fa UtA/jaag, y I 4 A. Wilking, Goes H.S. Drijfhout Horloge behoeft niet duur te zijn Plouviers Schoenhandel NS TAMMINGA BRIL 1 Cliï. zing- en orainrium verenigingen Het nieuwste. Dahlias 5 Begonias F Lelies C. JOOSSE I Wed. H. de Kok J. Rouw V ogel verschrikkers Knetterend geluld en verblindende lichtflitsen f 1.per dozijn, met gebruiksaanwijzing Drijfhout, Wijngaardstraat, Goes Luctorl-Burgh I Gladiolen Anemonen Gebto Steutel - Goes id 492 - K1102 EXTRA BERICHT t vert. J. Q. Tolenaar Werkster gevraagd te 's-Heer Arendskerke jongste bediende Moderne tvagens\ zonder Chauffeur Hoeden- coll Aie Uw Rijwiel 3° verchromen en moffelen doen wij thans nog bin nen korte tjjd. Frame en vork richten gratis SCHILDER! j I heeft gevestigd. P. A. EINDHOUT WED. H. DE KOK - GOES J. de Jonge, Goes Direct voordeel J. v. d^ Wee le KLOOSTERMAN St- Jacobatraat 13. Goea Mevr. Jacobs de nieuwste Damesjaponnen een Snijbloé^nen i I Nic.Heijboer EXPLOITATIE CONSUMPTIETENT „DUPHAR” dl te tyeLo-ven Mailschoen Mailschoen Mailschoen DUTIE jmoemen en'?P JVOen^< l Te' Iagepruzen;-itVƒal^^^^^ electriciën LUMIÈRE Goes Voor Trouw en Aannennogs-Costuums 2- en 3-delige Costuums Jongens-Plusfourcostuums Jongeheren-Costuums Tweedjassen f 53,50 p Gabardine jassen f 99.- Volksslagerij biet op. Wij blijven onae prijzen handhaven HIER ONZE RECLAME VOOR DEZE WEEK 500 gram Gehakt 133 ct. J. M. DE KOK EN ZONEN 't LMct ojtxsnAArjocos-riufjvi 0 I 49.95 49.95 KLEEDT U GOED EN BILLIJK I i 2 I Good, Chroom- en Doable Uitsluitend met garantie I wat de mode brengt, is in grote hoeveelheden binnen gekomen - Spiegels, Meubel- Etalnge-gles KASTPAPIER KASTRANDEN Boekhandel van der Peyl, Hansweeri Textiel en Woning-inrichting ff KAPELLE TE KOOP Een prachtig eikenhouten ROTTERDAMSCHE BANK N.V. B htdA/ëliZ't EPHABERIj DUONGS Ul¥ Modehuis in de Klokstraatl DE PUNDER - Kwadendamme St. Adriaans tr11Goes EEN GOED de vijanden uwer VRUCHTEN EN ZADEN Telefoaiachaangealoten KERKBOEKJES onder no. Gebundelde krachten Samengesteld uit een keur van geneesmiddelen, welke elkanders krachten versterken is Sanapirin a e. o, een dubbel vlugge genezer en ver- drijver van griep, kou, koorts en pijnen EEN WERKVROUW i- voor twee halve dagen per week. Vlotte moderne Swaggers zuiver wol ,,DUPHAR”-besfrijdingsmic/de/€n Zondag 23 Maart a.«. Voetbalwedstrijd te Heinkenszand ha^en.Ookmetduimgreep^^^ Boekhandel De Nieuwe vertaling van de TE KOOP biedt U veel voordelen omdat I de aandacht, tijd an energie onverdeeld benut kan worden ’t best naar Ook voor Elastieken Spataderkoasen, Buikbanden, Coraetten, Rechthoaders, Btutehouders, Breukbanden enz. Geneesmiddelen, Verplegingsartikelea, Medische Instrumenten, Ziekenmeubelen enz. enz. 37.25 33 90 22,25 en 10.95 da taalt van groanta-gawassan In da volle grond J GEBRs. DE JONQH, POSTBUS 35 GOES Zuiver wollen Damesmantels geheel op zijde gevoerd 119.75, 88 64.75, Concours Hemelvaartsdag te Goes Gevraagd: Gegadigde voor Ganzepoortatraat 21 Goea Prima Mantelcostumes EEN PAKHUIS Staande Adolf van Wester-/^' wtjkbuurt No. 1. Voor alle doeleinden geschikt GEVRAAGD: Een prima 2e Monteur J bij voorkeur met Bovag- diploma fdl\ •n woonachtig in Goes M. de ortu t cos u. IMS TllttHI 2217 EEN NET MEISJE SINGER'* Maatschappij N.V. rlQ Besehstraat 49 - BREDA GEVRAAGD: )()b PRIMA JONG PAARDEVLEES voor de bekende lage prtjsen. Oom Oostsrnge/ T54 - Goes - Telefoon 2989 in van dit blad. <;.-4 Koke. 50 tabl 77 ct 25 tabl 41 ct. i j Wij hebben een pracht sortering in machine; 1 4-wielige Wied- machlne; 1 driewiels Kar; 1 1-paards Schyfegge. Voor I i l Kantoor Som GROTE KADE 22-24 J. M. DE KOK, Kleine Kade 11, Goes. zoekt ml. of vr., minstena diploma Mulo Sollicitaties schriftelijk tan kantor» Tel. t t: h 11. I Soodkatidel - Boomkwekerij Wijngaardstraat Goes De speciaalzaak voor Uw Aanvang 3.30 uuf Terrein Lector SOLEX-VERHUUR ■ucht- Zich te vervoegen bf.- Ziet onze etalages, want ook voor U zal dan gelden goed besteedt als „W liking” U kleedt 11 1 DE MODE SPEELT EEN GROTE ROL Ónze nieuwe eveneens. Door ons grote succes waren wij in staat een geheel nieuwe moderne paskamer in te richten, welke wij a.s. Zaterdag in gebruik hopen te nemen. Ons tweede pand No. 7 is nu speciaal voor hoeden inge richt. Wij nodigen hierbij alle dames vrijblijvend tot een bezoek uit. Beleefd aanbevelend, Wijngaardstraat 7 Goes Waar HM4rik.kla4wM.trMt Sm. Tataftaa MM Tel. 2264 voor hele of halve dagen. Zondags vrfj, en Gevraagd FLINKE HULP voor de morgenuren'rv Adres Mevr. Pokke Zusterstraat 9. Goes VOORSTAD 23, GOES met onze GEVRAAGD KANTOORBEDIENDE J (Vr.) in bezit van Mulo-diploma, kunnende typen. Leeftijd i 16 jr. Brieven aan Mu- Brieven onder no. 12-6 bur.^jekuitgeyery „ARS NOVA” Kamperfoeliestr. 20, Goes. Ondergetekende maakt hier mede bekend, dat h\j zich vanaf 17 Maart j.l. zelf standig als Hij houdt zich voor het uit voeren van ALLE SCHILDEK-, BEHANG, enWV GLASWERK ten zeerste aanbevolen Molenstraat A 115 Telefoon K 1193 9CM HOEDEKEN8KERKE In onse showroom, welke gevestigd is in onse oude bekende zaak, kunnen wfj alle soorten Singer Naaimachines tonen. Vraagt prijs en demonstratie Onze verkoop van Herenhoeden. Petten. Kousen- en Sokkenwol en Kleinvak agenturen gaat gewoon deer. WIJNGAARDSTRAAT 7—9 GEVRAAGD EEN VENTER VOOR TEXTIEL In de zak van Zuid-Beve- land, op ruime provisiebasis. poor Ned Here. en Geref Kerk in ruime mate voor- Bybel nu voorhanden in dundruk met kunstlederen en lederen band ALGEM. BOEKHANDEL L. Kerkstraat ü&f- Fordsontrekker op Gevraagd voor onze afdeling Zaadteelt tuinknecht 250 gram Biscuits i f 0.39 met' 1 Lolly gratis. 200 g. Astra Koekjes 0.49 150 g. Toffees 0.29 150 g. Zuurtjes 0.25 200 g. Choc. Vlokken 0.49 DEZE WEEK Een blik Sperciebonen 0.82 Een blik Spinazie 0.70 IN DE VERZORGDE VOEDINGSZAAK VAfrP Voorstad 12, Goes. Tel. 2380 VOOR Gebak, Koekjes en Brood tn 't klein of in 't groot voor niet te duur, toch kwaliteit, als altijd BAKKERIJ Elke dag verse Sla- en Koolplantend MUNSBERGEN’S ZADEN sjjn vertrouwde saden GEVRAAGD: nette werkster 1 dag per week JA (2 Liefst Vrijdags 7 Oost singel 56 Goes Goes - Telefoon 3096 bjj geen gehoor 81*4 v.h. J. v. d. Vliet Koekoekklokken Klokken met Ma- bam-siag Electr. klakken Kleine kiekjes met 8-daags werk Wekkerklokjes AHéén prima kwa liteiten met volle garantie by het oude bekende adres volledig op de hoogte met - Sollicitaties nitsluitend schriftelijk aan: 4 - LENTE IN HUIS met mooie verm roedkope'K,euk-|B|-rkt 5 Freesia’s vanaf t 0.50 Narcissen vanaf f 0.40 Verder alle Snijbloemen en’1 Potplanten lage pzijz.cu. - n6 ZIE ONZE ETALAGE - Kruger, Beestenmarkt Ook in Bruldsbouquetten zijn wij zeer goedkoop en in de nieuwste stijl. BLOEMENMAGAZIJN RUksgedipl. Bloembinder L. Vorste trast 46-48, Goes, Telefoon 3113. rUIUMHlHCRRCI Vp IUVU»" OPENBARE VERKOPING banden met 2-weg-ploeg; qq -- 1 Onderstel met luchtban- vio NotXis W HAMELYNCK te Goes, zal 'op Zaterdag 29 Maart 1952 te 13 uur (1 uur n.m.) aan het woon huis vpn Citterslaan A 41 J. DOBBELAAR, Smederij, te Heinkenszand, ten ver- Driewegen, Tel. K 1195-235 zoeke van de Heer Janus Drijdijk in het openbaar verkopen diens inboedel be staande uit stoelen, tafels, kachels, klok, vloerbedekking, gordijnen, wandversiering, serviesgoed, keukengerief, ledikanten, beddegoed, enzovoorts. Bezichtiging een uur vóór de verkoop. Betaling onmiddellijk afloop Van de verkoop. Ring Zeeland Islichtisgcn Bvcrtsesstrsat 54 Gom Boschsrmt Uw zaaizaad mot Zaad-bohasdollwsamlddel „B” togen vreteril van rltnaalden, bletankover an andere In de grond levende Insecten Zeer voordelig In gebruik en doeltreffend Goedgekeurd middel P.D. no. 568 Elk kwantum leverbaar die pracht collectie welke de dit voorjaar brengt. Zulke snoezige modellen,en snitten. Neem b.v. zo’n Mailschoen step-in schoentje in dat f^ne over leer. Om zo mee weg te wandelen don die mooie mode-kleuren. Of neem zo’n pump, met driekwart of hoge hak. Ben lust voor de een genot voor de voeten, wanBgemak en mode gaan samen bf de Ook in Berenschoenen vlotte prettige modellen Uitsluitend verkrijgbaar bij met 'n moderne coupe en prima afwerking 49.75 en als klap op de vuurpijl TE KOOF Te bevragen Zonnebloemstraat 33, Goes M A. de RuyterUsa M Orge! met electrische aan- *tjving en varsebuifbare klavier, 13 registers, met/ voetpedalen. Te bevragen W. H. VAN T VEER. Goea, Westsingel 2. Goes. /O'! Zindelijke goederen kunnen worden bjjgebracht of wór den afgehaald, waarvan op gave te doen bij de vendu meesters A. Jacobs 8c Zoon, j Piccardtstraat 70 of ten kantore Kleine Kade U- Mevr. LAPORT-BAKKER Stationsweg 33, Goes, vraagt Onze afdeling Dames- en Kinderconfectie brengt U de nieuwste creetles in Wij dalai hierbij mede dat de FIRMA DE JONGE, Manufscturonhaodel te Hainkesssaad, vaaaf 3 Maart 1952 zal optraden af» Agente voor onze Maatschappij. Vraagt U een» domonstratlez mot omo nieuwste mee hl- ne» on U zult versteld ztaan over do mogelijkheden I Als vanouds hst beste VOOR DB LAAGSTE PRIJS I brengen wy een pracht blauw coatuum in TRICOLINE. te leveren in de pryzen f 129.- an f 154. reeds van f 67.50 en f 75 af Prijzen f 31.50 enz. met lange broek, prijzen f 43,25 KLOKSTRAAT TELEFOON 2936 Ondanks de dure prijzen slaat de 250 gram Ontbijtspek 95 ct. 500 gram dikke Bladreuxel 95 ct. 1000 gram dik vet Spek 285 ct. WU sün alweer best vooralen van RUND-, VARKENS- EN VET KALFSVU U krtjgt bij ons Kalfsvlees van een prima gemest kalf voor de prijs waar U paf van staat Afdeling No. 2; FIJNE VLEESWAREN, alles eigen fabrikaat Rookvlees, Pekelvlees, Boterhamworst Tsng- worst ens. Alles vsor seer lage prtjsen. Dus sllen nsar de MODEL-VOLK88LAGERU Gras- en Klsverasden Zaaigranen Bonen Blauwmaandsaad, orig. Noordster, erig. Emmabloem Tuin- en Bloemzaden Gasongrassen Rijnsburger dmv#art oogst 1851 Sjalotten Sneluien Pootuienplanten Asef korrels Pokon 'ƒ7 Restanten -- POOT AARD APPELEN Voorgekiemde Eerste lingen A 28/35 Eerstelingen A 28/35 Doree A 28/35 Meerlanders B 35/45 Gele Eigenheimers B 35/45 Hybrldemais Zeeuwsche Zaadhandel Promotie ie kloase K.N.V.B. S-A.MIJNSBERGEN Westwal 13-17, Goes, to. Geref. kerk by het parkeer terrein.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4