(Leschenkenhuis Biemen van 1 Ik Verkoop afdeling Scheermesjes H.S. Drijfhout IVOROL Goes I-de Baronie I f VLOTTE FOTO Kleine Bazar BaMul Dahlia’s Anemonen Lelies s Markiezen doek Grand Theater, Goes A. W. VERSCHOORE Drijfhótft s Zaa Moderne DIE FLEDERMAUS C. L. va n de V r eede, Goes >FVA PAVA-^ Denk er om „de lopende pop Se.fëAuët'ó Minder dan U dacht zal de schoonmaak kosten indien U profiteert van onze speciale Schoonmaak - aanbiedingen I Deurmatten n Ondergrondse Begonia’s Gladiolen Parfumerie 'n tl 9 AM F»O a Wed. M. DE JONl LANGt KERKSTRAAT 52 GORS W. J. DOMIN1CUS, GOES KORTS KERKSTRAAT IS TELEFOON MM Kindje verkouden? U bent bij ons voordelig uit Ruime heuse in INTERLOCK DAMES-, HEREN- en KINDERGOED !ien U Wt J. Jeremiosse OOSTWAL 21, GOE8 Nic. Heyboer en WONlNLrrtXTIEL I A. Janse - 's-Heerenhoek WONINGINRICHTING - t.o. de Kerk, TeL 254 Ook op het gebied van MEUBELEN de grootst gesorteerde zaak in de omgeving en. Chinamatten Cocoslopers Bouclé Lopers Glasgordijnen Marquisette en Etamine Karpetten Specialist voor Bruidsfoto's 11 In Camura's d* basta sortering 619 CAMERA VANAF F 13,50 Zag U 3 Klokatraat 4 Goes Boekhandel van der Peyl, Hanrwuert r M ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND C01 J Behangselpapier Kastpapier (wit. groen, rood) Kastranden GILETTE Vrijdag 2 8 Maart t/m Woensdag 2 April Proberen blijft begeren! Wat U ar al bij? Compleet Servies van 1135.- cadeaet-j z Haal nog vlug Uw deelnamebewijs I heeft een aparte sortering Zijde voor BRUID EN BRUIDSMEISJES BRUIDSSLUIERS met geborduurde rand ea kapje vanaf 10.80, 12.80 enz. ia iedere lengte leverbaar GLACÉ DAMESHANDSCHOENEN in alle modekleuren swart, bruin, cork, groen, rood, beige GEBLOEMDE ZOMERSTOFFEN in nieuwe aparte dsssisis, 40 broed 280. AIO. 110, 4.78, 810, 4 46 per meter L HANS HOLT L OSKAR SIMA HET JAARBEURSSUCCES Wij hebben -het reeds I NACET SWING AETERNA SOOSMAN ABONNÉ NATIONAAL GLADWEG STAR ZONDAG A S. u. - DE SCHOONMAAKTIJD BREEKT WEER AAN KOOPT BH .JLA-JEE" EN U IS TEVBKEI Uw beaoek wordt op hope prifa gesteld I R i eet op vakkundige f47.54 Pad vlade ra- ACÜF1462 2.14 ra 5.75 288 2.S» 188 HET WEENS SYMPHONIC ORKEST e.87 Alle leeftijden i f i» j GOES-MIÜDELRURG J Regie: Georg Jacoby. Muziek Nico Dostal OCBII GPOTE MQDKT 15 Aa. Zondag SO te half sas in ta solide doch modernste uitvoering, ia chroom, doublé ea celluloid f 53.04 f45.04 f «4.48 f53.40 f50.00 f41.00 Boete hot Ooooe Oeeohenhoahete bekend tenet door heel Zuid- en Noord-Bevelend, so «tos het Geschenkonhute ia Middelburg ia de be- langateUing ven heel Walcheren Onze klanten in Zuid- en N oord-Bev eland nodigen «of uit, eodra U in Middelburg komt, deae unieke, onder- te Donderdag poepend in one Goechoako*hete te Middeiburg De foto's hiervan stonden deso «eee* ia alle Zeeuwse dagbladen Telefoon 21 S3 erichlllanda kleuren en gr|ia* WEDERVERKOPERS KORTING Grote Markt 7, TeleL 2718, Goes Voor land en tuin Zaadhandel - BoomkwefcerdKASTPAPIER KASTRANDEN Wijngaardstraat Goes UW MUM. Uw adres voor aan Zaadhandel - SoomkwekerV Wijngaardstraat Gone Donderdag 3 April In one. spoelde voorstelling Johene Streets' beroemde Operette-lilm In l.ntestiiche kleuren met Mmms Heesters, Marts HereN ea WlUg PrHseb 1S |eer f 7.85 f 288 flCM f Aza f SAS vaa euperklaaee van de beste werdéfebrtkntew Voor elck wat wilt en in iedere prife Depót der beroemde Zeias-PunktaUglauen ,Onti£d^y^)ALI(ampmon IN IMBUE VAN DC LVOBSTSTD. voer kinderen ea de eeheolgseade jeugd in mooie geschikts kleuren en wtt en zwart vanaf f 3 75 per meter, S0 brood 12.44 14 40, 16.78, IflAO per pear NYLONS ia mooie voorjaarstinten y 4.10, 4 48, 8.80, 680, 780 enx 4e Jaargang Ne. 12 DRUKKERIJ -DR PHOENIX” 27 Maart 18821 Tetef. (K 1140) 24S7 Voer advertenties né 6 uur 3533F. 3. S. VAN DER PEEL - GOES - Paraltetweg 40 lm rood en blauw)), A. van dar Goes kade 11 - TaM. 2328 (bij geen gehoor 3168) Dan*rug, keel en borstje inwreven mét Mooie Fantasie Dameshemd et Directotr Ftjne eharmeuse Onderjurken Nyteokoeeess, mot awarte naad OogjesluieH Molton Onderleggers, gesoomd Verpieiessterme hes ten Witte Dienstechortjea Fan te sieer herten Mooie sort «ring Vitrages, «eer voordelig, in M, 44, 144 en 1M breed. NERGRN8 GOEDKOPER I de aanschaf van een bromfiets overweegt, adviseren wij u onae sortering hierin te komen zien. Niet alleen dat wü de vooraanstaande mer ken direct uit voor raad kunnen leveren (ook losse motoren) doch óók bij een rjj- wielmotor is vakken nis van de leverancier een eerste vereiste en in rijwielmotoren zijn wij gespecialiseerd I Dut is genoegzaam be kend! MAAKT EEN PROEFRIT on vraagt inlichtingen bij: Maandag 31 Maart om 4 uur uitslag van da knlkkar-telwedstrifd k* Se f 1.75 f2.75 f sas vanaf fSAR tlM vaeai f 2.75 vanaf f2A> vanaf flAS of een pan onze 42 andere merken metjez zteeda in voorraad van Orchldetn. Anjer», Rozen. Lathpru». Preetia en Lelietje» dor Dalen BRUIDSDAMBSBOUQUBTTBN in zacht roze en licht getuite THEEROZEN Alle» met bijpauenda garnering Reeds vanaf f? .50 kunt U' bij ons terecht I Wij brengen in de allemieowtte coupe het verrataende vlotte Am. model en het uiteevt moderne Bloemwerken in 't betere genre, voor elke gelegenheid M teaaSateeat *4 Tatateaa MM Ss* Maart 1452 wordt des avonds de Grote Kerk te Goes een JEUGDDIENST gehouden, waarin De. H. M. Strattng te Goes n.a.v. Marcus 4521 zal spreken over „De man die toevallig voerbti kwam”. De zitplaatsen zijn vrij. Het Kerkkoor verleent mede werking. Na afloop van de dienst wordt in 't C.J.M.V.- gebouw een broodmaaltijd gehouden (brood mee brengen), waarbij ieder hartelijk welkom is. Er zal daarna gelegenheid zijn om met Ds. STRATING over de preek van gedachten te wisselen. Waar de nabespre king 'in November j.l. zeer vruchtbaar bleek te zijn* verwachten we ook deze keer veel jongeren. Te half negen is de bijeenkomst afgelopen. (»o klaa KJf.V.B. Zuid) Terrein Goes Aanvoeg 2 30 uur Bntrée volwassenen f 0,76 Ouden van dagen en kinderen f 0AS Heeft Bloemen nodig? Koop ze dan voordelig in Ü44E4IRI|III|8 .CLEMITII” Orondae verkoop-afdeling te komen beeichtigen Zte onze goedkope prijzen in de etalage! Lange Vor»tstraat 46-48. Goes Telefoon 3113 "^Sisë. m4 keui uH een grote teS wilt hei j-ilrte model zoor Steeds *t nieuwste en saer lage prtiuea. Holte*-, Axmineter- en WUtonkarpetten in diverse maten en prjjzen. Overgordftesteffen vanaf f 2.42 per m. Verder in de prijzen van f3.58, f288, f 4.58 enz. Handweeftefelkteden vanaf BDpeaeende Seheonteenlepei Pluche Tafelkleden vanaf Pluche Schoorsteenlopen TafeteeO, per meter vanaf Trap- en Oaugtepers, in pluche, bouclé en cocos, in diverse breedtes, vanaf f2.48 per m. AHe soorten Keuken- ea Deurmatten en Kleedjm I. 6 Oud-HoUaadoe Doeken vanaf f8.75 I Alle soorten Stoffen en Leerdoek voor bekleding van stoelen, ens. I BEDDEN, LEDIKANTEN EN STAALDRAAD- MATRASSEN I 2-persoons Bed, 3-delig, met kussens I 1-persoons Bed, met kussen I Binnenverende Bedden, 2-persoons, met I kapokkussens, 15 jaar garantie -■ - STALEN LEDIKANTEN 2-persoons, 10 jaar garantie 1- persoons, 10 jaar garantie Idem met voetbord, 2-persoons Idem met voetbord, 1-persoons 2- persoons houten Ledikant, eiken gesch. f 44.44 Vraagt ons eens prijs voor het repareren of het opnieuw bekleden van Uw meubelen. Uw oud veren Bed maken wtj weer nieuw en modern. Wij leveren alles onder garantie én franco huis. Is het moeilijk om ons te bereiken, wij halen en brengen U gratis, sender verpiiehtteg. U koopt bij vakmensen, vandaar het idee KOOPT BIJ .^A-JEE" EN U IS TEVREE In een grote verscheidenheid van maten, dessins en kwaliteit, 5.15, 4.75, 2.44 Voor Uw keuken of slaapkamer, frisse dessins en kleuren, 160 x 230 en 140 x 185 cm. 4.75, In fraaie heldere dessins, prima kwa liteit, in diverse breedten, 5.M, 44*. Voor gang of trap, in grote sortering n.6?* kleuren en dessins, 4.44, sorterin«. 5.65, 3.24, In zeer grote sortering, wit of ecru, prima kwaliteiten en fraaie dessins 1.85, 1.45. 1.46, 188, L16, 1.82, 4.45 In groot sortiment. wtj bobben een GROTE SORTERING MEUBELEN

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1