Hét Kousenhuis Nylonkous' Burgerlijke stand van Goes Kesteloo Zn. G.SMIT M. D.v.d. Berg '•-Heer Areadtkerke Inde afgelopen week werd de ingebruikneming van een kogelvrij vest voor Korea gepubliceerd. we waren beter; met een kogel vrije vrede moest de Goese brandweer handelend optreden, het was misschien niet kwaad, dat de politie, die zich kranig heeft ge weerd, de beschikking over een deugdelijk springzeil krijgt, waardoor eventueel springende lieden heelhuids uit hun benarde positie kunnen gèraken kreeg RESTANT PARTI3 extra men in Temeuzen een „15- jarigé” inbreker te pakken veroordeeld, omdat hij on der „invloed” zijn auto ber stuurde vertrok de bur gemeester van Urk naar Argentinië als bemiddelaar bracht de YE 180 de eerste rog aan wal pro beert men in het dal van Tighes een dorpje 150 meter onder water te krijgen, wat vooralsnog niet best loopt, door de hevige protesten U TREFT HET met van dé inwoners werd T de liquidatie van het 'Gast huis Aangenomen besloot men in Amerika tot zuive ring van- de bokssport'- had in Hoedekenskerke de aanbesteding" plaats van een algehele herziening van het waterschap, laagste in schrijving f 99.250 werd een 'afd. opgericht van de Ned. Bond van Prot. Chr. Beroepsvervoerders pu bliceerde men het pro gramma van het koninklijk bezoek aan Amerika. .Ried, Doet NU t/w voordeal luist-voor de Paasdagen I Voorstad 7 a - Goes FIRMA GEBR. EVERSEN Erkend Hoveniersbedrijf - - L. Vorststraat 85, Goes. r wachten. Alléén blj en - x Telefoon 2909 0,89. - „De Volkswinkel”, Vismarkt 6, Goes. Het hoofd van het Gemeentebestuur, B. FUNK OOK U moet het weten: „Rial” in de L. Vorststraat te Goes heeft Is te keus Nylonkousen voor 3,48, Grote voor f 1 Wij kunnen die U aanbieden voor het 1 e paar voor f 5,80 j het 2e paar voor de halv^ prijr f 2,90 Samen f 8,70 een besluit van de Raad dier Gemeente tot onteige ning van ongebouwde ei gendommen, gelegen aan de Westerstraat, strekkende tot verbreding van genoemde straat. GEMEENTE HEINKENSZAND Het hoofd van het Ge meentebestuur te Heihkens- zand brengt ter openbare kennis, dat vanaf 22 Maart 1952 gedurende 21 dagen ter Gemeentesecretarie voor NU GEPLANT, DEZE ZOMER EEN TUIN VOL BLOEMEN Wij kunnen U leveren een groot sortiment vaste Plan ten en Rotsplanten, Violen, Duizendschoon, Anjers en andere> voorjaarsbloemen. Worden desgewenst vak kundig geplant. Alle prima planten uit eigen kwekerij. Zaagmolenstraat 68, Goes, Telefoon 2939./£ lang. Voordelige Dameskousen, met nylon versterkt, van Gahaal gomindordo 54 Gsugo. dut zaar fijn waaftal 30 Denier, dut ijzertterk en moderne j kleuren. Voor keurige Kousenrepa ratie en vlotte aflevering één goed adres: „Rial”, L. Vorststraat 85; Goes. Op kunt u Dut voor f8,70 bezit U 2 pr. Nylon, TE KOOP: In goede staat, Gaffeltuig, groot zeil en fok. groot 20 ma, compleet met rondhouten wanten. Lange Vorststraat no. 60, Goes. METALISEREN van em- Fa^M" Schipper en Zn., mers, teilen, wasketels enz. Lé Coq en Zn., Wijngaard straat 24. Goes, Tel. 2020 - 2712. Ax Zaterdag en Dinsdag op de Markt te, Goes. Grote party pracht JONA THANS, 3 kg. voor fL— Moesappels 4 kg. Goudgele Ba nanen f1.20 per kg. Zoete sappige Sinaasappels vanaf 12 voor f 1.,- Goedkope verse Spinazie en Kropsla. Groenten- en Fruithandel Zo duurzaam als goud zijn onze Toren-Lakens, prach tig geborduurd, 150 x 240 ƒ6,95, 160 x 240 7,95, 180 x 240 ƒ8,95. Bijpas sende Slopen 2,59, zeer practisch in cellophaan ver pakt. - 't Interlockhuis te Goes, St. Jacobstraat. !s-H. Arendskerke. Twee Bestelwagens, 750 en 1000 kg. - Gebr. de Baar, Tel. 2304, Gpes. Grote sortering in Japanse Matjes, Cocos Deurmatten, Cocos Lopers in diverse tap Tapijten enz, In zeer voordelige prijzen.’-' Voor goede waar naar Thole- naar, Kapelle. Nylonkousen, 30 dénier; ijzersterk, f 3,45. - Kousen huis, Voorstad 7a, Goes. EXTRA KOOPJES! Groot ste sortering Bedden, Ma trassen, Stalen Slaapka- mermeubelen aan laagste prijzen. - F. de Ligny, Kloetingseweg 6, Goes. 10 tot en met 17 Maart 1952 GeborenMarjolejjntje, d. v. B. v. d. Plasse en J. van Hese; Bernadette Maria Jo- sephien Augusta, d. v. A. Hoogesteger en O. M. Rijc- kaert; Victor Rumoldus Ge rardus Désiré, z. v. D. V. Boel en A. A. M. Klaaijsen; Jan Jacob, z. v. G. P. Rijn en C. M. Oreel; Julius An ton Wilhelm Friedrich, z. v. J. W. Janitschek en M G. E. ter Steege; Huibrecht; z. v. A. van Sabben en J. G. Wolthuis; Jan Marinus, z. v. F. Wisse en S. van Stel te Kdttendijke; Jan Willem, z. v. W. J. Tielkemejjer en C. Schot te 's-H. Arendskerke; Hugo Thèödoor Dignus Jo- hannes, z. v. C. C. van- Son en J. Jacobs; Dina Maria, d. v. J.. F. Huser en D. J. Roelofse; Pieternella Mar- garetha, d, v. F. de Bruine en A. Koole te Wissenkerke. Oiidertrouwd: H. J. Dekker, 48 jr. en W. Kluit, 48 jr.; P. LipHjn, 22 jr en P. D. van Oosten, 20 jr.; C. Ge- schiere, 22 jr. en P. J. E. Maartense, 24 jr. Gehuwd A. de Waal, 34 jr. én B. Polderman, 24 jr.; P. Wander, 31-jr. én D. E. T. van Hese, 33 jr.; C. Polder man, 27 jr. en P. van Fraas- sen, 23 jr. Overleden C. de Oude, 73 jr., echtgenLv. J. Pente te Zierikzee; H. Winterswijk, 48 jr.; A. Laven, 75 jr., e. v. P. Poelman; A, P. Bak ker, 36 jr., e. v. A. M. van Gorp te Wemeldinge; S. de Jonge, 73 jr., e. v H. Vér- meulen. WU HEBBEN ZE WEER De sterke gele Rdbbersan- dalen, in prijzen van f2.80 tot f 4.95. Griekse Sandalen, da'mes- maten f9.75. Herenschoenen, In swart bruin, f 15.95. - Prima Werkschoenen f 18.50. Bruine en zwarte Jongens- schoenen. 36/39, f 13.95. Ook Meisjesachoeneu in lage prijzen. Hevea Werklaarzen f 14.50. Schoenhandel, Nieujvdorp, TH. K 1196—296 Voor de schoonmaak KASTPAPIER, .KASTRANDEN, CLOSETPAPIER ZEMEN, DWEILEN, SPONSEN cas Prima Wafeldoeken, pracht kwaliteit, beperkte voor een ieder ter inzage .ligt, ™a^^er. 'viSUrtï Goes. Met zwarte naad en extra ©eg» grote graslinr\ên Slopen, normale prijs 3,19, nu 1,95. werd een burgemeester. Grote Herenzakdoeken 39 cent. Extra aanbieding in witte Damast Tafellakens, grote maat, van 9,50 nu VACANTIEHUISJES voor 6 4,98. - 't Interlockhuis. ATTENTIE Vanaf heden is ons KIJO Meisjes- en Jongens Ondergoed 25 in prijs verlaagd. Profiteer hiervan! - 't Interlockhuis. onze gegaran- OERSTERKE dikke Werk- sokken in de kleur grijs en met nylon versterkt voor slechts ƒ2,65. Natuurlijk bü; „Rial", L. Vorststr. 85, Goes. AANGEBODEN: Eéh Er- res Radiotoestel, weinig gebruikt en een Electrici- •eitameter (tussenmeter). - Brieven No. lï-4. Bureau van dit blad. TÉ KOOP Van Delft's Kinderwagen in goede stoot, lichtgrifa Boys Bollotstroat KLOST IN GB Leuke Tafelkleedjes, frisse kleuren, slechts 189 cent 1 „De Volkswinkel”, Vis markt 6, Goes. Flanellen Lakens, mooie 1 ruitdessins, grote maat, slechts 7,90. - „De Volks- winkel”, Vismarkt 6, Goes. ®P°?lreParat,es Geborduurde Lakens, 180 cm. breed, slechts 7,95. - „De Volkswinkel”. Vis markt 6, Goes. Prima Jaegerwol, slechts f 1,25 per ons-knot. - „De .Volkswinkel”. Vismarkt 6, Goes. TE KOOP wegens plaats gebrek een z.g.a.n. hang- baar Toiletkastje en Zo- ^rmantel - Westwal 73, Ch-a.Matteni Hol. RESTANT PARTIJ Heren- sokken met nylon, van 3,95 nu 1,95. Werksokken, extra met nylon 2,69, Werkkou- sen met nylon 1,35 en prachtige geminderde Ny lonkousen van 6,95 nu 3,95. ’t Interlockhuis. personen te huur te Zoutelan de. compleet met bedden, keu- kengerief. Butagas en verlich ting. - C. Jonker. Zonnebloem straat 17. Goes, Telefoon 3104. b.g.g. 3066. TE KOOP: Z.g a.n. elec- trisch Droogscheerapparaat (merk Braun) of te ruil tegen z.g.a.n. Philips Shave jo».. Ivoor, -^ange Vorststraat 16_0_x 240 ƒ6,95, 180 X 240 Ooe* AANGEBODEN: In pr. st z. Divan, wegens plaats gebrek. - Brieven No. 12-3 bur. van dit blad. Ook voor de schoonmaak slaagt u bij ons. In Kar petten weer de bekende zoomlpze van dé K.V.T. Nieuwe dessins in wollen en pluche Tafelkleden. Een - nen in alle gangbare soor- ten en prijzen. Vaste Vloer- bedekking en Balatum. - TEL 2175 ILPNGE VÜRST5TR65 'GOES Treffér-Lakens. deerde levensduur van 12 jaar. 150 ^X__240_ 6.50, ƒ7,50, 200 x’ 250 8,50. - ’t Interlockhuis, Goes. Halflinnen Blokdoeken be perkte voorraad, slechts s iiixzw vcxdwiAk, vcul 1,55 vindt u bij: „Rial”,.- Heinkenszand, 21 Mrt. 1952. De P.B A. Lakend rjjk geborduurd in 150, 160 en 180 breed, 1 6,95, 7,95, ƒ8,95. - „De Volkswinkel”; Vismarkt 6, Goes.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 6