ZAGU I (Zeschenltenhiiis 1 I l I Wil I s REINK ran Biemeo =i T J Xe fl JAWA L 1 I I Moderne VLOTTE FOTO Muart-redama DE KLEINE BAZAR A. W. VERSCHOORE J I HlNRHMSI 95 seat per 290 prtsm CJ.Niiatm4irMM9 MBTEMK-MB 1.95 tZ Grand Theater WIJ. Jmmiasse §oes OOSTWAL 91 TELBFOON MTS Wij, httpjuv aaJL U om on v 1 ieteJi, te. yien! VITÜ/^CE— Goesl-DeZeeuwen I t clt-adjeluiitf ETALEERT X/ een pracht collectie Thee- E$t- en Ontbijtservies cadeatd Branswijker Metworst *faoör M «ent IM^omb ▼0 *eem -per tM gntm Bleek- Graszaad Helma en Selma NS IS U behoeft niefs te kopen ETALAGES I i I WTtUHIC VAN DC LWKTSTD. MARQUISETTE T AM INE G O R DIJNSTORES GLASGORDIJNEN Boom bench er ners PAAUWE GOES Hét Sinter merk ▼oor alle werkl WED. H. DE KOK - GOES WildtH RniiVHi sAifafa Gemengd Koor ’s-Heer Abtskerke Vergaderisj ras de Vereniging voor Chriateighe Wffkeerpleging Bortaele. Niaawdorpf Lewrdorp op Donderdag S Maart a.a. des avonds S nar In de ceafaterta far Geref. Kerti te Ml eau dm p i F Niet alleen Parfumerie WEBRPIKJEIJT-/ stom HEIJBOER Ttuma >es REINIGT •r r f Ufa .-.fa ▼an I r 71 I t I I I A,JVE'?T'»|f'tPLAO VOOR 1 'JID EN NOORD BEVELAND ’NGEJ IJZERSTERKE PAKKEN Uw adres voor aan SANAPTRIN jaagt bou J en pijn tilt Uw body F*>,- Grote Markt 7, Tefal. 2718, Goes m een rrs die NIEUWSTE KOP sa SCHOTELS, gewoonweg b tsithg. fa dfa 12 wraritillende pasflsRdnwM en mut fase gonddecoratfa Werkelijk iets /fns soar fage prfs GELD Vrijdag 29 Fobr. t/m Zondag 2 Maatt Dow«y''Key, Gone Ttoroer te AAN DE RIVIERA een eeAatrriecA in wwririk en SMMMbr/ man »rr fafaA0wj«ob cxkmru. 10 MfafaM i 2.75 Bllkjus Cocktail k»n- rt” Blikken fruit mW f xao i ZEISS-pünktallglazen geven U tn elke oitnetio een goede klflt op de <Mwp«n. Bon bril MM „OmOA” tnet ZBIOS QLAZBM, awsee MMUfaRafadÉriC' wve aveMe* wow» w^oo. I WóiM GOES Aa. Zotordgomlddag 3uür Grotg Kinder Rn FemBii'i i iliBag V lU EEt^ PRA AIDE SORTERING - EN AfiN^rOCNDÊLlGE PRIJZEN -fa SfaMM «MSfas, Mt «r «»*M fa fa 4fa. •set eofatfareUCo yel4rfa»Sr5o ronden, hoogte Ut tot Ite een U keept 4e breedte «os Uw reiken fait te'doortfoltp per weder UBt, KW, tlBA 'llt, ydfa far etofafafa^faafaMfa aaftkfay fairtia ■eadwsihfas, fa fafaw. Tripmenhfai Bg‘ MltUfat Trtpwifaliii ap kibfasltefil. aRsn faafak- - tbkfaw ÉMt afa*ahr>, Seefaafa on 'Rfao- apporatau. Laoae metara, ast fan», eaa. tos. O^^V^«Mi^ljk^WkXlfaosra»^ae AJVa aoorian CORSETTEN neer et eet ‘ELASTIEKEN KOUSEN dubbel en enkel Rekt en Nylon *1 panspons gratis I F. VAN VREDEGEM ^EONDXG AK /Z c vriendschappelijke wedstrijd Vfa»r A L Uw BANDAGE’S erjou goed odreel GLACÉ DAMBS-HANDSCHOENBN f 13.40. f 14.60. f 17.25 klearvn Groen. Zwart. Beige, Tan. Bruin. 'Grif» en Rood NYLON HANDSCHOENEN ‘f allemieawete f 4.60. f 5.95. f 7.40 ZIJDE wece BRUIDSJAPONNEN in Wit en veie Hoeren f3.75. f3.90 f 4.50. f 9M. fiBO. f 7.4^. f gJO. f 10J0. f UJOyee water LUIERS APJES f 4J0. f 5J0, J OJO, f 7J0 NYLONS. Oafaoar Girl KAMGARENS Algemene Comlaot porcelain Elke baxoekar boven 10 Jaar ontvangt gratis deelnhmo-formulier, oni te raden hoeveel knikkers zich in het glazen figuur In de etalage bevinden BEZOEKT DE KLEINE BAZAR EN WIN HET SERVIES - NET KOST U NIETS Specialist voor Bruidsfoto’s 11 --1 lg Camerft’l de beste sortering 6/9 CAMERA VANAF F 1330 *Nog n week gaan wij door mot onze RECLAME - Maandag 3 t/m Woeasdhg.*S Mwwt INIEI ir HUW Bea stori ssemkoesls fUw met Rlshard VMmorii en Paal Do ■pias in ènaa sopafate vearataütap Thlïifiifitïi met Rag: MMaed op Jtate Ifamaa Aanvoeg t aar 15 >eer <k btroeaxle Jawa één- ea twce-cyfjnder kuanaa wij U uit voormad leveren, dmé oek B.M.W. 2S0 c.c.1’ B.S.A. 1» «g 2S0 tteci CrZ. 125 en 150 cx.j Eysink 125 en 200 &C.| Geur 98 cx. Vitamine crème Vaaiahing crème - Almood crème Skin lotion Chafaag milk Poeder Lippenatift da Jaazaaw Ito. 9 DBVaODmU .DB PDOKNIX" M hfawt 19M p. 1 9. TAN DOB FBT1, GOM - ParaBelww - Tetaf. (B 11») MN - Vee» sfli irtinfas VERFT sMdaaatM^NfafaMMRNMfanfliiMibggi^^ ■3. fa DB JONGB, Opril Grsta Msrirt K U WENST een prima bleek? Haal dan nog deze week fl.t.M bij Klolutraat 4 Goes Schouwburg „De Prins wan Oranje* Gees Tetataoa 2463 Zeterdog 1 Maori -oa., 8 uur eerste optreden in Gaos van „THE FLYING DUTCHTKEN" o.Lv. vee Matth. Meet Bfagwi—DBflDBir HM^rai m Vbfa KWMïTfOT en GOBDKOOP teer1 BUewt/Mnagaagn t V het DB BESTE MERKEN IN ÊÊN HAND k 'I Opgortoht. 1S93 OS- i: I- Bntrte f ATS fl. a i> k a F- L I U W "71 f 21 A— t fa ta MM n u zeer nver- fcuid- ed 3r dtt BLB mei M ei. rta- X* nder- t voX- e uit rij een ■s. h echts Sok- toot. isrkt ea- md •1L i Goes - Telefoon 2153 Dm» week specle/p aanbieding ven Blikken Ananas De ipecialitt voor Ue Rjwiel. Bcomfiete «o Motor Bff hoofd- of handenarbeid, bf sport en epol, éteddb gebruikt U Uw ogen. Boe r1 EW beter U stok doe te veiliger Jp beweegt V Wch. wtt of dom, te om. breed fa diveree ineeM- «WWB.?' 'Mt, Kfa, SLM ■■•NCW breed*eo es JeeeMtetteo poor iedere boers »M IM 1.M IM 1M 0.95 e/pep^, grote eortering t^d, tM, 9Bt, X40 BIJ AANPLANT VMi BOMEN seoe Telefaeo 3M4 en 3I91 1 Vanaf lieden hebben wij een aperte faoWfaoui tnsericht. Daar kunnen wij onze elfaatfae allo modellen WINO— MAABMCHBtag faaon on demonstreren, oa.:. SINGBJt-AGKNT5 Alleen gedurende deze weent koopt U voor Uw jongen oen ijzersterk culotte-pakje '«eoe slechts Ó7 75 (Leeftijd .6 jeer, stijging I 1.25 per meotX Een plusiowr leveren Q w< wij extra bij voor O.r J1S h dus het moment oa. Lbo ^Bn degelijk en goedkoop fa fa -A-t-- U;;. w iiMuw te sienon otj. MsSpawonM «fa eear nseet. met korte leesrigdl MOSH ATCUSMI Lenpe Kerkstraat 9, Gaas Tel. 2039 Nteawa Bssrg 9, Mtddaltasrg Du. even veer Uw "tahopeJ daar Q Nr»ade 17. Goes, Tot. 2019 Tcrreia Goes Aanvang half drie Eatrte volsramencn f 0,50 (Ouden vaa dagen en jongens f 0.25 Opvoering vaa bet toneeletnk ^DB HJÉMT fa-vtar betait op Sotaefag-1 Mssrt-ska.-fa wlsase- tfaetM op treden V*n d e Zeeuwse CfafenwMOr O SS fa s. laar, sneltekenaar PUT bOMUN 70 Aanvang 7'fa nar «atrAa f tn f --"’A extra lang en aser elastisch, per poer f 4.10. per 3, stafa (t reaarw) f 6.15 POOT T9iÜ9tK't’Cdf^tHU Git JKfliMMK- ssaadate in aser Aperte Deaataa Vrfldag sur; Jstmdss 7*aa 9 aar Zeedag X 7 oa 9 aar 1 I— Aanvoeg5 aar TJoor etst n esrpsten de Cfaleoaaater, Vtaboeta, faDy op MeegeMo-rgkteimotarea rt- uurd >lks- L rtd- i.ct, >lks- s. ra-irn’ EH aad ib is nki Heul het bfft fa RKUBMB, Rtatotalst. t. floauim, >|-gilsiafaWig. WKD. F. GOBDB&OKD, Mriutihnifat. 3. P.'VAN 8AM5N, KIskattest IA ■set hot bekende Donsorbest DE sMrsaMs vee Radio Brussel Als gast de taefas down ^NHUCB** Een devoread proprafano met versoekaemmors vN bol publiek Kaarten b<t ms plaatabeepeofam wmfa Aodsss ■tem de wnèl Voorziet U Kfag-vun taarten I*'! Twisted Matten. M cm. breed ,1 Vwto Tapfa extra kwaliteit, 100 cm. br. f Mfl Jaapé Tapfa. zuiver wol, 100 cm. taoed T KSO 2 Crapeuds en 4 Stoelen, rondom be kleed met terra pluche, vanaf Eiken Schniftafeta, met patent Zware kwaliteit solver wollen ptaete Tafenrleden. 140 x 170 f 40^- Zulver wallen handweef Tafelkleden, 140 x 17Q t 3A— Pmetatgn draaibars Defainfailiafc mot verUch ting en 5-delig rookstel, 4 ver- if^ echütonde medelten t 4S^~ nfaifila mot chrootnrand en 4-deUc MNG£ VORSTBTRAAT TeUfBen 37P3 Zie onae priften in de etahgrl jUjGLAMt TU2.PDN vmmf yhi.iiissiMRg i mifh^ Gra/kranssnteOs. aan neer lage prfaMnl MlTtT MlflfNOMfa F*'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1