De Zeeuwse MET^ *W' (Zeschenkenhuis OKO „WITTE WEEK” ■■■■«■MM cocos Moderne VLOTTE FOTO llllmlll moe A. W. VERSCHOORE L’Avenir sne/wasmacA/nel hs. Drijfhout Parfumerieën De Kleine Bazar DANSLES CURSUS BEGINNE G O ES BRILMONTUREN in olke prijst BRILLENGLAZEN in alka storkto I „OPTICA" Grand Theater Wist U Entwas Entpannen Vernevelaars Fa. Wed. J. G. Heykam-Massee 10 procent korting geven wi) op: 20 procent korting op gevoerde Lederen Handschoenen Captain Horatio Hornblower een machtig •choemapel ran de ree. nol spannende avonturen, actie en romantiek vrouwen Entmessen DU f öf5TP»jDING5MIDDELEN W. J. Dominicus een GOED maat-corset? DxnsschooH n J a n v Waardebon een uxee£ uaa Miha aanAiedint^tn gd I 18 jaar Sing Sing Plattelands- Specialist voor Bruidsfoto's!! E Klokstraat 4 Goet* >.a%r - L Kwadendamme, Telefoon K 1194-235 ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND :de lbur- iiTiiuthaai „VLOT EN VIIL1G" P. PAARMKOOPKR imHMMHa ‘4 Scheerapparaten ^Scheerkwasten of Scheermesjes e Nylonkousen diverse maten 3.95 VAATDOEKEN extra zwaar 97 Maxis-Corset sportmodel 8.25 VITRAGE 90 cm. breed 1.20, 95, 79 NACHTKLEDING deze week KEUKENDOEK extra prijs 95 ZAKDOEKEN fantasie 29 n 9 ------- HOOFDPUNT SLOPEN prima graslinnen 2.15 Fraaie Winkelbetimmeringen voorledera beurst FRENKS, GOES M.Jeremiasse, Tele f. 2677, Goes „OP WEG EN BAAN. MAGNEET yOOKAANr MEVROUW, CAKBOVIT (Actieve KooLDrogéoe) reinigt mm( en Ingowenden van kwedb HeHen Par daas 41 oenL Hecon I 1.03. a »ëëaeeoaa8eeee>eeeeeea*eeeeooeeaened 4e Jaanaat No. DRUKKERIJ „DE PHOENIX” T Fnbreeri TeLtiH V/ i&* lUAActeb Mg^LuaiM—aMeoaa fegMT 2 CRAPAUDS EN 4 STOELEN rondom bekleed met tarra pluche aa pesteReer® met grote haperen voren vanaf f 218,- EIKEN SCHUIFTAFELS f 39,00 EIKEN DRESSOIRS I 95,00 Parfumerie van Biemen 1 O0/o Moderne wagens zonder Chauffeur en alle LOPERS worden deze week sis extra reclame GEHEEL GRATIS OMBOORD Opril Grote Markt 13 Rijfelstraat Speciale aanbieding Nylons Speciale aanbieding PERLONS Voor Uw nieuwe Voorjaarscostuum brengen wü Chique Tailleur en fantasie- stoffen Palmbeach streep- en ruit-dessins t 8.en t 840 per meter, 00 breed - Goes r -.v Koopt Uw NYLONS in i 4 - Schouwburg „Schuttershof, Goes Zate, dag 9 Februari a.s. A. L KAMPMAN II 7 HITJE III IE LUIE IIUTSTIMT I74t •i Uw «dras voor Mn ■1: t Da moderne zaak met de ruime service Opgorlcht 1893 Lat 1 DE VLIJT L 1 n e i IJ 6 12 Tmftm t- sL i. •- i ij KORTS KEttFHtAAT IS Mijnhardt’s Zenuwtabletten scemmea rusei* en stalen de aeauwed. Bteeda in de ALLERGROOTSTE SORTERING Hf o, in 1. t. Ié n tr i I H.b< U pUaaw, I om MiWrijU* la nemeat O. 4h Hm> vertrouwd e» erkend Mractearl Hot pUe adraa hiervoor ia: In Camera*i de beste sortering 6/9 CAMERA VANAF F 13,50 Goes Grata Markt 7, Telof. 2718, Goes IQ pCt. extra reductie M», I» Meek Uw wasdag tot met de bekende SPAART TUD EN GELD Magazijn «DE VULKAAN'*, Fa. Nonneke» Boostonmerkt 20, Gons, Telefoon 2232 MSoberdT» HooMMepoeder^ Deo. 47 OM VOOR RUGSPROB1ERS BOMEN. ZADEN. PLANTEN. TUINBO UWARTIKELEN Tandpasta (alle merken) Dag- en Nachtcrème Rouge, Lippenrood Ogenzwart Haarcrême Scheerzeep en Scheermesjes Scheerapparaten Aqua Velva? Eau de Cologne 4711 artikelen Tosca-Parfum Byouteriën Paarlcolliers Gitcolliers Leuke Broches Oorknopjes (ook in zwart) Grote Markt 5 Goes Telefoon 2326 Gegarandeerd goed en desgewenst in één week klaart Lanen Kerkstraat 9, Gans Tal. 2039 - Nieuwe Burn 9, Middelburg F. J. S. VAN DEB PETL GOES - Parallelweg 44 - Telef. (K UH) MSI - Veer a4verteatfm M t Mf Lange Verrtstraat Mtéée. IN UW KOELKAST ■üüllCE CREAM IEIIIY MIX voor de bereiding va* heerlik fteom-|» Gereed voor gebruik slechts water toevoegen Alleen verkrijgbaar b| c. J. m isptru vemoiii Ml Ml 41 Ml m roduitle op ondergoed U^EN WEEK VERLENGD Zaterdag 9 en Donderdag 14 Februari Aanvang des avonds 7 uur Aanmelden Donderdag On Vrijdag In „De L bouw*. Grote Markt 38, Goes teit en lichte loop, nü bovendien lak- en chroom werk wat niet roesten kan en.... de Magneet koSt niet méér dan elk ander vooraanstaand merk. Prijzen vhnaf f1C7.M. Profiteert van deze enorme vooruitgang en koopt een MAGNEET. Te leveren in elk gewenst model en kleur, vanaf de normale toerfiets tot het lichtste sportkarretje toe. VerkrtJcbaar bU Uw handelaar en bU da Hoofd agent vaar Noerd- en Zuid-Bevetand een feestdag. Op versaak wordt dasa bijzondere attractie vee 4UM Tagan Inlevering hiervan ontvangt u reduetle op Uw kousenreparatie Alleen bij: Flanellen Pyama's en Nachthemden Wollen Hetenrondetgoed BÖUEX-VERHUUR M A. de Ruyterlaan M Goee - Telefoon SOM bQ geen gehoor SIM hrbben IVoewsdeg In het Schatterihof te Goes, dr nteomsd» „Frii”-Serviezen bewonderd Mooie en practieche aeraWsen in rfrn Hemen waarvan ieder onderdeel apart te hoop iel De Geechenhenheieen tonen U gaarne de complete cotfectfn Thaeaerviea (12 peroooaa) 24,4® OaMjtearvies (12 parsooaa) 21,99 Tafrlaarvieo 8 peeacioaa) 97J99 Aaneang 8 aar jg Baicon i 1.50; 1a Rang t 1.- i 2o Rang 1 0.75 Clamour Ctrl, t 440 per paar 3*stuks 'ft reserve) 8,15 Done kous, die wg reeds lange tjfd met veel succes verkopen, is sterk, extra lang en neer elastisch In heel voel kleuren, ook swart f 840 per paar Een Perlon-kous is even mooi als natuur- sgde, neer soepel en prettig i» het dragen ZIET ONZE ETALAGE TELEFOON 3BM - v 4^ sucrK Nek *49' mat .The Orphean." OSGI1 Mat toewijding en vakmanschap u— wCrdan montuur on glazen go- maakt on geslapen tot een goed passende Ideale bril van »ol< maakte gexicM.icherple RAT yy/ Ultgebrelde collectie brHmon- turen van de basta fabrikaten jwm wA ZEISS-PUNK T ALL DEPOT WMM Houdt U bij do Vakman: GOES - TEL. 2094 Lot op MH juiste adres Goai - Telefoon 2153 Vrijdag 8 t/m Zondag 10 Februari Gregorg Pech. Virginia Mago in Aanvang: Vrijdag 8 uur; Zaterdag 7*en 9 uur Zondag 3. 7 wn 9 uur 14 jour Maandag 11 t/m Woensdag 13 Febr. de ware historie ran een gentleman-inbreker David Brian en Mar for ie Reynolds in Aaneang 8 uur 18 Jaar Donderdag 14 Februari, aanvang 8 u. Het maukale ivonder ROBERTO een grootse^hulde aan het talent aan een jeugdig kunstenaar dat er rijwielen bestonden, die beslist rveetvrV zijn? Tóch is dit het gevzl. De N.T. Magneet Rfjwielenfabriek te Weeap is er in geslaagd haar rijwielen dusdanig te behandelen, dat roesten uitgesloten is. Dit geldt voor het lak. maar óók voor het chroomwerk. Dit maakt de Magneet-fiets dubbel aan-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1