an 2 F FOTOALBUMS FOCUS 1 HF V111T Dansen inrun mirt vsn oud, bottend (Leschenkenhuis GARAGEBEDRIJF Biemeo Regenkleding DAMESTAS VLOTTE FOTO Ma rkiezendoekl^0**445^ fr Moderne 60E5 Kamgarens prima snit'en pasvorm in pastel-tinten tfipeee SCHAAP altijd! Goes I - Alliance I /Sa Mas KJf.VJ. Zuid) H. D. Meulenberg 7 A. W. VERSCHOORE /z Janse van ró i Noordwijk £en goede, naad! mvimau betere Compleetserviescadeau 3/ 3 en nieuwe 1 oes ifr’ Kwaliteits binneovering BEDDEN 2-pers. met 2 kapokknssens f 129.- 10 foor garantie op binnenvering SINKE-DE GRAAG - GOES 2 CRAPAUDS en 4 STOELEN rondom bekleed met terra pluche vanaf f 215— Co. Triomphe du Nord" Victoria” REUZEN RODE KLAVER I' irp i stopt! l j- ”b hmm Etamine in gahaal i of- eeru In diverse smaakvolle dessins 2.00 2.66 1.56 Marquisette - C. L van de Vreede, Goes J. A. van der Goeskade 11 - Telel. 2328 (5n poen pahoer 3166) Gordijnstores Overgordijnstoft en Karpetten Slaapkamerkleedjes in grote keuze, diverse dooéins 12.25 7.95 6.25 [RICHARD t (AtacLel'tüu o speciaal voori W. J. Dominicus - Goes Kerle Kerkstraat 13, TeMkaa Ne. 2624 'n nieuw COSTUME zuiver Wollen Tweeds f 62.- goede raad III Voor Specialist voor Bruidsfoto's 11 6/9 CA M E R A VANAF F 13,50 MNTE UK na Breng f: i Ift t i ïbutZandeA’' I 5 KLEDINöMAC’AZ'JH IJZERSTERKE PAKKEN Prachtige eiken Schuiftafels f 39.- Zuiver wol Jaepé Tapijt, 100 ca. br. f 9,80 Twisted Mattea, 92 cat. breed f 3,45 Overgordijaetoffea, 120 br., vanaf f 1,95 KNIKKER-W EDSTRIJD Haal aan formulier n UNMKnUTILMI-TKLtATT LUCERNE De groenvoeder-favorletenl GEBRs. DE JONGH Postbus No. 35 - Goes GELD IN UW WONING Voor schoenen y van betere kwaliteit daagt U M Schsenksudel Lange Kerkstraat, Gees - Talais sa 2393 Oranje” - Goes f 5.50 tot f 55- «eaawhs useeea eeê auaaëaëaeeëeëëëWiS ZONDAG AA heeft het fijnste /y op gebied van Wonlng-lnrichtlng St. Jacobstraat 48, Gees, Tel 2491 ▼orgefcdrt U: Steeds uitgebreide sortering, MET DE NIEUWSTE MODELLEN Door langdurige ervaring, VAKKUNDIGE VOORLICHTING Lage prijton voor betere IrwalMeMen HOOFDPUNT iu/ mij maai H II D N II Tl klet*ri keul Uit phn 150 I Rtiilre nrilvan 9 119 Parfumerie lokatraat 4 Goes De „Prins van IEDERE HEER, KOMT WEER IN 1 IN T NARDE VAN DC LVOÖSTSTD. 57en64 'V GOES met „THE LUCKY STARS" COLLECTIE f In Camera's da beste sortering 063 lililMM es tlhtid reeds voor n t- J GOES MIDDELBURG. XEPAXATIE AAN ALLE MEKKKN DOORSMEREN EN ONDKRHOOI» ftUi r u— I. 2494 te versshlllende kleurau en »r|>«a WEDERVERKOPERS KORTING I •nt •nt Orgels, Plane’s, Accordeons, Violen, Guitaren, Mandolinea, Banjo’s, Blokfluiten. Mondorgels, Snaren, Reparatie ▼an alle instrumenten. Stemmen. Schoonmaken. Mustek, klassiek en populair. GOLDSCHMEDING Lange Kerkstraat «1. Goes. Kamgaren Cestaum. reeds vanaf Zuiver wollen Cestaum Losse Broeken Jongenspakjes, met plusfours f 28.76 JONGKN8- EN HERENCONFBCTIX GROTE MARKT 2 TELEFOON 2527 Uw adres voor oen Ooes Zuiver wollen} blauw, grijs en bruin f 97.50 lla Ir oes ODCQ GROTE MflSMT '5 COfJ Alleen ge< koopt U v SO cant por 250 «rem DIVERSE KWALITEITS-OLIËN per liter en per vat. COULANTE BEDIENING wit of ecru, 90 cm. br.. div. kwal. 1.96 1.45 1.40 0.95 0.7» slaaft U] beter ia ‘t GBSCHBNKBNHUIBI Aparte, gereserveerde, eigen modellen in de f^ase Leds'rsoorten en tn Boxine. Ie klas afwerking en tn prtysan van Ai* 17 'n mooie tas stel, tien fepen édu of h» komt uit bot y M. A. de Ruyterlaan 35 Goes Telefoon 2577 Neg voer enkele wagens sUUingsruimte disponibel. Met enkel M de goedkope PR IJS KL A'S SB. W maar ook ia de BBTBBB K WALITBITBN brengen we KaLoMa werkkleding om. in Maneheeter-jaaoee en -broeken Blauws, grjjM ee khaki-broekee Blauwe, grgse en kkakl-werkjnsjea Blauwe, Kkakl ea witte Overalls Grtyso ee khskl rtsfjaeeea '■-Heer Hendriksktaderenatraat 7 GOBS Telefoon 2SM Terrein Goes Annvaag 2 M uur Sntrdo vohoeaaanan f 0,10 Ouden ven dagen on kinderen f OJU Mi.lirl.. HnnHalaa.Um». Dm». «7 1.95 1.46 1.40 0.95 1^0 tot 170 cm. hoog, prachtige gebord. randan 10.60. 9.70 7,S5 in groot essortiment ven diverse tinten on dessins 120 cm. breed 4.35 3.75 2.66 In. Holtep. AxmlmUr en Wilton In nieuwe erecties on moderne tinton, dlv. kwolit. 120.76 102.96 S4.6Ó 76.60 69.60 35.96 27.95 pan IVaaiahlag crème 90ct.j Beauty crème 90et. Cold crème 90 ct. Milk of Cucumber 135 ct. Poeder 190 ct. Astrigerende I lotion 330 ct.| Steps enx. enz. GLACE DAMES HANDSCHOENEN Groen, rood, bruin, grijs, zwart, cork, f 18.40, f 14.60, f 17.75 per paar NYLON HANDSCHOENEN In wit en kleuren, f4.60, f5.95, f7.40 p. p. SHAWLS en HOOFDDOEKEN Exclusieve kleurencombinaties, f 4.90, f 5.50, 15^5, f755, f836, 11050. NYLON8 GLAMOUR GUL Een zeer gevraagde kous, extra lang, per paar f'4.10, per 3 stuks (1 reserve) f 6.15. GEBLOEMDE ZOMERSTOFFEN Nu de mooiste keus, f 2.85, f 3.10, f 3.90, t 4.60, f5.30, f6.10, f 7.10, 90 breed. GARNERINGEN' Zeer chique uitvoeringen. Wy hebben steeds de voor aanstaande merken voor handen, in vrijwel alle uit voeringen, óók in sport en stuks, prijzen vanaf f 119. tot ft—.— toe. WJj vragen speciaal Uw aandacht voor ’t rueotvrBe Magneet-rUwiel. UchUopend en ijzersterk, in alle uitvoe ringen leverbaar, vanaf de normale toerfiets tot het lichtste sportkarretje toe. Ook in KlnderrU wielen, en Kinderdriewielers zijn w(j aéér ruim gesortterd TH. J. Jeremiad OOSTWAL 21 GOE8 De specialist voor Uw rtj- wteL bromfiets en meter. durend» deze maand voor Üw jongen een ijzeriterk culotte-pakje voor docht» Ó7 75 (Leeftijd 6 jaar, stijging f 1.25 per maat) Een plutfour leveren Q --- wij estra bij voor Dit I» du» hel moment om Uw zoon degelijk en goedkoop m *t nieuw te steken bq: nieuwe sortering, wit breedten en 1.26 0.95 Enorme sortering Overhemd en Exclusieve dassen Grote sortering hoeden I i Bot boete briUeuglaa is juiaf goed pouoog Niet oUeeu 5» de fabricage van Punktall-glaten wordt grondige vakkennie eu vaardigheid vereiat, doch ook bjf de aanpaeeing door de opiticion -We helpen ook U om beter te zienl i Vreagt en draagt dus 'a OPTICA-BML J LXK)K8M£REN EN ONDERHOUD U C I r a» BUMS TSI i er waa 3 (Ook per extra voortMtg 'atMeausmaM? De moderne saak met de ruime service/ ur! »t Wij brengen U in Herenkleding: Ziterdag 15 M*>rt 8 uur Zuiver wollen gabardine I 69.50 Loden I 73.50 Tweeds f 65.- Popelina f 52.50 Complete SOLA Nu ook weer de heie sortering Three flowers voor land en tuin ijfhout s Zaai Ikaudsl - Boomlnoukai tgaardetreat Got

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1