeraan. dia VBGÊ-Uant t^n en ook U aalt kat dan Bovendien eeryvooedeBg aanbod tn Hooi het keeta en profiteer van dit voordeel ,bd y Vw kwaUtèitatlager K^OESTKAAT GOES Gobelin veer stoelbekleding, groen, bruin en 1 16.75 per m. Effen epingte. met bloem et takje, en beige, 116.56 per m. Term epingte. met blsern, f 12.75 per m. Beige gebloemd epingl kleur, f 12.75 en f 15-56 per m. Prima 119.56 per m. Effen en gebloemd Moqu per m. Vocht-echte Velours f 19.56, t psr.m. Tafelkleed, kandweef. bruina Bijpassend Divankleed f16.56. - soirloper f3.56. Pluche Tafeik Divankleed f 35.BUpessende Bekeersteen- en Dres- soiriopers f6.56. Moquette Tdfelkteed f45^-. Oud- Hollandse Doek f 5.95. Handwbef f R55 per m. Cretonne f4.per m. Damast voer spreien en overgordijnen, terra, oud rose, groen, goddkleur en beige, f 4.75 per m. Kanten Sprei f 11.96. Damasten Spreien, mot stroken, '«Me. dubbel 136 breed, terra, groen, 35 per m. Dubbel Velours, beige, el Velours, In tem en brute, f 16.56 Ttjk vanaf f 3.56 per m. ,n A MEUBELMAGAZUN J f TE/ naar pyramide van mvelden en Avifauna op f8.— per persoon, doch turn slechts f6. PROCESSIE te Brugge op f 4.per persoon. üwumgevlng: d 5, Goes, tel. 2200 en 3321. it 10, Wemeldinge, tri. 209. 28.' Borssele, tri. 274 en 375. loolstraat 16, Hansweert, tri. S. - n, Veerweg B 186, Kamperland, tri. 302. mo'wollen HoNaodio klimaat. Mlolno rukjes In pasteltinten. AHoenZrerkrggbaar In: itïiuiin rriFFEiiiis Obcll Markt H 4o Ifade, Goos Joleleoa 2751 Bier ia BBN 8PBCId.d.L VOORDBBL ven Dene wools srilten so* V von een goed^ boterham laten genieten voor heel Geurig gerookte, ftys (ndertse, Noordzandstraat 14, Yerseke, tri. 160. sndertse, Burg. vt Gorselstr., Rilland, tel. 82.? 'EKEN OOK VOOR MEERDAAGSE TOCHTEN NAAR HET BUITENLAND. |LZ VRAAGT ONS INLICHTINGEN. met potkleit.eefri prime gefpdd ^BOTB KADB M - GOBS UIT VOORRAAD s* Jagers de br vogele de d^o< het Ifffen^dnepo GPJ0TB KADE 36 - GOES Me* ee vonder mondetek GOES 4- K l Deiaenden Jaran geleden konden de haiaeroètven Hompel ai alen, waar kwaüteite artikelen te koo* wares matuardand tamaalaaur lavartamathoon goaaa «egea 1/3 vaa da JKpataa op andart udjn. Met onze VBRNBVBLAAR zfn w« beschikbaar rotd hef'’bestrijden vaa siektea ea taadetea ia laad bos wg« was sen, afsmsde soor de chcwischc bestrij ding eau onkruiden ia boow - en weiland ^ÖSSELMAN fGB. Pr. Bernhardatraat 5. Tel. 3590-KDW ININGBN. J^arta Hoeve". Tel. 52 Lid Spaarkas Middelbare

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4