ih. ■s Jtösiares Dsvraagd I EEN DVERTENt zrr P onoen idbouw. o m e r p rjpj e n •voor Eierkolen en Ess>nël 1 /rz Fa. K. Pi ARD EN ZN. rx ra Vacanti een net ^tïsje 2 kinderen H.H. Landbouwers F. J. MEJ w Jiyo Zonen, Goes laNge VORST8TRAAT 11 WONINGRUJt RooeruvMtfig betchikbear gereedschap te verKhaff. W V1111W KUXL. dhr V|Mer GRBttS. DE J ONG I -wK «ai «ruz. Hir» $7 l Vjsjij^l Banketbakkerij Van Helle PROFITEERT VAN ONZE cent No. Alleen' LOONSPROE1 la, te Specij GEVRAAGD id: lük. Slaapkamerlai larflés- 9,60, ZATERDAG 3 MEI Laatste inleveripi jQDIERS, Imansweg XOleerenhoek. in igaas kachel, pracht loopt 30 a ook vj m Geheel 225 G. I Hierbij Priester i Mei H in gezin 5 vóór MEVRpl rijk geborduurd^ 180 breed, Dijnes- S75,55, Wed. ga^e Onderricht grj ziekhuis P. ’s-U.H.kjirf Goe&Jv^ voor P. C. teu beige 1,25 Volk* vindt u yx> keCr-YI: de Üw Tetra Luiers f 0,98, Oogje luiers 0.98. - JJe^Volks- winkel”^Jüonïarkt 8, Goes. itstraat IS, Goes. £po!*n, jn Kou- lh één dag ’ed. H. de Kok, iardstraat 7-9, Goes. Het U dit verschaffen DE JONGH GOES lo- '52 de fes ter. meer ver- zjj de ^uw gunst TE KOOP N V fïf> jarkt 6, VERVERIJ horren, Horregaas^Jk ik’ 9 Hf M'SCHJ^VAS aluminium, Kippengaas en fuikengaas. ijestrjjdings- middelen ^oor muggen, vliegen. Jonger Zzóf 3 dagen p.w. W ROVERS "Lajige Vorststraat 85, Goes Hierbij deelt ondergetek^X- de mede, dat zij haar lenaarsbedrjjf op 1 Mi heeft overgedaan Gebr. E. C. en N. 1 Met dank voor hi dan 40 jaar geno) trouwen, beveelt Gebr. Priester ii ,aan. i- Wij ontvingen een geheel 1 nieuwe sortering Dames hoeden, o.a geklede hoe den, sporthonden en baret tenen Handschoe- nen^XWed. H. de Kok, Wifftgaardstradt 7-9, Goes. Prima Lingerieka breed, in rose.Jjk en n npr-meter. Tnkel”, Vi“ dne n. Ook es zijn wjj rd. Eversdijk- Li Vorststr. 73, Dupont Nylon, 54 gai 30 deniers, mgi^T’ naad, in dj 4.95. Allpefi Vorj Wij hebben aangeschaft de nieuwe RAMSONJ6K VERNEVELMACHINE, Welke is gemonteerd Tractor, dus geen spróeimachine meer ^dóor vruchten, sproeibreedte 10 m. Wij bevelen ons beleefd aan van Uw vlas, aardappelen, enz.j en omgeving, KS - Oranjeboomstr. 24 - Wemeldinge Telefoon K 1192326. voor itten, enz. - De [er'Oude Singel ZO te Tel. 3375. /A? TE KOOP: In prima slaetf zijnde Puch MotonJRJÖ c.c. Tevens Motorx'fevraagd, 250 c.c. of>r^aarder. - J. v West^pupl 39. Thans ook zwarte N, kousen voor eei prijs van 3A8'"' ..Rial", Ix-'vorsi P. B A. lingerie nachthemden sjpo 4,98. - „JJe-Volkswinke; ViireerfT 6, Goes lingerie slechts"^ Effen Lakens, 150_Jjeeeti, ten. Sba’ r^lechts A9J_-l-<Üe Volks- J winkgiy'Vïsmarkt 6, Goes. Geborduurde Lakenj^-T80 breed, slechts ,,De VolkswinJpoPTvismarkt 6, Goj TAP IJ TfKÉ I N I G n g GOESG0pril Grote Markt 12 Telej/2123 Wilt u een Hoed van kjasée en Hjn?, dan rrmpè'u bij Eversdjjk-Schpjtfer zjjn. - Lange VojatStraat 73, Goes Speciaalzaak in Dameshoe- Accordeonmuziek, vajcOr- souw serie, 50 cjyit^er ex. MuziekhuisJSkdT v. Sprang, ’s-H.HJsirrtferenstr. no. 41, Gpes^Noord. /TL/’ TE KOOP, wegens schaffing zwar^ Prachtige Mi iale ''Alleen bij: st^raat 85, NET MEISJE (P.G.) 20Jr. ioekt leuke yriencjinfom- geving Goes -JJMeven aan de Bevelapdér te Goes, on- der_Ji<rn8-3 TE KOOP: Kindeplerff kantje (gr. m.) tegen elk aapae Kampei Uw roestig zinkwerk wo^ft weer als nieuw, zowel/van binnen als van buiteg: Ook n melk- gaarne. aXadres voor en, schoffels, irsïang, tuin- gfasmaaimachines, haren, etc^- De ,..j_ o:-50, voor vertinnen vi gerei zorgen wjj - Tevens special i, spaden, harjrf hakken, .yZti gieters, heggepr Joni Ggd olkswinkel”, -/ - gelds, Mandolines, Jrian Sprang, ferenstraat 41 te Wij zijn momenteel zper ruim gesorteerd in Kapjes in alle khptel voor oudere goed gesopte SchriiyeC Go«r Hoogacht WED. W/ PRIESTER, Ellewoutsdijk. 11 U cwlen de GAr. mede, dat zjj op 12 het molenaars- In Mei en Juni^ff cent per mud lager: ■oop van Domaniale producten EEN KLASSE OP ZICHZELF! [jotrbedje, lelijk bod rïéstra^^/no. 54, TE KOOP: Rijwielmet Hulpmotor. in pjjart'staat. Kerkring E9ar*s-H.Arénds- TE KOOP, wegens kleiner gaan wonen: Een Haard. 1 zwart gelakte salamander-modej. nrpfL keukeri- Guitaren hebben wü^zrt5g enige, vanaf 30^s met garantie. GratpKmderricht. Muziekhujp-jrB. v. Sprang, ^s-HJ^Jriffdt renst^^t 41 te Het maken van Gespen, Ceintuijja sen répara tij P B A. pyama’s, ƒ7,90 - - Vjsurtfkt 6, Goes, /f De grootste sorteringJE doeken aan delgagste prijs ip><f5e Volkswin- Ismarkt 6, G<^J^ De betere P.B.A. Lak, rtoo, ƒ6,95. - „De Volks- 7Vismarkt 6, Goes. Wij hebben alle sm^en Dameskousen, Jongprr£ en MeisjeskousenLy*Dames-, Meisjes- ep^Herensokken. U<ae Kok, «Wijn raat 7-9, Go^éjö. jAn- lótqr: jteffbromfiets. km. Geschikt per dame. - Brieven 1-4, bür. v. d. VOOR WRINGERS. comforen enzj-BeVul- kaan”, Firjpa-Nonnekes. te Goeg^-Beéstenmarkt ZON IN WONING win)r<f of kantoor? Hang ep^iets van Hopmans vomZ> Uw adres voor: MapKiezen en Zonneschermprf Cellulose Zonwerihgggbrdijnen. Bal- tex Zaarweringsgordijnen 'SrH.tPkinderenstraat 67 te GEVRAAGD, wegens>-Ku- welijk der tegenwoordige, flinke huishoudoMjke hulp voor de Zelfstandig kunnendp-'werken,. v.g.g.v Mevr^Eïzerman, Tulpstraat z/’J. vope^het vernevelen xn. voor Wemeldinge feuw Haagschar^ Aangeboden vrjjeMüdden- lEMÈBTRAAT 90 - GOES X^OTE KADE 36 - GOL standswonlng t^- Rindhoven voor dito te^Goes of Kloe- tlnge, met^garage. Brieven onderpfo. 11-5 bur. v. d» bl. zwarte iodetinten, bjj: „Rial", U caat 85, Goes.y^J l WONINGRUIL. Bewoder van nieuwe woning>nGoes (M D de Grootstraat) wenst ruij^tégen grotere woning^teGoes. - .Bteevep ft. bur v. d./l/M Leuke gestreepte Skjsefcjes met nylon, in diverse kleu ren, maat 1-2 0^5, 3-4 1,05. 5-6 1,20. 7-^L35, 9t10 1,50. Alleen JMj: „Rial", Lange Vorjfastraat 85, Goes. Jff TC KOOP: Een zelfbestjp»< bare Invalidewagem-'zelf beweegbaar, evenïdeel met aangesloten fjptfer achter. Zo goed ajamieuw. Te be- vragenp^A 23, Oude Rijks- wegys-HH.kinderen/ TE KOOP Een Kippenhok, als en een Laipdei A. G- Burgem. L grijs, slechts - „De UW ADRES voor i Oude Singel i, Tel. 3375. ILOKFLUITEN, Mo' injó's. Mu- GEVRAAGD Windmolen. - BiezelingeJFt ■van hun moeder overgenomen. sn door een vlugge bedrijf hebben Zij hof en nette bediening uw ver- troi WeegtoesJeC 2 Tafeltjes Liefst Lkmorgens kijken - Joh.X-an Eijsden, poenstraat 3, Goes, ven waardig te zijn. Beleefd aanbevelend: GEBR. PRIESTER, Molen, Ellewoutad(jk. doei ook U profiteren van de

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 13