I d H W, III «tl orpin lylonkous Kousenhuis «$5 Kin Burgerlijke stand ▼an Goes Késteloo Zn. MJxv.d. G. SMIT lil Inde afgelopen week werd de ingebruikneming van een kogelvrij veet voor Korea gepubliceerdwe waren beter met een kogel vrije vrede moest de Goese brandweer handelend optreden, het was misschien niet kwaad, dat de (politie, die zich’ kranig heeft ge weerd, de beschikking over een deugdelijk springzeil krijgt, waardoor eventueel springende lieden heelhuids uit hun benarde positie kunnen geraken kreeg men in Terneuzen een „15- jarige” inbreker te pakken luist voor (9 8 PL! *7 Paasdagen I agen t^TMt H erg zg n koop aiiDelfl Voorstad 7 a - Goe» Telefoon 2909 ^vo prqs f 2v90 Samen f 8,70 «?ri :t -*t Interiockhuis te u. St Jacobetraat -Af Z1^55 vindt. L. VorstaUel altsas,180 its ƒ7,95. - rel”, Vis ^\uiandeA - TE KOOP: Z.g?a.n. etec- Goe; .1 ItTM ■i idan voor en Ook voor de schoonmaak en it met van 13 naad én extra /J ^jienier, - Kousen- Zaagmolenstraat 68, Goes, Telefssn MM. Doot NÜ Uw voordooi NV G: DEZE /JJ" emaille L. Vol TE KOOP: Schrjj meubileerdi Jerkzaarhhedén ij^hten;. - Brieven No. koppt n^nij- Z *s-H«er Arradakerke on- kérs- 'zé vöbr 9.90 beperkt I - Goes. Flanellen L ruitdessins, slechts winkqPf' raat 2. Goes, Tel. es. Tel 2020 - ft* AANGEBODEN: z. Divan, «el 54 G, 30 D. Hours Jongens in prij ree Radi [ebruikt eitematei iwenst vak- Alle prima jdn kwekerij. Prima WafeMoeki kwaliteit, raad, sh Volkjjirt ilechts - „De :öopt ipaUeTcn. Ook Iels. Overal te Geborduurde cm. ,JÖe mar •toestel, weinig w een Electric!- (tussenmeter). No. 13-4, Bureau dit blad. kool geminderd» isugo. dus soar («at waslssl snier, dm «sarstark wijn l’ EEN TUIN bloemen: Wij kunnen u laveren een grodt sortiment vaste^bui- ten ea Rnteghstenr Villas. voor f 5,80 THANS, 3 1 Grote Moes voor ffc nanen f 1.2S sappige Sinaasa) 13 voor/f Goedkope veroe aanbieding in tr-Ta/ellaken», 9.50 nu Uiis. ZlZ GroentotL en Frtflthandel 150,100 - Zo duurzaam als goed zi onze Toren -Laki tig geborduurd, ƒ6,95, 160 X^ 100 X pu- sends Voor keurige Kousarfi ratie én vlott^Wlevering Vor Goes. SP°* 6.95. 100 X 240 x’250 ƒ8,50. - iterlockhuis. Goes, /j/ i, van ,Rial”r Wij kunnen Ole U ai het 2a paar voor GEMEENTE HEINKENSZAND Het hoofd van het Ge meentebestuur te Heinkens- •zand brengt ter openbare kennis, dat vanaf 22 Maart 1952 gedurende 21 dagen ter Gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt, een besluit van de Raad dier Gemeente tot onteige ning van ongebouwde ei gendommen, gelegen aan de Westerstraat, strekkende tot verbreding van genoemde straat. Heinkenszand, 21 Mrt. 1952. Het hoofd van het Gemeentebestuur, B. FUNK. Voor de schoonmaak KASTPAPI kasVra CLOSEt-Ri zemen/6 SPONSEN 1 la lags prUaen. Hevea Weridaarosn t14-50- SehseahaadaA Niauwdorp, Tal. K 1196—-386 met nylon verste» u bu: „ÏVUU it 85, Goes. /J/ 'repa- '““J I goed adrés: „Rial", L. tstradt 85, Goes. Op/j. preparaties kunt u iten. pracht ;te voor- MT7.0.89. - „De :el”. Vismarkt 8, p.r Halflinnen Blokdoekea be perkte voorraat!, f 0,89. „Dévolkswinkel”, Vismarktr 8, Goes. De echte P.B.A. JkAkens, rijk gebordui en 180 bree$ 8,95. - Vismarl slechts Voordelige r> 1» p ^4 «mwel i andere i Worden kundig j planten werd een burgemeester veroordeeld, omdat hij on der „invloed” zijn auto be stuurde vertrok de bur gemeester van Urk naar esheeaeu, M/M, f 18M. Argentinië als bemiddelaar bracht de- YE 180 de eerste rog aan wal pro beert men in het dal van Tignes een dorpje 150 meter onder water te krijgen, wat vooralsnog niet best loopt, door de hevige protesten van de inwoners werd de liquidatie van het Gast huis aangenomen besloot men in Amerika tot zuive ring van de bokssport f T,! had in Hoedekenskerke de 'kV aanbesteding plaats van een algehele herziening van het waterschap, laagste in? schrijving f 99.250 werd een afd- opgéricht van de Ned. Bond van Prot. Chr. Beroepsvervoerders - bliceerde men bet pro gramma van het koninklijk bezoek aan Amerika: jran leek (OO boe- de. Oude uit- Witte, 38. --- zya WIE RUILT mijne«hiewwe Woning in Bouwplan Oost, voor een goede woning'in het centrum Van Goes? - Brieven- No. ll-4y bureau vgn dit blad. TE KOOP: In gsLzr-Keu- kenkacheb^e-icèfkplein 29 te frapenT ,yz' ZIG-Z AG afwet kef - Aa. Zaterdag en Dinsdag op de Markt te Goes. Grote partU\pracht JONA- markt 8, Goes. THANS, 3 kg. voor f 1^-. X kg. rofe Ba- g. Zoete :1a vanaf X 240 1 /7,95, AANGEBODEN: Eep-dEr- 4jk/8,95. Bijpas- tbpen ƒ2,59, zeer in cellophaan ver grote graslinne normale prijs Grote Heranfa) cent, witte, grote méat, vi 4.98. - 't Interlc 10 tot en met 17 Maart 1953 Geboren: Marjoleijntje, d. v. B. v. d. Plasse en J. van Hese; Bernadette Maria Jo- sephien Augusta, d. v. A. Hoogesteger en O. M. Rjjc- kaert; Victor Rumoldus Ge rardus Désiré, z. v. D. V. Boel en A. A. M. Klaaijsen; Jan Jacob, z. v/G. P. Rijn en C. M. Qreel; Julius An ton Wilhelm Friedridh, z. V. J. W. Janitschek en M. G. E. ter Steege; Huibrocht,,z. v. A van Sabben en J. G. Wolthuis; Jan Marinus, z. v. F. Wisse en S. van Stel te Kattendjjke; Jan Willem, z. v. W. J. TielkemeUer en C. - Schot te *s-H. Arendskerke; Hugo Theodoor Dignus Jo hannes, z. v. C. C. van Son en J. Jacot»; Dina Maria, Roelofse; Pieternella Mar- garetha, d. v. F. de Bruine an A. Koote te Wissenkerke. Oadertroawd: H. J. Dekker, 48 jr. en W. Kluit, 48 jr.; P. Liplyn, 23 jr. en P. D. van Oosten, M Jr.; C. Ge- schlere, 22 jr. en P. J. E. Maartense, 24 jr. Gehuwd A. de Waal, 34 jr, en B. Polderman, 24 Jr.; P. Wandér, 31 jr. en D. E. T. van Hese, 33 jr.; C. Polder man, 27 jr. en P. van Jhaao- aan, 23 jr. Overleden C. de Oude, 7» jr, echtgen. v. J. Pente te Zierikzee; H. Winterswijk, ♦8 jr.; A. Laven, 75 jr, v. P. Poelman; A. P. Bak ker, 38 jr„ e. v. A. M- van Gorp te Wemeldinge; 8. de Jonge, 73 jr„ e. v. H. Voc- njjbn, i- XPIBR Gaffèltuig, groot iWEILEN, Gom^^ /W TE I^OOP: IH goede sj Gaffèltuig, groot zeil fok, groot 20 mV^ompleet met - rondhouten wanten, vallen on tlokken, f 175. Lange Vorstatraat no. 60, Goes. /fl MÈTALISEREN Van em mers, teilen, wasketels enz. Le Coq en ZnrfWyngaard- straat U^oes. Tel 2020- 2712—1000 double ^,5 11.50: - iuIs Van Zee, [anstraat 5a. Goes. -- zjv - Onzichtbaar stoppem>»an alle kleding. - -^Mppage- ■- depót: KleetmtLr:':; TL. Zee’’, SUAclriaanstraat 5a, 112, prima. JSM' - Theo Eijsdy 'V><Tel. 2219. rBj isXJearXJócs. RESTANT PARTU Heren sokken met nylon, rotf 3,95 nü 1,95. Werksokkefi, extra met nylon 2A9<Werkkou- sen met xrylon 1,35 en prachtige'geminderde Ny- ionjpedsen van 6,95 nu 3.95.- _><nterlockhuia. /IJL RESTANT PARTIJ extra Slopen, nu 1,95. -pr' st plaats- Na 12-3 <van dit blad. 'S, Goes. Prima Jaegerwol, 1,25 per ons-kmfl VolkswinkpPfvismarkt 6, slaagt u bij ons. In Kar- rft, M - - - en OERSTERKE diJUnTWerk- sokken in dejrifeur grijs en met nylon ^versterkt voor slechts /2,65. Natuurlijk/** bjj:^Rial”. L. Vorstetr. 85. ’t Interiockhnis is nog^ëéd- Kóper!- Grote H^renzak- doeken, gvkjjrtfrd, [in vele 7 mooi'e deswfns, van 59 cent /dzl hu vpm^9 et - ’t Interlude- j hwflL Gors. S^. Jacobstraat ’t Interiockhuis ij nog goed koper! Prachtige "Khaki Overhemden, zevrlijn pop lin, met 2 bojsfzakkbn. een I merkartikel in cellophaan b i verpak*, alle »v«.' n zolang I de^xfiorraad strekt: 5.95 1 Ufnterlockhuis. - 1TEl 2175 IlONGE V0RST5TR65 [GOES J OOK U moet het weteh. „Rial” 'in de L. VoraMtraat te Goes heeft Kte keus Nylonkousej»--''voor 3,48, Met - li BgkV* Maart ’SS - No. 11 fjKÖÓP: René tor WitloftrekketeifWind- 7J? - „oien voor Jrfuisbessen, DOOR AANKOOP Strosnijder^iJetonncn Pa- een mooie Leesbibhatne ■r lil Jen. 15 cm. dik, 3, worden Zatcrdag^atJoo bc 4 50. 5jm 6 m. lang. Aard- ken vèrkochtxfp de. Ou appaHuembakken. - Zuid- Vismarkt>f 40 cent u vdétitraat 100. Goes. zoekerpX: p. A de Wit ...T-rrvtr i Qpasfst. Jacobstraat 38. ACCORDEON-MUZJEK in ruime sortering^-tfanaf 50 M cent per hwrrfner. - Mu- 'ziekhuisj< B. v. Sprang. ■j-MJtkinderenstraat 41 te JONG ECHTPAAR met baby, 1 jaar, a«ekt onge- -‘^/zit-Slaapka- igen huishoüde- te petten weer de bekende zoomloze van de/K.V.T Nieuwe dessins in wollen en pluche TafeJJaeden. Een prachtige cojlectie Gordjj- l nen in alli tenenprjj bedel-*-’"^ i- mevr. FRAL //7 straat 6<j^Goes, vraagt een Da«betTStbode. GEVRAAGÖ. EcrK'Flinrke, Werkster, morgens door ons per wepk-^J C. Pik, Goes, H. de^K Ljuge^Vorststraat 11. i-ï.-^Goes. TE KOOP: 17de en 18de eeuwse Boeken, in pertiA- menten en lederen binden, geïll. met kopergravures, o a. Batavia lRtistrata, Li- neus^ 32 gjd!^Werken van Rousseaoenz. - Zuidvliet- st r^ac 100, Goes, TE KOOP Circa 40^50 ton. Brandhout, _>e<'r bil lijke prijs, oqir per 5 ton .gélijk. Tehévragcn: M. de Paiv’srH'H.kindcrendijk 6 ts>?6es. Denkt verder en Messen, Scharen. machines van P.1" Herder bij: J. A. Visser. L. Kerk straat 2. Goes, Tel. 3036. --mZ- P A. DE WITTE, alle soorten gehele irjbei ontbieden. KOOPJE! DamastJPafélla- kens met een kkdn vlekte, slechts 3.96 - „De Volks- winkel”,- Vismarkt 6, Bogs. INTERLOCK Sp^teroeken on Shirts m_j*dat 5, 6 en 7 sléchts^M^TS. -■ „De Vólks- winjtek Vismarkt .6, Goes. ---- JAEGERWOI^sjwhts 1.25. per knot!>-eWe VoHrswI.n.- kel”, WSmarkt 6, Gocs^q. PRIMA SLOgBN. slechts: f 1.95. IJ*"- „De Volks- winkePTVismarkt 6,j5oes. Restant Jongenspvama’s in maat 6. 8 10. ƒ3.90, ƒ.4,20, .'jM- „De Volks- winkqP5 Vismarkt 6j_Goes. VOOR BAHDOEK^? één adj^wr^De Vólkswinkel"’, Vismarkt 6, Goes, yj-tf de .TE KOOP: EenJ-*-gst7. Wandel waggxkFjtf'Bankert- stra^L-+3rGocs.. Kop én Schotels vanaf 49 cent,' Afwasborstels 3yct. Melk wachten, ƒ.2,75 Nésten ■Emaillc Schalen ZtiO en 15.85. Verder Kéukenta- fêltjes; Trapje< Strijk-' planken.’.Miófe” Wasma chines. Wripgcrs, Stofzui gers, llaarnkache.ls. Kin der'- éiy Wandelwagens, enz. bjf J. A., Visser, I-. KeH 3038 ATTENTIE! Vanat-heden is ons KUO Ateïsjes- en Ondergoed 25 'erlaagd. Profiteer il - 't Interiockhuis. - A» U TREFT HET Treffer-Lakens, deerde levei jaar, 150 160 x 24T? TE KOOP: Flm. 2We^kg. Mangels en een^ffSar Le deren Laarzprfz.g a.n., 80 cm. lang^-fnaat 44. - A. Paayjue; Postweg 18, Ka- Dim roor 18,70 VI» U 2 pr. Nylom WU HEBBEN ZE WEER! De sterke gele Rubberean- «alen, ia aHJeea van f2.60 tot f4J5. Griekse Sandalen, damee- maten f 9.75. Herenschoenen, la zwart ea bruin. flMA L Prkaa Werbeeheeaen 4. V, J. F. H user en D. X f18.56. Bruine ea zwarte Jeagens- Extra Treffer-l.akéns 'e|- I fen 180 x 240 7.5(j, Tref- ferlakens’ rijk geborduurd, 180 x 240. ».<>5. Bijpas- sendé Slopen ƒ2,59. La- 7 kens err Slopen worden geg^zrfndecrd. met een le- vensduur van twaalf jaar' 't Interiockhuis. -WIJ HEBBEN de alleen verkoop van de. .machtige g-borduurde Lakens en Slopen merk „De Gouden Toren". Déze Lakens en Sloped >1jnvan. zeer, fijne k'wajjéeit en rn cellophaan verpakt. - 't Interiockhuis. GOUDEN TOREN Lakens, rijk geborduurd e.h. tevens ajour. in 150 x 2jw? 6.95; 160 X 240 7.95zf8Ö x! 240 8.95. Bijpassende -Slopen f 3.59. en adt'r practise!) in ■péllophadn- verpakt. - 't ln- terlorehuis.- Goes. St Ja- 'cj>Hstraat. -sarrpp'age- -------GEVRAAGD' Een Dienst-* tfkerij „Van; TE. KOOP: F.-n -BALW- R meisje D^Ruiteffd v.-jn -_Z, vv, Fijsdgp^-erlwrkstraat 46.- BjigX>e«rGócs. - z I Gcpk^ 6.95, 7,95, Vólkswinkel”, 6, Goes Leake Tafelkleedje^, frisse kleuren, slecb*rl89 cent! „De VoMrfwinkel”, Vis- <akeqg( mooie grifte maat, C- „De Volks- 'ismarkt f mer. Gi Ijjke^ ^bm." v. d. blad: ZIG-ZAG atwerkep^van HET MAKEN' vanJSnopen". S"S, o' Gespen Ceintupteert Kou- dag .geprda?- Wed H. de „IVii gere^yfteA iH7 a -*■—en levercn>i^e vixjr 9.9 jüjtffaardstraat 7-9, Goes. BILLIJK 7-3 KOOP: Epn De voo>tfad is beperkt! TE KOOP: Een z goj* wit Smith Premier Schrijfma- 't Bey/huis. W Bos, G'o< emaille Keukfuritechel. - chine met brede ^/igen; Pppegaaistraat 4. - t. Vorsts*rifat48. Goes. normaal toetsenbord, com- ---- e u Pleet en i.g.st^BoekhoUd- KERKO-OVERHEMpEN TE KOOP: Schrjjterachine bureau L ^an Damme te met vast boor^doub in pnmasteet? ƒ60. - Te Go(>. Qrf)te Kade 2, Telhf. front, krimpyrif 11.50.* bévragriV Wcstwal 9, Goes. 3186. Heren-Mpetenuis Van Ze rna vvoHT '“t St. Adri^anstraat 5a. Goi a^f 66^^agtecm WIJ ook uw XpJ<fel9. ./<r/ stoom 7 en .verf goederen verzorgen- Uw jtofderen worde'n oók>rp verropk afgchaald. Wed, !ok, Wijngaardstr. /gangbare soor- wn. Vaste Vloer- én Balatum. - £rde Schipper en Zn.. Arendskerke. /j y Twee BestelwagensJIS&'én Ifbrei?OeenWJZ.^1hTng- JJ1** ~rteringin Jajumse- baar Toiletkastje en Zo- Matjes, Cocos Deurmjriten. mermapteTTWestwal 73, Coc,°8 maten, ChinaJdatten, Hol- JJ tap Tapüteïfenz. In zeer RESTANT PARTU Heren- voordjjifé prijzen. Voor - sokken met nylon, varf 3,95 naar Thofe- naar, Kapelle. Nylonkousen, 30^. ijzersterk, huiSjJïoerttad. 7a, Goes. - EXTRA KOOPJES! Groot ste sortering Bedden, Ma-: - trassen. Stalen Slaapka- J\^ mermeubelen aan laagste /J ‘d’óekën'39 PrÜ^n. - F. de Ligny, aoexen s» Kloetingseweg 6. Goes. z VACANTIEHUISJES voor personen te huur te Zóutelan de. compleet met bedden, keu- kengericf. Buugas en verlich- - ting. - C. jonker. Zonnebloem- ■/-. straat 17. Goes. ïelefoou 3KM b g.g. 3066.. e triach Droogscheerapparaat (merk BraunL^i te ruil z .3 tegen z.Ka jx Philips Shave 240 ƒ6,50, Ivoor -, Lange Vorstetraat ---) ie, Qöm.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 5