BEK LETJES K0 Leerling-verkoopste 3 cent ,(JLat ders F de Jonge» Molen» Goes A. PAAUWE H«H. Kippen- en Duiven I en d FA.VLEUGEl Consumptie-w^t o/,De Handzaag* orsUtraat 66 Ooeo Rinus Zoutewelle HAARD na dpf'schoonmaak VAKKUNDIG SCHOON MAKEN arete eerttrfq Kesteloo en Zn/ Half pond halen 200 gram betalejf in onze reclam^-vejkoop I Tot Zaterdag/ 250 gr/n f Fa. J. SCHIPPE L u n clrpa k k e 11 e n in prjjpdn van 1 35 - 1.65 per pakket Meyerj^Bakkertj, Nieuwstraat, Goes k oplaag HOLLE5TELLE BS I* DAHLIA-KNOLLEN GLADIOLEN GLADIOLEN ANEMONEN MONTBRETIA’S/ CHRYSANTE her Jei USART /ijunderendgk 26 Goes Telefoon 28M Voorde schoonm. Nieuws- en Advertentieblad voor Goes en omgeving Wordt verspreid in de gemeenten Goes, Kloetinge, Wilhelminadorp, Kattend ijk e, Nine, 's Heer-Abtskerke, 's Gravenpolder, 's Heer-Hendrikskinderen en 's Heer-Arendskerke Uitgever Drukkerij „De Phoenix”, Goes, Tel. 2487, Na 6 uur 3532 MANTEL SWAGGER COSTUUM TOPPER/ JAPONNEN Laat Uw NIEUWE KACHELS Koopt bij de vaknua L»H Hnttirat 21. 6om TMIHI 2252 1 3 r iènn UW MODEHUIS LMfl NtriBlrwi 21 - TM. 2711 Ma Af 5“iinn j~iccmri voor moede^uao/ hebben wg een pracht/1, sortering ^fSTEK J. H. SLABBEKO Voor VERJAAR! M r* k o cent 25 cent 'n 20 voor 25 cent nti I 25 cent voor pan n xrOIMTIg m.41 WHOM o rs o tend schrt/telgk, met t-er-:. fé/tvd en eventuele werkkring aan 'j'n „DE OO 1 EV A A R" TE GOES Sollicitaties, uit, melding va: MAG. Tekfooa 3144* *H«r Haadrikohiadcrcadijk 104 GOBS - Telefoon 2921 Wat koopt U ALLEMAAL in de echter het Postkantoor in vele nieuwe soorten de grootste maat.. vej/r kleine meet 15 voory gemengde klei gemeni SMISTERI/ k K cent voor foocnn 2 ',j cent DE GOESENAAR ketJ 4ake i Sponnen Bene ma Trappen Keukenla stryicpi^ Mouwp Zemen/éi Einipfer», enaf en*. Belpdld aanbevelend. le Jaargang No. 9 1 Mei 1052 Oplaag 6M0 exemplaren Advertentieprijs: k cent p. mm. VERSCHIJNT DONDERDAGS Wjj kunnen plaatseA ven nette jonge dame, met gopde schoolopleiding. ig om 2 uur goedkope 'ENTEN. Zaterdagmiddag standplaats te. Politiebureau. Dinsdag vanal A» uur standplaats bij I A de muziektent Wij hebben nog een gi partij prima zoete es sappige SINAASAPPELEN ontvangen van 7, 14 voor t 1 Prima sappige 7 en 6 ve» Zaterdag grote Onze nieuwe prijzen ziijp'als volgfc: Gemengd Graanp. 10 Kg. f Ochtendvoerz< f 4.— p. 10 Kg. Deivenvpd^/ f 5,25 p. 10 KG. Prima Roomijs Fijne Patates Frites 15-25 por rakje Ultgebrelde Sortering Chocolade Knakworstjes, dubbele grote 6 30 ct. Prima pmonados tegen billijke prljsen >KgEN of PARTIJTJES ECIALE KORTING) S o 4 L f. i 11 e“ Bloeiende Pi Tevens zgn/ug ruim ge sorteerd ip diverse Tuinplan igdg/hleuren 20 ■ste (het laatste nieuwe) 10 cent VtkZr^cDt VOIDING Z| werden e veneis dulsendoa Yadere beMek gevoed met Me van dd 10 soorten itoMVÜA ImderveMltof Verenigingen of Gezelschappen Wy verzorgen gaap»e prima -X Telefoon 3213

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 11