.nnti. Unen een, nu i I \^CrK/^D Van Un«n Ó7 J/ 1 NIEUWE 7i? H. Hollestelle T.. te fioè4 NkkMini i van Uw rw-i'u I MÏil I ■^H«hsstb ook olie andere mo>kon scheerapparaten en mesjes Gillette, Swing, Barbatt Een goede raad!! Drijfhout s- Zaad M.J.F.ClSMIfllZL Repareert beter! 'ÏLnpeeicL.tvaat eik jckaeLieL Firestone-Depêt fa Goes fa K. M. Kikf Keizersdijk 32v Goes Talafaasi na. K 11OO-2O9R W we f95.- H. D. Meulenberg WIJ ETALEREN ^a/wwun ïïlarÜ£Jlex>4tu^ VLOT, MODERN, VOORDELIG x c Houdt Hi Sïe QoecLkofte Simon ÏZtau&M, - &}yfitUcK £innen ïïlanidA 4 ïïlaMU. Woensdag 9 April vrij? nr g Moderne wagens zonder Chauffeur Aardbei-planten H' I Hollandia Onder kleding Remington WIEGEN WEEK! Rijnsburqer Uienzaad K. A. Mijnsberqen - Goes MODEL-VOLKSSÏAGERIJ M. DE KOK ÉN ZONEN Het voordeel van de week J. VAN DER WEELE MMMM t Goes Talat 2447 6% _y Burg 9, Middelburg ti f 5 Voorjaars w »rv. rré koop. v .DE BB' 52. /V 7 I w biedt zi sitter voor- V CENTRAAL KLEDINGMAGAZIJN Magda/agasiraaf 7 Goat EERSTE ZENDINGEN DAMES-JAPONNEN, é>T MANTELS en COSTUMES lijn Julrt aangekomen Da haar 8, J.S/egar blijft maf de vadroop balati B" /fa TeWeoa RM2 f/Z DEN BOER, GOES Lange Veretatraat 110 Vlak bij de Ganzeooortsfr. /V¥ Goes Lange Vorststraat 80-82 Telefoon 2087 - Na 6 nw 2tM Het mooie appel-, peren- en. kattanja- bloatam ondergoed koopt U reedt voor 2 59 in de tpeclralsaak voor onderkleding Voor land en tuin FLAKKESE WIJNPEEN, STOMPPUNTIGE ONTVANGEN Vlotte Dame» dra'gen /2V droogtehaar- apparaat f St. Jacobstraat 48, Goes, Tel. 2491 vartakari U: Lage prijaan voor betere kwalitpitan HEREN- en JONGENSCOSTUMES kunnen wij U het NIEUWSTE tonen wat gebiecht wordt H 1 Klokstraat 21 Apart* Hwdallen blllyke prljxcn ZOJUIST ontvingen wij weer 9 - Zetaardappelen. ^ngc ATTENTIE motor. •s' en he- tlhoed. s-Gravenpolder i t f Net Bazar. 32 BAS ACCORDÉ matte. - E m»20W V - iJmHaae .1 HF- j machii W A S. ZATERDi op de Markt te GEVRAAGD: Net? 's Zondags vrij, o» eter. - Grote Mar^a ELKE BEZO1 tis mee in— TE KOOP: Kinderwaj onder MAART 1952 celein Sepaesft aapaehaf WIJ REPAREREN StrifMfaera. AHT Jap 9- Rn* Keteltje. KOOPT een „Miele” Wasma- Stofzuig Koperen of Aluminium kachel, of „Sola"- en ttkelen, 'n Kinderwagen, bij N.A.K. gekeurd Voorts Inkoop vsn Granen en Peulvruchten adres, n. t schrim t a. ‘aHeerenheek. Teleleen 201 K."- v A W—L“/- ZOJUIST ontvingen wij weer 'C'T/.eZ.e» d TE KOOP: Nieuwe Rrfken «5r N.V. RANDEN IMPORT MAATSCMAPPd AMSIERDAM-C. - SPUISTRAAT r Instru- P. B. v. H.H.kinderenstraat //A WIJ MAKEN uw egunam i en aBp4adm ehetr. appewm^yfe» goedheag m A/fc taogMch Buraau J.'A. Stok- pJu> Gm*. Magrhleneateeat JÏS is nog geborduur de Slopen/<49. 2.59. 2.95. EffenJzSlopen. I \S5. Extra Theedoeken van T.35, nu voor 1,25-y SOLEX-VERHUUR M A. de Ruyterlaan M /^2ioe* - Telefoon >0» ^>y geen gehoor SIM v.h. J. v. d. Vliet TB KOOP N.A.K. gekeurde Adres; JAC. DB WINTER B lt>, Kwodendamme llrte Kok. Goea .Airtjes. 1ste v. Wingen, PROFITEERT nog goedkope Qfik^Eggnt Boperwteg 80 et. Si TE KOOP kastjes, fels. Nachtk, W, Voor hét Lu FOTO’S 1 PLATEN DIPLOMA’S; EN SCHILDERIJEN "i '»T - Algeaaeac VamRorf* Vtétk - is MmOg ZJO a jam. Jas. Keukenkacl bieding voor t Wij kochtenadi en Slopen/van kwaliteiten voor w nedeX^ae prijs. Profiteer hier- T INTERLOCKHUIS is nog chine. Wringer, goedkoper! Extra geborduurde I -alrma, Mer ven J80 <HS. bree^dan 1330 nu voor 8^8: Effen Lakena jrtl j^AKN Baby- avonduren. Ook idetfbe schikbaar. - Brieven r. 9-^, bureau van dit blad. V. t METALISEREN van enjjnfrs. teilen, wasketels epar^trCoq tz Z-\VjJngaa7dstraat 24 te 2O2O^|7I2.. Zaadhandel - Boomkwekerii Wgaardetraat Goes GEVRAAGD <merk Tref. /</O rebel Broed •deunen. - J. l^WÖ^ine /y/ Oprijs. Keizer-. VOORJAARS Koopt Uw wiegje by de fabrikant, dan hebt U betere kwaliteit voor lagere prfjB, WIEGJES VANAF F lï> Ook vervaardigen wy wiegjes naar Uw eigen ontwerp. Kinderwagens, Ledtkantjee, Boxen ens. Laap Veratatraa* N, Goea Telefoon SOM - 1 kojpen; zo meldden wjj U vorige week reeds, is en blijft een grote vertrouwenskwestie. De voorraden overjarige zaden zijn nog steeds niet geruimd. Wanneer U er dus prijs op stelt nieuw zaad'van oogst 1951 te zaaien, kan kunnen wy U er aan helpen. Wij hebben nog een gedeelte prima hoogkiemkrachtig zaad in voórraad, wat wij-tegen concurrerende prjjs verkopen. Hierin hebben wij een prachtige stam. De wijnpeen van ons zaad geteeld, worden door de exporteurs veel gevraagd en brengen een hoge prijs op. Uit voorraad leverbaar. ZEEUWSCHE ZAADHANDEL Westwal 13-17, Lp. Geref. Kerk Hf het parkeer terrein, Telefaon K 118»—»88. Kaapee Hyaeinthen, zeer voordelig. Kunnen in het voorjaar uitgeplant worden. Elke Dinsdag Verse Sla- en Btoemkoolplanten. MUNSBERGEN’8 zaten zijn vertrouwde zaden VOORSTAD 33 A, GOES - TEL 2967 Cjeatij kaLe*. en baeacyen - assen, .beien, prijzen. - .F. de agse weg 6.: Goes. HUISMOEDERS, VOOR ÜW VOORDEEL ZEKER OM UW VLEES NAAR DE Daar krijgt U waar voor üw geld en prima 'kwaliteit Ook onze Vleeswaren zijn alle van eigen fabrikaat en een hoogst mogelijke kwaliteit U koopt bü ons plezierig. En altijd ver*dat komt door onze omset Wij hebben een reuze veerraad RÜND-, KALFS- ÉN VARKENSVLEES In afdeling Ne. 8': PRIMA JONG PAARDEVLEES '..Ook hebben wtj prima zwaar Bladretuel. f 8.8S per SM Akaa. Buitengewoon dik vet 8pek verkrijgbaar in elke hoeveelheid. ALS RECLAME: SM gram prima Gehakt, zonder vellen of penen, voor f 1.35. gram Ontbiftapek f 8.8A ZIE DE PRUZEN IN DE TWEE ETALAGES VLEES UTT DE VOLKSSLAGERIJ GEHAALD, ZEKER NIET TE VEEL BETAALD! WIJ VERHUREN; Waarna chine».1 Stofzuigers. Infraphiels en Strijkijzers. Electrotach- A nisch Bureau J. A. Stokmana.'*’ cuioer Goes. Magdalenastraat 1L Te- W„: lefoon 2512. “maillet VOOR Sjoelbakken. Krikker- ‘Jborden. Monopoly en andere A. Visser, Lange Kerkstraat Gezelschapsspelen. Meccano-, Goes. Telefoon 3036. De Schuco- en Dinky Toys Speel- ouds bekende zaak sinds goederen enz., ook Luchtbuk- 2/ sen. naar het bekende adres J. A. Visser. Lange Kerkstraat -^-2- Goes Tel. 3036 Wij ro- halve prijk pareren Poppen en Mechanisch HET MAKEN van Knopen, reg.. 3 korig. Gespen. CetntuursgLMflhsen- reparatles in^MlTdag gereed. Wed. LL-tléKok. Wijngaard 4i. T^s.per 25ec”r FIX T INTERLOCKHUIS i» nog •loo en Zoon. ‘ren u 3 stukken Huishoudzeep 29 et 1 beker Appelstroop j39 et 1 groot blik Haring in tematenasus 98 et 1H gram Caeau -49 et #00 gram Chocolade Hagelslag 45 et 2M gram Vruehten Hagelslag 39 et 300 gram Paul Kaisér Biscuits 35 et Lekkere 8melik Koekjeai 300 gram Nougat Oübliea58 et 3M gram Lunettes 48 et 350 gram late kwaliteit Koffie, slechts 188 et LET OP IEDERE WEEK DIRECT VOORDEEL DE VERZORGDE VOEDINGSZAAK VAN VOORSTAD 18 TELEFOON 3380 oen ƒ1.25 »/kg. PrwdW Goudéeinetfcir ca JeaatkaM TE KOOP; Ia gUk.rWw /S Door uitbreiding ven' werkzaamheden kan onze V vertegenwoerdlger, de heer B. J. SI a g e r. G e e s. Klpatl.ng.awag 1®. het depOt niet langer beheren Par 1 Maart 1952 wordt hat dap6t van TireStOtU-banden ond^gebracht bij de weke «anaf die datum voer aflevering ep versandbgl ven aüe eèureate maten Auto-. Mater- en Trasterhm4»a *af sergdragen in 1330 Effen Lak. 180 cmZoreed. t>no| van 11.50 nu voor T INTERLOCKHUIS is nog] 18%' /Jy r»r*mrllrr*r»m»’ I F-Wfa gcbordllUF- 7 x 240. slechts TE KOOPj^N^iwe en«e- b™‘l«e Drfssoirs. I-!-. ZJ--e x^ 240. slecht» 5.95. OoiJ^roiien. Ook enkele Speelgoed. xroblementen. - W. Water- an. B 96. Waarde. /J2. .v, OOK W^hebben denjggme i.' onopgemaakt Miele Wasmachine^-Komt u een» kijken Vulkaan. Fa. Npnüdte». Beestenmarkt TE KOOP3 M^Coe». Tel. 2212. /V) ren. waaronder I motor BmjjK? TE KOOP~door omstandig, Ura^^Goe». ■lock On- heden Een bijzonder Igadfus uitgevoerde Brömjjetsfals nw. TE KOOP L lage prijs van Heeft maar4O00xm. gelopen. Jcsariitige motor, zétr Bascule, prijs. - Te bevragen aan van dit blad. goedkoperWij Ji momenteel prima derkleding yopZ m ren. voorjjeTeer V f 1.9iz<5us voor goed goedje. Zeer goedkoop goedje t Interlock- büM* huis. St. Jacobstraat 46. Goes.lEtt bureau nog en Tomatenp roef handel Kestel Wonlng-inrlchting Steeds uitgebreide sortering, met de Nieuwste modellen Door langdurige ervaring, VAKKUNDIGE VOORLICHTING tk ^iadt-en Zn.. Wj fGoes. GoesZPfiéi -• 9ri)«|TE KOOP GEVRAAGD lnT Br- g jt.z. Bakfiets, met of zonder J IjuutjaeL H. de Kun- aej---Diezelinge^ ^jpordstr. 53. TE KOOP, wegens iiiniUadN- heden. Gruno. BramWw («1» nieuw). Te hevfagenGebr. Adriasm^KKinimelandstr. 16. «SemNoordhöek. EXTRA KOOPJES. Gr K>PeDe-sortering Bedden. -—Stalen SI EKER-dört gra- aan B96J& rtT Hszmr-Plus- de allerbeste lours voor is exUa oedkoop^rt Beva-hui». W. losv-^apegaalstraat. Goes^Jfe gp»<prijs 45. w 9-5, buryj^d. bl. bak. Hejj ROESTIG Melkgereedschgp kunt u door ons weer>>prtïeuw laten vertinnep^-«^De Jonge. Oude Siager30. Goes. GEVRAAGD voort hele of Mevrouw P» Biezeli Ook In ven all Maantfl pekappen blauwe Schc JN» ElectrotechniJch Stokman». Goes. straat 12. Tel. 2512. Een Mei plm. 15 jaar. voor de^mofft uren. - MevnSeWen. Konin ginneweg—247 Goes. fp-Q Wij leveren ALLE RUIME KEUZE in Aartte- werk. Kop en Schotels vasdu 48 ct„ Botervloten 1 ,w<enz. llterblik( granen De Air-Washer ge^anwl) i steeds één wep< op proel 16.20). - J2foY voor Was ketels. Èmjriers. Teilen enz. het ^XT)e Jonge. Oude Sin- geJz50. Goes. VOOR de L'Avenir- St^Jwas- machine naar „De^Vtftkaan". FaNónngjtaeZBeesten markt 6.95: ^^ffen keus, 3.95. Alleen bij :JV T INTERLi •jWciale Nylon- Érte nmd en Vorststraat 85 -3 1 goedkoper 1 van onze ui. Rrima NA ONS GROOT SUCCES TE KOOPCirca met de openlngsreclame. ge- nog tot en met 15 nabouw, bankoop van Lam- Kamllr' ahKroon, een Delfts»-^-- A. profiteerden van ónze, t- aanbieding eersteZéfu kousen, mei - extra lai ..RiaP T INTERLOCKHUIS. i« nog goedkoperBijzomief-e aan- róuwlustigen. partij Lakens WIJ BRENGEN guldens be-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3