y VAN LIEVE 9 Vander Hell Xi d. HOOVER Dustette vee-6eneesniltfdefeR M. C. Deurwaarder d Radio keukelaar LI. }ac. Schneider Philippus Bijman GOES 7 Voor PAASAR7/KELEN ons onge! 'ok agd erke J. H. Slabbekoorn Rund- en Varkensvlees tur e er K. A. Mijnsbergen roestig zinkwerk maken wij weer aio nieuw van binnen on van buiten (vraagt prijsopgaaf) W. A. DE JONGE alle partijen afbraak J. Reijerse, Goes Wdlem Zelleweg 33, Tel. 2667 In de Groentenzaak van SNOEP koopt U Vrijdag en Zaterdag zeer voordelig Spinazie, Andijvie, Kropsla Alles aan Dinsdag-marktprijzen ATt Schoenhandel en R e p ar a tie-bed rij i J Zie bij L Vorststraat 45 - Goes Telefoon 2467 prima Schoen en vakkundige reparatie 1 Fruit en Groenten V i per ovag- Goot i >8 f Elke dag demonstreren wjj ’s werelds kleinste en handigste stofzuiger. idel ZEEUWSCHE ZAADAaNDEL Karpetten, Lopers, Vloerbedekking, Balatum, Gordijnen Bedden etc. Wastobben en Spekstanders en Teakhouten Wastobben - Kuipen J. TH. KOPMELS NIEUWSTRAAT 17 - GOES Nieuws- en Advertentieblad voor Goes en omgeving Wordt verspreid in de gemeenten Goes, Kloetinge, Wilhelminadorp, Kattendijke, Nisse, 's Heer-Abtskerke, 's Gravenpolder, 's Heer-Hendrikskinderen en 's Heer-Arendskerke Uitgever: Drukkerij „De Phoenix", Goes, Tel. 2487, Na 6 uur 3532 Voor een de hoogste prijzen l Alle soorten potplanten I Als vaste kamerplant nam doordat de prijzen van verse groenten aanmerkelijk zijn gedaald a GROTE VOORRAAD in: Mk EKN uwe i DE GOESENAAR Zusterstraat 5-1 V toes. 4 i VriZOWGDE VOEDING I Goes in le Jaargang No. 20 Maart IMS Oplaag 6too exemplaren Advertentleprfs.- cent p. mm. VERSCHIJNT DONDERDAGS va- ille het E Voor prima kwaliteit Goes naar WIJNGAARDSTRAAT B4 - GOES Dose wook extra aanbieding 250 gram Amandel bonen 50 cent Voor prima is het juiste adres SLAGERIJ Achter 't Postkantoor, Goes joea te c» 1952, Voor woning en auto, kast en kleding, trappen en beklede meubelen de ideale stof- .wegnemer Niet groter dan een borstel niet zwaarder dan een stryk- tUar. Prijs fU.- Elk* dag vers* SI*- Koolplanton, S)*lotton, Pootulenplanton *n Sneluitj*s WEST WAL 13-17, GOES t O. Gor. Kork bq hat Par koortorroin Tol. K 11 00 2208 Mgniberaoo’s Zodon xljn Vertrouwde Zodon I Voor de a.s. schoonmaak I LZur adres Firma D. Lankester in Manufacturen Schoolstraat 38 Kloednge Mooie Eikenhouten varen :eheel tamer ij aj. lopen is nu inge- alle t een Dom week ontvangen een partij primaSinaasappelen uiterst scherpe prijzen WALRAVE Gom Telefoon 2494 Ganmpoortstraat 20 DIEPVRIES CONSERVEN RMaRMaRMRUMWIUIIIIIIlillllinilHli --a- Op Dln.dag, Woan.d.g on Donderdag kan leder el. hij dat wenst zijn eigen stukje kaas snijden mot de ken. van gratis kas. Bij hot mijden van het julito gewicht, of 10 gram ver.chll, DAN NIET BETALEN ziiimiemnDs- LiiuisalHiltnfeitfriil Jacs. Kloosterman Lange Kerkstraat 43, Goes Tolofoon K 1100-2374 te men vór- I op— idu- oon, ten 1. Al Uw Ruime sortering in huishoudelijke artikelen Oude Singel 80 Goes alle t ■ten an- ■are •ea. A T T EN Tl B! H.H. Aannemers, wij kopen hetsij groot of klein en geven Overal te ontbieden Beleefd aanbevelend, Aantnaakhout en Blokkenhandel OO8TWAL 11, GOBS Telefoon K 1100- 3376 CINN BR ARIA'S BEGONIA'S HORTENSIA 'S PRIMULA'S AZALIA’S FICUS SANCEVIRIA ANTHURIUM Lid van de Fleurop Ver tending door geheel Nederland Bloemisterij VEE-HOUDERS voor Depothouder 'S HEER ARENDSKERKE KER is, ’.!°s Men. NOG VOORRADIG Eerstelingen A 28/35 Voorgek. Eerstelingen A 28/35 Doree A 28/35 Gele Eigenheimers Meerlanders 8 35/45 Tuin- en Bloemzaden Gazongrasten Aief korrelt Pokon Beleefd aanbevelend

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 5