f POLErlwz tl l8 I i Drijfhout in de Wijngaardstraat „GLIM” MFUBFLWAS Onze „Het Stoffenpaleis” Zeg, weet jij het Locomotiefje model G IV Sport slechts f 148é* koet Uw tuin ,/ea è^npAanie. mi EUuAut,n Van vroeg tot laat GROENTEN en BLOEMEN irShell Bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en plagen Neerlands^beste VERNEVELAPPARATUREN Ontic^a Geschenk p' n LEESBRIL bijfa. A. VERMAIRE Zn. - GEBRs. DE JONGH Grote Kade 36 - Goes TUlHBOUWHUtS „HET HERT" PiiA(iiu3l\ verrassingen Jaarbeurs 1'1'i Bruidsfoto's 4 4-persoons Ford te Utrecht Autobedrijf J. C. Krijger, Goes geven de toon aano S. Meevissen NtiNtóM ADVOCAAT kost per fles f3,90 met 75 zegels >n don onse VéGé-likeuren E. DE DREU - GOES Cocos-lopers in alle breedten Cocos-karpetten in alle maten Co cos-deur matten f 168.- Lange Vorststraat 31 >33 Goes K3 imi EMI t J. HUISSOOf! OLBEMEEH HANDEL Manual mail num manui alien Laat niet iedereen KUNSTMESTSTOFFEN, J. MARTENS - s Heerenhoek DE VÉGÉ KRUIDENIER DOET MEER! WEEKPROFIJT Haagse Leverworst 20 cent per 100 gram P 45 cent per 250 gram U PROEFT DE VERSE EIEREN ER INI! - - SINKE-DE GRAAG - GOES L v. Eenennaam Nylonkousen KOUSENHUIS Het huis van vertrouwen Voorstad 7a, Goes, Tel. 2»M WERKKLEDING! AD’ H.H. Land* en Tuinbon wen, t .p... F z. ^OFFfN <OR5rrrfry Wij nodigen U uit tot een bezoek aan onze zaak, U zult verbaasd zijn over onze GROTE COLLECTIE Ais de schoonmaak Uw handen onooglijli maakt, PUROL maakt zo waar zpoadlg gaaf on zacht. Dooi 41 - 77 ct. Mantel- en Tailleurstoffen, dat is warkalijk iets bijzonders C e HET BESTE ADRESI U WENST een prima bleek? Haal dan nog deze week Bleek'Graszaad 2/) bii f' DEZE WEEK ONGEKEND LAGE PRIJZEN nog in redelijke staat an 2 buitenbanden 550 X 15. nieuw gecoverd Inrichting, contröle en bijhouden boekhouding A Behandeling Belastingzaken INCASSO’S EN INFORMATIES TUINMBST 7x6x9 (Gloor vrij) 'op 27 Maart en 2 April f 6,00 per persoon TELEFOON 2177 v Firma TE IOOP/i j. D. DB JONGE, Opril Grote Markt Landbouwkalk (Magnesia) Hierin vindt U alles óp stoffengebied hetgeen U nodig heeft voor het nieuwe Seizoen Lange Kerkstraat 44 - GOES - Telefoon 2273 TEL* 2379 4ANZEPOORT3TR. t-ll-13 dat zo'n prachtig J Dames Unicum rubber- - ’Coraei? A.LKAMPMAN m *t HAOtie (Woèuume voor TtuZOM^ToOES VRAAGT ZICÜTZENDING Zoekt U een in eenvoudige of luxe uitvoering J3 TE KOOP AABDBEQNPLANTEN RasMadame Meutdt. 3-versnellingsnaaf Voor die prijs weetik werkelijk niet waar ik beter slagen kan dan bij Middelburgsestraat 16-22 Goes Telefoon 2816 ZIE ETALAGE! 2e peer Nylons voor halve prljsl Geminderde Nylon extra fijn 5.95 2e paar (halve prijs) 2.97 Ajour dames handschoenen 1.55 Georgette shawls 2.95 ifc Nieuw* Burg 9, Middelburg, Tel. 3248 1 verkopen! S. o 1 V/ GROTE MARKT 2 TELEFOON 2127 ■J OTCMB ■i Zag U reeds ome nouveautés in Geef mij maar .DE BEVELANDER Voor Uw Het juiste adres voor een goede LVorsistraat 70, Goes. Tel 2569 op Uw bedrijf los voor plantenziekten- bestrijding, doch laat Uw land- en tüin- bouwgewassen behandelen door een der navolgende bedrijven met het behaalde SPUIT-BREVET GEBR8. BOONMAN, Benaele, TeL JE 11S5-3*7 (LANDBOUW) JOH. HOOG8TRATE, Ovesande, TeL K 11S5-2S4 (LAND- en TUINBOUW) P. J. DE PUNDER, Kwsdendamme, o TeL K 11S4-235 j C (LAND- en TUINBOUW) TE KOOP: Vooroorlogse Brieven order no. 12-2 aan het bureau van dH blad De vertrouwde adressen voor Uw PLANTENEIEKTENBESTKUIHNO Verkoop van alle soorten - oadbr A.fL V.‘ *- Alle gangbare voorten steeds In voorraadl Almede prima GEDROOGDE PULP. Ook in elke hoeveelheid te verkrijgen speciaal voor de volkstuintjes de bekende KUNSTMBSTHANDBL STOOFLAAN 1 - TELEFOON 205 f •*- v. 1 gebruikte Fineer Waar deur, 2 glasen Tuindeuren. 2 Tafels, 1 één-peraoons Useren Ledikant M. ressort, 1 Trapnaaimachine Pfaff, 1 Handnaaimachine Singer, 2 Gaastellen. 1 gelakt Slaap kamer Ameublement en Oud- Hollandse Pannen. A. OVERBEEKE - GOES w Voorstad 23, Telefoon 2647 Haal bet bij: J. F. VAN 8ABBEN, Klokstraat IA Is. REUER8E. Stokstraat. C. SCHRIJVER, Vogelsangsweg. WED. F. GOEDBLOED. Kreukelmarkt Ja aan VéOé Advocaat worden hoge eisen gesteld 1 Ieder SI moet kersvers etfn en aan de hoogste eisen voldoen eer het gebruikt wordt voor V S O A D V O. C A A TI Keurige tonflesjes, in S smaken, per fles f 1,96 met 80 segels Prima kwaliteiten on handen vol vogels geeft de VéGd V Denkt U er oom aan bjj Uw jaardagen of tegen Pasen ff U »ÜLT BRT DAN BBMKRKKlf- Gecreosoteerde afheiningspalen ISO, H0, 160, 180 ens. Turf strooisel, Spoorbiels, Klaverruiters, Lendbouwsout, yj- Draineerbuizen, Betonbuisen Znidviletstraat 7 Telefoon 2675 GROTE COCOS prijs-verlaging 1 I 11 .1 Kent U reeds bet O Niet wurm Soepel ee sterk e Volle ffurauOe ‘hl ia grote MARKT 2 TELEFOON 2S27 A.K. gekeurd. Haase B. PriM f ÏK— per 16M. J. HENG8DUK, Biesellnge, N. Kerkstraat 23. EEN PAAR VOOR DE PAASDAGEN! NYLONS ijzersterk, 30 denier 3.4SI zwarte naad, 30 denier 3.75 kristal, 15 denier 3.mI zwarte naad, 30 denier 4.35 Links geweven Kous, ver sterkt met nylon, slechts 1.43 ^0 Links geweven Kousen f2.59, f2.M, f3.76, f 3.98 Onse sortering Herensokken, Sportkousen en Skisokken is enorm. Tevens ophalen van ladders. I IC Lange Kerkstraat 9 Goes -Telef. 2039 Werkhemd f 4.75 Khaki Werkhemd f 8.25 Jongens Overall, leeftOd S jaar f 8.25 Overall, in blauw, wit eu khaki f 14.95 Werkjaaje. in grijs en khakf f 18.95 JONGENS- EN HERENCONFECTDE

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2