HILLMAN J? &t tach SHELL" Pennings voor PIJPEN (ook voor reparatie) POLEK Göëï? uw HL S. Drijfhout xW kcuz niet goidfop&b! tfzhoejhfa Aftaap, ALLeniu.! M. J. inn din Berge VELAND EIGEN HAARD IS ttetf WAARD ZOMER- MANTELSTOF „DE, 3# j Renault Vier de Luxe GarageCentrum’, Goes Magazijn Poley presenteert Dahlia's Begonia's Gladiolen Anemonen Lelie s Vr Bromfietsers j Maakt eens kennis met de practicpat Jas ^/zQ Imitatie leer 'Rugsproeiers GEBRS DE JONGH GROTE KADE 36 GOES SUer famgt Kapsalon Harthoorn >414, Geote MaeM 13 - Wrp WW Lunnettes 5 stuks te betalen Landbouwkallc (Magnesia) E DEDREU^- GOES E. J. SINKE-DE GRAAG GROTE MARKT 2 - Telefoon 2527 - GOES De Klokkenwinkel" ME Ijzersterke Sandalen vanaf f 3,95 met ertpe- en plasticzolen Kinder- en Meisjesschoenen tn^ tdcA tnaa^ ISeiLelatu^ V vkJv VErkoop GEmeenschap r de VéGé-kruidenier doet méér, OOK VOOR MIJ! If 7,95 jj< 12,95 het inleggen en vex len ran Garage A. Wil laboar. r Lux» Pout - Van dor PeyL Hansweort I VÉGE Dealer In hot middelpunt dor 7 belangstelling I Tai. 2047 k. Overbeeke, Voorstad 33, Goes Vernieuwen van Uw Markiezen en Zonneschermen Zuiver wollen V I SCHILDERWERK Jacob 5'.*Y.t~5SBsr-*48s ^•mcmae^nmmewmwwmMnaBiaa --- MtddeMkandBdMvma W. N. KORT, Heernizseweg 179 - Goes M. J. ROBIJN, Zonnebloamstraat N Goes I Voor Dames en Heren f 75,25 't BE VA-HUIS W. BOS GOES TEL. 2968 ELASTIEKEN I KOUSEN tp»dvbbdbehkteid r maat en confectie „Optica” A L KAMPMAN VERNEVELING! „DUPHAR” - *8Veer.Areadakarky j A.A.ELKNBAA3 IIH TOEGANG G»AT» Uil VBBVBN M ONDBRHOaD. DOR BBHOUD i L. VAN EEN EN NA AM Mlddelburpsostraat 16-22 D.N.G4-V.B.C.DUPHAR (kleuralol-carbolineum) D.N.C wDUFHAR** Dl PUNDER - K wadendammi' KaMeeut M* Patent KaU M« B.lk.menmlaotor Mh J. MARTENS. 'b-HEBRBNHOBK s/ri'./in<;sn.tc/i/c RIJWIELEN —**-*..*******. *J C5 E S WIJ BRENGEN DEZE VOTEK: DEZE WEEK /i/7 Waterproof Heren-Polshorloges 4 ■■■■WMW I. I Bur» Goes i 4 I 1 Lange Ker kit raat 9, Goes, Teleloon 2039 - De schoonmaak ia weer ia aantocht! De tijd voor het ia ook weer aangebroken. Vraagt prijs I I i 1003 1107 1854 1856 1006 2021 2034 2113 2120 2225.; 3632 2251 2306 2364 «3978 2365 - 2685 2695 2855 3055 3281 3595 Z~2 3790 Zeer smaakvolla dassina en kleuren 140 breed Alles met leer-binnenwerk, onverslijtbaar onbetwist de beste tandpasta Verder een zeer uitgebreide collectie tegen zeer lage prijzen KOMT, ZIBT BN OVERTUIGTU! Lange KerkstraatGoes Telefoon 639 J SCHILDERS VRAGEN UW AANDACHT voor TENTOONSTELLING Ondernemersprijs f 4850.J Laag la wegenbelasting f 78— par jaar Laag la benzineverbruik 1 liter ap Pittige 4-c,Under kopklepmotor mat verwis* selbare cyllndervoeringen Biedt ruimte voor vier volwassen psreeaea, vier portieren Direct uit voorraad leverbaar Dealer vopr Zuid- en Noord-Beveland en Walcheren; TEL* Z 379 w. CA.N.Z EPOORT3TR9 - II-13 OPLEIDING VOOR. Praktijk diploma Boek PRIVE LESSEN en w CLUBVERBAND Curses 2 April Aanmelden na 6 nnr zaeonds bg r Beslist water- va wladdlcht Soepele dracht O ondwdtonBl Neem een proef met MASTODONT BUFFALO. GRONEM- voederbieten Lanen Verstetraat 86, Gaas - Tafofoea 2118 't hartje van de Lanfe Vorst et raat 61-66 GOB8 - TELBFOON 6094 bestrijdingsmiddelen bij ultitek geschikt voor ook leverboar met Vgr neve I-apparatuur Vraagt Inlichtingen ol relxlger,bezoek TafobowwboU „HIT HERT~ STUDIBCLtlBS SCHILDERS ZATBRDAG I MAART m. ra M sa» IN HBT Vereaigiagsgebouw TB Opeatat éér de BdeteRtbrne Hw RUfiaitmr TREKKING LOTEBU HARMONIE „EUPHONIA” GOE8 4566 Hoofdprijs Rüwlel De overige prijzen vielen op de nos.: 95 17» 286 341 387 527 725 787 923 1053 1090 3843 ^*"1 4073 4163 4303 4334 4351 4488 4550 4685 4984 Op vertoon van het lot kun nen de prijzen worden af- gehaald bij W. Kerkhove, Lange Vorststraat vóór 15 J| Maart 1952. Daarna ver vallen de prijzen aan de Harmonie. /b| «w i» afkorting van /- In die verkoop gemeenschap werken circa •7/ 1200 kruideniers samen die U tea goede k O as e n Mevrouw l. Indien U de neem „VtGf op de uHnkelpni tiet prijken, dan neet Ui HIER IS DB KRUIDENIER DIE MEER VOOR K MIJ DOET I De ktaidenier die U grote eoordelen brengen kan Ja. als U die letters op de ninkelpai ziet, stapt U dan eens f e binnen Meeroam en ook U solt dan bemerken i Vruchtboomcarbohnaum J J3UPHAR- ter bestrijding win insecten eieren (hds). korstmossen en wieren O---Xi— I eepmoa^mmf eamm wwmdrwm rrewM^Bme W6B wwv»3^^^^^ noemd prodact. dat de zoor- delen aan beide in zich eeeenigt Gele kieerztof zoor de bestrf- ding aan insecten-eieren. De stof drdigt de eieren deoe en doodt se KAALBOOrDlGKN an M hat niot meer aodl< sas sast aaa kale at am behaarde erhedel te lapea. sf^Aap dwsa. ■helve BMeader ga nealiedig, OBARIB ON3I3IOIK. BH de eerete hehmdeitna ontvangt V «sa woedt toragbotaald I Kjdkselpetar l»h Cwnvelsaro Amaotinn Chinealpotor UK ir uttfetif RH Im eMee Sapor IX U'« .ff-- Mepsmeot U X 1» X U* Prima Gadr. PM» Leverbaar «tt veeemnd OiniTirini» irtein OiMtaHi muiree aMWeslg. Vtaaoo naa Me ét KtJNBTMBBTBANINH. Deze week on, nieuwe >ucco,-artikel 15 cents par stuk Amandolgabak mat Adrpcaat- vulling. lats baarlijks I Ter Introductie hooit U bij aankoop van 6 stuk, maar Komt U aans konnis makan Banketbakkerij Van Melle 'Telefoon 2021 Goes - J Gocreotoleerde afhelnlng,palen 120. 140, 160. 180 enz. Turtsiroolsel, Spoorbiel,, KlaverruKer,. Landbouwzout. Dralneérbulzon. Botenhuizen Zpldvlletstraat 7 Telefoon 2673 Gaaf mg maar ob’n Locomotief je «w. want dat is hot beate en mooiste fietsje wat er te koop te. Prijzen vanaf f 126.- Zie do enorme sortering bjj-' 'KAMGAREN COSTURKS rnnaf f 65.- ZUIVER WOLLEN COSTUMES in moderne ruitdessins f 59JO OVERHEMDEN, eest boord, eanaf 5.95 Ruime sortering ZELFBINDERS Bureau voor Administratie en Belastingzaken Telef. W Kruisingen INRICHTBN BIJHOUDBN 7 COKTROLBRBK van administraties Zaadhandel - Boomkwekerij MwaMlai NI MaSBagilBB I wijngaardstraat - r 15 steens Anker f 39.50 ƒ7 vof/e garantie Zie etalage Zie atolage

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2