Drnkwerk \&uders: Dè ideale schoenvoor groeiSJSZt jongensvoeten VeA/jaag met onze BfrMmMf Dealer: GARAGE A. WILLEBOER Kleine Kade 1 - GOES Telefoon 2595 Vogelverschrikkers Drijfhout, Wijngaardstraat Goes Een bromfiets? f 392.50 (rij- klaar) Nieuw HILLMAN Succesi Fa. A. M. VERTREGT Co. e PRoenix” h GEBRs. ADRIAANSE De schoonmaak is opgelost in één klap! G. LUUK - GOES J k/ 1 Voor al C 0 I Knetterend geluid en verblindende lichtflitsen f 1.per dozijn, met gebruiksaanwijzing RIJ Wl EL-SOLEX model 1952 In de Brabant-Grensrit 19S2 over ruim 800 km uitgezocht ilechte wegen werd de 1* PRIJS (WwileMu) behaald door hot HILLMAN-team (3 writ «<(M> nsdel 1952) GOES de vijanden uwer VRUCHTEN EN ZADEN ATTENTIE I* gèneïst, Spert Corn.van do Roepa KoCW GEVRAAGD voordirtet A Een 1 I ft PapagaalatcMt - Goes ^tnlmehel iet no. 64, TE KOOP: Ki Kamperfoelie* jdsT- Wed. H. de ijngaardstraat 7-9, voor en een iracht Meis- Parallelweg 46 Telefoon 2487 (eVraagd jaar). - anzepoortstr, it- en Groente- TE KOOP: hands lenwui Doe geen verkeerde keus I Er is er maar EEN, die in alle opzichten af ia. llf) Voorzien van de allernieuwste vindingen en toch het goedkoopst LANGE VORSTSTKAAT 94, GOES, TEL. 2938 Aangesloten Spaarkas Middelbare v' /zijn 1 30,-, itis onder- iekhuis P. B. [g, ’s-H.H.kinderen- *-n, en Voor Goes en omgeving rijn de Pijltjes opgenomen in „De Goesenaar”. Voor verspreiding in de andere gemeenten in Zuid- en Noord-Beveland, op bet in legvel. petering in Iruidskapjes loenen, Cor- zénz. - Wed. H. de Wijngaardstraat 7-9, OOES TELEFOON £0 33 Dames- Schoonheidssi Pedii-T" ■40, in, BURGERLIJKE STAND VAN GOES Geboren: Roy Olaf, W. J. Boonstoppel en E. H. Bodeman; Michiel Adriaan, z. v. H. H. Beun en J. M. de Die; Jacobus Johannes, z. v. J. J. de Smidt en J. S. Kooman; Henriette Emilie, d. v. P. K. de Haas en E. Vervat; Petrus Cornells Jo hannes, z. v. P. J. L. van Laere en J. C. Krauwel. Huwelijksaangiften: L. P de Poorte, 28 j.en J. van Houte, 24 j. Gehuwd: M. A. Zonnevijlle, 23 jaar en E. A. van de Schelde, 19 jaar. Overleden: S. de Jonge, 73 j., echtgen. v. H. Ver meulen, Hoedekenskerke M. Hoogstrate, 84 j., onge huwd; L Kole, 71 j., echt genoot v. S. M. Mieras tc Heinkenszand; H. Zuring. 69 j., wed. v. P. Koopmans; M. Karelse, 68 ongeh. te Borssele. eon bewijs van da grote betrouw baarheid en da uitstekende rljkwalltellen van da zuinige HILLMAN ATTENTIE ATTENTIE Door onxe PANKLARE GROENTEN. Iedere dag voor radig. Boerekool, Groenekool, Wittekool, Rodekool. Zuurkool, Snijbonen hutspot. Gekookte Kroten, Wor teltjes en Soepgroenten. Zo in de pan en klaar. Voordeliger dan als U het so koopt. En een bron van vitaminen. Door onze nieuwste machines.' Dus allen met de schoonmaak naar het bekende adres LANGE VORSTSTRAAT «9 - TEL. 3001 ■edën 18 j. innebloem- ,bl. Tasje, v. d. Goes- k^jr-tT^Goes (na 6 uur). WIJ ONTVINGEI^eÉn ge heel nieuwe Bruidssluiers W 7-Bruid 1 sages, Kokf Ribfluwelen SPORTJACK, maten 38/44, in heldere kleuren. Ons succes Reclameprijs f 11.90 JEST/flrillen nemw, voor één avond per week. - Br. >W713-4, bur. v. d. blad. Egjv-ëWéiede- ^.„.'ijwiel. - Mo- Nisse. /li kondigen, hoewel je da.ir niet veel van bemerkt, wat een klimaat! schrok Nederland op met het verongelukken van een K.L.M.-vlie^tuig? hetgeen vele ment,en het leven kostte. kreeg Zeeland bezoek van Engelse oorlogsbodems (wat ons weer eer, gevoel' zan veiligheid geeft, want de Russen bezitten het beste leger ter wereld, hoe wel men niet verwacht dat het Kremlin een oorlog zal beginnen. exposeerden de Zeeuwse slagers op de vaktentoon- stelling, waar men de meest smakelijke en fan tastische kunststukken kon bewonderen. werd de Goese Paasvee- tentoonstelling een succes IN DE AFGELOPEN WEEK werd melding gemaakt van iemand die nu reeds een bad nam in het zi'.te nat, brrr.... wij stoken de.ka chel neg maar eens op boekte de veiling te Ka- pelle haar record-omzet- cüfer, nl. 6.000.000, lief sommetje om te verdelen op *n regenachtige middag. was men in Transvaal niet bang een bok te schie ten, want daar werd zo’n dier gekocht voor f 25.000, dat werd ons nooit voor een „bok" geboden. werd tien jaar geëist in de moorzaak-Keesje Schreurs liet de koekoek zich Voor het eerst horen, om daarmee de lente aan te Wij kunnen U een zeer voordelige aanbieding doen in HANDWEEF-TAFELKLEDEN In 129/159 f8.90 In 140/170 f8.90 Effen terra GORDIJNSTOF, 130 br„ f 3.60 p. m. Wasechte gebloemde KLEEDJES, in wit en I h erême fond, slechts f 2.90. |u« Geruite Kleedjes f 2.40 Tevens een prachtige collectie kanten KLEEDJES in Brussels en Chinese Import, reeds vanaf 45 et. VITRAGES In vele soorten. Ook prachtige Rand- Vi trage, in 160 en 180 hoog Deze week DAME3-REGENJASSEN van zeer mooi Poplin, met serge gevoerd, zolang de voorraad strekt f33.90 GEVRAAGD: Meisje, niet bes Mw. LagaayT'Zc Goes. TE KOOP: Beige pluche Traploper, 8 m.langT'O cm. breed, zajkrrr55. - Oost- singnt-T^ Goes, /ét TE KOOP: 17 m’ houten vloer f»-' orima ba] M. SmsW ONZE GUITAJ prima! Klein mj met garantie^ richt.» - v. Sptar_. stprat 41, Goes. D. RIETVELD v. Ej> en HerenKap] pefalist, .masseur ige Kerkstr Tel 2904. NÉTTE JONGEN (leeftijd plnv/5 Goes^i handel. TE KOOP: Nieuwe, Jj Bruidsjapon iV* maat 42.^Ur tna m. C. Helder, ;angebu^rt 25 te WERKSTER gevraagd v. des morgens schoonmaken van het kantoor. - C. L. v. 1 VrpodtfT J. A v. d. Goes- :ade 11, Goes TWEE mei: gaarne njaüéi mLteleur- g 1 Mei huis. - R. Jee^aafths^tation, Nisse. TE KOOP GEVRAAGD: lf*a Betonnen SchuttiagT^Ma- 'J 7 ten metpursöpgave: J. de _V£aairKortgene 182. AANGEBODEN, :~Penjjj voor beslist ngL-petSoc aan de raad van Goes. Nu. 12-7, bur. van TE KOOP: Kinderwagen merk MutsaerVJl-jJPbsoons Opklapbedjnëtombouw en gordijpert; 1-pits Gauatel, Marijkestr. 5, Goes Jjjishbud- it, 10. - antatraat TE KOOP: Een /ƒ9 Vulkacheltjt^ij 17^Goés GEVRAAGD: Een Meidle voor de morgejxurén, of een Werkster Voor enige halve dagen per week. - Mevp Egrnond, Heemisse- jpeg165, Goes. Pension aangebode^--dElt- slaapkamer me.tvtfste was- L tafel, volledig pension. - Bri^vetTNo. 13-5, bur. van -dit blad. GEVRAAGD: Een flinke Halfwas voor de Jkmltet- i(2 bakkerij. - En. Vleugel, te Goes, 's-HHendrikskinde- j^traat_33^ WIJ BRENGEN ’n sortering Dameshel /,u jeshoeden, Hefïdschoenen /J7 en Sha' Een Leerling-^errfeur met /JJ*A.B.-diplamjrGarage Som- meijgpr'Ovezande, Tel, 223. Te KOOP, wegens veran dering: Een in go^de staat zjjnde Motorhplrffets, merk 7iX N.S.U., iphtfud 200 c.c. - BrievpcTNo. 13-3, aan'het bpréau van dit blad. TE KOOP: 2 Electr. Kupst- moeders, compl aJ^150 en 200 kuïlM Damesjjjwfel R. Boogaard, SLatmn, Nisse. Bestel uw Kalkoenkul^nw - tjjdig. Dit voorkoi stelling. LmirtfÜ 15-iunL-ffanco 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 11