Nylons voor Iedere dag £,harinckT\. „ZEELANDTOURS’’ naar di Göêï POLEY* Dahlia’s Anemonen Bestelwagens Lelies HAMWORST PIETERSE Hiermede nodigen tety U uittot het bijwonen eun een Bailors 1948, kleur blauw, draagverm. 650 kg Rllinn 1945, openlaadb.zeer handig wagentje Tevens beschikken wtj nog over enkele teer goede personenwagens AUSTIN A 40 JSTURM’S BOEKHANDEL Kapsalon Harthoorn Opril Grote Markt IS - GOBS Telefoon SSST mddegcoie i capacif&L...: I Begonia s H.S.Drijfhout JAARBEURS te UTRECHT op, iiü'm KRANT IS VERSCHENEN r GRATIS kant Ude voorjaan VÊGÊ- krant bij Uw kruidenier krijgen. •f? - x I S Moflowssn we III WW WWW GEBRs. DE JONGH H. HOLLESTELLE Het beste en mooiste grote prijsverlaging jaar *,.1239.- prachtige scheerapparaten nieuwe kleding WEEKPROFIJT 3r E. J/SINKE-DE GRAAG KLOK STRAAT 7 GOE8 TELEFOON 2527 DOOR GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO HUIS KRIJGT U DE VÉGÉ-KRANT IEDERE H DAGEN? Moderne ivagens Gladiolen G JOOSSE Bt. AdriMusfroef 11, Gooa Stro- enVilthoeden Lange Vorststraat 44 y/ •r- I GOES „Shell” Bestrijdingsmiddelen STOFFEN BETERE CONFECTIE aan billljltt p rij xa nl Zie esis etalage! Voor vlijtige handen GROTE,KADE 36 - GOES DE BESTE GOEDKOOPSTE BROMFIETS •38 cent per 100 gram 90 cent per 250 gram IJ i. - door buiten- en binnenlandse fabrikanten gebracht "wordt, vindt U in onze nieuwe collectie Zag U reeds onze NOUVEAUTÉ S in yé MANTELSTOF reeds een zuiver wollen mantelstof 140 cm. breed A voor f7.95 ..DE KLOKKENWINKEL" Luxe Post - Van der Peyh Hansweert ZAAI- ee PLANTTIJD Zaden, Bloembollen, Se Vm^^ocM KAALHOOFDIGEN Etamine 1.15; - Effen Marquisette 1.59 - 1.39 - Embrassen per stuk Marquisette met strookje Kant en klaar strook Marquisette met kantje Brabants Bont, fantasie, 80 breed Brabants Bont, 120 breed Schoorsteenvalletjes Kleedjes reeds vanaf Handweefstof 120 breed Cretonne voor spreien en gordijnen GOES Telef. K 1100-2717 Dames/ Unicum, rubber- Corset 'TEL-13 79 «ANZEFOORT3TR. 6 -18-12 A1KAMPMAN 85 1.29 M 29 1.49 2.49 1.79 1.85 2.59 1.10 89 2.59 3.98 Holtap-Karpetten, in alle maten en prijzen Bedstellen, 1- en, 2-persoons, met kapok en binnenvering Ledikanten, 1- en 2-persoons 1 Met D a mes als He HORLOGES HORLOGES HORLOGES tonen wet gebracht -wordt I I I I I aa, Gom Tofofoow 211s I COP5rTTf^ WOtDl-N M AGAZKN Lange Vorststraat 36 GOB8 Firm» In het ichoonmaakgstijHamaa Gelei ;'-t Nog stands Haal hef bf.- WED. F. GOEDBLOED, KrsuT,t—rkl. I. D, M JONGE. Opril Greta Markt S. I. F. VAN 8ABJMN, Ktakakaat IK Ia. REUER8K, StaMnmt. C. SCHRIJVER, Var aha—of 1 Magdalenastraat 7 1 on ELKS BEURS Straat 7, TeUf. 2669 DRAATAVCWD Wegens verplaatsing der zaak De laatste week van onze VELE SFOTKOOFJES Zia eialaga Zla etalaga .Door inmiling wégen» aanschaffing van nieuwe wagen», hebben wf momenteel een neer speciale aan bieding in BB8TBLWAGBN8 Antlia 19481 kleur donkerblauw, 500 kg- R U 0111 draagvermogen GARAGB-MOTOR-8BRV1CB „Cappendijk”, Terneuzen Telefoon SOM Axetaeatmat 174 „Schoonmaaktijd" KastpapiertijdL GROTE BORTBRING U in rollen en vellen, wit en gekleurd I Lange Kerkstraat 5 Goes Telefoon Ml» I Stoelbekleding, gobelin. In terra, groen en brnfn. f 6.75 I per m. Epingié. beige en terra gebloemd, f 16.56 per m. I Moquette, f 8.54 tot f 37.56 per m. Pluche Tapijt, I 2 x 3 m.. f<8.—Holtap Vloerkleed f33.54. Cocas, I 56 breed f3.36, 76 breed f 4.75 en 166 breed f KM por m. L Bouclé Loper f 2.75, wollen bouclé loper f 746, pluehe 11 moquette loper f 5.36 en gebloemde pluche leper f 7.65 per m. Pluche Vloerbedekking f 12.56 en bouclé vanaf I f per m. 2-persoons Bed en 2 gevulde kussens f55.1-persoon, f 87.56. 9 MEUBELMAGAZUN - Megan wij U weer vpn dienst zijn? DB VBGB-KRANT wordt samengesteld door Bpeci- aUsten die V wiUen helpen, des» duro tijden te bestrijden e g- Zo stiet, wendt V dan tot on» en wfj sallen sorgen dat iedere ij Gratia voorHchtieg dagen het blad geheel GRATIS thni» krijgt Wil toch ieder Zelf» Uw briefkaart wordt U nog vergoed nu ia het niet meer nodig om met een kale Pt dun behaarde acbedal te lopen. AMe dagen, behalve Maandag on Donderdag. ..ORAT1B OMDII8BIE. •’l7 ÉU de oorato bebandelinf imWaïigt U oen GARANTIEBEWIJS, waarop, bij eventueel mialukken, het door U betaalde bedrag wordt tenigbetaald I Aanbevelend, VeJutatroat OS, Gom - ToUtoen 2110 VER - y- Telefoon 2179 Lange Vorstatrnet SS GOE2 Op elk rijwiel te monteren Geheel compleet met Verzwaard rijwiel f400.- Spori- en Rijwielhuls MET VERTONING VAN FILMS op 18 Maori 1952, om 7.30 uur, In café Sinke, Krabbendijka Wg hebben het genoegen U mede te delen, dat wij de Heer A. r. d. Akker ren de Afdeling Voorlichting ran N. V. Noarg aan der- Lande'Exploitatie Mg. te Deventer bereid hebben gevonden op dexe bgeenkomst een en ander te vertéllen over „Da ontwikkeling van onze moderne onkruid- en insectenbeetrijding* middelen'* Op deze avond zal gelegenheid bestaan tot het stellen van vragen, zodad een nattige gedachténwisseling over practgkproblemen de waarde van de avond zal verhogen. De geluidfilms, waaronder enkele kleurenfilms, hebben betrekking op de Land- en Tuinbouw. Landbouwer,. welUndbezItter*, tuinbouwers on andere belangstellenden, wg twgfelen er geen moment aan of U zalt deze unieke avond beslist niet willen misten. N V. VBRDUGT» Industrie- en Hendelsonderneming AgentB. DB JAGER Mzn. te 's-Grevenhage Jebo-Depót. Kapelle (Z.BJ zonder Chauffeur) SOUEX-VERHUUR M. A. do Ruyterlaan Gom - Telefoon SOM 'F* btj geen gehoor *104 v.h. J..V, d. Vliet -. I WUssgoardatroat Ooêsi Kent U reeds het O Niet warm Soepel en eterk Veile garantie uitgebreide collectie 1 a Pluche Kleden f 16.56. |mtlURM(fiNoèUNKUOMr Tu_20^V*0OES [vraagt zichtzending GawalMg» torteriag UtUMtoed umt pormrite ZBBR LAGB PRIJZBN VRIJDAG 28 MAART a.o. en DINSDAG 1 APRIL auk Prija f 8.50 per peraoon Verfréb VÜMtapen 5J0. Middelbarg 5.45. Goes 6.15 N.V. ^Stoomtram Walcheren”. Markt. Middelbarg. Talefóo» 3043 en 3044. Gebet. Blanker. Pottenmarkt. Middelbarg. Tel. 2665. Aato MU ..Zeeland" N.V.. Spiegelstraat 5. Goes. Tel. 2200 en bg de bekende ^Zeeland- Toort”-verkoop- sdrrmn in Walcheren en Zeid-Beveland Wij etaleren thans de nieuwe modellen voor het a.s. seizoen t WWrdt du i Zowel voor NU f3.48 ALLEEN BIJ: - ff 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2