Eji toed I Pennings PIJPEN Tweedaagse Conferentie i I DE OPENING wit 'dlc eut De Indiana Practicoat la bentint water» en wtaddleht onverslijtbaar voor slechts f 75,75 Prima Regenbroeken v.a. f 13,00 voorDelanal GARAGE LEENDERT VRIENS Brood Banket 19 modellen ANIJS- Beschuitjes C. HARINCK - GOES Expediteurs Eigenvervoerders J. ROUW Beslissende Uren” WEEKPROFIJT GEVULDE VARKENSROL 100 gram voor 4 3 cent 250 Qratn voor 110 cent GROTE PRIJSVERLAGING Radio van der Heil A. Vermaire Zoon z vanaf f 120. Sie Qcrfdkofte Simon FA.VLEUGEL Gebruik hem voor de schoomaak! van on» nieuwe GARAGEBEDRIJF MSrkendaalseweg te Breda 1 Beschui H. D. Meulenberg OPENING j d „De Klokkenwinkel” SeoAaAdiM ïlïanieti. Fa. Gebr. Adriaanse - Goes Rtywiei-Solex Service Station Rimmelandstraat 16 Hieuwt UofoAjacVLA, ^a^onntn. Wij etaleren enige leuke modellen „^010041” SziAaAcUne. ïïlanUtó, marddpafyeó Uitaluitend kleermakerawerk ïia^atb tee OjiM^ande, HET LOCOMOTIEF RIJWIEL Li van Eenennaam - Goes •s 1 EXTRA BULLETIN - ATTENTIE! EXTRA BULLETIN beroemde „MERCEDES-BENZ” Vrachtwagen- chassis-tgpen Zwitsers* Kaa<, is steeds J h VELE KOOPJES! VAKKUNDIGE VOORL/CHT/NG Lage prijzen voor betere kwaliteiten aan de OP 9 FEBRUARI 1952 I Chevrolet anto ’37 goede motor ea banden Een Stationnaire motor 8 P.K. ea een Jacobaladder G. MOERDIJK Nw Kraayertse Weg 34 NIEUWDORP MASTODONT- B U FFAL O- GRONEM- voederbieten ill Voor de fijnste Boeren Volvette Kaas Pikante Leidsa Kaas EJ wmwm*IT... a Woning-lnrlchtlng Ter gelegenheid van: zal vanaf 9 toten met 18 FEBRUARI a.s. een Automobiel-Tentponstelling gehouden worden. Op het gebied van VRACHTWAGENS zullen onder meer te bezichtigen zijn, de wereld- U Eoojit et oooJidetig, Goes - Lange Vorststraat 80-82 Telefoon 2087 - Na 6 uur 2636 Telefoon 2512. Goe» A. DlOKmanS vasts Mt.MiiMa.>nu tti-jons Voir.31 DE EERSTE f,ïïliL^ttUA>ZIJN ER In tta woord, ze zijn AF 21 50 18 75 Fantasia Schorten v Fantasia Schorten Japon Schorten Lange Vorststraat 45 - GOES Telefoon 2467 VAN De „L. 3500”. De »L. 5000”. De ,X 6600”. IN TREKKER EN LANG CHASSIS EEN ROESTVRIJ RIJWIEL kan geen enkele fabrikant U leveren, uxmt dat te onbetaalbaar. Markendaalseweg 74 - BREDA - Telefoon 5541-5542 I 49.75 28.75 Go«’ Klokstraat 21 244 19.75 ZIE ETALAGE I Neem tf‘aai o MM T 28Kt8KKt8US «M8MMRM r vrszosGor voeding ZIE ETALAGE Neemt deze unieke gelegenheid waar; Uw aanwezigheid aal op zeer hoge prtJe worden gesteld Door langdurige ervaring. RAANMANI GOE1 Kauza uit uur na. •CHITTMENDE HUJZBN Ouderwets, Smakelijk PROEFT U BBNS 32CBNT PBR PAKJE voor (ea wat voor pljgen I) Bezoekt de in de Vrije Evang. Kerk te Wemeldinge LET OP Lane. Vorzt.traat 86 Talnfomn 2118 TE KOOP ia goede Maat zijnde zal toch wel waar komen, zorg del legen dl. lijd e. uw RU WIEL In orde I. W| molfalan en repareren uw flats prima an vakkundig een proef met rM Aanvang middag» 230. uur. avonds 7.30 uur Medewerking Zangkoren TOEGANG BN ZITPLAATSEN VRIJ Thans ook per maand I 10.» of par week f 2.50 St. Jacobstraat 48, Goes, TaL 2491 verzekert U: Steeds uitgebreide sortering, MET DE NIEUWSTE MODELLEN Veeratad 2 3 - Gaat Onderwerp Spreker»Da. JAC. USSENBBRG. BUSSÜM D». JAC. VERBOOM. DEN HAAG D». J. KARELSB. GOES Leider D». IV. DE GOEDE ZAIBRDAb 9 FEBRUARI A.S. ome i^eame soek in de Magdalunattraai 12. Goes Speciaal in Biectriache Apparaten, VerUsÈ- ting en Delft» Blauw Bij aankoop aan een Lampekap of Kroon geren uRJ gedurende de openingsweek een DELFTS BLAUWS SCHEMERLAMP CADBAUI inw adrea la das M a gdaleaaa trant 12 Technisch Bureau 1'1 O 1 41.50 39.50 37.90 94 50 84 75 79 50 69.75 £rres, Ruton, Ritsem», r Electrolux, Fam, F rid or, Holland-Electro, Waldorp. - THANS LETTERBAAR 1 de ideale Bromfietajaa Haal het bij: WED.JP. GOEDBLOED, Kresketmarkt. 2. D. DE JONGE. Opril Grate Markt S. J. F. VAN SABBEN. Klokatraat 16. b. REUER8E. Stalatraat C. 8CHRUVEK, Vegelzansswec. Fa. J. v. d. WEELE. Vnoratad. TaL S88S. M. 8IERVOGEL. St. JaeebetraaL F. J. THiERT A ZN, Macdalesaatr. 1, TeL SML C. J. VAN ASPEREN VERVENNE. Grate 1.4», TeL 2725. APART - VLOT BN VOORDELIG In <^4vart. Grila, Bruin 17 90 “14 95 12.90 9.75 9 Z U I V E R W O L uitztekende pazvorm t Reclame aanbieding 97.90 aan 2 kantan draagbaar, reclame.prijz 4.98 nieuwe dai.in,. normal a dama.matan 2.98 nieuw, daazln., In grota damaimataa 3.98 kort, en lang» mouwen, rlti- en knoop.luHIng IN ZUIVER WOLLEN KXMGARENS 145;- 115.— 98.50 79.50 ,r «en bate van de plaataelijke Fanfare, te houde^öp^ Vrijdag 8. Zaterdag 9 ea Zoedag 10 Februari a.a in het Gymnastieklokaal van- de School (Hoofdatraat—Kerkplein) Geopend op Vrijdag van 7-11 uur en op Zaterdag ea Zondag van 411 VBLB ATTSACTIBS 94 50 8*50 79 50 69.75 WÏf leveren wel een rgwiel dat bf gering onder houd goed bigft en dit ie Wjj'hebben een enorme sortering, zowel sport als gewoon en in verschillende kleuren Prijzen vanaf f 1 26.» >en be»oek aan onxe showroom zal U beslist niet teleurstellen \Wees dus vlot en sportief KOOPT BSN LOCOMOTIEF BIJ: Middelburgsestraat 16 ZS Telefoon S816 wsgens verplaatsing der zsak gedurende de maand Februari

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3