Putzand w»rdt franco ealavard Fa. A. M. VERTREGT Co. Fibran- en lo ie nmericalne MORnUNinfu. DE GOESE BANKEN zijn v Gebruikte Tractoren Fordaon Major Tractoren. EEN JONGEN voor bezorging, of Iemand die dat in s0n vrije tijd wil waarnemen. CIIOUCTIICE [HELE MB1TEIIS voor onze nieuwe garage te Kruiningen. Gebruikte Automobielen Minor Personenwagen. Minor Stationear. Flat 2-peraoens. M. DE DREU CO'S N.V. 44 r Woensdag 30 April a.s. (Kowlaglnaêdap) de GEHELE DAG gesloten, terwijl op Maandag 5 Mei (BevrSdlngtdog) 17—1 I - F. I Café met woonhuis en schuur TB KOOP EEN BURGER WOONHUIS te Rilland. Hoofdweg 56 Ch. J. VAN DESANDE B. J. TRAMPER 's-Greveapelder - Tol. 391 GEVRAAGD TE KOOP de ketsen na 12 uur gesloten zullen zijn - Bekwaam VERTEGENWOORDIGER Leeftijd tot 60 jaar. Bij het acquititiewerk ia Inapecteurahu'p aanwezig. Borgatorting veterat. ging. - Fa. K I I ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND t 1.2» f 1.46 Lid Spaarkas Middelburg Uit de hand te koop Volledig* vergunning groot 25 Are Gelegen Zoateweg 2. Schare, (gem. Kruinin gei) Ook voor andere doeleinden geachikt Te bevragen bij de eigenaar i B. C. H. van der Borgt Zouteweg 2. Schare Baiage 14 April 1SM 4a Jaargang Na. 17 SCHRIJFT of telefoneert Fa. K. H. Bouvain, West- straat 27, Tel 257, Axel. GEVRAAGD: Een in goede staat zijnde moderne Kin derwagen. - Brieven met opgave prijs en kleur No 17-6, bur. v. d. blad. 4 I I I I Ford Dearborn Tractoren. Steyer Tractor. Mann Diesel Tractor. Ford Perkin P6 Diesel Tractor [Thans ook Nylons in de kleur swart, voor slechts ƒ3,48. Alleen bij: „Rial", L. Vorststraat 85, Goes.’ Te bevragen bij: Hoofdweg 81 Rilland Echt iets voor uw baby! Witte Skisokjes, maat 1-2, 50 ct, 3-4 65 ct. Alleen bij: „Rial”, L. Vorststraat 85 te Goes. 5 JAAR INTERLOCKHUIS en daarom zeer mooie Da- meshemdjes en Directoire in zeer fijn elastisch weef sel, te leveren in zalm en wit, slechts 1,49. - 't In terlockhuis, St. Jacobstraat 46, Goes. De nieuwe n voor Zomerkleding Ook U kunt leuk gekleed gaan voor Weinig geldll Komt U eens kijken 7 SCHRIJUER’S s ionen huis. soes Opril Markt, b/d Kade Telefoon 2751 I 5 JAAR INTERLOCKHUIS en daarom de allerbeste Graslinnen Trefferslopen. f 1,85. - De prima p.D D Theedoeken f 1,25. Pracht Theedoeken, frisse ruit, 85 cent. - *t Interlockhuis. Boekh. W. KLAVEREN Goes. 5 JAAR INTERLOCKHUIS en daarom de allerbeste graslinnen Treffer Lakens, 180 X 240, slechts ƒ6,95 Graslinnen Trefferlakens, rjjk geborduurd, 180 x 240, slechts 7,95. - 't Interlock huis, St. Jacobstraat, Goes. 5 JAAR INTERLOCKHUIS en daarom prima Rode en blauwe Handdoeken, grote maat, gelust en gezoomd, 85 ct. Extra mooie Bad handdoeken ƒ2,19. Fanta- siekleedjes 90 x 90, zuiver wol, 2,59. - ’t Interlock huis, Goes. Br ia plaat* voor een met ftandp/aar» Ril I* nd en voor Aanmelden bij on* kantoor te Goei.Spiegelrtraat 5. Telefoon 2200 en 3321 5 JAAR INTERLOCKHUIS en daarom de, allerbeste Trefferlakens, graslinnen, 1-persoons /5,90. Graslin nen Trefferlakens, rjjk ge borduurd, 150 en 160 breed 6,95.- 't Interlcjckhuis TE KOOP: Damesrjjwiel, in prima staat, met lamp en nieuwe banden. Prijs 40. - Raadhuisstraat 7 te ’s-Gravenpolder. Janson Carrier. Ford Prefect Ford Sedan. TE KOOP: Z.g.a.n. Kinder stoel, Kinderwagen, Drie wieler Bakfiets. - Dorpsstr 70, Wemeldinge. TE KOOP: Een eikenhou- ten Buik- en Boogkabinét Bierweg 2, Wemeldinge. Wegens verhuizing koopjes. Badkuip, GasgeiJser, als nieuw, 2 Lampen, Fototoe stel, 2 Stoelen, Vloerzeil, Wastafel, nieuwe zwarte Pumps, maat 46, Vliegen- deur. Stofzuiger, Kippenren met nachthok, met of sender 4 kippen. Adres: Tulpstraat 44. Geen. TE KOOP: Wandelwagen tje en Kinderstoel. - Van de Spiegelstraat 7, Goes. In Engels gezin. 1 baby, 2» wiles van Londen, wordt tegen Juni gevraagd: EEN ZELFSTANDIGE HULP IN DE HUISH. Boog loon, overtocht ver goed. Inlichtingen bh: Mevr. Pilaar, Kluttugui weg 44, Gees. LANGS VORSTSTRAAT 94. GOZ8, TEL. 2938 Aaageoloten Spaarkas Middelburg SPOTGOEDKOPE AANBIEDING IN: Osstvesjit Pyoma/Iaaol Lingerie-kat oen 80 broed KkeM Ltasew HO breed Z4b-/htweel 70 breed in 8 mooie terra y kleuren t 4,80 Baar mooie atoffen voor Japon of Deruv- Piacea, fijne tinten dubbelbreed f 8,90 en t 6.90 Jtdkutoffeu in zwart, blauw, bruin en grija dubbelbreed f 6^0 Orfjoo Bokatof, 00 broodf 8,90 Gebloemde roodrokken in 4 mooie kleuren 1.78 meter voor f 8.83 Bamdweef-Tafelkleden 100/160 f 6,90 Schoorateenlopera f 8,25 GEVRAAGD, wegens uit breiding: HCR-kellner of Zaalkellner en Knecht in alg. dienst (beiden extern en in vaste dienst) en Te lefoniste (Dinsdag van 11 tot 16 uur). Uitsl. schrif telijke soli, met voll. in lichtingen ban: Hotel ,,D» Korenbeurs”. Goes. GEVRAAGD: Een Werk ster voor één dag per week Van den Bosch, Kloetingse weg 48, Goes Zeer voordelig te koop: Plm 80 m mooi gesmeed Hekwerk, hoog 80 cm. Plm 12 m idem, hoog 1.50 m Ook in gedeelten - J. Els- acker. Smederij, Tel 372. Wemeldinge. TE KOOP: Eiken Dressoir, eiken Ligstoel met Kus sens, eiken Theekast en 'n Luidspreker. - Couwerve- straat 46, Goes. TE KOOP; Berini Hulpmo- tor, compleet met rijwiel in prima staat. Prijs ƒ200 Raadhuisstraat 7, 's-Gra venpolder. Te huur gevraagd: Pakhuis of Opslagplaats. - J. M Bookelaar en Zn., te Goes. 's-H-HJdnderenstr. 40. AUTOPEDS met luchtban den en rem ƒ34,50. Auto peds zonder luchtbanden vanaf 10,95, Kinderfiets jes vanaf 12,95, Kin- derwandelwagentjes vanaf 29,90—32,25, enz. Verder mooie sortering Kinderwa gens. Spaarzegels Spaarkas Middelburg worden aange nomen. - J. A. Visser, L Kerkstraat, Goes, Tel 3036 5 JAAR INTERLOCKHUIS en dus deze week extra lage prezen! Wij maken u er op attent, dat onder staande prijzen alleen gel dig zjjn tot Zaterdag 3 Mei. 'tïnterlockhuia. Goes. Dupont Nylon, 54 gauges, 30 deniers, zeer elastisch, in de modetinten f 4,50. - Alleen bjj: „Riat”, Lange Vorststraat 85, Goes. W(j bezoeken in geheel Zeeland onze clientèle aan huis,, zonder prjjsverho- H. Bouvain OFFICIAL DI8TUCT8 FORD DEALER GOES MIDDELBURG VLISSINGEN TeL 2267 en 3181 TeL 2972 TeL 2266 LBVBNS en VOLKS VBRZBKBRINGSMIJ. vraagt voor de waarneming en uitbreiding van een beataand agentrchap te Geer een Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no. Bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1