VAN n WERVENS Groenten- en Fruithandel Snoep Mag. ,De Handzaag* •L. VORST8TRAAT 6C GOBS Mag. ,De Handzaag’ EEN MEISJE1 voor dag, of dag en nacht (OH BARENDS J. G. VOS Jac. Schneider ACHTER POSTKANTOOR GOES Voor fijne Vleeswaren NAAR M. Verbeem, Goes KONINGSTRAAT 8 (Kade) Elektrische koeling M. VERBEEM Jac. Schneider \Z 4 WEEKPROFIJT Hamworst en Boterhamworst 35 cent per 100 gram Aaubovaleud, M. RUIJSAARD Korte Kerkstraat. Oom HYPOTHEKEN BESCHIKBAAR GROTE J AFBRAAKVEHJNG LANDBOUWSCHUUR TE KOOP ANTIEKE KABINETTEN in eiken, noten en wortel- q!» noten. A BATTES Pe- Wijngaardstraat tuis, Goes. TE KOOP: ZATERDAG worden op de' Witte, Goes. ALLEENVERKOOP PAASVEE TENTOONSTELLING 52 et 44 et 58 ct 40 ct. 40 ct 25 ct SS et 17 ct voor de let opl - prjj: Klo van Hopmans vj adres voor: Zonneschej Zonweri tex 's-’ DE BEKENDE Jo Wasproducten, o.a. bare Satünwas, rr.w.t uviigjujjjrv aa n_ vloeib. Meubels! der alle schopnm len, ook tafeltje^ verkrï ser, i. Ook op Dj 'Wed. H. de"Kok, Boterhamworst (uit blik) Leverkaas, iets aparts Haagse Leverworst Volvette Boerenkaas Schoo nm. Schocmrts Voor de Schoonmaak Trappen Keukentafels Strijkplanken Mouwplanken Zemen en Sponzen Emmers, Besems ess. enz. L. Vorststraat 65 Geer L lage :haf van A. Paauwe, ikade 10, Goes KMTS foei- Vrtjdag en Zaterdag nog een prima parit) mooi Zeeuws Witlof 48 ct. per kg. Zeer voordelig: - pracht Spinazie, Glas Andijvie Volop Kropsla, Komkommers, Radijs, Bloem kool aan zeer vootdebge prijzen I Ook nog 5, 7, 8, 9. 10 on 11 stuks Sinaasappelen voos Mn Gulden. Stoofperen en mooie Jonathans 60 ot p. kg. BELEEFD AANBEVELEND zonder verplichte af lossing onzerzijds, aan TE KOOP met garantie, alles vooroorlogs, 1 prima Piano, pracht klank, twee gouden Heren-zakhorloges, 1 zilver Jongens-zakhorloge m. ketting, 1 houten Tuin hekje, 102 x 100. - F. de Ligny, Goes, y ||g VACANTIEHUISJES voor 6 personen te huur te Zoutelan- de. compleet met bedden, keu- kengerief, Butagas en verlich ting. - C. Jonker. Zonnebloem- Telefoon 3104. WASDEMONSTRATIE geven wjj niet, maar u mag onze Wasklok Mn week gratis proberen! De ..AIRWASHER”, het beste en goedkoopste was apparaat Vraagt inlichtingen DE JONGE OUDE SINGEL 56 - GOES jrjjzen. - Beesten- VOEDERBIETEN te koen .«n bij: A. M. Karglse.’SÓH.H. IH 1 kinderendülr'TL Goes. VOOR HET VEGEN Schoorstenen geli< zich te wendep^l mans’ Sch. kiezen-^8c bedrijf, 's-H.H.kinderenstr. 67, Goes, Tel. 2209, ZON IN WONING, wl oj kantoor? Hangt -kiezen en TERSTOND GEVRAAGD VOORSTAD 18 TE GOES LAAT Nü UW RIJWIEL GRONDIG OPKNAPPEN Prima fabrieksmoffel, ko gels en montage inbegre pen ƒ27,50. Gelakt en ge biesd ƒ15, met kogels. Wij verbouwen uw over compleet Rijwiel in elke gewenste maat Voor al uw rijwielen, paraties en onderdelen het voordeligst adres! Zaagmolenstraat 58, Goes Telefoon 2892 SLAGERS V AKTENTOONSTELLING Van de vijf inzendingen drie prijzen en 8 eervolle vermeldingen! Zo kunt u weer smullen yan onze prima vleeswaren Pekelvlees, Berliner Leverworst gevuld met spek 45 ct Tongworst, Ontbijt spek, Nierworst 40 ct Boterhamworst Ge braden Gehakt of Hamworst 35 et ALLES PER 100 GRAM SLAGERIJ TELEFOON 2824 Deurwaarder M. LOEVE te Goes zal op Maandag 31 Maart 1952, n.m. 1 (één) uur, op de hofstede „Do meinplaat” van de heer Lenshoek, Schengepolder. te 's-H.Arendskerke, voor J. M. de Kok te Goes i contant VERKOPEN/' de soliede afbraak van een landbouwschuur, best. o.a. uit: 4 stel prima mendeu ren, schuur- en staldeuren, 500 st baddings, gordings 3 x 3, 4 x 4, zwaar balk- hout w.o. 10 m. lang, zw. 35 x 35; 500 stuks beste weeg-, zolder- en dakde len, gepl. en gesch., lang 7 m. br. 28 cm. dik 1H cm.; diltbalken, ribben, 100 bos latten. 8500 platte-, kruis- en Holl. dakpannen; partij metsel steen en steenpuin; dakra men, üz. raampjes; twintig grote kopen brandhout en hetgeen verder ten ver koop aanwezig is. Te bezichtigen des morgens WIJ GAAN WEER DOOR met onze geweldige lage prijzen van verse groenten en fruit Nog een flinke voorraad prima grote Moezappelz, 4 kg. voor 1. Citroenen 10 voor 1, enz. enz. Zaterdags standplaats op de Markt bij Politiebureau, Dinsdags bij de Muziektent Groente- en Fruithandel KESTELOO EN ZOON SCHOONMAAK. Voor het zware werk (zoals nla- fonds, trapgaten^jerfders en gevels) naap-Hopmans' dK'Markiezen-. nvegérs-bedrjjf, v lerenstraat 67 te Ham per 106 gram Ontbijtspek - -- per 166 gram Sauds de Boulogne (import) per 166 gram per 166 gram per 160 gram per 100 gram per 100 gram ■k' Oude Boerenkaas V.V. per 100 gram Leldse Kaas, Smeerkaas, Zwitserse Kaas, .JJetuwe Jams, Bussink Koek, Hagelslag, Gestampte Muisjes, enz. VOOR BROODBELEÓGING STEEDS UW ADRES! STEEDS VERSE PINDA’S UIT EIGEN BRANDERIJ v. Luyk Koningstraat 2 (Kade) Goes TE KOOP:’ Een nii met koper geklonjte boot, zeer gasdrik plezier ofriren; bevrggefï: B. 'Pet^63, Hansweert. vloeibare Zelfglanswas „Np^Kub” en /tl .jlntijn. Ver- pnmaakartike- ipjes, Keuken en Strijkplanken ar bjj: J. A. Vis- inge Kerkstraat 2 te Tel 3036. Te koop gevraagd: troleumlamp^jCr F 135—.’ertTArendskerke. SNAREN voor alle instru menten. Vellen uoofgr. en kh troms. -Jrfüziekhuu P. 13» B. varjZspFang, ’s-H.H.kin- daeeffstraat 41, Goes. WIJ MAKEN, vermakejxen Roci- -;t voor igelsport. Te jl4 Bruinshoofd, TE KOOP1: Voorgekipndé Eerstelingen erj—'Bïauwe Eigenheimefs-<fekeurd A), Aa maat 28^857 - W. L. Potter. Tglef7 55, Hansweert. IN ONZE SHOWROOM hebben wjj alle soorten Singer NaaimachinevVoor- radig. Vraagt vp^jdlijvend alle inlichtingen? Ook op Dj gemakkejgkebetalingscon- dities^<Wed. H. de Kok, Wijngaardstraat 7-9, Goes. TE KOOP: Motor, I D.K.W. 98 te., is I prjjs, wegens, zwaardepar'' - Alttfr-Jóachim) *s-H.H.kinderenstr. 23, Goes Een z.g.a.n. maktal; maat jên ’s avonds Zv’ 'rijs 35 gld. lorp 8, Kloe- ten en len, Cellukwe .„gordijnen, Bak- iweringsgordijnen. kinderenstraat 67 te PC men »t Hop- xlinaak-, Mar loorsteenvegers Aangekocht: Drie Varkens le prijs klasse 125-156 kg. Dus: JONG EN MALS VtEES Profiteer deze week van dé lage prijzen Vet Spek 1,50 Mager Spek 1,60 Gehakt 1,70 Carbonade 1,80 Rib-cotelet 1,90 Lende-cotelet 2,00 Varkenslappen 2,25 Alles per halve kilogram SLAGERU ACHTER POSTKANTOOR GOES straat 17, b.g.g. 3066. (1^ WU RUIMEN OP: ’n Partij Weckflessen met nlatte ring, halve prijaerL - Fa. Nonnekes^'-'Béestenmarkt 20^GMC jl» „SOLA” vlekvrije artike len, o.a. Casettes, losse Le pels en Vorken, Aardap pel-, Groenten-, Saus^ én Soeplepels, Keukenganiitu- ren enz. verkrijgbaar bjj: J. A. Visser, Lange Kerk straat 2, Goes,>Telef. 3036. Verder B.K.-emaille, Miele Wasmachines, Wasklokken, Wringers/en Stofzuigers, BloemeXgietertjes, Kinder wagens en Sp bul P. A. DE WITTE, St. jacobstraat alle winke)?-- opruinungf ook bpectels. Overal ~tlen. TE KOOP: Een in staat zjjnde Driewii een Novo Benzinpnré P.K., 2 cyl. en weinig ge bruikt, e»'l Lamoenen. - J. J lfOl-Trimpe, Kerkhof- wgg^l04a, Nisse. GEVRAAGD te Goes, door gepensionneerd spoormarf, net kosthuis met(hui£eljjk verdeer, bij bejaarde vrouw van 50 tot 6V jaar. Heeft zelf ledikant met toebeho ren. ^/Brieven No. 13-1, bureau van dit blad. AV EXTRA KOOPJES! Groot; ste sortering BedderrJdV trassen, Stalen .Sikapka- mermeubeleo--<an laagste de Ligny, igseweg 6, Goes./3 f WU HEBBEN nog enkele Keukenuitzetten, jpogens verandering spo' Fa. Nojweira; jaririTTO, Goes. 33 BAS ACCORDEONS met 2 reg., 3 korig, pracht klank, 175, 1 j. garaptfê. Gratis onderrichLJguziek- huis P. B. van Sprang te Goes, ’sJgriTkinderenstraat -- ZATERDAG worden Op oe COMMUNTE-sluiertiga en Oude Vismarkt nog IMtr yk Handschoentje—-ifi elke mooie boekeu verkócht, 8 maati^WcSTH. de Kok, 40 ct. ner-Ctuk. Spotprijs Wijngaardstraat 7-9, Goea. JL-ÏTde Witte, Goes. matige rente. Brieven aan het bureau van dit blad onder no. 13-2. KOOPJES HALEN! Zater dag aan de winkelen Dins dag op de Mafkt extra koopjes haJtMl; uitsluitend partjj-gaederen, dus maakt datü-ér bij bent - ’tlnter- loeknuis. Goes. yx, KOOPJES HALEN! Prima sterke Werksokjcen met nylon verstprift voor de spotprijs, -Van 1,50, twee paa£>v6or 2,75. - ’t Inter- kxÖiuis, Goes. KOOPJES HALEN! Zuiver wollen Herensokken van 3,59 nu l.M^-ln effen blauw, grjjvén bruin, ook in fantarickleuren en met nyloj»-<ersterkt. - ’tlnter- Ipdchuis, Goes. KOOPJES HALEN! Sterke Werksokken metnyton, in maat 914 ep IÖ, slechts 1,20. Restant pracht Ny lonkousen met mindering, van ƒ6,95 nu ƒ3,95. - ’t ln- terlockhuis. Goes. tt f KOOPJES HALEN! Prima Graslinnen Lakens^5,95; bijpassende Slppen extra 1,75 en JJ^STreffer La kens mee garantie, grote maa4^180 X 240, slechts ƒ7,50. - *t Interlockhuis te KOOPJES HALEN! 'Extra Lakens, Gouden Toren- merk, extra geborduurd, ƒ8,95, /LJSr ƒ8,95. Restant partij prachtige Lakens 'in _g»tfa grote maat 200 x 250 pr(js van ƒ8,50, t Interlockhuis te

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 10