63^ RADIO VAN DER HELL Laat hem de 3/ schoonmaak doen; Vet Spek ▼en Wist U Rinus Zoutewelle 1 O Anker, Köhler, Gazelle Slagroomgebak dagelijks vers PAAS-AANBIEDING P. A. de Kramer, Goes ’t Naaimachinehuis 32 I FA.VLEUGEL AARDAPPELS De lente is in 't land! 53 J. G. VÓS - GOES R* 3 GOES I I J - I o uj. urm 12HII1I NL Mi 25 |CL SBjtrfoifaat 17 pet uiksiimir 154 iet Ulk Fa» Jac. Braam Co. ,ur» 1 u* - Jo°r ld**4 Joh. Siebenga al I V. dat de consumptlewagen achter *t postkantoor weer elke dag geopend Is. Reuze dik W. VAN ’tVEER Beste Jongelui/ - TB KOOP Stoom- en Verfgoederen venorpen door Wasserij ,De Zon* GEVRAAGD ’t KOUSENHUIS - GOES Stol*' on1’ 9 J» Reijerse - Goes Willem Zelle weg 33, Tel. 2M7 ru LANGE VORSTSTRAAT 45 GOES - TELEFOON 2467 V J .d'9 Kleine tuinders l ,r* I Q. 4 I V per maand f 10.- per waak f 2.50 l tg K V f? Verkrijgbaar in iedere hoeveelheid J. A. v. d. Ooeekade I, Goes va*fcon' Ook voor lekkere Aardappelen. Groenten. Fruit Lange Vorststraat 71 BERNINA in koHar, zig-zag aan juwaal Fijne sortering le prijs varkens Westeingel 3 - Gees Telefoon ZSM Degene, die 25 plaatjes fa. v. d. Hall in zijn bezit heeft en deze in de winkel toont, krijgt gratis een raap Chocolade. De kaartjes behoeven niette worden ingeleverd. la aangebroken Peau de Suède jasje, m. 40 Kinderwagen t 10, Godin Haardkachel f 00, Loot Uw Depothouder A JOOSSE 1 Poutetraat ts '•-Beer Arendeleerka Wij hebben thans schitterende sortering van 19 modellen in de merken: ERRES RUTON HOOVER ELECTROLUX RITSEMA WALDORP FRIDOR reeds vanaf f 85,- Electriscbe Wasmachine L. DOOTJES, GOE8 Markt WIJ geen door mot onze Geminderde 30 Denier Nylons f 5,80 2e paar voor halve prijs f 2,90 Verder alle soorten Nylons In zoor voordelige prijzen I In do Spedaalzealt slaagt U toch beter VOORSTAD 7. TELEFOON 2909 van de af®” .0^ Wij bieden U al een Electe Handmachine voor f 180, - Salonkasten met machina f 365, Overigens onze ttandaardmarkan o.a. NU ia het tjjd om Uw voute kamerplanten te verpotten Ook losse bladgrond te koop Bloemlaterp i Grote sortering in alle modellen Jagen garantie an gratia lassen Koopt bij de VAKMAN Altijd bétere garantie! Lange Vorststreat 6 Telefoon 2861 ,ui9®f -- «f01 r®p „O** Maak Uw kind gelukkig met een Autoped of Driewiel- fietaje. Werkelijk, de prijzen zijn uitent scherp. Kleuter-Autopedje, om te leren, 3 wieltjes van achter, f«.35 en tl.Idem van ztaalbuis, op kogellagers, f21.es. Zware Autoped, met luchtbanden, f SS.Drie wielers f 17 J5, f 1S_f 34.M. Kinderzitjes, vele mo- T dellen. Dubbele Taaaen, met riemen, f S.85. Luxe leren Tassen, met en zonder ritssluiting, zeer practisch, afneembaar van rijwiel. Onse eUlaaerulmte ia te klein om alles te etaleren. Komt zien en U slaagt btj ons op het rOwlUseMed VOOK8TAD 75 ZAAGMOLKN8TK. M fvontueol zonder vooruitbetaling

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 12