I 1 !O°|o korting1 Fa. A. VERMAIRE ZOON i MAATKLEDING a GOED s ;h SOEA I - GOES DE NI EU WE MAAGJES AUSTIN A40 Prima kwaliteiten Ruime sortering „POLErizm GARAGE „DE KOEPOORT” fa. S. Mee uw sen AM ff» O E Lederen Kleding bi 65 cent 4 5,95 Februari-Aahbieding L. Korstanje Oostsingel 50 Goes I AUSTIN 5,95 per meter 2,95 Sinke»dé 'Graag Grote Markt 2 Goes C. J. TILROE E Uw kiad is m Mij als kiaï KUNSTGEBITTEN H.H. Aannemers Colbert-Costuam, 2-delig naar maat zuiver wollen Cheviota 110—, 120—, 135—. zuiver wollen Kamgarena 155—, 165185— Profiteert hiervan Fa. Gebr. Adriaanse 0LIEI1IJTJES DEN BOER. GOES Lange Voretetreat 110 vlak bQ de Gansepoortstr.) Speciaalzaak voor HANDENABBEID Kindje verkouden? prima brood en koekjes zeer fijn KLOOSTERMAN D. Riet veld v.Eysden Lange Kerkstraat, Goea Mantel-Costuum /nvtt rW frlcr z>i r/siN. wy voldoen aan Hoogestegers Levensmiddelenbedrijf CHEVROLET BESTELWAGEN 1947 Speciaal adres, voor prima Kaag 1 ^fierciate. POKERRIT LAGE PRIJZEN Zd ii Uui fatuMJik u£ug af HdrWjUjfhdö GOES Telefoon J09t| BAKKERS. BEDipNDE ALLE MATEN EN PRIJZEN gekleed voor weinig geld -A GANZEPOORTSTRAAT 23 5TOfffN <0P5crrf<; 750 kg. draagvermogen A. LuteyH Levensmiddelenbedrijf Wiihelmlnastraat 56 - Wemeldinge Telefoon 2484-K1100 MAAS KVW EERST, VOOR U KOOPT. BV.’ P. PI ETERS E SPORT- EN RIJWIELHUIS GEWELDIG i is onze sortering w reeds vanaf Wij blijven door gaan aaet oom ff él Lange Vorst»traat 31-33, Goes Prachtige collectie Kamgaren stoffen Palm Beach voor een moderne rok zwart en bruin 130* breed per meter Nog steeds goedkoop Fruit I f 14.95 -- Dames ELKE UVEN$.. Voordat U tof aanschaffing van bezichtigt dan eerst da nieuwe Hat l> een pracht model Ruime 4-persoon» carrosser o 4 brede portieren, lederen bekleding a In da winter heerlijk verwarmd -o In de zomer een fijne koeling e Een grote kofferruimte e Een xeer vaste ligging op de weg/. .o Het mooiste on beste wat heden op de markt Is Vraagt aan damonstratia-rit on U?tal nlat moor twijfolon g kunt er van op aanl Zuiver wollen japonstof vanaf Charmeuse onderjurken met ronde hals en schouderband, een HOLLANDIA-PRODUCT „INTER-SCALDES” JACOBS te koop mijn prima onderhouden GANZEPOORTSTRAAT 23 GOES «EEirilFUT u 1 s. doch vooral Uitgebeelde colle I lAmtKCTK5TR.I6-TELft2T7 5.90 4.90 235 IM Lange Vorototruat 108, Goea - Telefoon 273) aan Auto overgaat I Geef mij maar .DE BEVELANDER" REPARATIES Sneller, beter... ca goedkoper Kapper Joh. v. Bieden, Goee Gaasepoortetraat 3-Tel. 24M Te koop 140 glazen bonwrleaea, S platen gewapend glai pin. M breed. J.2J lang Nieuwste deeaiaa Vraagt atalea of reisigcrtbcsoek Roods «oor f 1 SO, bent U bezitter van oen ,chlttorond, •portfloU In kleur, geheel compleet met lemp. Jesbeschormer en >lot ZIE ONZE ETALAGE I KEIZERS I RAAT 7 - GOES - TELEFOON 2669 AUSTIN A40 Tót tl Februari a.e. geven wf op alle !V- I i Rlmmelandntraat |6, Goea SOLEX SERVICE - cocos in LOPERS en KLEDEN - Goudrelnntten 4 kg. f 1,- G ote Bellefleurs, 4 kg. I 1< Zoete Stoofappel, 4 kg. f 1 Zoete Handappel, 3 kg. f 1 ,- Sterappel,. 5 kg. f 1,- Dan rug, keel en borstje InwrQven met Voor ~—^_moet U bjj.- BAKKERIJ BIJ KJ. 8t. JocobetroatlS, Goee ff ■- Notaris J. C. KRAM te Kapelle, is voornemens op Donderdag 14 Febr. 1952, voorm. 11 uur, in het café van dhr. A. Spruit te Kat- tendjjke, t.v.v. de Erven van Mej. de Wed. A. Nagel- kerke-Wisse, publiek te verkopen Een hub en erf, nabij de Monnikendijk te Katten- djjke, groot 60 c-A., met het recht van erfpacht op een perceeltje tuin aldaar, groot 44 c-A. Behoudens toestemming van B. en W. op gebruik bij de betaling. Te bezichtigen Zaterdag 9 Febr. ak. van 2 tot 4 uur. X Sport- en Tail leur-model 110—, 120—, 145— ----- - -4 Alles op cigea ateliers vervaardigd (4et geen febriekttoerk. vet elfinnetwerk wordt verkocht) WIJ HEBBEN VOOR - FIJNB OUDB VOLVETTE w-w -u 1 L - PRIMA BELEGEN |Z A A V OUDB KOMIJNB 0 JONGE VBTTB ZOUTLOZE KAAS, EDAMMER BN LUNCHKAASJES rw>_,_a«ii Hiermede komen wij zoals voorheen weer met onze Wij stellen ons voor, onze diëntéle iets te brengen, niet alleen vooidelig in prijs. Juist door mindere kwaliteit te brengen, zijn vele goedkope' aanbiedingen misleidend. Daarom willen wij in deze tijd, brengen: Duurzame Kleding poor Billijke Prijzen. TEL-23 79 «AflZEPOORTSTR. -11-13 I 7 AUTOCLUB op ZONDAG 10 FEBRUARI I9S2 InKhrt^ngrn: Hot.-l „DB KOOP HANDEL' VUtmarkt. Oor», tasten 2 en 3 nar Start3 aar Finish 6 var Pr^nitretkingdes aeonde 8 aar Alle Motorrgderi en Automobilisten rfn arelkom Neemt allen d««l aaa deze GBZBLLIGHEI D8RIT KREUKBLMARKT Twuedhamd I 4.75 als reclame deze week 2 stuks voor f 9.00 Khaky Overhemd f 5.75 Manchusterbroaken f 17.95 Overall prima kwaliteit f «4 “5 11018 KATTENDIJKE Jongens- en Herenconfectie Wegens aanschaffing Austin-bestelwagen Zeer fijne Nylons, beslist le keus 8.S» Am. Nylon „Paillette”, 51730, Inregulair 4.90 Zeer fijne Kristal Nylon, met zwarte naad, 54/15 Nylonkous „Enkalon”, zeer sterk en soepel IM Perlon Kousen, zeer mooi en sterk 4.94 Sterke Werkkous, met nylon 1.79 Rechts geweven Kousen 1.49, 1.3» Links gew. Komen 3.54, 2.98, 2.69 Links geweven met Perlon. merk „Het Loodje” 3.75 Spaart reeds enne Kousen-, Sokken- en Sportkousenbonnen 7 Bg aankoop »en Uur breigarens, morden soor U de BOORDEN NAAR MAAT en GRATIS GEBREID Machinaal gebreide boorden geren een fifn cachet aar. Urn breimerk en rijn teel meer elastisch Reeds voor f 520. materiaal eoor het breien aan een Jumper SOEDAN- en SmVrNA-WOL. M in 40 Uaaren. met prachtige Persische patronen SMYRNA- WOL naf 126-SOEDAN- WOL na fl.15 VOOR DIRECT GEVRAAGD i aaakoaieBde of halfwas -- BROOD-EN BANKETBAKKERIJ Dihta 4 V. jaBT v- a r-Z n ff? 1 GOBS Oebradea Rollade P seat per KM graM jg, 4J Dikke Bl.dre.sel f L19 pte saa gram en f 2,10 per kilo Aanbevelend. M. RU IJ BAARD, GOBS Korte Kerkstraat 7 Speciale aanbieding: Geborduurde Slepen. LM Extra zware graallnnen Slopen, grote maat 1.98 Zware graslinnen Lakens, grote MQTOR- en maat Thee- en Handdoeken, speciale aanbieding Baddoeken1.75, 1.4». 1.29 Washandjes 8.48, 0.25, 8JR2 Kinder- en Dames Zakdoeken 0,19. Dames- en Heren Zakdoeken 0.49 Grote Tetra Luiers 0.98 Flanellen Dames Nachthemd 5.49 Katoenen Dames Nachthemd 4.48 Flanellen Heren Pyama’s 8.49 Dames Fants si eochsrten 235, LM Extra grote maten 4.48. Sajetsokken met nylon, zwart, grijs en bruin

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2