schenkenhui lï HF VI !!T (iï I r .1 Met Pasen en es Moderne VLOTTE FOTO <7 515 Vrouwen teko, Relief-foto 3 ïbiMen. Ï3aL AJMJACQBS j Broe KLEUINüMAUA/UN Foto E. A. Rutgers A. W. VERSCHOORE Grand Theat ïbii££e. De Kleine Bazar De film „Rode welke Maandag a.a. wordt vertoond, diprl In verband stipt om 7z< ks5art over negen kunnen aanvangen outerieën oentjes’ ipxfiet Grand Theater te Goea t ongeveer 2 uur en 1 kwartier l^afmede begint de eerste vertoning (ur en zal de tweede eerst te ongeveer Flatteer r '-«■ .Doos 47 et Een goede r; j Voor land Xn Drijfböut’s Zoodl^dndel - Boomkwekerij O^STWAL 31 GOES Wijkgoardxtraat Ooee Ue wl« In het Voorjaar draagt U graag een aardige Puft-o ver Wij ontvingen vlotto'aparte modellen ook in populaire/prijzen Truitje F?.Wed. J, G. Heykam-Massee Engels Ledikant verlo veel/paartjes en iv iets nieuw DE op FOTOGBBIED Maatcorsetten Buikbanden J. DOMÏNICUS, GOES ^edjes en Glasgordijnen Vitiaqe Cocosloper en Ta Deurmatten Chinamatfen Slaapkamerkl Bouclé-Loperp fijt Overqordijpstoffen Karpetten Bedstei Divan! Bedspreien UM f g« I- 135,- Uw adres voor een o. Wij brengen U thans ook w« u f.1 OFtan EN MEUBELEN II Htt ring m£ 4A° s.so Han KIESPU L ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BE VELAND I V 9 i 1 Elegant afk< it bét kenmerk met zijsluiting Bruidskapjea t X- Nelly Bazen, Marktveld, Kloe ontving heden i het complete Servieittel, waarde Aantal was 306 uNKoasraatfeMaa PLOEG GOBDU1 PLOEG RUITJES^ Tevena vragen wfj Uw btjvo^ner de allernieuwste In Camera's de beste sortering 619 CAMERA VANA^ 13,50 IIIIBIII VlIllSCliPlllllkl Kill GOES - TELEFOON 2851 Grote Markt 7, Telef. 2718, Goes Donderdag 10 April In esi, speciale voorstelling EUIMTEEIVIIEI1 Hllllll (Un eeei mendre cs cote) aan onze bezoekend cadeau voor een van hen, die de neem raadt van de pop In/onze etalage N, laatste letter A en 4 letters g Lange Kerkstraat 9, Goes ar xijn hart ^k van Uw hart I) dat Uw jongen It en vooraleen ‘1 voor Uiersterk en U dirift Speciale aanbiedingen/ dragen van een B.H., die 7! 57«n66 GOES dXmODBRNB ZAAK MBT DB BUI MB 8BBVIOBI n Pak n< k mooi ^nd V Vrijdag 4 t/m Zondag 6 AprW SALON MEXICO met MARGA LOPEZ en MIGUEL INCLAN Zij waa tot alles bereid veer de carrière van heeV sustor Maandagavond ^/EEN voorstelling Dinsdag 8 STEPHEN MCN. Tromrri ..03 uur 1o letter sa6 HaaV ten gratis formuliar Uitleg 3a Paasdag, 5 u. Wij ontvingen heden i Troltoó-tennls van 4.95, 5.95 ,en 8.45 Specialist voor Bruidsfoto’s 11 Woensdag 9 April I •ing in .XSK Gemaakt in eigen aiéliers I >ie pagina 3 per w 'boraii tv Diepte foto's met. mitengewoon effect 1.99 •47 aandacht veer Onee specialiteit mooie Bruidsfoto's 4.7L LM, LM 5.75 «45 349 LM 37.95 voor kinderen en de schoolgaande f 6,50 740 ven anperklaaae de beate wereldfobrikateu 4L75 Voor etok wat «4« - 7,50 Aanvan< GOES MIDDELDURG J en een hele FOLKLORE STOFFEN” :n in Goes, loopt dan eek B/bha's Zjo r s o 11 Gaines Step-Int Gelukkig nietl^-^^ waarosTgelukkig j- 'combinaties ■gette en*. 7,75 - «40 moderne dessins en 3.75, 34«, 245, Enorme sortering PLOEG Komt een dener dag oena oase afdeling MODES U kunt er het GescM de gescher feochikte cadeautje* sten" kopen en Geschenkenhui* ir JARENLANGE ERVARING ken U het pesten dienen lAkjf VOSi’MBttTSóSê □013 'f 7’95 «1100 Vereniging voor (aarne Iedere gewenste Inlichting O Goot - Telefoon 2153 In eollde doek modernste uitv doublé en oellali idachoénrn Kant, Nylon, Zijde J 4JW 445 - FB KERKSTRAAT 13 TELEFOON M34 A»» eltsoederlSh gegeven, subliem gespeeld f on verfilmd 18 laar ybrtekerd van *tjn, Uw cadeautje uit mkenhui* *al uitblinken op de Jaargang Na ld DRUKKERIJ .DE PHOENDK” 3 April 1553 Telef. (K 11M) 3487 - Voer advertenties nd uur 3533 F, J. 8. VAN DEB 1-BIl. - GOE8 - Parallelweg M - Dit ie ook DB eaak/voor verlovinge-cadeautjee, sowel op luxe- om huishoudelijk gebied on «n prtjaen van één tot honderd gulden door hei FemiNa en fcoaniseen gaan voor dete .huwelijke treffen elkaar aan in tri dessins, 7.95, le en ook Ma- 3.35, 9.75, LM, sortering, 1- en 2-persoons, erne solide damasttijk over- 1S8.35, SLM, S7.5d, 39.94 HET BESTUUR 7; p' modellen tegen tlige pr Ijlen Parfumerie van Biemen Klokstraat 4 Goe- mat de schoonmaak, door onze In grote sortering, met mooie kanten in diverse maten 3.3d, L89, 2fM, In marquisette, etamine, randv store enz., in diverse breed! hoogten 1.95, 1.45, 14d, 1.^ In frisse kleuren en solii teiten„ div. breedten In grote keuze 54JL In heldere kleuren i In Smyrna, Perzisd rokkaanse dessins, fl Ben mooie coi saMSt Halssno fen en i kwali- 75, L7L L93 Xjrote Markt 5 Goea Telefoon 2326 Uw >r ’t roestvrije iel, lichtlopend in alle uitvoe ringen leyerbaar, vanaf de normale toerfiets tot het lichtst^ sportkarretje toe. Ook Steps zijn le/ in KinderrUwielen, is en Kinderdriewielers tuiiV/ zi-*n z^r ruim «««ortewd Zaad W?. Jerewjft^se s •n fc» iedere prjje Depbt der beroemde teiee-PunktoUgloaen fif^^Q^ALKampman INTHADTJE VAN DG LVOftSTSTD. Kleine stijging per maat tol U> ja« In de kleine ma ten ook jongens pakjes in tweed omt korte broek. heeft een speciale Glacé Dames-Handschoenen t ISA» - 14.60 - 1/75 per paar Shawls en Hoofddoeken in pracht klew Vistra, Zijde, G f 3AS - 4^0/ Bruidssluiers (en een n Pské f pakje/tiat voordelig is s Uw A>eurs L_— a nief duur Plusiourpskken in de nieuwste tweed dessins, leuke voorjaarsk leuren, rug met stolpplooi voor leeftijd 6 jaar f25.. U suit verstald staan van de vele mogelijkheden die met drae meubelen te bereiken stjn. Moderne Meubelen in BLANK EIKEN ZWEEDS BERKEN BEUKEN-, B88BN- EN KERSENHOUT ir 1/ 'X x. iring, in chreem, ld geduurde rand (compleet ijej 10,50 - 1S.S0 en*. de voor- voor- :1 alle uit- 1 sport en lit plm. 150 naf f 11L»— I.toe. W(J vragen/ speciaal aandacht vi Magneet-rD en ijzersten i specialist voor Uw rfj- lel, bromfiets en motor,. Voor gang en trip, 444, 4.85, L19, In grote keu fraaie tinten In Wilton,/Axminster en Holtap fraaie sortering, moderne tinten en dessins, diy. maten, m. en z. franje, - gtM 7#5# Nu geven wij als gratis paas-recla/ie een bon vap f 25,00 vdn dit gemakkelijk zittende model dn veler. In Uni Satin 19.50 In doorgeweven Broché 23.»° Wals Beha vaX lijne popeline in zalm en wit 3. Onsa grow sortering en onze vakkundige dsmas, bieden Gr de zekerheid van Uw juiste modal Zijd» onze Aanvang: Vrijdag 8 uur; Zaterdag 7 en 9 uur Zondag 3. 7 en 9 uur 18 jaar Wij hebben st< aanstaande merjten handen, in vrij voeringen, óók in kleur, keus stuks, prijzen i tot t losssf slaghouten, losse snoeren on bulletjes Hef Speeltulnspel 0,60 Leuke Boerenpopjes, goedkoop. Verpleegsterpopjes, R.K. Zustertjes Souvenirs KoHers Y en COLBEN GRAY in, n des Doods APACHEN KOMEN- t istkreet van het Weston 18 Jaar 139.75, II 35.95 In grol met nx trokke PninL staal met gezondheidsmatras 34.75 In Prachtvolle sortering, 3L35, 33.75, 3144 ima staal, in brons, met gezond- idsmatras WORDT GOBD EN VOORDELIG GEHOLPEN BU

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1