G< I CleHenl voorwerpen zo 4 NET MEISJE ^>vjeJflordi’ncnModerne wagens™^ zonder Chauffeui Duvekot v. Aartsen .RiciL f. I c KV Bedden Dekens reinigen I JONGEDAME zoekt gedeeltelijk gemeubi leerde F' - 'goes I KAALHOOFDIGEN nu ia het niet meer nodig om met een kale of dun behaarde schedel te lopen. Alle dagen, behalve Maandag en Donderdag. GRATIS ONDKBZOKK. k^NyS^X met V— zwarte naad en laddervrij boord, thans 3.95. -Alléén bij..Rial 85, Goes. zand. plaatsing. TIJDELIJKE AANBIEDING diverse dit blad. met Ragfijne linksgeweven Bem- OF en gratis Kousenbonnen Tern Ou Patijnwec 28 Engelse jusblokje, saus, Hngen. is J. A. Visser. Unge Évang- Kerk. Cojn.^Evesdijk de Vries. Wasklokken. GEVRAAGD EEN WERKSTER even in het hete water hou-| VERVERIJ CHEMISCHE WASSERIJ T A P IJ T R E I N I 6 I N G 60ES: Opril Grot* Markt >2 Tetef 2128 laagd van 5.95 voor 3.95. Komt zien en overtuigt u. brekVeio Wasmachine met Wringer, geheel electrisch. Wanneer soms het grote gebraden vlees niet vol doende gaar blijkt te zijn, TE KOOP: In goede st. z. Solex en een tweedehands Rij wiel. - Kerkhoekstraat 10 te Yerseke. Terstond gevraagd: Aankomende Smid „DE SCHELDE" Türfkade 9 Zuidvlietstraat 13. Tel. 2320 (K 1100). 4< r 111* II till I RIN(. T - - a -» y ?gG()is: GEVRAAGD een voor 24 3 dagen per weel (ongehuwd) Mtddelbargsestraat 50, Goes of de pudding wil bijv. Zijn de aardappelen te zout, verwerk ze dan eens een keer tot pureé waarin flink wat melk ver- saus. Als de jus wel vet maar niet bruin'en smakelijk ge worden is, kan men er een TE KOOPAardbeiplanten, ras Climax. - M. de Regt te Kortgene. No. 57. Tel. 340. T INTERLOCKHUIS is nóg goedkoper I Zó sterk als een beer zijn onze Sajet Werksok- 1 doublé (gevlochten ket- Doet Uw voordeel NIEUWE Militaire Broeken. 13.50. - 't Beva-huls. W. Bos, Papegaaistraat. Goes. T INTERLOCKHUIS is nóg goedkoper I Nog zolang de voorraad strekt prachtige Zwa- 'Tl nendons Dames-Nachthemden. goedkoper 1 Wij leveren Als de mayonnaise maar niet dik wordt, voegen we er eén lepel heet water aan toe (de lepel van te voren voor één of - twee den), dagen per weeks Mevr. KAKEBEEKE, Goes, snijd het in dikke plakken en verwarm deze etikele minuten in de jus. Het gebeurt wel eens, dat de gehaktballetjes barsten en uiteenvallen. Roer ze dan fijn met een vork, voeg er water aan toe en bind ze GOES De bekende j Radio Paasveetentoonstelling '—.—..Markt voor Vetvee, goedkoper 1 Als bijzondere at tractie voor de heren berichten Wij u dat al onze betere kwali teiten Heren Onderkleding, zo als Pantalons. Borstrokken en zijnde Handnaaimachine. vóór- en achteruit naaiend. J. Murre, Nw. K. weg 39, Nieuwdorp. 'IE KOOP Een eikenhouten Kabinet. Te bevr.: Stationsweg 1. Krabbendijke. SOLEX-VERHUUR M A. de Ruyterlaan 86 Goea - Telefoon 3066 bij geen gehoor 3104 met zo'n mooie nieuwe „Ru- ton" Stofzuiger van E Kousenreparatie. Lees Bareman. Goes. ZuidVlietstr. VOOR Sjoelbakken. Knikker- INTERLOCKHUIS is nóg borden. Monopoly en andere i u gezelschapsspelen. - Mecano-, vervaardigd van heel mooi ke- prachtige Dames Nylonkousen Schuco- en (extra lang) voor slechts 3.95. goederen en Luchtbuksen naar Ragfijne linksgeweven Bern- het van ouds bekende adres berg zijden Dameskousen 2.98 J- A. Visser. Lange Kerkstraat 2. Goes, Tel. 3036. Ook re- --pareren wij poppen. zijn aan het Bureau van Po litie te CL voorwerpen als gevonden aan gegeven, Inlichtingen daarover zijn aldaar te verkrijgen op elke Meerouw Westwaf 33 Goei Vraagt wegeni huwelijk der tegenwoordige, een flink Dagmeisje tel 2175 - IlDNGE V0RST5TR65 goedkoper I Er gaat niets bo ven Treffer Bedlinnen. Wij le veren u de allerbeste Treffer Slopen voor 1.95. Geborduur-1 de Treffer Lakens. 2-persoons. diolampen slechts 7.50. C Treffer Slopen 2,49. Nylon versterkt, slechts 2.95. kundig adres met 30 jaar er- Prachtige wollen Fantasiesok- varing. Radio Bareman. Goes, ken 2,59, met gratis Sokken bonnen I TE KOOP 9-weekse Hennen gehouden worden op Dins- 12 rassen. Levering dag 25 Maart a.s. Mei. - G. Ruissen, Waarde B 29. CIJFERS DIE SPREKEN I VOOR 'n Haardkachel. Huis- TE KOOPEen Orgel, twee- In de afgelopen maand werden houdkachel naar het van ouds spels. 11 registers, merk M. door ons 18478 ladders in kou-bekende adres sinds 1836: -- - sen opgehaald en 1633 kousen A. Visser. Lange Kerkstraat en sokken machinaal gestopt. Goes. Tel. 3036. Vakkundige „Rial". Lange Vorststraat 85. plaatsing. Goes. aroma of torna tenpureé) toevoegen en de jus kleinigheid nodig om binden met maizena. Heeft men te vette jus, die wel bruin en smakelijk is, voeg er dan geen water aan toe, maar schep de bovenste laag vet er af. Is de jus een beetje te donker, roer er dan een klontje boter of margarine TE KOOP Nieuwe Demon- stratie-Naalmachine, ringspoel. met Salonkast. Haast u I Koopje 1 Ook nog losse Sa- lonkasten. - M. Dobbelaar. Molendijk C 2. Wolphaartsdijk. TE KOOPEen tegen een gevel gebouwde Druivenserre, 7 m. lang. 4 m. br. Zeer 'ge schikt voor overplaatsing. H. Schrier-Blok. Ouddorp A of zonder Kar op 129, Waarde. VOOR STEMMEN, repare ren van Accordeons en Blaas instrumenten Muziekhuis P. B. Van Sprang. 's-H-H.klnde- renstraat 41. Goes. VERLOREN tussen Nisse en 's-GravenpolderEen Num merplaat 12468. .Gaarne terug te bezorgen bij J. W. Geel hoed. 's-Gravenpolder. TE KOOP: C wagen. - Jac. Klaaysenstraat 8, Goes. RUIME sortering in Haard en Huishoudkachels (ook vak kundige plaatsing in Zuid- en N.-Beveland). Petroleumka chels. Bedkruiken, Aluminium en Koperen ..Miele'' Wringers en Wasma chines. Stofzuigers, era. Keu- kenuitzetten. „Sola’-artikelen en Kinderwagens vindt U bij J. A. Visser. Lange Kerkstraat 2. Goes. Telefoon 3036. MARGRIET LEZERESSEN 1 Mocht u deze of vorige weck, wegens ziekte van de bezor- zonder inhoud, 1 bruin lede: 9er. geen Margriet of Week portefeuille in Beeld hebben ontvangen, sjaals, resp. wijnrood en groen- 1 ceintuur van overjas en 1 wilt u dan even een I--1 zenden aan P. Wessel, M. H. schoenen, 1 zeemlederen hand-|knoopje. Trompstr. 13. Goes. Dank U. 80 m*. l.z.g. staat. Te bevr bij B. v. d. Reepe. Heinkens- zand. Telef. K 1106 - 371. Imaar niet stijf worden. Ge lukkig is er dan vaak maar aan een het gerecht op het laatste ogenblik nog van misluk king te redden. Enkele van die kleinig heden doen wij U hier aan de hand; is een beetje extra moeite niet beter dan een mislukt gerecht op tafel 1 Als de vermicelli of de door en bind de jus met een groenten in soep steeds paje van maïzena en melk naar beneden zakken, bind ze dan bjj met wat aange mengde maizena of aard- voor appelmeel. - Mocht de gladde soep of werkt is. saus te dun lijken, dan kunt U ze beter binden met mai zena dan met nog meer perflanel in bleu, rose en zalm, van maat 40 tot maat 50, slechts ƒ5.95. IN BROOD-, Tafel-, Zak en Snoeimessen. Scharen. Haar snijmachines en Tondeuses van Richard en Fricdr. Herder. So- Kerkstraat 2. Goes, Tel. 3036, ruim gesorteerd. TE KOOP Een Kast-grarr.o- phoon met Pick-Up en Pla’en. 60. - Brieven No. 7-7, bur.| van dit blad. BROOD haalt u het beste bij uw bakker, maar stuur uw de ken in zwart en grijs en met fecte radio liever naar het vak- GEBAKVORMPJES. Vitrines. Gebakdozem Compötes. Koek- enige Wd later een afzon- baret. 1 schooletui coladeletters enz. straat 46. Goes. Lange Vorststraat TE KOOp GEVRAAGD: 'n GtVOOdCIl Aquarium, groot formaat, met of zonder bevolking. - D. Riet- T INTERLOCKHUIS is nóg veld van Eysden, L. Kerkstr. Goes. MEER DAN 15 JAREN er- schoon maar doe het liever varing maakten ons tot specia- bureau van listen op het gebied van Schoe nen- en ---onze speciale reclame elders in|13.*Teï. 2320 (K HOÓ). Goede Kinder- dit blad. ..Rial”. Lange Vorst- o straat gj Goes. T INTERLOCKHUIS is nóg goedkoper Als speciale at tractie deze week prachtige In terlock Dameshemden en Di- rectoirs in wit en zalm, van maat 42 tot maat 48, voor de spotprijs van 1,95. Absoluut eerste keus TE KOOP: Poelje», aan de leg. - J. v. d. Bliek. Pr. Juli- anastraat 12, Goes, Tel. 2814. TE KOOPEen in prima st. zijnde 12 P.K. Hercules Mo tor. zeer geschikt voor sproei- machine. - De Looze. Zomer rust. De Groe, Kloetinge. FLINK DAGMEISJE of een Werkster gevraagd. - Mevr. Stieger, Wijngaardstraat 49, Goes. Te koop gevraagd: Dubbele Tractor-Schijfegge. een Aard- appelrooimachine. merk Ho ward of Ransomes. - Brieven No. 7-8. bur. van djt blad. ONDANKS de sterk gestegen prijzen a.s. Zaterdag en Dins dag op de Markt te Goes nog goedkope Sinaasappelen en Mandarijnen. Nog een partij zeer goedkope Blikgroente. - Fruithandel M. Kesteloo en Zoon. TE KOOP Een 2-cylinder Norton 1950. - Theo Briefjes, Góes. f MODEVAKSCHOOL. Kloe tingse weg 10. Goes. Knipcur sus te beginnen half Febr. a.s. Eén les per week, 's middags of s avonds, naar verkiezing. Nadere inlichtingen Wed. S. A. van Ardenne-Verplanke. BIEDT ZICH AAN Chauf feur. in bezit Rijbewijs B.E. - Brieven No. 6-6, burei dit blad. T INTERLOCKHUIS is nóg goedkoper Prachtige Matzlj- den Damesonderjurken met ronde hals en schouderband, nu 2,98. Prima Interlock Dames- Slips in alle maten verkrijg baar. slechts 1,49, alleen wit. VOOR Sjoelbakken. Knikker-! borden. Monopoly en andere Gezelschapsspelen. - Mecano-, Schuco- en Dinky Toys speel goederen en Luchtbuksen naar het van ouds bekende adres J. A. Visser. Lange Kerkstraat 2. Goes. Tel. 3036. Ook re pareren wij poppen.T TE KOOP Een Sethlandse Ponny, mak en vertrouwd, met Banden- wielen. - A. Paauwe. Postweg 18, Kapelle. Bij de eerste behandeling ontvangt een GARANTIEBEWIJS, waarop, bjj eventueel mislukken, het door U betaalde bedrag wordt terugbetaald 1 Aanbevelend, Kapsalon Harthoorn Opril Grote Markt - OOM - Telefoon M»» bloem. teren te «uur, dan kunt u -- Smaakt de kerrysoep of de smaak daarvan verzach- Zitslaapkamer met -schotel te sterk, dan kan ten met wat me*k of ol»e of suiker. Als vla niet soet genoeg blijkt te zijn, roer er dan witte basterd- inplaats van kristalsuiker door, die lost nl. ook in een koude vloei stof op. Is vla of pap te soet, dan kan men er iets zuurs door roeren, bijv, citroen, of er koffie (stroop) of aange mengde cacao aan toevoe gen. Van afgekoelde pudding die slap is geworden en in zakt, kan men het beste vla maken, door ze te kloppen onder toevoeging van extra melk <Sf andere vloeistof. Is de korst van een eako 1verbrand of plakt dese ga rnet bloem tot een gehakt- deeltelijk aan de vorm vast, dan kan men de korst eraf raspen of gelijk snijden en de cake bedekken met gla- zuur ot boter of margarine en daarover chocolade- strooisel. Dinky Toys speel- Grote korting op Karpetten, Lopers, Gordijnstoffen Sm yrna kleedjes vanaf f 16,— TE KOOP, wegens plaatsge-j werkdag. 4 paar -] (grote I), 4 onparige dito. 16 gevlamde vulpen. L - onparige dito. 3 etui s met zak- tinkje)1 bruine herënsch^ kammetje. 3 wollen dassen, di- (r.). 1 klein model kompas. 1 verse kleuren, geblokt 9 di- grijze herenhoed „Stetson". 1 verse portemonnaies met en kinderrijwiel met een dubbele :ren «tang (bruin), 1 zwart zadel- inboud. 2 dekje. 1 blauw klnderriempje, J :“*n- 1 ceintuur van overjas en 1 berichtje geel. 3 rechter glacé hand-hoedenspeld met een zilveren nd-|knoopje. ..NIEUWE BEZEMS vegen BURGERLIJKE STAND VAN GOES 4 tot en met 11 Februari. TE KOOP Een Druivenkas. Geboren: Jacobus Johannes, z. v. J. G. van Hemert en j. van Ginkel. OndertrouwdC. C. van Son, 32 jr. en J. Jacobs, OVERAL TER WERELD 24 jr. zijn er Vrijdag 29 Febr. Ge- Gehuwd J. H. J. Vogelaar - - ------ - ----- bedssamenkomsten van Chris-26 jr. en M. Sinke, 27 jr.; ^m beetje koffiestroop^ (óf tenvrouwen. In Goes in de Vrij J. L. F. B. Achterberg, 24 jr. t._.. en P. J. Harinck, 22 jr. itraat 8 uur. Leiding Mej. M. OverledenM. F. v. d. Berge, 81 jn, weduwnaar van L. Meulenberg; D. J. K. de Regt, 75 jr., echtgenoot 1 L. F. van der Voorde; G? Eckhardt, 75 jr., weduw naar van M. K. Lindhout; C. Dieleman, 73 jr., weduw naar van W. J. Abrahamse te Wissenkerke. EEN ONGELUKJE IS VAAK TE VERHELPEN Zelfs de beste huisvrouw overkomt het wel eens, dat bij het koken een gerecht anders uitvalt dat de be doeling was. De suiker- of zoutlepel schiet wel eens uit .DE STEEN DER WIJZEN" hebben wij niet, maar^vel Ra- voor elk toestel. Geborduurde Luidsprekers. Kasten en Ge- bruikte Onderdelen voor een -„krats - Radio Bareman te T INTERLOCKHUIS is nóg Goes, Zuidvlietstraat 13, Tel. 2320 (K1100). 1 (parei>-2 1. veilingskisten. 3 herenrilwi>U. Hörügel. - Bevr.: H. Courtin. 1 padvindersfluit. 1 autoped. Dorpsstraat A 194. Heinkens- klein model. I paar gebreide dameshandschoenen (rood) 1 - onparige grijs wollen hand schoen. 1 muntbiljet van 2.50 2 muntbiljetten van j.oo' 1 bankbiljet van 10.00. 1 rood jaarlijkse lederen hondenriem. 1 auto- en onderdeel. 1 zakdoek. 3 zegels Han- pensioen landbouw, 2 bruin Ie delsyée, Varkens, Schapen, deren broekriemen. 1 kwartje Lammeren enz. zal dit jaar 1 bril met nikkelen montuur 1 rode autoped op luchtben den. 2 ceintuurs van japon. 1 verm. nikkel polshorloge met riempje. 1 gummi bal, 1 snoer witte parels, armbandje (slan genmotief), 1 rode schouder, tas. 3 diverse zakmessen. 1 boodschappentas (net) van blauwe raffia. 1 snoer imitatie- parels. 1 grijs blauwe kinder- Als bijzondere attractie zal daaraan verbonden wor den een grote Zeeuwse Slagersvak-tentoonstelling, waarvoor de voorbereidin gen reeds zijn getroffen. De bedoeling is voorts, voerde handschoenen, 2 wol- TE KOOP Een in prima st. Appelmoes of compote valt wel eens wat flauw uit Een paar druppels citroen- bloem, omdat maizena niet saP. bessensap of azijn zul- behoeft door te koken en ^en de smaak frisser maken. minder gauw klontert dan 18 «l*8*118 ^ME bloem. *«gen te zuur, dan kunt U Smaakt de kerrysoep of de smaak daarvanjerzaA- i pension in goed milieu te'ze verzacht worden met Goes of naaste omgeving.'een scheut melk of wat Brieven onder No. 7-9 aan tuinkruiden, het Bureau van dit blad. -- - 'wol len sjaals, 1 zeem. 1 Sparta", rijwiel. 1 linker br. led. heren handschoen gevoerd met ko nijnenbont, 1 zilveren ringetje GEMEENTEPOLITIE GOES ™h h^rhntim. loge. 1 grijze trui, 1 zwarte zakkam, 1 raket v. ping-pong- In de maand Januari 1952 SP*1- diverse huissleutels. 1 22_ padvindersriem. 1 „Dalco” Goes onderstaande filmrol (belicht), 2 „Lips" sleuteltjes, één ervan met rin getje. resp. nos. 7241 en 47, 1 tangetje. 1 donkerblauw „Llndbergh'-kapje, 1 kolenzak. 1 kindermutsje (kapje) gebreid blauw met rood randje. 1 wanten nieuwe stropdas. 1 bruin-zwart o--- u- ---t vassal .yv. uaw, s ycviawuc extra lange Hemden, zijn ver-Brieven No. 6-1, bureau van paar diverse kinderwanten. 3 armbandje laand van i C 4 1 OC 1_1_ J s.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 6