KO (geschenken IS Pind A M. D± VLIJT If VLOTTE FOTO De Kleine B ar fi ENST Hr J v doek Moderne A. W. VERSCHOORE Huwelijks - Geschenken -1 cocosTc Biemen Markiezen- BOEL TUINPARASOLS and Theater SmUnraiiiHNmnrttn JEUGDl The Razor’s Edge QBS' cent Pa Fa^Wed, J, G, Heykam-Massee UW» tor (Are ryoHfi OOd tag attpen desa» Voordelige aanbieding ;ts Beha' mi FA.VLEUGEL Wollen Jumpers en Vesten H. S. DRIJFHOUT, Goes, Telefoon 22: WIJNGAARDSTRAAT» z ♦J.DOMINICUS, GOES IR KERKSTRAAT 13 TELEFOON MM ZOMERAR OPER EN TAPIJT breedten an kwaliteiten 6‘ J Pluche Jumpers uit Zwitserlaui TIKELEN ochea, Badtaaoen, Zonae- Strandballen. Emmertjes, i, Tenniaraekete. Trettoir- Slagheaten. Gnmmianoer, Fietsjes. Autopedjes, Trek- lenwsgens, Ledikantjes, Souvenirs en Zeeuwse Pappen. Parfumerie Gebloemde Zomerstoffen het aUernieuivate.xeer apart en..... f 16.70 koat/U het materiaal (Dupion) japon, die SCHRIJVERS Stoffenhuis J./F. Casteleyn 8 Zn, LA NGB VORSTSTRAAT M GOBS TELEFOON 33M Haagschar^/' BOUCLÉ-LÓPERS voor gang/an trap f Half pond half nks Uw karretje 200 gram be tale A in onze reciame-verkoop van deze tot/de volgende treek Z 250 gram ^7Jercmiasse 009TWAL 21 GOES De/Specialist voor Uw rttWiel. bromfiets en motor C. L. van de Vreede, Goes I I Specialist voor Bruidsfoto's 11 LEDIK. I KINDI CAMERA 6/9 VANAF F 13,50 ST BOX, EM I ,4 4 T W< raines r 0,79 0,85 1,06 1 0 1,25 GE] 2,39 3,10 3,90 4,90 5,50 5,90 6,90 I 2,98 3,75 4,75 a 5,05 5,60 6,2! 6,95 7,50 Glacé D. i IN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD B E VEL AN D GQES-MIDDELBURG - ""tors O wvftW ui* OMsnauv mm»» FIJNE DOOS BONBONS ELKE DAG CADEAU! Etamine en Marquise; voor Uw glasgordijnen EEN KEUR.COLLECTIE J I eft LVMST5TD. io/mitiLLin ut allb prijsbx eek ia rpeept-etwrkté geslopen. 1,15 okstraat 4 Goes AGENS jrme sortering) KINDER1 6 WIEGJE^ 1 EXT da M». DE JONGH TB KADE 36 GOES ivuadStSlA*'^ 80 en 88 ct p. 280 gr. liHiari imir lliM J. VM ftSPOPMI VirVMNB bROTE KADE GOES 1.20 2B0 IEUM- viirkiiiri^niNiR is hot mak dn van Uw kleding heyl eenvoudig Prima Duidelijk fT* Alleen Jve Etamine en Marquisette voor Uw glasgordijnen/ 0,87 ZEISS-PUNKTALLGLAZEN M»t behulp VSO MM b -Sw3 Juiat daarin cent voor Oi In Camcra'i da baste sortering DOET I Esaessltesrt Di krijgt I EAU DE COLOG: PARFUMS Onze J ar en lai POEDER, lotto; Vanaf Vrijdag 25 April van b •ata. Hi A.- S Zaterdag 7 on 9 3. Mir 1 Komt U eons kijken bij CBS. I 7 llll V Schaffels. Gieten. Blaag. Tuiadanwaguaa, i. himmkmc mu-moote rr laatste M April IMS advertenties nd C uur 1SSS Beuken en Het kanz derrtjwielen, steps iriewielers z(jn w(j >rteerd /pasvorm, e Hollandse lichting ■kr^gbaar te het Geschenkenhuis mcialist fi zoal, hebben Vaste Planten. meemplaaten. Reteplsnten. Blirmrngvsad, ALLE8 DIRECT UIT VOORRAAD Enorme sortering moderne Meubelen li Zweeds Berken Blaak eiken Cadeautjes waar paagtei gelukkig mee sullen' vaa f 14a tot' z. sortering J U by ons terecht/ Grote sortering s' Da is U op IN SODSiNZ BLHGAN EAU reeds Tuinzaden, Rode Klaver, Lucerne Klaver, Hopt bemesting, Voederbtetrsiisi il, Wortelen. Flakkeae 81 Dubbele Stamslabonen sender Bloemzaden. Bl num maant, Asef, Pokon, Blormboilrn, Bloemrekjes, Gasongraa. extra fttn, Gasonsproeiers, Gd maaien in dtverae psljssn, voor iederebei AH. zitplaats, süa P<1 II Harkt, bg do Kade Telefoon tl tl GOES ZADEN BOMEN - PLANTEN - GEREED8CHAPPPJ VOO* VAKMAN EN AMATEUR Plantacbopjès, Wiedhakjm, 1 Sneeteeharen, Snoeimessen, Zetmsaaen. Asptrgemmssa/ Rietmatten. Turfmolm Jp£k apparaten voor WIJ ONTVINGEN G1 Uw adres voor een versleten, dan gaarne on we co rijwielen toneij Wjj hebben aanataande verschelt -z Grote Markt 7, Telef. 2718, Gom L. P. pan r»k- U de iplete collectie SOLA ARTIKELEN en CERAMIQUE SERVIEZEN. Hiervan kan U alles btjbesteiten. tewr modeller lie show zag 1 alle voorreu tere srteiis e t dame, gevet kerheid nan A goede model Ster totaal Hen w(j U ttioh^uwe in Jiverte b «POK, srWUaal de adteer vwa vaar green- Hybridenmaia. ens. ens. akjes, Bloemspulttes. ketten. Raffia. uneat, Gasanharken. Gaaaa een machine. Graaaaad voor ekveldjéa (prima). Bandénltivators, Heggeaaharon. Graaaeharen. /Oeenfi in iiilmm ii, Entwaa, Entwaspeanen. Vogelvemehrikkers, Netten, Benenriokken. kleine pakjes van 25 et.). Sproei- en Btetf- 4a en amateur. Tanklngstekken voer ete deeL Latex tegen tele. Okru Graadoad, Mollendoad. NIEUW ONTVANGEN: (ook ge*teeept) ^nVEL/DIG VEEL odr ,idn Exdtuuut laatetr mode aangetft Braidaateiajea ié/ nieutve deaain» en I, vanaf 3.75 per meter te Jaargang Na. 17 Z-— DRUKKERIJ „DE PHOENIX** F. J. 8. VAN DER PEEL - GOE8 - Parallelweg te - Telef. (K HM) 2M7 - V< Witte Colliers en brillen. Ballen, o Schepjes, Zandv^t Tennis, ook Balletjes, f wagens, Pl Wij verwachten iets zee/ bijzonderste: Zijde voor Braid in ge< kleun me^-Haadachoeaea Ex tra aanbieding Bruin, zuaurt en beige f 10M per paar /(o»t eigen fabriek) 1 yNTJES 1 I fn keer collectie) 1 RSTOELEN (in vele modellen) N (met en zonder vloer) artikelen mt Ie klas Maandag Dirkje, voor Lleiyv. d. Velde 's-Gravenpold^/ Maakt dat U er ook> DB lOéMESNOEIEIZé van wften J7, N. 0 RO1N (ports', aal onder deaelj door mg v> Beloofd d. BpiogaUtraat ta GOES ■’■■•ij Al de: fabrieten, en voor uiterst lage pcyzen. Firlna ervaring kan U bij het parten helpen Grote Markt 5 Goes Telefoon 2326 GOLIATH. 4b ronk, we Moow»» C(N BUBtlï OwmseMgste D, «..teX Ks*S tte) I ia vers e kil lende klearen an p r s a n WEDERVERKOPERS KORTING 1 ME COTY maf f Bateon I 1301 Pastest aa 1 \Ra«e yi,- i ternte Roue 0.7» Donderdag 1 Mei prima af ge har (Pr taal. Het i* NU de t^d om U dit ge- edachkp te verzekaffen f UW ««UMti Gaai - Tolafoaa 2153 ;rauwda paartjes Jarea en la pr|jsea 15O._ Hona, do meeste Auwelgast/escHeuken komon te Zeeland uit hot: Mn klein tot groot, vooe elke geleger Aan aa. lllllSPilEI leveren mij dea cpupe paaklaar op Urn figaar^me bgpataende Wy hebben een Reeds vanaf f 7 J0 kui U daagr^het beet in Wff hebbeer b( soarraad Biargiay Tarwrirtessaa yisssssirssp yVelkareanseel Magers Melkpeeder Bletsulkar naam voortgeeot (nbevolond, uerkeu In grote leid voorhanden Oók te sp^rt en in kleur, HR0 keus uit wm. 160 stuks, ll I HO prfsen v/naf f 119.— tot 9 t 300,— yoe Ook in ruim a Aaavaag 7 as 9 e< ■eteéepr» VAKKUNDIGE AFWERKING biluijkr/pruzen BRBTE JWEULD.MERKEN tl Zondag 27 Ap<ll a.s., 'savend, om half zes wordt In da Grote Kerk ta Gaas apd dooc htt dragen jéan ecu goed pmsendc R.-H. n meowwarumg J. A. van der Goeskade 11 - Telef. 2328 (M| eae« pokeer 3144) g gehouden waOrln zal voorgaan Wik. Jr/VE EN HOVEN TE GOES dl» hoopt ta spraken over «ZIELEN ZONDER ZORG"7 H.t kerkkoor verlewrt medewerking Vraagt on, ipdenz naar da bakende Ploeg GordBnstoHoa oa Pleegrsritjas stoffen zijn alle was- en kleurecht (Op hat sshsrp vaa de aaode) /Sotnerve* Maugham's beroemdste boek over de diepere problemen des levens alg film Aaavsae B oer 18 jasr

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3