'7 KAAS Rijwiel C. DOMINICUS H. Weezepoel Wijngaardstraat 43 GOES Internationale Handbal wedstrijden TONIDO I en WACKER I in Goes bruin water te verwachten zijn Gedistilleerd 3 Ge MENNEN „EL-ZA” ELITEZADEN^ Uw- weywifoe*.! gymnastiekuitvoering op Zaterdag 29 Maart 1952, Firma Jac. van Gorp „ZUID-BEVELAND Zondag a.s. keurig, net en solied werk? 1 DE DIRECTIE EET NU Entrée I 0.35 - Kinderen f 0.15 C J. LUUK Aanleg en Onderhoud van Tuinen ZAADTEELT - ZAADHANDEL Kamperfoelie straat 56, JUNSU* Goes Goes Bétere Zaden, Bloemen Nieuws* en Advertentieblad voor Goes en omgeving Uitgever: Drukkerij „De Phoenix", Goes, Tel. 2487, Na 6 uur 3532 RIJWIELHUIS Loodgletersbedrljf A. Beekman, Kloetinge Drop, Chocolade j en Suikerwerken Voor een NIEUW DE GOESENAAR T- 4 ngs t le Jaargang No. 4 tl Maart IMS Oplaag 6too exemplaren Advertentieprijs4 cent p. mm. VERHCHUNT DONDERDAGS 100 gram Thee 57 coat 250 graat acbta Chocolade Korrels 62 seat 250 (ran Petit Oraara btilrwie 31 cant Korte Kerkatraat 8 Telefoon 2665 GOES om 3 uur voorwedstrijd haren Tonidoll en Wackerll NUawMrea, 0 KLOiTIHGI Afdeling Tuinarchitecturen WED. HOUDT U VAN 26 CENT PER 100 GRAM HEERLIJK VAN SMAAKK ERKEND SELECTIES EDRIJF Het adret voor.- Wordt verspreid in de gemeenten Goes, Kloetinge, Wilhelminadorp, Kattendijke, Nisse, 's Heer-Abtskerke, 's Gravenpolder, 'sHeer-Hendrikskinderen en's Heer-Arendskerke UW goedkoopste adres: en Planten SPORTLIEFHEBBERS, bezoekt de '•-avond, 8 uur pracles, In .de Prln, van Oranje" Entréa I 1.- (stad. kal. Inbegrepen) DONATEURS VRIJE TOEGANG Gas W Water f o/ een NU GEPLANT, DEZE ZOMER EEN TUIN VOL BLOEMEN! Wij kunnen U leveren een groot sortiment Vaste Plan ten en Rotsplanten. Violen, Duizendschoon, Anjers en andere voorjaarsbloemen. Worden desgewenst vak kundig geplant. Alle prima planten uit eigen kwekerij. FIRMA GEBR. EVERSEN Erkend Hoveniersbedrijf Zaagmolenstraat 68, Goes, Telefoon i9J9. U wUt verbouwen? Laat het doen’ 7 door een vakman, O dus door Willem Zelleweg 11 - Goes Telefoon 3112 N.V. Waterleiding Mij. (Nu afloop wedstrijd Goes-Buronle) (Ingang 2 e poort) Wij repareren onzichtbaar Uw verchroomd en koperweik! Buy, Ballot,trast 39 Telefoon 3110 De taak met de GROTE SORTERING 7 aan lago prl|zea lat Kruideniers-, Rijwiel- en Taxibedrijf NIEUWENHUIZE - KLOETINGE In de nacht van Zaterdag 29 Maart op Zondag 30 Maart zal in verband met werkzaamheden aan de leidingen, 4.15 uur wordt gespeeld de handbalwedsirijd' heren Duitsland (Ahlen) Chr. Sportvereniging O. K. K.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 9