enkenhuis VOR0L/r ^Proberen blijft begeren! Pinda *7 in Biemeo w^jAUhmpman DE VAN DC LMBSTSTD. anóó GOES )3Ai£inonh^£n DE VLIJT OprtGr. Merkt U «om o Sieraad boven II E FOTO VLO Odoi zar um den Buikbt /Bixila en slopen Grand T h e a laken er huishoudgoed n >RE A. W. VERSCHO Modern Ctf/ v Bruidsfoto's I I De Kleine B ^dëifó )3£Mnienfuüó en Zij die vergeten worden aaa Mei ovor do ontwortoldwlaeod «ao eon «*s4 Aanvan*S mm< ZeUerdad 7 on 9 mar s Zondag K 7 on 9 mar 18 jaar Odorono f fis Vloedbare- sa cr«mJ-vorm) BfiJEir l iiirrfTiii» i b^AÓMJACOBS 1 k. T" l dB i Utata i >ir Sn V> 89 Maatcorsette H. S. DRIJFHOUT, Goes. Telefoon MODERNE MI in Zweeds Blank 1 Kunstg^bitfi KOUSEN RECLAME 2 paar Nglon» 1 paar Nglont extra laag en KLEINE BAZAR GOES STEEDS IETS NIEUWS J. DOMINICUS, GOES n mcnMAT u nurooa m> Ploegstoffen n met Specialis In CAMERA 6/9 VANAF F 13.50 Matkt 5 Telefoon 2326 t-Jr. ft. IN i ToM. 2677 Lange Kerkstra** 9, Goes 7 SPECIALE ADVERTENTIEBLADVOOR ZUID EN NOORD BEVELAND GOeS Dü!t(;bRG •3 wordt Uw (guur door het dragen van een 7 W11NG A ABD STB A A T 3S ZADEN - BOMEN - PLANTEN GEREEDS Gooi Grot* Markt 7, Talai. 271 ENORME SORTERING Uw adres voor een Pracht geaortee RODE TOEB4 60 en 88 Parfumerie ikstraat 4 Goes PHRMBNMRWMMMMN Tot Zaterdag zetten UITSLAG WEDSTRIJD f 25.- NAAM rfoRA gewonnen door Mevr. Moermond Oost wal, feoes Maandag 21 April be/nt nieuwe attractie elke dag ysn fijne doos BONBONS «lade SL Adrtaaaatraat bevinden MVles; deze hebben 12 verschil de eerste dezer popjes loot uit rfl sa de laatate 8 MaL by ons terecht I inZdc allernievmrte coepe het mods/ en het vUeret moderne! N j t s K p. 280 gr J •ene een I Gemaakt in eigen ateliers I Vrijdag 18 */m Zondag ÉO April Onvwbiddolljk realisme In oon assitsilliks Mm yDonderdag 24 April zo’n schilderst vol-gouden ornamentlost Reeds oanaf f 7J5O kur^f Wij brengen U GLACÉ. DAMES-HANDSCHOEN EN ^U. brein, groen. cOrk. 13.40. f HM. f 15.75 SHkVfLS ea HOpfcDDOEKEN ta frdrige hleerencombinatie'e teer apanff 4M. 5J0 5J5. 7.25 SÓRTERING zijde ioor Breid en Uruulrmeirjee in eele Uevren eanaf f 3.75 per meter 90 be. BRUIDSSLUIERS compleet met hapj» rn gt^ordmmda rand f 10J0. f HJO ent vopr Bruidsfoto's 11 Dé idéale combinatie/ Typhoon-rlj^ipl mat Jölly-motor, mat ingebouwda banzlnatank, zwaaf- «adal, baRonbandan an uitartt krachtige Itallgansa mótor. Lavarbaar in grijz/an zwart, prijs complaat mat jatbaschermars an spatlap f 520,- ^öoitwal 21 MIJ. Jeremiasse - §oes i i r :ea en Kasen O1 en PrJ i/a vanaf f erapleet peeen m AeMeo i- TaMbea MM fpoeder) end Ce maken met Aan llv J 1 Goes ta neart. beige ent Go.. TeGioen 2153 IIQI Depót der befconde/Zl voor ich< •laapkai naar U «uit versteld staan vi welke met al deze np U kunt nu Uw 1 behoefte inrichten, «uilen U gewelf Prachtige olieverf op dreaaA VOOR VAKMAN EN AMATEUR Om U beter ie er it i- In of lijn en zijn goede pasvorm THEEDOEKEN HANDDOEKEN BADDOEKEN 5 TAFELLINNEN en goedkoper v. Etjsden. Geee tr. 3 - TeL M»a or te- et. er üt lat' sp. ■Ik >e- ie) ne De De CORSET even ba k Blanke blijvend Miasm in ar., MJ Maandag 21 t/i Vrveca Lindforj SI NWM LIS m ie h- li- n, ie A in REPARATIES Sneller, Kapper. «e JaaiRM* Me. IS DRUKKERIJ .DE PHOENIX” 17 Apr* IN* F. J. VAN DER PETL - GOES - ParaHalwe* M - Telef. (K 11M) 8487 - Veer advertenties nA nr 858* I—i 1 11 - .■■■miii'i iss i ui wW is IN age n Neemt u/ooh PLsy LIMONADE vaat de kinderen diverse makn Prijs/IJS en f IJS e/NR AUtm VI Grote kade NIBTS GAAT BOVEN k EosUoos transpir. door 1 In onze luxe e zich 12 kleine lende namen. 11 A sre.de musiekMm met werken van de volpreaM componist B nar 14 jaar KR UZ* IONNSB2ILLIS ontvangt gratis een formulier, re naam kunt invullen. Deze formu- len met de datum van aankoop ge- fdie bjj het popje van die datum behoort? ^tp/T HEBROZEN (ring re genre, voor elke gelegenheid at )inwne *4 Prijtea: M, 75 ea 1*0 cent AUc/en eerhrygbaar in Kuunii StouennuiB- Boss OPRIL MARKT A MJ de Kade /I TaieteM *751 ruien, enz. enz. loemstokjes, Bloemspultjes, etten. Raffia. mest, Gasenharken, Gasen- bews een machine. Graszaad voer (prima). VOOR IEDERE BEURS EEN RWKE COLLECTIE O STERKE UipVOEBING SIERLIJKE^ MODELLEN O VAKKUNDIGE AFWERKING N SLWPEBU II8S-PUNKTALL Gissen ■ybmoma»! as na— Woensdag 23 April n Cbrlatopbor Kont ta O AL LA ^*6*^F^*^^v**6**f^* N*^***8^*1f^t*4l I )kef .-14 laar In enso apodalo voorsleMis^ leven van Beethoven ••N en, ht de arigiaele at 40 s 80 cm. Elke bes* waarop U lieren woi stempeld/en moet U dus de juiste naam hierop invullen/die bjj het popje van die datum behoort. Uitslay volgt twee dagen later. Winnaar ontvangt LUXE DOOS BONBONS ran Orchidedn. Anjere. Roten. Lathprue. i en Lelietje* der Dalen BRUtDSDAMBSBOUQUBTT^/f in recht roee en hcht Allee neet btjpataende •erraetende elotte A>pi Bloemurerken in J^ete oaze rt f7JO f3.95 'elaatiech t de vale mogeljjkhedon ibelen te bereiken zijn, naar eigen smaak en heusde prijzen meevallen. Zoekt U MODERNE STOFFEN i, kantoren, instellingen, huis- r 7 Informeert U dan tevena eons zo bekende kleur- en waaeehte I De mereldbei FOOCTB^. Tuinzaden, Rode Klaver, Lueerne Klaver, HopaSklavsr voor green- bemesting, Voederbletensaad. Wortelen. Flakkese^dtompp., Hybridenmais, Dubbele Stamslabenen «onder Blormasdrr. Blsemeamest, Asef, Pokon, Rlsemhellsn, Bloemrekjes, Z Gasongras, extra f#n, Gasonsproeiers.yGas maaiers in diverse prtjsen, voer le< MeekveU Plantschopjes, Wiedhakjea. Hudoaltivators, Hecgeasharea, Gramoharvn, Snoeiacharen. Snoeimrssen.^/Ooculi i niiasous, Eatwaa, Bwtwaapeanèn, ZetaMseea, Aspergemmapf Vsgeiveneiwikker*. Nettaa. Beaenstokken. Rietmatten. Tarfmolm I4ok kleine pakjes van 25 et.), Sproei- ea Stalf- apparaten veer vakmkn ea aasaiear. Tenkingstokkea veer elk doet *N I h<- De Wala-Coreet-inspectriee is t/m 28 April dageltyka in onne zaak aanwezig van 10 tot 12 u. ’eaaMdage vaa 1 80 tot 5 u. vooi ieder figuur ^Kasten. Korven, Raampjes, Beroken, Blikjes. Carbol, enz 'aste Planten. Bloemplanten, Rotsplanten, Bloemengroad. ALLE8 DIRECT UIT VOORRAAD 1 Als wjj beweren de grootste sortering te hebben. Nu ja...7 VAKKUNDIG OPGELEIDE DAMES, sullen U bet JuJXt* model advloéren

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1