Tat! VLOTTE FOTO I DANSEN ft I DANSEN y DJ. VHJT Biemen sat 4 Goes f25. Sham d: y w jAMmpman xMNDG LVOISTSTD. -renóé GOES a ïlqLon F Denk om de Grootse iRE I ÉNIRS A W. VERSCHO SOU PERLO M0DESH0W4952 ’a BOLLENVELDEN OFFERS JR UW PAASREISI t /J De Kleine Maatcorse Toegang i«3 vex Kouten r op^Woeni zar ^ed. J. G. Heykam-Massee en Buikbanden GHiS0t Grand Theater Gooi - Telefoon 2183 Illusie van het geluk Moderne De duivel was de laatste gast 4 DOMINICUS,GOES n OBOTIAXT rwooe MM Ytt. J. Jeremiasse - §oes W3KTWKL tl GOES I JOSEPH COTTEN [CALVE EDMUND GWENN I 4 t Speciali mera's da basta sortering ERA 619 VANAF F 13,50 Goes I Schouwburg „Schuttershof* - Gpii I 2a Paasdag vgiMSf/ uur U I HU^EK: ..THE ORPHEANS’" in V» v< [Maandag 1 Lunge Kerkiiraat 9, Goat >- IN tn ,Do Prins aan Oranje* - JUta I Zaterdag 1 2 April, 8 uur I «The Lucky Stars» Bxoids-1 ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND KLEDIHöMAüAZUh i der na thans Goes ta PAKJES flessen/ POTTEN LOGEE S I een uit fHENKENHUIS nerie Grote Markt 7, Talri. 271 VOOR U 0 F F E N ••d. i»od«-tta)»n 2.M RODE TOEBAN/ Pill^ïi Sp‘ 80 cenV^er 250 gram Pracht gesorteerde/ - - - LlitS SPECIALE PAAS-AANBIEDINGI NYLONS Glamour Girl van f f,10 nu 3,95 (alleen deae week) S BartAs SPROET komen vro Koop Uj>r; „Festyn icgn de^afn'^ die kunnen ook voor U zijn, iedereen doet g r 0 11 s mee I rf&gen Bruidssluiers mA kapje en geborduurde rand yio^o - f ujo I 16/April av8« L/mn 2J0 tot 4.30 aar 1f aan A— tot 10.aar Markt S Goes Telefoon 2328 Beha's Strapless Step-ins Gamaakt in aigan atap^nl I Een pijp voor iedere man van f 1 FRENKS ZOON Da kleuran van da kunt U thans reeds zien in onze vla laga I Prachtvolle tinten en dessins, die de nd brengt In Voorjaar»* en Zome/stoffen DOUPPION vrijdag 11 t/m Zondag 13 April Uw adres voor wen Minder sfektedn met SANApijin. BSbliel vlagge v< kog. keoffs, griep eo pijn. Koker 77 Donderdag 17 AprH ie eeee speciale veoraSeMae Mefcal CernTs bekroonde film Maar 't|Gl idillon, oebortepelVlw afwerMag, wraoorten, oUe med» ktoerga vanaf f fjbt lot f ttjw (Zeschenkenhuis r 8TZBKE UITVOERING SIERLIJKE XoDKLlBN VAKKUND1 EIGEN Depót der bekende Ze/i WALA Corset/ Gaines Glacé Dames-Handschoonen AUe kleuren 13A°> 74, Shawls on Hoofddoeken Zeer fleurig on apart tfib 5,50. 7 5J35 Zomerstoffen voor Bruidsfoto’s!! Nieoiw hebben wJJ weert] V.sjfc slse, SpesHeiaspefae. VblM»*-. eiN»r-B8R tÊMi H!W-W MHMKrmjWIWI f end da See. Ceranslg, Bebengeelpeeler, Glas. •of TUBEN R 1 o E on sgn f 918 Kltbib lai TsImIoor 2776 i Jt -/ \t\y KADB GOBI tit. Het la de pease we t/m Woensdag 16 April WIJNGAARDSTRAAT ST. ADRIAANSTRAAT ju ror 1 Z3 f 15.15 p p. doselns HI 7,80 r tor GA KI 18 Jeer MIDDt L BURG J AFWERKING iLUPSRU -PUNKTAIX Glown ^soepeler jlasstsitr «Corker lè het Bet te GOBS Tijden» de thow eordt Darned) niet eerkocht t U eet er bereiken is. VOOS IIOKSK BIQS8 EEN BUKS COLLECTIE - H| Aanvoeg: Vrl Zondag 3.7 U tijdig «en een gereeereeerde plaat» On» Telefoonnummer 2735 Reeds vanaf f 9.5S break wf U eea V poplla Overhemd 1 met vast boord Komt U een» even fcyfcei De KAMPIOEN ia de Bekte Iroewbeai en comfortabel aid de Jaws, en...... aoedkaate CX 1M ea. met vast fra/e CX. 1M m. aset aZ.lMaa.aaet CX 1M c-s. neet In rode Jawa-kh Alle prijzen zjjs/ xweefzadel, uóet Op dete op moderne wijte g «oor Urn kleding met een Jt Win wffir ds sunisCs ism JbedeAon. hat cortet en de if prettige U. dat dit voor Je^er drbeac Du I» preciet de iel I de be wond in ‘t voorjaar PRUTOL Aanvang: Maandag 2e Paasdag ent X 4, Dinsdag en Woensdag 8 eer van BENGEB bek< RIBANA-ondergod alle maren-, 9£xle paa/ 1,50 lang Zeer elaatiaclf der sterk 90 cm. broed In Ij RAND-VISTRy 80 cm. brood, kun MOUSSILC9 8O «m b< STREEPST •Y 80 cm. it BLOEMV/STRA MOUSSELINE br Mhooljawkon. fleurige dessins tJl I JKUKIN BU z 1 -erdrijviMYa» ir 77 ea 41 et. Rleuwrke fUnete leem aan de Markt van f S.S6 af ook dubbele Hstis brletsl M« »,l0 3A0 f,60 5JM t.lt f140 Grote eorkerimg ZIJ DB voor Bruidsjaponnen in wU/en vele kleuren «8» thans goarrlvowWi f 90 cm. brood In Mno tinton ^a. Montgomerie CUft. BlUabkth Taploe en SMIg Wintert ia i (a place la the een) bg 8 uerj Zaterdag T ab 9 uur n 9 uer 18 jeer (Vala-o Mïsbs? •n. dank of xwear en ook eoor zheidetl beurt, te bereiken telt. 'fde/thow welk» in de grote mode-centra ie/ing der expert» heeft geoogtt. It oen geurig kopje tkee geserveerd O^ÓTB KBVZB Z0HBBBBILLBR (le» eUMtar» da rotrj Ken eveeemeet In do geecMedearie der t8nsis8Btis^lP^iltll Aanvang: 8 eor 4e Jaargang No. 18 DBUKKKKU „DK PHOENIX' 19 April INI F. 3. 8. VAN DEB PEYL - GOE8 - Parallelweg 4« - Telef. (K 11M) MH - Voer advórtenUeo ad eer MN in Nylon f 5JM Perlon 5.M Crochet f tAf Afour f tjt» in nieuwe kleuren combinatie» Bxclueieve KM 3,10 papier, Kostpapler alle klewron PractUch ALLB MBRKBN itnkd» in eoorraad I Kisses, even be- rtjn grote broer, dan ieder ander. f ess—- vereng frame flVJL— vart/frame f 1SM.— vatend frame 11178^- jw extra f M. met inbegrip van KAL-toUer, versnelling, steekassen, accu, er en electriache claxon. Vtt voorraad leverbaar. kpeetallst voer Uw rijwiel, bromfiets en meter

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1