hem Drukwerk MELK is nodig VOOR ELK! HAJUTO GOES Voor al Uw „DE PHOENIX'* Parallelweg 46 - Goes Telefoon 2487 ATTENTIE TE KOOP: 2 Meisjesrijwie- Abdjjstraat 27, Biezelinge. Links geweven Dameskou sen, met nylon versterkt, ƒ1,48. - Kousenhuis, Voor stad 7a, Goes. Laat nw brandhout sagen, *4 ct. per kg. Overal te ont bieden. - Van Keulen. A 197, Wolphaartsdijk. TE KOOP: Eén prachtige zwarte Bontmantel, tegen aantrekkelijke prijs. - J. de "Moerstraat 10, Goes. GEVRAAGD: Een Dienst meisje, lief voor kinderen. D. Rietveld van Eysden, Lange Kerkstraat 40, Goes. staat zijnde Kinderwagen, liefst hoog model. - Brie ven No. 12-5, bureau van dit blad. TE KOOP: Kippenren met Hok. - v. d. Spiegelstr. 25, Goes. TE KOOP. In goede staat zijnde grjjze opvouwbare Kinderwagen, merk Mut- saert. Te bevr.: Piccardt- straat 71, Goes. Grote sortering Swan Zak doeken voor Dames en He ren. - Herenmodehuis „Van Zee", St. Adriaanstraat 5A te Goes. de H esproken zeg- een deel van het Onzichtbaar stoppen van alle kleding! - Stoppage Depót Kleermakerij „Van Zee”, St. Adriaanstraat 5A te Goes. De melk neemt in onze voeding een grote plaats in en die verdient ze, want melk is wel één van de -' meest volledige voedings- TE KOOP: Moderne Kin derwagen en Mantelcos- tuum maat 40, beiden be slist als nieuw. - Brieven No. 12-9, bur. v. d. blad. WONINGRUIL. Aangebo den te Goes, in Bouwplan II, woning met beneden 2 kamers en keuken, boven 3 slaapkamers en een grote overloop, vóór en achter tuin. Gevraagd, in ander gedeelte van Goes, onge veer een zelfde woning. - Brieven No. 12-1, bureau van dit blad. WIE RUILT mijn boven woning in centrum van Goes, tegen nieuwe één gezinswoning c.q. midden- standswoning? - Brieven onder No. 12-10, bur. van dit blad. WIJ MAKEN, vermaken en repareren Onder- en Bovenkleding goed, vlug en goedkoop. - Confectie fabriek „Zeeland",' Wijn gaardstraat 49, Goes. WIJ MAKEN uw emmers, teilen en wasketels weei blijvend roestvrij! - Le Coq en Zn., Wijngaardstraat 24, Goes, Tel. 2020 - 2712. Huurwagens zonder chauf feur, moderne wagens,4 en 6 personen, all risk ver zekerd. - Gebr. de Baar, Goes, Tel. 2304. BILLIJK TE KOOP: Paar nieuwe Rubberbandjes voor step, velgmaat 14 Vï cm. 1 paar Stepwleltjes met rubber bandjes, 15 cm. e. 1 huishoudtrap, 1 stevige Rugzak, waterdicht School kleed voor motorrijwiel, 1 paar Bokshandschoenen, 1 paar lederen Beenkappen, 2 p. lederen Beenstukken, 1 p. Beenpüpen, 1 p. Werk- schoénen, m. 44, als nieuw. Bevr.: Grote Kade 4, Goes, Telef. 3237. pen vergeleken. En hierbij Handelsbelangen Jubileum middelen die wij kennen. Dat blijkt uit het feit, dat melk van nature bestemd is om als voeding te dienen voor jonge dieren, in de eerste weken of maanden van hun bestaan. Ze moet dus practisch alle nodige voedingsstoffen bevatten. Hoe belangrijk melk is, blijkt onder meer uit proe ven, welke een dokter in Engeland heeft genomen bij een aantal kostschool jongens van 7 tot 11 jaar. Deze kinderen werden ver deeld in groepen. Elke groep kreeg, behalve de gewone goéde dagelijkse maaltijden, een rantsoen van een bepaald voedings middel extra. Zo gaf men len, 5-8 en 10-13 jaar. -. één groep een halve liter melk per dag meer; een andere wat ongevitami neerde margarine; weer een andere boter; een vier de suiker, een vijfde water- kert. Telkens na .1. 2 en COSTUUMS voor heren en jongens, losse Broeken, Regenjassen, prima afwer king, goede stoffen, lage prijzen. - Fa. M. de Schip per Zoon. ’s-H. Arends- kerke. r GEVRAAGD: Een Flink Meisje, niet beneden 18 jr. Mevr. Lagaay, Zonnebloem- straat 29, Goes. Ophalen van ladders, vak kundig en voordelig. Kou- senhuis. Voorstad 7a, Goes. TE KOOP met garantie, alles vooroorlogs, 1 prima Piano, pracht klank, twee gouden Heren-zakhorloges, 1 zilver Jongens-zakhorloge m. ketting, 1 houten Tuin hekje, 102 X 100. F de Ligny, Goes. Met de Schoonmaak wil ieder iets nieuws! Wij heb ben in voorraad: Vitrage, Br. Bont, Tafelzeil (ook in plastic), enz. Voor goede waar naar Tholenaar, Ka- pelle. TE KOOP: Een Jongens fiets. - Molenweg A 154 te Kattendijke. PIANO TE KOOP, van particulier, wegerts plaats gebrek, pracht instrument. Brieven No. 12-7, bur. van dit blad. GEVRAAGD: Een flinke Halfwas voor de Banket bakkerij. - Fa. Vleugel te Goes, 's-H.Hendrikskinde- renstraat 33. ZEESLOEP. Grote zeesloep te koop, in prima staat, 4.60 x 1.75, eventueel met 6 p.k. 2 cyL buitenboord motor. - Brieven No. 12-8, bureau van dit blad. Schoonmaaktijd - drukke tijd! Ach, mevrouwtje, tob niet verder, haal cro- quetten bij Den Herder, 0,20 per st. - Banketbak kerij D. W. den Herder 8c Zn., Korte Kerkstr., Goes. ZATERDAG a.s. worden nog 4000 mooie Leesboeken verkocht op de Oude Vis markt. Spotprijs 40 ct. per stuk. - P. A. de Witte. HEREN- en Dameskleding naar maat. Keren en re- Mtrei'eq: W. v. d. Ende Soon, Stationsweg 9, Goes. GEVRAAGD: 2 Metaalbe werkers, 2 Halfwas en 2 Leerjongens. - Fa. Iz. Cap- pon, Heinkenszand. Nylonkousen, 30 denier, zwarte naad, gegar. zonder fouten, 3,75. -Kousen huis, Voorstad 7a, Goes: Voor Gooi on omeevleg «gr do Pijltjes In „De Goose neer” opgenomow. Voor verspreiding In de andere gemeenten In Zuid- on Moord-Bevelond op bet In legvel. TE KOOP: Een grijze, kor te Positie jas, ƒ25; Mantel pak en Blouse 10; kort blauw Jasje ƒ6; lange He renpantalon, khaki Jon gensjasje, leeft. 5 j„ 6. - Mevr. Hogendoorn, Kreu- kelmarkt. Goes. WIE RUILT mijn z.g.a.n. 2-pers. Divanbed voor 2- pers. Opklapbed? (ook te koop). - Van Eenenaam, J. D. v. Mellestraat 47a te Goes. Nylonkousen, 15 denier, kristal, zeer mooi, 3,90. .- Kousenhuis, Voorstad 7a te Goes. 3 jaar werd de gewicht s- toename van de jongens uit de verschillende groe- bleek steeds, dat de groep die extra melk kreeg, het meest was aangekomen. Bovendien waren deze jon gens minder vaak ziek ge weest dan die uit de an dere groepen. Deze resultat enbewyzen wel, welk een belangrijk voedingsmiddel melk. In het bijzonder voor kinde ren is. .Wij raden iedere moeder dan ook met klem aan, haar kinderen elke dag tenminste een halve liter melk té laten drin ken. Behalve voor kinderen, is speciaal voor zieken, zwangeren en zogende moeders het drinken van melk uitstekend. Doch ook voor de overige volwasse nen is het gebruik van een halve liter melk per dag geen overbodige luxe. In ons land komt de melk gestandaardiseerd in <-» handel, hetgeen wil gen, dat een deel va melkvet er aan wordt ont trokken, o.a. voor de boter- bereiding. Er blijft echtei nog 2H van de 314 procent vet in de melk over en ook gestandaardiseerde melk D® middenstanders zullen bevat dus bijna alle stoffen die in de dagelijkse voeding behoren voor te komen, nl eiwitten, vetten, koolhy draten en verschillende vitamines en voedingszou- ten. Om njet de eiwitten te beginnen (dezelfde stoffen waaraan ook vlees, vis cn eieren rijk zijn): de eiwit ten uit de melk zijn van hoge waarde, zij worden gemakkelijk in het lichaam opgenomen en verteren licht. Met het oog op het eiwitgehalte kan een melk- gerecht een vleesloze maal tijd volwaardig maken. Eiwitten zijn van belang voor opbouw en instand houding van de lichaams weefsels. Zo zijn kalk- en fosfor- zouten nodig voor de op bouw en het instandhouden .van het beendergestel; en ook daaraan is melk rijk Het is duidelijk, dat di voor de opgroeiende jeugd bijzonder belangrijk is en daarom moeten vooral dc kinderen en ook aanstaan de en jonge moeders1 veel melk drinken of pap e.d. gebruiken. Tenslotte voorziet melk nog in een deel van onze vitamine-behoefte. Op velerlei manieren kan melk in onze voeding ver werkt worden. Men drinkt ze „puur”, inkoffie of als chocolademelk, vermengd met vruchtensappen e.d., of men maakt er eenvou dige of fijnere voor- en na gerechten van. Maar ook kan melk heel goed verwerkt worden in groentensausjes, soepen en stamppotten; deze worden daardoor veel smakelijker. Als drank bij de brood maaltijden is melk nog van bijzonder belang, omdat het melk-eiwit het tarwe- eiwit waardevoller maakt. Men kan dus wel zeg gen, dat bij iedere maal tijd en bij ieder gerecht melk een rol kan spelen! VOOR de boerendracht: Houdt uw klederdracht in ere met onze kleren. Alles wat nog te koop is, vindt u bjj ons: Mutsen, Doeken en Beuken, Kamgaren. - Fa. M. de Schipper 8c Zoon, 's-Heer Arendskerke. HET GOEDE merkartikel I GEVRAAGD: Een in goede vindt u bij ons: Hollandi* Ondergoed en -Breiwol. Van Jansen en Tilanus: Jeantila Stoffen. Favorita Lakens en Slopen, Favori ta Schorten en Schorten- sits, Nowa Regenkleding, Schuttersveld Manchester, Teddy Luiers. - Fa. M. de i, Schipper 8c Zoon, 's-Heer Arendskerke. P A. DE WITTE koopt alle zolder- en wirikel-oprui- mingen, ook gehele inboe dels. Overal te ontbieden. St. Jacobstraat 38, Goes. GEVRAAGD: Een Werk ster voor 1 dag in de week, van 95 uur. - Mevr. Ka- kebeke, Tulpstraat 80 te Goes. Tentoonstelling Het is reeds enige tijd ge leden, dat wij melding maakten van de grootse plannen om in September ter gelegenheid van „Han delsbelangen” jubileum te Goes een tentoonstelling te organiseren. 'Een en ander heeft in middels vaste vormen ge kregen, zodat we nu reeds als vaststaand kunnen me dedelen, dat de grote ten-, toonstellingshal op de Grote Markt daar slechts nauwe lijks plaats zal kunnen vin den. De hal is 75 m. lang, 33 m. breed en 10 m. hoog, zo dat ze de totale marktop- pervlakte bestrijkt en zelfs de muziektent in zijn geheel overkoepeld wordt. Ze biedt gelegenheid voor plm. 1500 m’. standruimte, lie reeds practisch geheel i zijn door de iGoese deelnemers. Een zeer voorname en at- ractieve plaats zal gevormd worden door een inzending van de Fruitteeltorganisatie annex ziektenbestrijdings- j voorlichtingsdienst. De middenstande met de beste en mooiste goederen exposeren op het gebied van dames- en he renmodes, textiel, optiek, huis- en kantoormeubelen, huish. artikelen enz. Ambachten en bedrijven komen collectief of afzon derlijk met slagerij, bakke rij en kruideniersstands, boomkwekerijen», zaadhan- del, autodealers, schilders, drukkerijen, brandstoffen handelaren laten zich niet onbetuigd. Bankbedrijven, gemeente- diensten en verkeersstand zullen hun onmisbaarheid voor een goede gemeen schap demonstreren. Op verschillende dagen lallen shows op verschillend gebied gehouden worden en de wedstrijdproducten van t lagers, bakkers, restaurant-- «èdrijven enz. te bewonde- en zijn. Over enige weken wordt 'met' een zeer fraai ontwor pen affiche en ander mate riaal de reclamecampagne ingezet. Iedere Zeeuw en duizen den buiten Zeeland zullen dan zeggen „Tijdens de feestweek ga ik naar Goes en de Hajuto moet ik zien”. Allen zullen hartelijk welkom zijn in de Ganze- stad en de deelnemers zul len zich beijveren de ver-, wachtingen van de bezoe kers nog te overtreffen.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 7