Vitrages ocoslopers en lllttl MCRtSOiï 7’ éz wit ik em 3.65 T Drijfhout ^ILLMAN sterk verfraaid en WXfbeter FILMAVOND VOORJ‘URSexP°sirie te Kapelle, ia Hotel „De Zwaan”, aca. Eti tacü Ribfluweel J. E. LAMBERT <9/ ARIEL Bleek-Graszaad Vo., d^Zl^T YPISTE Focus BUIKBANDEN zijn AFJ Een net Meisje voor 2'/i dag per week Cafd- Restaurant ^„De Poof J. MARTENS - s Heerenhoek 1 to Dameshoeden Het W^^fudi TILROE Gaasepoortstraat 23, Goes Rokj/U. - RtouUA 1 DUMPPALEIS Ga dan naar A. Vermatte Zoon - Goes daar vindt U wat U zoekt Flandria: hoge kilo opbrengst, hoog eiwitgehalte, fijne ftotf&H' Voederbieten: Plastic Garage A.WILLEBOER cAPPENDijK Enig Kapitaal (f 18M—f MM, niet Ineens) tegen goede rente. Aanb. werden str. verte, behand. Brieven 11-1 bur. d. bL E D E L M A N J. G. V O S - GOES Voorstad 75, Zaagmolenstraat 58, Telefoon 2892 KUNSTMESTSTOFFEN, EVERSDIjK-SCHRTJ VER- LANGB VORSTSTRAAT 72 GOBS JUunUtnontelk 17.11 ll.ll 41.» ÏÏlcudzteo^iumeA ZUIVERE KAMGARENS 71.» 7l.ll 'll.ll 11.71 )eze week SPECIALE aanbieding NYLONKOUSEN IWMI-SOltl-ROOtHr ZomettMot en ïïlofuu/h-Utot W BOS japonnen Ety^iUjefk £innen ïïlanUU. r. 11.71 TeW.2447 11.71 ll.il 1 Komt naaA. h;. U daagt naaA Uta gena&gon j •4 a W V ff PAPEGAAISTP't GOE5 TEL 2968 Goes Lange Vorststraat 80-82 Telefoon 2087 - Na 6 rar 2636 r pole? Kleine Kade 1 - Telefoon 2595 GOES MASTODONT en BUFFALO met 101 tosfrasstapem in diverse maten, kleuren en prachtige dessins Voor tafel, lampekappea, Motorliefhebbers U WENST eea prima' bleek? Haal dan nog deze weekl bij ia de Wijngaardstraat Hotel „Centraal", Goes /b vraagt een net Kamermeisje H i. EEN NETTE WERKSTER voor 2 dagen per week van 12 uur v.m. t BEZOEKT DE PLISSEERT Wij brengen uitsluitend do be t o r e q u o I i t o i f in 0 alle mode kleuren prijzen 5, 6 on 7 Gulden Begin van BRAND kkn U in de kiem smoren met een SA VAL handblns- apparaaL Prtfsen vanaf f 42. M. H.H. Land- ca Tuinbouwers, TUINMEST 7x6x9 (Gloor vrij) De aangifte biljetten Inkomstenbslasting 1951 Vermogensbelasting 1952 II. » II.7S MJI III. - 11.71 A. Overbeeke Goes - Telefoon 2798 BETERE WERKKLEDING EN TOCH LAGEPPUS WIJ ETALEREN niouwo »orio* lingerie katoenen Dames-Pyama*s on Nachthemden (ook in tpeeiole maten) l Firma S. Meeuwsen 5000 ka. low I .-. J Klokitraat 21 A'; l 1 Gebrs. Duvekot, Nleuwstraat 72, Goes ToMkm ABD j] i capes, kastranden sms. san. Vanaf 1.95 por meter 1 20 am. braad l.vonSTSTR. J7-TEL 2555 GOES Aeteen soor muft ran dé zalm 500cc. TWIN prachtmachine V Loon I 20.- par week ENTRÉE 50 CENT I GEVRAAGD Mevr. KAKEBEEKE, Goes. Tulpstraat SS. Terstond gevraagd M ij U-8 A R Amfasriraaf 174. Teraeasen J. FRANCKE Tal. 70. Krabbmndljfce DENKT OM DB KOUSENBONNEN t b*1Nylon-reparaties la éde dag reread MODEL «M Vormgevend - model met soepele elastiek pandjes in de maagband. AMERICAN STYLE w AANVANG 7.30 UUR TB KOOP AARDBEIENPLANTEN Ji.A.K. gekeurd, klasse B. Prijs f Ilk— per 1SM. k HENGSDUK. Bieseilnge fa N. Kerkstraat 28. GEVRAAGD 6<fi Wü geven gratis en des kundig advies. L. POLFUET, RosemartJnstraat 8. I. A STOKMANB, y Magdalenastraat 12, O i Goes, Telefoon 2512 Velen xün ar soker van. si] kopen voor Pasen nog oen riJwieL maar dan een Heeft U ze reeds gezien t Ja, dat is werkelijk een rijwiel dat af is, van kwaliteit en sierlijke afwerking. Deze zijn gemonteerd met Hevea buiten- en binnenbanden. Torpedo remnaaf, zware' spaken in achterwiel, lakj asbeschermer, zwaar ringslot. Chroom- en lakwerk onder volle garantie. Dit rijwiel hebben wjj ook in sport-!, modellen, werkelijk een pronkstuk, en de priwen vallen mee, f IJ«.54, f 144.54, Sport f 1A— inclusief jasbeschermer en slot. Komt zien, het verplicht tl tot niets Alleenverkoop voor Noord- en Zuid-Beveland. Verkoop aan alle soorten onder A.H.V. rV AUe gangbare aoorten rteedr in eoorraad! Abmede prima GEDROOGDE PULP. Ook in elke hoeveelheid te verkregen rpedaal eoor de volkrtuintjer de bekende KUNSTMBSTHANDÉL STOOFLAAN 1 TELEFOON 205 fijn or woorl Vluggo on dotkundigo bohondoling Op vorxook bofookon wij U goonto I Oortataeel 140 Goes, Telefoon 3175 AdmlnMrotlo- on Boloatingtokon APARTE MODELLEN KLEERMAKBRSWBRK met vormvast btaaeawerk - Laat niet iedereen op Uw bedrijf los voor plantenziekten- bestrijding, doch laat Uw land- en tuin- bouwgewassen behandelen door een der navolgende bedrijven met het behaalde SPUIT-BRKVBT GEBR8. BOONMAN. Borssele. TeL K 11S5-M7 (LANDBOUW) JOH. HOOG8TRATB. Ovesande, TeL K 11S5-2M (LAND- en TUINBOUW) F. J. DB PUNDER. Kwadendamme, TeL K 11M-215 - (LAND- en TUINBOUW) De vertrouwde adreasen voor Uw PLANTBNZIEKTENBE8TRIJDING WIJNGAARDSTRAAT 27 GOBS biedt U Groene Officiers Hrgsnjassrr. met en zonder uitneembare voering. Groene n-i nsrertigsn—«tel. Gabardine Rsgenjaseen Haterjschera, Dameajacka. met en zonder voering. CantenflagejMoen. Regenbraekea. Zeeduffel Marine Paata lei. Grote sortering Werkbroeken. Kaaagareii WtirktTcrtoin^fiii Leuke Kinderjaeks. ALLES TEGEN ZBEB VOORDELIGE PRUZBN I I L Kerkstraat 9, Goes, Tel. 2039 - Nieuwe Burg 9, Middelburg r UIT VOORRAAD LEVERBAAR Rolluiken Markiesen M t Markiezendoek V Zonneschermen Automatische Zonneschermen Baltex Zongordijnen Raam- en Etalagedoeken StoeUopers Tuinparasols Alle soorten Fournitaren Zeilrtngen en Ogen Rolkragen en Rolstokken Koord en Koordbonders Onderdelen voor a i i Reparatie - Voorstad 82. Goea, TeL 2S47 Ftjno Nytom. o* rijden boord. M Deniw’, Ankert speciaal koopje 2SS naad.....,,.1JM Am. Nylona, le keus. Net Nylon. merk Paulette, met keer mooi, ladder- naad en ■ündering 4JS vrb8.85, LM, A»S Met zwarte naad. Boer meelt KristaL le keus, M Denier. M Gaage. 15 Denier, laddervrtj boord LM le keus AM Koopt Uw Nylons bU ems. WH verkopen uitsluitend le keus. Elk paar wordt door sas gegarandeerd zonder fouten. Er is veel 2e keus en B keus aan de markt KOOPT BIJ HET OUDE EN VERTROUWDE ADRES DIRECT GEVRAAGD EEN AANKOMENDE BAKKERSBEDIENDE G. F. v. d. LOO, rk R A. U het V. Hsnaern. L. Kerkstr. 7, GEVRAAGD Voor rap/#n« aomerjutnpertfea f 530 en minder aan materiaal. In prachtige Meuren en aoorten. V behoeft niet tegen het werk op te eien, de boorden breien wj] gratia Bet bespaart V een massa tgd. Alleen-verkoop Pinqukn- en Lavenda-Wol PotHie-conetien 12.90 Maat-coraetten, vanaf 10.50 Gonfopoortitroot 9-11-13 Telefoon 2379 --- TE KOOP CHR. KOLE, KLOETINGE Brandstoffenhandel TeL 2174 Goes. APART CHIQUE - VOORDELIG GEHEEL DUBBEL 11.71 M.M 11.71 21.71

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3