KIoq Zelfbedieni an 6 /c L’Ave imte T l Boerebtrter winkel /V IA DE WONDERBAARLIJKE BALLONTOCHT 1/ meisje Te Huur: Lamsoren -/. De Vulkaan RUIJSAARD L. M. Roozenda; Liévotox doodt mottenA larven}, vlie muggen Onschadelfj; SCHIPPER, GOES Burgerlijke stood van Goes - U we .vd ekraal DEGROOT BLOEME VENDUT1 Slagerij Korte KerksX 7 35 et 35 ct ;t 35 cL 22 cL 22 ct. 4 42 ct -<s6 ct 60 cL 4 deurs Chev/ó beste banden, Gevraagd wegens huwplyl net Dj erlijke oo Koekje* 48 mt per' 250 gram TarwtklMM. MlkoreimMl De ne Verkri|gbaarJ Vo al Uw R snelwasmac ONNEKES 'eestenmarkt 20 ’Goes. Telef. 2232 Irt. var INamr MM: lifonia, llirglstpeeür, Schilder - St J»c< T^iefooi Goes ÉBENGA zolang d/voorraad /rekt Ki ideale wasmachine blijft toch dé. DE/ ERK J. j Ruime yjdórraad Behang Óok behangen wij Uw kamer tegen zZer scherpe prijzen! MkC *de Aai te Goes iv lees en, Drukk OC a gewerkt. Bim sjouwde alles naar buiten, dat' by de v. L. Meeuwsen te Waarde. een-filmprojectietoestel en versterken toe. Spijker punt was inmiddels bezig met het radio-zendapparaat. Het toestel was zo vernuftig' gemaakt, dat er een lampje zou gaan branden, wanneer de professor-in zijn toestel de uitzending zou opvangen. Opeens be is traat 3, Goes, telef; Volgende week zal d kant van Zwartkop podor aan vele adri Cnder no. 9-1, aan lureau van dit blad VOKSTSTRAAT 71 GOES •a-H. •Je bevragen ftendrikekinderenetr. 8 OOBS 29. By de gondel van /KLEINE KADE 23 Prima Varkei •hanger 2, Gom 8135 stA e dd ikem S, LANWT bate WM 952, J. C. kunnen Voor ouderen op een mini mum entreeprijs van f 0.25. Door het betalen van deze geringe entreeprijs kan iedereen een steentje voor de inrichting van de speel tuinen bijdragen. pn en Dlni /s Heer Arendakerke R’gd rak' W uit I van het itgenoot- tan „De, let. _j van ver- iten om in fover is ge- \er prijs op lat het al- federlands hier ge- dat dit sken is, in door 'oor mens en huisdievf bevat geen D.T.T. Bloedpoedgr, Slakkendood pfoeder tegen mieren RWAARDER verachili Bloetnenmaga dartaanetraat 23 - Oom Telefoon 8609 ganiseren tussen een elftal van heren raadsleden, aan gevuld met enkele secreta- rie-ambtenaren en een elf tal van heren doktoren. De opbrengst van deze wedstryd, welke ia: vast gesteld op Maandag 5 Mei a.s. op een nog nader aan te kondigen uur op het ge meentelijk* sportterrein, zal bestemd worden voor de verdere inrichting van de speeltuinen. De ^ninimum entreeprijs voor kinderen beneden 16 jaar is gesteld op f0,10. Ben prackt-eorte SaUbl Potp Bakjes m< Bloenk 21 tot en met 28 April 1852 Geboren Martina Antonia, d. v.. U Hijman en M. A. van Elteren; Aarnoud, z. v. P. J. J. .Jobsen en M. Schrij ver te Wemeldinge. OndertTouwdJ. F. Boo- kelaar, 25 jr. en C. M. Groeneweg, 22 j’r:; A. van Loor 27 jr. en M. S.- Krijger, 24 jr. Gehuwd A. Brüinooge, 23 jr. en C; L. van Oosten, *»Jr. Overleden: C. Kik, 83 jr., echtgen. y. J. Schraver- te Bruinisse; S. dé Klerck, 79. jr„ wed- v.' C. W. de Vos met zijn grote vijand, Adelbrecht, nog een appeltje .te schillen heeft. Neem Uw luidspreker, dan zal ik hem -• tegen Adelbrecht aan .’t woord laten.” De professor was opgetogen. „Ze komen ons te hulp", schreeuwde hy tegen Nieuwskop, dié. met zijn revolver gereed, gon het lampje te gloeien. „Hallo, hallo, hier spreekt de wacht hield. Ij. F. Goud, 43 jr., echtgen’ VOETBAL WEDSTRIJD TEN BATE VAN DE SPEELTUINEN Door enkele personen is het plan opgevat om in het kader van de viering van de nationale bevrijdingsdag een voetbalwedstrijd te. or- Goes desgewenst I -/ waarvan op- Icwfi bij de Vendu- Jacobs en Zn., itraat 70, of ten van J. THIERY, d wordt feld door lie u ko i’ te wü- ii één cf op Woensdag 14 Mei in de zaal van dhi 1# Krijger te Gpes. Lr A Zindelijke goeder/n f worden bijgebcécht in Goes desgewenst worden opgehaaid gaaf te do - meester Piccan kantr Keij 2Ltf z? men vri len ver» meer pei a.s. een komen t Dit coniri zo wordt gdg Bijbel- en T schap, weffl Wachttoren’ Aange schillen lichting vraagd mede f om Bül hee con wq| dJ Hamworst Uoterhamworst Prima gebr. Gel Zure Zult 7 Hoofdkaas Ontbijtspek ZC Corned Bear Boy reham/ /ns. ens. undvlees vAf 11.89 vanaf f 1.70 tn,.» t>e4genootscha] 0>uiten staat gres, naar gel Fdt uitgeschre „Jehova’s Getuifeen”. A DE LANGE, Secretaris Afd\ Goes vanhetN.BG.’ BEKENMAKING de Ingezetenni ioes en omliggej^ gemeenten A vele huizet dezer dagen aangek dames yn heren,/ gen logies thaffenma sonen/dje in Jtini Vong/es t~ C Aoejfen. u Wi/ geven/U gaarne alle gewenite inlichtingen et fo motor MT „do ntMols’* Iwog 46 - (mm de luchtballon werd druk Spijkerpunt, houdt U taai, professor, we komen zo spoedig mpgelük om U te ontzetten en nemén een slag, tegen Adelbrecht van dienst kon zijn, tot zelfs - bondgenoot mee, ridder Edelhart van Bomenburg, dié TE KOOP Zeer geschikt/^oor ombouw. M vra^Cagentje jjL Adresy/Wyngaardstraat 34 Go.es ■Btfam- £sen te Goes' gratis door/de post doen bezorgen éen flacon Shampodor extra mild. De originele flaoons zijn ver krijgbaar in de bekende Geneesmindelen-Bandage- zaak nwt de grote afdeling Toiletartikelen van A. C, van/der Rest, Lange Kerk straat 42, Goes. Brieven/ het Voj e doei

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 14