D.F V!. UT <ui i (Leschenkenhuis IETS bijzonders VLOTTE FOTO ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND A. W. VERSCHOORE DE KLEINE BAZAR t'7’; 11 i OAn ketel te, %ten! CORSETTEN Dahlia s Anemonen H. S. Drijfhout Moderne hoogtezon t lil ff j SINKE-DE GRAAG - GOES n '3 Onze Maart-Reclame 4. VJternitic in uw huis 8.25 11.90 15.75 17.50 )Ut Begonias Gladiolen KAN U HET RADEN Bruidsfoto's Lelies /j' I ÏS7É Hl ^aae Nic.Heyboer i 1 le KLAS Fa. Wed. J. G.Heykam-Massee I eAAvrvm Kinderrij wielen hel ben een RUIME SORTERING, voor vrijwel élke leeftyd Wrijr hetfLUV ook U onze Steunschoenen Ij zijn patsend voor de moeilifkste I voeten, geven gemak en steun y. aan de voel, en I Corns van de Reepe Ij Rapsgealstr—t - Goos Twilfit en Maxis Lastina Step-ins te diverse maten en in prima kwaliteiten s.75 Bustehouders te een grote sortering ALS U DE BRUID IS t c lCadeIruitS 6 MAART 1952 'nuota j anted, Specialist voor Bruidsfoto's te.’ F I I I (f /o GOES 3 C. J. VAM UBRB ZONEN LS MIDDELBURG-] r 7'7/7 5 j,DUPHAR”-6esfn/ding,smi ddelen DE PUNDER-Kwadendamme Wagens de onbiügkheid dal 80 sted. bel. (andere venonketypthedea 80 op de bioecoop-entrée’s wordt LANGE KERKSTRAAT 9 - of After Shave Tonic IN TUADTJE VAN Dtf L.VOOSTSTD. 57en66 GOES ■IEIJES echt pltriet, bekleed vanaf 18.75 met ingang van Vttydag T Maart HET GRAND THEATER GESLOTEN I 1 DEZE WEEK visconsarven Zie etalage on prijzen liirimt PiBda’j v8h ouds bekend 90 mi r«r 250 gram t x vu isierei vervinN ■ME MM - MES CIIHIIES met «chulflade vanaf 48.50 i. Pitralon Aqua Velva Seaforth wvut u goedkope SNIJBLOEMEN Cn POTPLANTEN 7 w y- LUIERS tatra kwaliteit vanaf 00 et. IIIJES prima emaille vanaf 14.79 ...J - IIIEI met verhoogde bodem vanaf 24.50 - 3 SERVIEZEN .1157.50 eoeaeooaaeeae>eeaeeweeeoweeeeeeeooeo ■BBBMHIMMBMmaBnBBMmaBRn De grootste sortering PIJPEN FRENKS ZN. GOESKe,k*‘,”‘ KOUSEN REPARATIE? fa. WED. J. G. HEYKAM-MASSEB en U zult tevreden zijn! LEIIIIITJEt Non uüset, die tot ta do puntje» versorpd ia 2. PARTIJ DAMESTASSEN voor halve pril» KOP EN SCHOTELS ZEEUWSE POPPEN MONOPOLY SPELEN - s tl 1 4e JAARGANG No. 10 RECLAMEBLAD VOOR DE MIDDENSTANDER - Schouwburg „Schuttershof" Goos Een stak speelgoed dat tegen een nootje kan en u>aar Uu> kleine nat aan heeft, in eeneoodtge en hute uitvoering l YÏL J. Jeremiosse OOSTWAL 21 - GOES ZEISS-punktalIglazen -voordotlg In pr|i ZIJDE voor JAPONNEN in' Wit, .Zwart en vele kleuren 3.75. 3.90, j.SO, ±50, 5.95, 5.90 SLUIERS in iedere meet vanaf f 18,50 kant 'on klaar NYLON HANDSCHOENEN ±60, 5.95, 1^0 GLACÉ HANDSCHOENEN m^^m J M 4 Dé moderne iatk met de rnimei Het nieuwe boek ster. Zol koperoxy chloride weer l 7>> Sterke Overalls. In blauw, khaki en wit iment ot Zat fun- ing^ (li. i G»C U M3ÖKT IJ GOE J M te Nieuwe Portemonnaies en Zek-Portefeuilles Koffers Joe Odevaar a*a een voudig niet denkbaar/ ricery Goe» Draagt een OPTICA-BRIL met Zi Advertontteprfe 11 et. per aajsa. BJJ eantract speciale tarieven oplaag isaaa si Aanneming van advertentiea Set utteeiRk Woenedagavaed 9 war 1.351 ÏJn. r. B t k I Op medisch advies een weldaad voor Uw gezin Vreest vrRMRvmM Inlichtingen VERHUUR VAN HOOGTEZON M prachtige decors met goedrend. bfaondar lege prf» f 91JD f 39» f »J3 Grote Markt 7, Telel. 2718, Goes Lance Vorstatr. M-48. Goea Mooie Freesia’a vanaf f S.5S per boa. Deze week ook Uw Bruid»- 1 bouquet seer voordelig, van Anjers reeds vanaf ELKE BEZOEKER doet gretl. mee boor Compleet Porcelelnen THEE-, EET., ONTBIJTSERVIES is de GR OT E prijs Kom een» kijken LZaadhandel - Boomkwekerij I Wijngaardstraat Goe» Uw adres voor een -• door MoSernè Grata eartariae CAMERA’S. LUSTEN ete. ai Wordt bete een bete vaoapreM aver geheel Zatte- ee Naard-BeveBaad Een icbt- rrote li! I Dan Weer naar ■al 12-, In Camera's da beste sortering 6/9 CAMERA VANAF F 13.50 SINT ADKIAANSTRAAT. WIJNGAARDSTRAAT EETSBKV1BS (12 penoeea). ONTBIJTSBRVIB3 (12 peraoeea) THBBSBRVIB3 (12 eenooaa) Coraplata coeaUeeUa aan desa I »w prima gel»ütt vanaf 22.79 REPARATIES - KUNSTGEBITTEN Saeller,heter. «o goedkope» Kapper )oh. v. Eljadea, Goe» xeasepoortetreet 3 -Tel. 2M5 Deze week worden V ruim 50'NIEUWE ROMANS •in onze leesbibliotheek opgenomen. Alg. Boekh. J. DE JONGe'^"£" Lange Kerkstraat 33, Goes'f u vindt tl bü alle lotion steeds tn vele soorten bij Parfumerie van Biemen Klokstraat 4 Goes Sa- !25. Z!L Uet Itn hel Jen t. Wilt U overtuigd zijn vbb i Breng dan Uw kousen nenr: Grote Markt 5 Goes Telefoon 2M8 KwolUoiten pools U eoe fie Ooieveer' geweed te Boa «ttodt «No U workeHIh baadan oei poM apnort - Nieuwe voorreed Behangselpapier Kastranden Kastpapier '.Nieuwe echte TEL 26jl -- C~^^.’7Z*Ï7?7/) f 1L99 Maneheoterbroeken f 17AS p y Ook voorradig broeken gemaakt van Schuttersveld Maaehestor. Tweed Werkbemden. zeer sterk f 4.19 Khaki Werkbemden vanaf f 9.19 Werkjaajes, in grijs en khaki f IkM HEREN- EN JONGENSCONFRCTIK GROTE MARKT 3 DRUKKERIJ „DE PHOENIX" F. J. 8. VAN DER PETL - GOES - Parallelweg M - Telef. (K 11M) >M7 - Vaar adverteattaa te ra 3533 Zaterdag 8 Maarte.». RUk firvr.*-“" Dansen Oók in Biecht» preatoties vaa Uw kinderen op school sifn ooms aan onvoldoende gecichts- acherpte te wijten en een dergeUjke fout kan met gemakkeltjk worden hersteld Heerlijk na het scheren te betten met We re d b e r o e m d gijn de schitterende pasvorm, prima kwaliteit en afwerking en bovendien zeer voordelig I ModelZijsluiting mot veter 13.70 IS.S5 11.90 9.85 ModelVoorsluiting ml veter 11,50 15.10 15.S5 H-90 ModelPosHiecorset te prima pasvorm Modelmet Binnenband S3.30 SS.95 18.10 1190 Alles wat U nodig hebt I koopt U in 1.80, 9.50, 10.80 ens. te alle kleuren f 13.^0 per paar, seer soepel SHAWLS en HOOFDDOEKEN te leuke frisee deeetne J.±»0, 6M, 8.95, 1M, 8.88, 10.50 EXCLUSIEVE KAMGARENS f voor Maatelenstuusna en Zoeter^ maatele, f 13A0, 16A0, 18.50, 88.80 88.90, 30.80 per meter GARNPIUNaati te «eer aparte uitvoering W. J. Dominicus Goes KORTE KEBUnUUlT 19 TBUPOOBI MM

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1