POPPEN I DJ VI !IT .Odha^^ALIhmpman (^eschenkenhuis I VITRAGE van I A. W. VERSCHOORE Glasgordijnen in buitengewoon fraai assortiment Grand Theater Moderne VLOTTE FOTO fa. GEBR. MULDER Kerts Kerkstaat 17 - GOB8 - Telefoon 22M A.J.MJMOB/enZn. DE ERFGENAME HELMA en SELMA met het populaire donsorkest Goes I - Rood wit P Lippenstiften Biemeo Klokstraat 4 Goes Pullovers, Kantblousjes, Kinderkleding, Heren- ---- ^hiinuh PtinH Bustehouders Step-Ins Corsetten De Kleine Bazar Goes KANTEN EN PICOTS in wit en ecru In grote keuze "*S n 4 I De grootste sortering PIJPEN vindt U bij FRENKS ZN. Fa. L. J. Hillebrand Zn. ï3Aeiw&& NAAR MAAT f «IKHIfEH HMOELSNffM C. J. RWSOM m w iiiiiih i uwik tiimm tn a ma I tiet W^fudö Fa. Wed. J. G. Heykam-Massee Indien U „ANTI-GRIPPINE" in te nemen. UM/ tbeJlfLav mJg U cnn te RIJWIELEN Parfumerie Sc.J.m ismni vtrvmi E. J. SINKE-DE GRAAG opbu. spot. Mfl»n tj goes ezeLLicf C. J. van isptni virvtiN irtw uk n m Telefoon tlU Dans lessen bal Dansschool >rlanvier nr ten f 129.— f 49.75 VOORLOPIG BERICHT I W 4-. j BHM1 M UrttMtM (UJ BNttMM m Hr raw —WHft f 215— f 39- t 1 Inrichting, contröle en bijhouden boekhouding Behandeling Belastingzaken INCASSO’S EN INFORMATIES IN TUADUE VAN DE L.VOÖSTSTD. 57en66 GOES - UW VOORDEEL IS: Kwaliteitsschoeuen en verzorgde reparatie! ©e modtAnAte, dt/dUmAn Spijker loos - Gelijmd - Gepend See/ mij lotfi maoA, B^uzLcuideA’’ - ----- BOEKENWEEK 195 2 I Algem. Boekhandel 1 de Jonge Goes - Lange Kerkstraat 33 - Telefoon 2264 i Grote Markt 5 Goes Telefoon 2326 Maak een proefrit en vraagt inlichtingen bij i Wt Jeremiasse Ooatwal 21 Goes OPENBARE LEESZAAL - GOES Algemene Ledenvergadering op Donderdag 28 Februari 19^2. om 20 aar in de Leestaal Agenda ter plaatse ter inzage Na afloop lezing over opleiding leesiaalassisfent Als G R LE P dreigt don kunt V sich tegen griep vrijwaren door tijdig KWALITEITS BINNEN VERING BEDDEN 2-peraoons met 2 kapokknssens STALEN SLAAPKAMER bestaande uit: 2-persoons ledikant met voetbord. 2 stoelen nachtkastje en tafeltje f. 150.— STALEN 2-PERSOONS LEDIKANT met. 10 jaar garantie 2 CRAPAUDS en 4 STOELEN rondom bekleed met Terra-pluche.vanaf PRIMA EIKENSCHUIFTAFEL ZUIVER WOLLEN WILTON KARPETTEN 200 300 vanaff 109.50 ’il Donderdag 28 Februari, in onse .pociolo voo-.tolling Specialist voor Bruidsfoto's IA „THE FLYING DUTCHMEN'* Kserten 6 1 2> on ploatsbespreken vanaf Woensdag 27 Februari, 1 uur, aau do saai J. ROUW Voorstad S3 Goes SON DAG AS. Guitare Will’s Rouge Baiaer Trés Bien Tattoo - - Ponds t Bourjois Max Factor Dr. v. d. Hoog Khazana 'i •j.’ euz. Altijd in alle kleuren in voorreed f 0* kt IMTE M|E NU ^ir^.ut4A! In t Fantasie Zijde voor Zomerjaponuen in exdlusieve dessins SHALWS EN HOOFDDOEKEN in fleurige, frisse Voorjaars-dessins Vlette f 4 90, 8 80 -7-TAFFET fagonné HANDSCHOENEN W. J. Dominicus - Goes 7.40, 5.65, 3.20, 2.40 per meter 1.45,1.25,1.20,1.00,0.95, 0.79 ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD 3EVELAND werk I- - uur 14 jeer 'PELDUff. n mef oode met speciale versterking nulag Draagt aan OPTICA-BRIL mat Zelss-glazen De moderne taak met de ruime service Wie méér ml zien ibuhkiuk Sc herten Serveer Schortjes In Camera's da beste sortering 6/9 CAMERA VANAF F 13,50 Grote Markt 7, Telef. 2718, Goes Goe* - Telefoon 2153 ooi- Pen, stal- ket- :aa«. pel- ter- tna- lad- slen raat int, vei- enz. Uw adres voor een U» adres daarvoor ifi GANZBPOORTSTRAAT 17 - GOES i W(j verwachten Hamer oiiii PRODUCTEN! Havervlokken Magere Melkpoeder Ruwe Rletaulker - Tarwekiemon Volkorenmeel 'Zilvervliesrijst BlergistpUlen Meiassealroop Dus voor Uw Hauserdiéetnaar 4e Jaargang No. 8 DRUKKERIJ .DE PHOENIX'* SI Februari IMS F. J. 8. VAN DER FKTL GOES - PandMweg 44 - Telef. (K 1144) 8487 - Veer advertenties né 6 uur IMS Truien, Camisoles, Japonnen, ~BROJÏFIÉT8TÏlti/Bk Van Xe. klas walsoorten Prachtig gebreid eb^laag breiloon Leverbaar binnen Klagen W(j breien ook van wil welke U nog hebt liggea! 23 Februari tot 5 Maart 9 Bij aankoop van een Nederlands boek van tenminste [4,50. ontvangt elke koper de novelle .Insecten in j P,astic" GRATIS, waaraan een interessante PRIJS- VRAAG verbonden is. Voor Jongeren de speciale I Boekenweekuitgave .De Speelse f 0.75- de gonschefvan een brom, Ars overweegt, adrissres leg U onse sortering hieriè j *e komen tien I - Niet alleen, dat ad] de vooraanstaande merken direct uit voorraad kannen leveren (ook losse motoren1 doch óók bij een rt/anel- motor is vakkennis van de leverancier een eerste ver eiste en in rijwielmotorcn tijn wij gespecialiseerd, dai is genoegtaam bekend so'n heerlijke warme THEEBBURS op do theetafel. >n het Geschenkenhuis heeft beu* uit mdér dan 40 stuks, alle met kapok vulling In afwasbare Chkssts, handbeschilderd flssweol, Handweefstoffen, Gobelin en in prfaen vanaf .IMtotUM *n Balg ead.au voor Iedere Huisvrouw Schortjes Japonschorton Positie- Japoaschorten H Verpleegsters- UH64 KQKSTMAI tt-t 5-15-17 &OtS Vanaf Vrijdag 22 Februari bróngo» wij U da grots Nodsrlsnd.e film DE JANTJES met Willy Castello. Flentjs de la Mar, Susie Klein, Aai Beuher, Jan van Eer, Johsn Kaart jr. Hoarldtte David., Sylvain Peens on veie onderen DE JANTJES eon geheel nieuwe coplo met rijn oor.pronkelgks opramen. In on. veor.pregramma IITIET LEVER III EE1 IE«ill VIIIT eon nlouwo on utigebreide film 0*0' het lo.en van wijlen Koning George VI A an vang: 8. uur; Zaterdag 7 on 9 Zondag 3. 7 on 9 uur 14 jaar Olivia de Havillend on Montgomery CIHt In (The Moire..) Olivia de H .vlHond In do ororgetelijko rol. waarmee sij de begeerde Okw won. Aanvang8 uur Zondag H Februari a.s., 's.-avonds half tes wordt in de Grote Kerk te Goes een Jeugd dienst gehouden, waarin tal voorgaan Ds H. J. v. Huurden te Schavaninggn Het ondelrwerp der prediking luidt: De Heer is mijn Herder Alle zitplaatsen zijn vrij. Het Kerkkoor vèrleent medewerking Bleekte prestaties van Uw kinderen op school s^jn soms oom onvoldoende gesichts- scherpte te wijten en een' dergeljjke fout kan met ZEISS-punktallglazen gemakkeVjk worden hersteld Zaterdag 1 Maart kernen In de .Prins van Oranje* EVK rdag 1.30 van i de >len- Wel- M. kies, van tant. Wij hebben nog enkele ie hands Dames- en Heren- welke wH tegen een tocht prjjsje willen opruimen (2e kies K.N. V.B Zód) Terrein Goes Aanvang half drie Entrée volwassenen f,0,75 Ouden van dagen en jongens f 0.25 r VrRdag ea. de bekende 55 coat per 250 gr< door het dragen van onze het Jaiste model voor ieder figuur voor slanke en midden slanke figuren MODERN SOEPEL JEUGDIG Wij hebben poppen uit celluloid Wij hébben poppen guklued Wij hebben poppen kleertjes Wij hebben poppen «toeltjez Wij hebben poppen meubeltjes Wij hebben poppen serviesjes Wij hebben poppen wagens Wij hebben poppen Sulky's Wij hebben poppen koppen Wij hebben poppen capes W»ï repareren alle soorten poppen Wij hebben mooie Zeeuwse poppen v Holtap Vloerkleed f 32.54. Holtap Vloerkleed. x I n zuiver wol, f67.54. Pluche Tapijt, 2 x 3 m., f6». Wellen pluehe Vloerkleed Wilton. x S m., f155.— Pluche Vloerbedekking, 1. m. breed, f 12.54 per na Bouclé Vloerbedekking, 1 m. breed, f 6.per m. Pluelu Gang- en Traploper, effen, f 5.34 per m. Gebloemé pluche Loper f 7.95 per m. Gebloemd pluche Loper 70 breed, f14.50 per m. Bouclé Loper f2.75 per m. Zware wollen bouclé Loper f 7.50 per m. Cocosloper, 50 breed, f 3.50 per m.; 70 breed f 4.75 en 100 breeé f 5.95 per m. Flinke Deurmat f 4.50. 2-persoons Bed met 2 kussens f 55.1-persoona Bed f 37.50. MEUBELMAGAZUN KLOKSTRAAT 7 GOE8 TELEFOON 2527 DOOR GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO BUIS 1 treft U NU reeds een uitgebreide collectie Georgette f 348, 4 90. 8.90, 738, 8.M. 10.80 enoezigo Zijde in velé kleuren voor Bnxidjoe f 3 78, 3.9 4.30 oas. tot 11.30 zeer apart BRUIDSSLUIER?, 200 breed vanaf f 16 80 kant en klaar Bruidakapjee f 4 80, 8 80, 6 80, 7 80 ia wit en velé kleuren Kamgarena ea andere neer aperte sloffen voor MANTELCOSTUUMS EN DEUX PIECES Dein vak Artikelen in -onze Afdeling Zelfbediening KORTE KERKSTRAAT 18 TEUFOON 8834 op Zaterdag 23 Februari la „De Prim van Oranje* voor leerlingen, oud-leerllngen en Introducé** Muziek The Orphean* Diverse afwerkingen met mooie kanten of entredeux in smaakvolle dessins en in diverse maten. De prijzen zullen U meevallen in grote .sortering, zowel in ecru als in wit en in diverse breedten Msrquisette. Etamine, alsook met Randen, Kanten en Stroken in diverse kwaliteiten

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1