KEEP UP 7 taz. IfaukfimuUn, Alcochio HF.vyjT (jeschenkenhuis 1 VEEL LICHTER -^-Ddnsen VLOTTE FOTO Kan het A 6 De Kleine Bazar LENTETIJD - FOTO-TIJD! i 1 ASM JACOBS' A. W. VERSCHOORE Moderne GORDIJNSTOFFEN zoals HANDWEEF en do welbekende PLOEGSTOFFEN van Biemeo Foto E. A. Rutgers AËLMfrias'M deeh Uw oude flets gamoffeld eo gebiesd le ktasa fabrlekewerk FKI38 SLCOHT8 f 21M neet Inbegrip Vaa moa- <*«e. nlouwo kogels ena. Nleewo eederdKas worden extra berekend I o# r 1. 1 Slagroomgebi Markiezen en Zonneschermen Een goede raad I! Fa. Wed. J. G. Heykam-Massee Drijfhout’s Zaad SCHAAP altijd I £en gMdc fbaad Maakt r etaleert 2,40 FA.VLEUGEL Denkt U e^om? Serviesstel van f 135.- cadeau! DE KLEINE BAZAR ALCOCHIN (Pdtoooe) - 5,7» W. J. DOMINICUS GOES ALCOCHIN (apoctaol) 1,7» - M» - 8.26 /O Parfumerie 7,40 HLJ. Jenmiaue Goeo Taiefoen 2877 „ZEELAND-TOURS" INIUUIUC VAN K LWKTSTD. 57unóó GOES TOONBANKEN en VITRINES in alka uitvoering I FRENKS Goos Telofoou Fabriek 2337 ETAMINES »o cm. en 130 cm. breed, in zeer fraaie dessins, 1.93, 1.4», 1JM, 1.1», Uw kamer jiiet alleen schoon maar vooral wat gezelliger! In Camara's da beste sortering 6/9 CAMERA VANAF F 13.50 Voor sortering in 8 Wijngaardstraat 11, Goes 2,39 >uaa 1,02 ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD B E VEL AN D >.l> KLEDINGMAÖAZÜN OOI mssMML ssMS-maoes “6015 "a IJZERSTERKE PAKKEN 87 Grote Markt 7, Total. 2718. Goes Uw adres voor oen MAISON VAN WESTEN - GOES WIJ GEVEN U voor Uw oude Bdx I 2.50 GELD /n Zocht U een adres voor ZONWERING? Firma A. OVERBEEKE VOORSTAD 33 GOK* TELEFOON 3M7 levert U alle soorten Nu Is hut tijd om een nieuwe camera te kopen Wij hebben ruime voorraad KODAK en AGFA Box-Camera'; Een prima merk-toestel tegen lage prils I worden Uw schoonmeakzorgen wanneer U profiteert van onze SPECIALE AANBIEDINGEN Klokatraat 4 Goes Tel 2851 Voor land en tuin Grote Markt 5 Goes Telefoon 2326 PBOFUT VAN DE WI 1 boa Sinaasappelsap, vas 55 oL na 49 ct 254 gr. Paul Walser Koekje, ▼sa 51 eL nu 49 eL 2M gr. Choc. Hagelslag, ▼au 5» et na 49 et Div. Smoerseitjas toast, van 59 et nu 25 et Lange Kerkstraat 9, Gaas, Talaf. 2039 - Niauwa Burg 9, Middelburg VOOR SCHOENEN van BETERE kwaNteH slaagt U b< Sehoenhandol Zf Langa Karkstraat, Gaas TaMaaa 2393 Wa halpen ook U om batar te zionl Vraagt an draagt dus *n OPTICA-BR1L mat Z E I SS-PUNKTALL GLAZEN „Da Prins van Oranje** - Goes met „THE ORPHEANS" Specialist voor Bruidsfoto’s 11 BOUCLÉ LOPERS BOUCLÉ TAPIJT SLAAPKAMERKLEEDJES KARPETTEN EFFEN MARQUISETTE GLASGORDIJNEN I LI* UMK OaBHMM MMM» ♦1 Deux Pieces, hyper modern. GROW KAM GORS 6- A 0 L- MIDDf L HURu Zie peglra 3 Ukristfend prima le sftfsir 4e Jaargang Ne. 18 DRUKKERIJ .DE PHOENIX" M Maart 190 F. J. VAN DER FBYL - GOB* - Parallelwee 48 - TsW. (K 11M) 2487 - Teer adverteuttM at war 3588 -T I NYLON* (eek met swurte naad) f».»0, f7.40, f4.80, f 5.50, f4.40 per paar. NYLONS, Speciale Aanbieding f AIO per paar, 3 stuks (1 reserve) f AIS. GARNERINGEN, KNOPEN, GESPEN, KRAGEN enz., steeds iets nieuws. Wij hebban nop enkele NIEUWE EXEMPLAREN (licht beschadigd) welke voor verhuur gediend hebben. lepe* sterk verlaagde prijs I Z» ETALAGE I •w Oud-Hollaado Wandkleed, *a Schemerlampje, •n fjjne SoMMerf of mooi Wandbord, artistiek voorwerp op Uw •ebeersteeu, 'a lorna Poef k* do haard ’u ttaaee Tkeeeorvtes op Uw theetafel, Inta maats le koper, kristal, plateel. KORTE KERKSTRAAT U TELEFOON MM •o* prima product tope* boo/droos o* baerwttval SPOIL MD3HT WU ONTVINGEN s Nieuwe Bohangaolpapteraa Nieuwe Kastpapieren Nieuwe Kastranden Nieuwe Schilderijen Nieuwe Kinderplaatjes Nieuwe Kop en Schotels Nieuwe Sarrissen Nieuwe Wasstellen Nieuwe neuten Scheden Nieuwe Koffiepotten t Nieuwe Parricoffiacs Nieuwe opvouwbare Doorhangen Nieuwe Make Up Etuis Nieuwe Badtassen Nieuwe Herenporlomonnntea onverschillig In welke staat Fijne sortering .- dagelijks vers Speciaal adres voor „BALTEX’-ZONGORDIJNEN VRAAGT PRIJS! iegelstr. 5, Goos, Tel. 3200 28, Tol. 374 en 375. A.M.Z, Hansweert, Schoolstraat 18, Tel. 5. A.M.Z., Wemeldinpe, Julianastraat 8, TeL 20». J. Leendertse, Burg, van Gorseistr., Rilland, TeL 82. F. Leendertse, Noordzandstraat K, Yerseke, Tal 180. I. A. Lamain, Veerweg B 188, Kamperland, Tel. 302. AUea toot Uw bowser peoeUiper maakt vindt U to beet o* te bour ia hot V krijgt werkeigk Uw karre- Ue aio sieww torwg, aewel ia. aio uitwendig laf al«pd op hef KEEP UP -MSÉ-- a ALLBBNVBRKOOP VOOR GOBS: Zoadbondel - Boomkwekarü IFknpaardstraat Gom Auto M#. „ZeelaW", „Stoomtram Walchoron' en Gobr. Blanker) BIEDT U: Dagtocht naar de JAARBEURS te Utrecht pp Vrijdag 28 MaafLen Dinsdag 1 April ax Vertrek /C Vlissingen 5.30, Middelburg 5.45 en Goes 8.15 uur. Ld Prijs f 8.50 per persoon retour. Tocht naar de BELGIE-HOLLAND wedstrijd te Antwerpen op Zondag 8 April. Prijs f 5.per persoon retour. Tocht naar de SPROOKJESACHTIGE ROL- 8CHAAT8REVUE in het 'Antwerpse Sportpaleis op Eerste- en Tweede Paasdag, met bezoek aan de middagvoorstelling. Vertrek Vlissingen 10.00, Middelburg 10.15 en Goes 10.45 uur. U bent rond 22.00 uur weer thuis. VervoerspriJs f5. per persoon retour. Revueplaatsen worden door ons besteld en kosten 25 tot 100 francs. u KAARTEN EN INUCHTINGKN: Auto Ml) .Zeeland" N.V., A.M.Z., Boraaele, ■surtjffis ven gokraudo PWa*S, 75 et en 99 et per 8*9 graat. PALM BRACH Voor Rokjes en 1 130 breed, f9.75 per m. TAHJLRUR8TOFFRN In streep- en ruitdesaina, 140 breed, f 15.40, f 18.80, f21.70, f28.— GLACE DAMES HANDSCHOENEN Vele kleuren, f 12 40, f 14AQ, f 13.75 p. pam. SHAWL* EN HOOVDDOKKBDI Alleen gedurende deze masnd koopt U voor Uw jongen een ijzersterk cuiotte-pskie voor slechts 97 75 (Leeftijd 6 jeer, stijging f 1.25 por maat) Een plusfour leveren n vu wij ostra bij voor O- Dit is dus het moment om Uw zoon degelijk en goedkoop is 't nieuw te steken bij: Bet boete brillenglae ie /niet goed genoeg Niet alleen bf do fabricage vo* PunktaU-glaaen wordt grondige vakkennis en vaardigheid vereist, doch ook bf do aanpoeeing door do opticien Voor gang en trap, 4.99, 4.85. 3.19, Prachtvolle vloerbedekking, in prima kwaliteit,-100 cm. breed In Smyrna, Perzische en Marok- A OR kaanse dessins, 12A5, 8.49, 7.95, O,ZU Wilton, Axminster en Holtap, in fraaie dessins en kleuren, diverse maten en kwaliteiten, 129.75. 192.95, 07 OR 14.54. 74.59, 97.59, 35.95 Z/,VD Voor Uw glasgordijnen, in wit of in •cm. 1.95, 1.45, 1.4», ».95, Pracht sortiment, 7.4», 5A5. 4.95, 3A9, voor alle figeren ean'oeenUnhe tot seer soars

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1